Čtvrtek, 18 července, 2024
Státy

Namibie

Název zemi dala poušť, která je považována za nejstarší na světě. Namibie nabízí nejen přírodní scenérie, ale i bohatou kulturu původních obyvatel. Slogan země plně vyjadřuje vůli a odhodlání: „Namibie, země statečných“. Namibie byla německou kolonií a na mnoha místech je tato historie stále živá. S ohledem k rozloze země, je vhodné ji procestovat autem. Jezdí se vlevo, max. povolená rychlost je omezena na 120km/hod. Je nutno s sebou vozit zásobu pohonných hmot, neboť čerpací stanice jsou pouze u hlavních silnic. Dále je potřeba mít i velkou zásobu pitné vody. Kriminalita je nízká. Za návštěvu stojí zejména národní parky Etosha, Namib-Naukluft, Skeleton Coast a další. Kromě pouští Kalahari a Namib s nádhernými písečnými dunami, lze uvažovat i s prohlídkou kaňonu Fish River, pobřeží Skeleton Coast, návštěvu „domovin“ Namů, Herero, Himbů či hor Burnt Mountains. Část území Namibie je veřejnosti nepřístupná – naleziště diamantů. Rodiny jsou většinou rozvrácené a v populaci je vysoké procento nakažených virem HIV a tuberkulózou. Homosexualita je trestná. V Namibii se stále vyskytuje dětská práce.
 
Základní informace
Hlavní město: Windhoek
Počet obyvatel: 2 630 073 (2020)
Rozloha: 824 292 km2
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 Namibijský dolar (NAD)
Čas: Praha + 1 h
Administrativní uspořádání: 14 regionů – Erongo, Hardap, Karas, Kavango East, Kavango West, Khomas, Kunene, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Zambezi
Délka hranic: 4 220 km
Sousední státy: Angola, Botswana, Jižní Afrika, Zambie
 
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické, horké, extrémně suché, pouštní
Reliéf: náhorní plošina, pobřežní nížina s pouští Namib, na východě poušť Kalahari
Nejvyšší bod: Konigstein 2 606 m n.m.
Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.
 
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 5 220 USD 
Hrubý domácí produkt/obyv.: 11 200 USD (odhad 2009)
Inflace: 6,1% (2017 – odhad)
Směnný kurz: namibijský (NAD) vůči americkému dolaru 1U$ = 13,67 NAD (2017)
Nezaměstnanost: 34% (2016 – odhad)
Nerostné zdroje: diamanty, uranové rudy, rudy olova, zinku, cínu, stříbra, wolframu, mědi, zlata
Využití půdy: orná půda 1%, louky a pastviny 46,2%, trvalé kultury 0%, lesy 8,8%, ostatní 44%
Zemědělství: chov ovcí, koz a skotu, hlíznaté plodiny, obiloviny, rybolov; Namibie běžně dováží zhruba 50% svých obilovin.
Průmysl: Hospodářství je silně závislé na těžbě a zpracování nerostných surovin pro vývoz. Těžba představuje 12,5% HDP, ale poskytuje více než 50% devizových příjmů. Bohaté jsou aluviální ložiska diamantů, Namibie je pátým největší světový producent uranu (Čínský uranový důl Husab [otevřený 2017]). Důlní sektor zaměstnává asi 3% populace, zatímco asi 35-40% populace je závislé na zemědělství pro svou obživu.  Namibijský dolar je svázaný s jihoafrickým randem jedna k jedné.
 
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Ovambové 50%, Kavangové 9%, Hererové 7%, Damarové 7%, Namové 7%, Sanové 3% a další
Náboženství: křesťanství 80-90%, animismus 10-20%
Věková struktura: 0-14: 35,68%; 15-24: 20,27%; 25-54: 35,47%; 55-64: 4,68%; 65 +: 3,9%
Porodnost: 25,7 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 7,3 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 1,86% (2020 – odhad)
Střední délka života při narození: 65,3 let 
 
