Neděle, 19 května, 2024
Státy

Ghana (Zlaté pobřeží)

Ghana je považována za vstupní bránu do tropické Afriky. Je demokratická, bezpečná a mluví se všude anglicky. Láká svou historií, památkami UNESCO, přírodními krásami, zlatem, nově pak ropou a daňovým rájem. Ghana byla součástí Britského impéria a jako první země v Africe 6.3.1957 získala nezávislost. Po vojenském režimu panuje v zemi demokracie evropského typu a úroveň bezpečí je dobrá. Za návštěvu stojí město Cape Coast (UNESCO), Kumasi (Ašantské království a trhy), Kakum National Park, Mole National Park a další… Turista je v zemi vítán, ale měl by si dát pozor na dovoz drog, cigaret bez zdravotního varování a jakékoliv erotické a pornografické materiály. Nákup valut je regulován státem a výměna je možná v bankách nebo státem autorizovaných směnárnách Forex a na základě průkazu totožnosti. Ze země se naopak nesmí vyvážet přírodniny, drogy, historické předměty, tradiční tkaniny kente a zbraně.
 

Základní informace
Hlavní město: Accra
Počet obyvatel: 29 340 248 (2020)
Rozloha: 238 533 km2
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 cedi (GHC)
Čas: Praha -1 h
Administrativní uspořádání: 16 regionů – Ahafo, Ashanti, Bono, Bono East, Central, Eastern, Greater Accra, North East, Northern, Oti, Savannah, Upper East, Upper West, Volta, Western, Western North
Délka hranic: 2 420 km
Sousední státy: Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Togo
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické, horké a vlhké na jihozápadě, teplé a méně vlhké na jihovýchodě, suché a horké na severu
Reliéf: převážně nížinný povrch, vyšší polohy na jihu a jihovýchodě
Nejvyšší bod: Mount Afadjato 880 m n.m.
Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 2 130 USD 
Hrubý domácí produkt/obyv.: 4 700 USD (2017 – odhad)
Inflace: 12,4% (2017 – odhad)
Směnný kurz: cedi (GHC) vůči americkému dolaru 1U$ = 5,48 GHC
Nezaměstnanost: 11,9 % (2015 – odhad)
Nerostné zdroje: zlato, ropa, zemní plyn, diamanty, bauxit, manganová ruda
Využití půdy: orná půda 20,7%, louky a pastviny 36,5%, trvalé kultury 11,9%, lesy 22,1%, ostatní 9,7%
Zemědělství: kakaovník, palma olejná, podzemnice olejná, kávovník, banánovník, cukrová třtina, kasáva, jamy, taro, obiloviny, chov ovcí a koz, rybolov, významná je těžba dřeva; Domácí ekonomika je závislá na zemědělství (20% HDP) a zaměstnává více než 1/2 práce schopného obyvatelstva.
Průmysl: Zlato, ropa a kakao jsou hlavními zdroji deviz. Ropný průmysl v Ghaně podpořil hospodářský růst. Očekává se, že i těžba zemního plynu umožní Ghaně lépe restruktarizovat její dluh vůči MMF. Země se také potýká s nedostatkem cenově dostupné elektřiny.
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Akanové 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Eveové 13,9%, Gaové 7,4% a ostatní
Náboženství: křesťanství 71,2%, islám 17,6%, animismus 5,2%, ostatní 6%
Věková struktura: 0-14: 37,44%; 15-24: 18,64%; 25-54: 34,27%; 55-64: 5,21%; 65 +: 4,44%
Porodnost: 29,6 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 6,6 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 2,15%
Střední délka života při narození: 68 let 
 
Historicko politický přehled
Prezident: Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO (od 7. ledna 2017)
Premiér: funkci zastává prezident
Úřední název: Republic of Ghana
Státní zřízení: Prezidentská republika
Státní svátky: Den nezávislosti 6.března (od Velké Británie v roce 1957)
Politické strany: New Patriotic Party a National Democratic Congress jsou zastoupeny v parlamentu, jinak v zemi je víc než 20 menších politických stran.
Politické specifikum: Demokracie evropského typu. Jednokomorový parlament má 275 křesel a mandát polanců a prezidenta je čtyřletý. 
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ano, je vyžadován očkovací průkaz s vakcinací proti žluté zimnici. Doporučená jsou očkování proti břišnímu tyfu, meningitidě a žloutence A a B. V zemi je rozšířená malárie.
Vízum: Ano, o vízum lze požádat na Velvyslanectví Ghany v Praze, V Tišině 4, 160 00 Praha 6 – Bubeneč. Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty .
Mapa: Ghana 
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): GH
Řízení vozidla: vpravo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +233
Internetová doména: .gh
 

