Středa, 17 dubna, 2024
Státy

Sierra Leone

Název země má původ v portugalském označení „Serra Leoa“ (Lion Mountains – Lví hory). Ale dnes je to země krvavých diamantů – občanská válka zde zanechala stovky tisíc zmrzačených a mrtvých mužů, žen a dětí. V zemi je postupně zaváděna demokracie po více než deseti letech civilní války (1991 – 2002). Civilní válka se stala symbolem nesmyslné krutosti, tyranie a zneužívání dětí – jako vojáků bez citu (děti byly často pod vlivem drog a opojení mocí z vlastnictví zbraní). Výsledkem bylo nesmyslné mrzačení lidí a milióny uprchlíků.
Pokud budete do země cestovat je nezbytné si opatřit na velvyslanectví země v EU podrobné vstupní a výstupní informace! Je nutné dbát na vlastní bezpečnost s ohledem na kriminalitu, zdraví či korupci! Některé části země jsou turistům zcela UZAVŘENÉ!
Co lze navštívit? Například hlavní město Freetown a okolní pláže. V blízkosti Fretownu lze vyjít do pohoří Loma. Za návštěvu stojí třetí největší město země Kenema, které je centrem obchodu s diamanty. Dále je možné si prohlédnout přírodní rezervace Tiwai Island Wildlife Sanctuary a Loma Mountains Forest Reserve nebo národní parky Outamba a Kilimi. 
 
 
Základní informace
Hlavní město: Freetown
Počet obyvatel: 6 312 212 (2018 – odhad)
Rozloha: 71 740 km2
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 Le leone (SLL)
Čas: Praha -1 h
Administrativní uspořádání: 4 provincie a 1 oblast*; Východní, Severní, Severozápadní, Jižní, Západní*
Délka hranic: 1 093 km
Sousední státy: Guinea, Libérie
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické, monzunové, horké a vlhké, období dešťů od května do prosince, období sucha od prosince do dubna
Reliéf: lagunové pobřeží s bažinami přechází v úrodnou nížinu, na severu vrchoviny
Nejvyšší bod: Loma Mansa (Bintimani) 1 948 m n.m
Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 490 USD
Hrubý domácí produkt/obyv.: 1 600 USD (2017) 
Inflace: 18,2% (2017 – odhad)
Směnný kurz: 9 396 SLL za 1 USD
Nezaměstnanost: 15% (2017 – odhad), ve skupině lidí mladších 25 let je až 60%!
Nerostné zdroje: železná ruda, diamanty, rutil, bauxit, zlato, ložiska ropy, zemního plynu, molybdenitu
Využití půdy: orná půda 23,48%, louky a pastviny 30,5%, trvalé kultury 2,3%, lesy 37,5%, ostatní 6,34%
Zemědělství: kakaovník, kávovník, rybolov, rýže, maniok, kasava, cukrová třtina, proso, podzemnice olejná 
Průmysl: především těžební průmysl, drobné manufaktury (oděvní, tabák, potravinářství, …). Velmi chudá země, závislá na cenách komodit.
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Temnové 35,3%, Mendové 33,2%, Limbové 6,4%, Krio – kreolové 1,2% (potomci Jamajských otroků, kteří osídlili území koncem 18.století) a ostatní
Náboženství: islám 78,6%, křesťanství 20,8%, ostatní
Věková struktura: 0-14: 41.71%; 15-24: 18.6%; 25-54: 32.23%;55-64: 3.7%; 65 +: 3.76%
Porodnost: 36 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 10,2 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 2,4% (2018 – odhad)
Střední délka života při narození: 59 let
 