 
Historicko politický přehled
Prezident: Hage GEINGOB (od 21. března 2015)
Premiér: funkci zastává prezident 
Úřední název: Namibijská republika – Republic of Namibia
Státní zřízení: Prezidentská republika
Státní svátky: Independence Day, 21.března (do roku 1990, mandátní území pod správou Jihoafrické republiky)
Politické strany a jejich představitelé: All People’s Party nebo APP [Ignatius SHIXWAMENI]; Christian Democratic Voice nebo CDV [Gothard KANDUME]; Landless People’s Movement nebo LPM [Bernadus SWARTBOOI]; National Unity Democratic Organization nebo NUDO [Estes MUINJANGUE]; Namibian Economic Freedom Fighters nebo NEFF [Epafras MUKWIILONGO]; Popular Democratic Movement nebo PDM (dříve DTA) [McHenry VENAANI]; Rally for Democracy and Progress nebo RDP [Steve BEZUIDERHOUDT]; Republican Party nebo RP [Henk MUDGE]; South West Africa National Union nebo SWANU [Tangeni IIYAMBO]; South West Africa People’s Organization nebo SWAPO [Hage GEINGOB]; United Democratic Front nebo UDF [Apius AUCHAB]; United People’s Movement nebo UPM [Jan J. VAN WYK]; Workers‘ Revolutionary Party nebo WRP (dříve CPN) [MPs Salmon FLEERMUYS a Benson KAAPALA]
Politické specifikum: Prezident je volen přímo absolutní většinou, pokud je potřeba proběhne druhé kolo, má pětileté funkční období. Parlament je dvoukomorový. Parlament má 104 křesel, z nichž 8 poslanců jmenuje prezident. Senát má 42 křesel, každý region má tři senátory. Poslanci májí pětileté funkční období. V zemi je demokracie.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ne
Vízum: ANO, nelze ho koupit na hraničních přechodech. Víza lze pořídit na Embassy of The Republic of Namibia ve Berlíně. O víza lze rovněž požádat prostřednictvím Honorárního konzulátu Namibijské republiky v Praze (Palackého 715/15, 110 00 Praha 1).
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Namibie
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): NA
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +264
Internetová doména: .na

Obecně
Namibie byla osídlena od ranné historie člověka. Dlouho byla osídlena Sany a Hotentoty, kteří se ve 14. století dostali pod tlak nově příchozích skupin Bantuů ze střední Afriky. Prvními Evropany, kteří vystoupili na břeh Namibie byly Portugalci Diogo Cão v roce 1485 a Bartolomeu Dias v roce 1486. Teprve v průběhu 19. století sem začali pronikat Evropané. V roce 1884 se Namibie stala německou kolonií (Deutsch-Südwestafrika) s výjimkou přístavu Walvis Bay, který byl pod Britskou kontrolou. Od 1904 do 1907 se německá koloniální správa dostávala pod ozbrojený tlak Hererů a Namů. Vše vyústilo v tvrdém potlačení povstání ze strany Německa a lze ho označit za genocidu. Byla zabita polovina Namů (10 000 lidí) a 85% populace Hererů (65 000 lidí). Kdo z uvedených národů přežil byl podroben rasové segregaci po vzoru apartheidu – vyvlastnění, deportace, nucené práce a diskriminací v systému.
V roce 1915 zemi obsadila Jižní Afrika, která zde založila pro původní obyvatele „domoviny“ (Bantustany). Od roku 1946 byla země poručenským územím OSN (South-West Africa – Jihozápadní Afrika), ačkoliv vládu nadále prováděla Jižní Afrika. V roce 1971 Mezinárodní soudní dvůr vydal rozsudek, že anexe Namibie Jižní Afrikou je nezákonná.
Národně osvobozenecký boj v Namibii začal v roce 1966 pod vedením South-West Africa People’s Organisation (SWAPO), ale do ukončení apartheidu v Jižní Africe v roce 1989 a tím okupace země, neměl žádných úspěchů.
Teprve 21. března 1990 se země stala nezávislou ale demokratickou!

Namibie leží na jihozápadním okraji afrického kontinentu. Jeho západní hranici tvoří Atlantský oceán. Rozkládá se mezi dolním tokem řeky Kunene na severu a dolním tokem řeky Orange na jihu (17°- 28°35´j.z.š.) a od Atlantského oceánu k okraji Kalahari (11°45´-21°v.z.d.) s výjimkou výběžku Caprivi Strip, který leží dále na východě 25°v.z.d.. Výběžek je široký v nejužším místě 40km a dlouhý je přes 500km a končí soutokem řek Okawango a Zambezi. Výběžek byl uměle vytvořen koloniálními mocnostmi jako nárazníkové pásmo.

Větší část území zaujímá náhorní plošina, budovaná předkambrijskými krystalickými horninami, které jsou zejména na východě překryty křemenci, pískovci, vápenci a dolomity. Plošina se sklání směrem do kontinentu a směrem k oceánu prudce klesá. Jedná se o pokračování Velkého srázu (Rogersova stupně). Podél srázu se táhnou pahorkatiny a vrchoviny, které porývá poušť Namib, která se rozkládá podél celého pobřeží v délce 1100km a šířce 100km, resp. mezi řekami Swakop a Lüderizem. Nad stupňovitým svahem se zdvihá parovina s četnými ostrovními horami (monadnoky) s nejvyšší horou Namibie – Brandberg 2 606m n.m.. Průměrná nadmořská výška leží na 1000m n.m.. Celá plošina je rozdělena několika tektonickými zlomy. Na severu leží Ovamboland s pobřežní plošinou Kaoko Veld a solnou pánví Etosha (Etoša) ve vnitrozemí. Pod ní leží plošina Damaraland, dále Khomasoland a dále k jihu leží plošiny Namaqualand a Huib. Nad těmito vysoko položenými plošinami se tyčí ostrovní hory ze žul a rul a další hory z vrstevné formace Karroo, například hory Omatako (2 289m) a Waterberg (1 857m). Při polopoušti Kalahárí leží vysočina Omatako.