Obecně
Ghana leží při severním okraji Guinejského zálivu. Území státu bylo osídleno od starší doby kamenné. Země nese označení po staré říši Ghana, která vznikla ve čtvrtém století n. l. Říše Ghana či Wagadou se rozprostírala v širokém oblouku řeky Niger na území dnešních států Mali a Mauretánie. Slovo Ghana v jazyce sarakolé označuje „vládce či krále“. Říše Ghana dosáhla největšího rozmachu v průběhu 9. – 11. stolení. Ve 13. století se rozpadla. Vládu převzali panovníci národa Sosso, kteří byli poraženi koalicí menších států v bitvě u Kirina (1240) pod vedením prince Mandinka Sundiata Keita a tak vznikla následně říše Mali. Část původních obyvatel říše Ghany, sousedními kmeny označovaných jako Akanové, proniklo do oblasti Guinejského zálivu v průběhu 12. – 14. století. Akanové od 15. do 19. století na území dnešní Ghany založili několik desítek Akanských království – např. Akwamu, Ashanti, Ga, Ewe, Fanti,…
 
Jako první Evropané dorazili na území dnešní Ghany v roce 1471 Portugalci, kteří zde založili o deset později pevnost Elminu. Portugalci nazvali území jako Zlaté pobřeží (byl užíván až do roku 1957), jelikož Akanové těžili bohaté zásoby zlata. Zlato bylo součástí obchodu země a hlavní vývozní komoditou (v 16. století zajišťovalo 1/3 světové produkce zlata).
V roce 1553 přilákalo zlato první Anglické kupce, které v roce 1642 následovali Holanďané, později Dánové a Němci. Při pobřeží vznikala síť pevností. V roce 1863 založili Angličané na pobřeží Ghany kolonii Zlaté pobřeží (Gold Coast). Angličané postupně pronikali na sever, ale setkávali se s tuhým odporem Ašantů, který zlomili až v roce 1901, kdy připojili sever ke své kolonii. Angličané zde pokračovali v těžbě zlata, dále pak mangan, bauxit a diamanty. Monokulturní plodinou se stalo kakao.

Národně osvobozenecký „boj“ začal v roce 1920, kdy byl založen Západoafrický národní kongres, který v roce 1925 dosáhl vzniku ústavy Zlatého pobřeží. V průběhu druhé světové války země bohatla a prošla změnou rozvrstvení společnosti. V roce 1946 byla přijata nová ústava, která zaručovala v zákonodárné radě vyšší počet rodilých Afričanů. V roce 1949 založil Dr. Kwame Nkruham Ústavní lidovou stranu, která si brzy získala všelidovou podporu, a jejím cílem bylo dosažení úplné nezávislosti. Británie byla postupně nucena přijmout některé reformy, například uspořádat v roce 1954 volby do Zákonodárného shromáždění. Volby vyhrála Ústavní lidová strana a totéž se opakovalo v roce 1956. Británie 6.3.1957 poskytla zemi statut dominia, v jejímž čele stál guvernér jmenovaný britskou Královnou. V roce 1960 byla prohlášena republikou a Dr. Kwame Nkruham její prvním prezidentem.
Demokratické principy nové republiky nevydržely dlouho. V roce 1964 byly zrušeny opoziční strany. V roce 1966 se moci ujala Národně osvobozenecká rada v čele s generálem Ankrahem. Ústavní lidová strana byla zakázána. Národně osvobozenecká rada v roce 1969 povolila činnost politických stran a 29. 8. 1969 byly uspořádány pluralitní volby. Většinu získala Progress Party a její předseda Dr. Busia vytvořil civilní vládu a prezidentem se stal Edward Akufo-Addo. Od roku 1972 do roku 1981 proběhlo v zemi několik státních převratů. V roce 1981 se ujal moci diktátor a kapitán válečného letectva Jerry Rawlings a opět byly zakázány politické strany. V roce 1992 byla přijata nová ústava a uspořádány svobodné volby. Rawlings byl ve svobodných volbách zvolen prezidentem. Demokratické principy jsou v zemi dosud důsledně drženy.
 