Namibie leží v tropickém kontinentálním podnebí, které se vyznačuje nízkými úhrny srážek (ariditou). Na pobřeží spadne během roku 10-50mm srážek. Ve vnitrozemí 500-700mm. Srážkové úhrny jsou vyšší na severu země. Pouze některé části nesou znaky subtropického klimatu, například povodí řeky Orange. Průměrná teplota nejteplejšího měsíce (leden) dosahuje na pobřeží hodnot okolo 20°C a ve vnitrozemí 26°C. Průměrné teploty během (červenec) zimy klesají od severu (16°C) k jihu (12°C). V nejvyšších nadmořských výškách klesají teploty i pod bod mrazu. Na podnebí Namibie má značný vliv Benguelský studený proud, který nejen ochlazuje vzduch, ale též při kontaktu se suchým a teplým vzduchem z vnitrozemí vytváří při pobřeží specifické mlžné klima.
Namibie má vytrvalé vodní toky, které tvoří jeho hranici. Jsou to řeky Oranje, Kunene a Okavango. Jinak říční síť tvoří řeky občasné a epizodické. Koryta jsou hluboká a dlouhá a připomínají saharské vádí. Občas tekoucí řekou je například Great Fish, Nossob, Omuramba a Omatako. Namibie má též velké solné jezero Etoša, které během léta vysychá. Velká část vodního bohatství je v podobě podzemní vody, která v místě vodonosných vrstev vystupuje zejména na pobřeží k povrchu (Walvis Bay a Swakopmund).

Půdy jsou ve střední a severní polovině země charakteru horských červenohnědých půd pokryté savanou, které na severu přechází v opadavé lesy mopane. Na jihu a podél pobřeží nacházíme pouštní tropické půdy. V Kalahárí převládají váté písky, které jsou pokryty vegetací savan a polopouští. Pobřeží je téměř bez vegetace, která roste pouze v údolích občasných řek. Vegetace je tvořena keřovými porosty akácií, pryšcovité rostliny, jihoafrické vodní melouny (Cucumis caffer) a sukulenty. Některá údolí jsou osázena australskými eukalypty, palmami a tamaryšky. Tropické deštné lesy rostou pouze u řeky Kunene a podél toku Okavanga.

Zoogeograficky patří Namibie ke kapské podoblasti, které náleží k etiopské oblasti. To znamená, že zde nalezneme typické představitele afrických savan. Na pobřeží žije velké množství ptáků – husy kapské, racci, kormoráni, plameňáci růžový, pelikáni i tučňáci.

Původními obyvateli země byli Sanové, kteří byli postupně vytlačováni Hotentoty (Namy) ze severu do okrajových a méně pohostinných oblastí země. Horské oblasti obývali Damarové, kteří patří též mezi původní obyvatele. Postupně se i Hotentoti (Namové) dostávali pod tlak nově příchozích bantuských skupin – Ovambů a Hererů. Po příchodu Evropanů (Němců) se Hererové a Namové často dostávali do střetů s novými příchozími a málem na to doplatili. Během okupace země Jihoafrickou republikou byly v zemi aplikovány zákony apartheidu. V zemi žije 7% bílých obyvatel, kteří měli své předky v Portugalsku, Holandsku, Německu, Anglii a Francii.

Zemědělství je málo vyvinuté a jedná se především o extenzivní chov dobytka – skot, ovce, koně a prasata. Zemědělské plodiny nelze pěstovat bez zavlažování. Využity nejsou ani možnosti srážkově bohatšího severu země. Velký význam má naopak rybolov. Mořské vody jsou díky Benguelskému proudu bohaté na plankton, což přitahuje velké množství ryb – sardinek a sleďů. Celkový úlovek ryb řadí Namibii do popředí v rámci celého kontinentu.

Průmysl je orientován zejména na těžbu diamantů, mědi, olova a vanadia. Namibie je hlavní producent diamantů na světě. První diamanty byly objeveny roku 1897 při stavbě železnice z Lüderitzu. Naleziště jsou vázány na aluviální ložiska. Druhým významným odvětvím je potravinářství – zpracování dobytka a ryb.

Doprava je nevýznamná, jelikož slouží pouze pro místní dopravu. Země má špatné napojení na sousední státy, aby mohla naplno využít svých kvalitních námořních přístavů. Namibie má též 2400 km železničních tratí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.