Ghana má relativně plochý povrch. Tvoří ho mírně zvlněná rovina o průměrné výšce 150 až 300m n.m. Geologicky leží na Africkém štítu. Podloží tvoří krystalické horniny, které jsou překryty sedimenty staršího paleozoika – břidlice a pískovce. Horniny podléhají rychlému tropickému zvětrávání. Na jihu dochází ke kaolinizaci a na severu laterizaci půd.
 
Pobřeží je málo členité, ploché a písčité. V ústí řek se vytvořily četné laguny, zejména při ústí řeky Volty. Nejjižnějším bodem je mys Three Points. Směrem k severu přechází v pobřežní nížinu s mladými mořskými a říčními usazeninami. Dále k severu nalézáme plošiny o nadmořské výšce od 100-200m n. m. s osamělými horami o výšce až pět set metrů. Na severovýchodě leží Akwapinské hory, v centrální oblasti vulkanický masiv Mlabo a u hranic s Togem leží Tožské pohoří (Djebobo 876m n. m.). Na severozápadě se táhne náhorní rovina – Aframská nížina k níž ze severu přiléhají Gonjská a Dagomská parovina. Úplný sever země tvoří plošiny Wa a Mamprusi.
 
Podnebí je na jihu země tropické rovníkové s malými teplotními rozdíly během roku a s velkým množstvím srážek. Sever je pod vlivem tropického monzunového podnebí kontinentálního charakteru. Srážkové úhrny jsou zde menší. Průměrné teploty leží mezi 24 – 27°C. Srážky na pobřeží dosahují 2 000mm na severu pak méně než 800mm. V zimním období a na jaře vane od severovýchodu suchý a horký vítr harmattan, který střídá období dešťů – květen až září.

Říční síť je hustá. Řeky mají malý spád. Plavbu ale ztěžují říční sedimenty a četné peřeje. Hlavní řekou je Volta s přítoky. Volta (vzniká soutokem Bílé a Černé Volty) odvodňuje 67% rozlohy státu a má celkovou délku 1819 km. Vodní režim je závazný na srážkách a kolísá až tisícinásobně. V soutěsce u Ajeny byla postavena přehrada, která vytvořila jezero Volta, která svou plochou 8 502 km² patří mezi největší na světě a je hlavním zdrojem elektřiny pro potřeby země. Významnou řekou je déle přítok Volty Oti. Další řeky jsou Tano, Ankobra a Pra, které odvodňují jihozápad země a tečou přímo do Guinejského zálivu. Z jezer jmenujme jezero Bosuntvi ležící v kráteru sopky a největší lagunu Keta v ústí Volty.

Dvě třetiny povrchu Ghany pokrývají savany a ¼ pralesy. V místech s dostatkem srážek (nad 1 800mm) je prales typu deštného pralesa. Charakteristické jsou liány a epifyty. V místech se srážkovými úhrny mezi 1 300 – 18 00mm je prales poloopadavý. Živočišnou říší náleží Ghana do etiopské oblasti.
 
Obyvatelstvo tvoří černošské kmeny mnoha jazykových a etnických skupin. Nejpočetnější jsou příslušníci akanských kmenů, které tvoří až 44% obyvatelstva Ghany. Mezi Akanty řadíme Ašanty, Fanty a Twi.
 
Hospodářství země je dodnes založeno na těžbě nerostných surovin – zlato, diamanty, bauxit, manganová ruda a dnes i nově objevená ložiska ropy a zemního plynu. Ghana vyváží též elektrickou energii do okolních států. Nejdůležitějším produktem zemědělství je kakao rostoucí na plantážích kakaovníku pravého. Turistický průmysl se rychle rozvíjí díky politické stabilitě, angličtině a nízké kriminalitě.
Roste i bankovnictví, jelikož Ghana nově patří mezi daňové ráje.

Doprava je založena na silniční dopravě. Železniční síť je řídká a má celkovou délku pouhých 1 272km. Pro mezistátní obchod je důležitá námořní doprava. Významnými přístavy jsou Takoradi, Tama a Akkra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.