Historicko politický přehled
Prezident: Julius Maada BIO (od 4. dubna 2018)
Premiér: funkci zastává prezident
Úřední název: Republic of Sierra Leone
Státní zřízení: Prezidentská republika
Státní svátky: Republic Day, 27.dubna (samostatnost od Velké Británie v roce 1961)
Politické strany a jejich představitelé: All People’s Congress nebo APC [Ernest Bai KOROMA]; Coalition for Change nebo C4C [Tamba R. SANDY]; National Grand Coalition nebo NGC [Dr. Dennis BRIGHT]; Sierra Leone People’s Party nebo SLPP [Dr. Prince HARDING] a mnoho dalších
Politické specifikum: Volební systém pro volbu prezidenta je dvoukolý. Prezident se volí na pět let. Parlament má 146 křesel. Přímo je voleno 132 poslanců a zbylých 14 si nepřímo volí, jako své zástupce jednotlivé správní jednotky; funkční období poslanců je pět let.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ano – očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Doporučená jsou očkování proti břišnímu tyfu, meningitidě, tetanu, obrně a žloutence A a B.
Vízum: Ano. Cestovní pas platný minimálně 6 měsíců. O vízum je možno požádat Velvyslanectví Sierry Leone v Moskvě. Při příjezdu se vyplňuje jednoduchá karta. Před odjezdem ze Sierry Leone je nutno navštívit imigrační úřad, kde cestovatel obdrží výjezdní povolení. Po obdržení povolení má 2 dny na opuštění země.
Zdravotní rizika: Sierra Leone je silně malarická oblast. Při zranění a nutnosti operativního zákroku se doporučuje odlet do ČR!
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Sierra Leone
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): WAL
Řízení vozidla: vpravo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +232
Internetová doména: .sl
 
Obecně
Sierra Leone byla osídlena již před 2500 lety. Využití železa v zemi je doloženo již z 9. století a z 10. století jsou doloženy zemědělské osady při pobřeží. Tropický deštný les dlouho chránil území Sierry Leone před islámskou kolonizací.
Sierru Leone objevili pro Evropu v polovině 15.století Portugalci (1462). V roce 1495 zde vybudovali Portugalci první osadu. Zemi později kolonizovali Francouzi a Holanďané, kteří zde zahájili obchod s otroky. Ve správě země je však v 17. století vystřídali Britové. Po zrušení obchodu s otroky byli někteří původní obyvatelé za pomoci britské společnosti Sierra Leone Co. vráceni zpět. Osvobození otroci zde založili v roce 1792 město Freetown. Osvobození otroci se v zemi stali jakousi elitní skupinou lidí, což vedlo k několika vzedmutím domorodého odporu. Tito osvobození otroci byli označováni jako „Kriové“ a osídlili především západní pobřeží.
V průběhu 18. století se do země dostal Islám. V roce 1863 se Freetown stal britskou kolonií. Během 18. a 19. století Britové podnikli řadu cest do vnitrozemí a v roce 1896 vyhlásili na území dnešní Sierry Leone protektorát.
V zemi došlo k několika povstáním, která však byla potlačena. Významné bylo především povstání v roce 1898 označované jako „Hut Tax War“, jehož příčinou byl výběr daní z „nemovitostí“. Největší povstání však proběhlo v letech 1955 – 1956 a Británie byla nucena vypsat volby. V nich zvítězila Lidová strana Sierry Leone, která prosazovala plnou nezávislost. Stranu vedl Milton Margai. Velká Británie udělila zemi nezávislost 27. dubna 1961. Ponechala si však v zemi politický, hospodářský a vojenský vliv, jelikož země byla součástí Britského společenství národů. Hlavou státu tak byla Britská královna. Podle Ústavy z roku 1961 je nejvyšším zákonodárným orgánem jednokomorový parlament.
V roce 1964 Milton Margai zemřel a na jeho místo nastoupil jeho bratr Albert Margai. Albert Margai byl v průběhu tříletého vládnutí často kritizován a obviňován z korupce a podpory národa Mende, ze kterého pocházel. Pokusil se též zrušit opozici. Volby v roce 1967 vyhrála opozice Všelidového kongresu. Již v březnu 1967 došlo v zemi ke státnímu převratu a vlády se chopili důstojníci s názvem Národní reformní rada (National Reformation Council (NRC)) včele s důstojníkem Andrew Juxon-Smithem. V dubnu 1968 došlo k dalšímu vojenskému převratu. Vojáci odstranili Národní reformní stranu a povolali zpět do funkce vůdce strany Všelidového kongresu – Dr. Siaka Stevense, který se stal v listopadu 1968 ministerským předsedou. Stevense byl z národa Limba. V letech 1971 a 1974 se v zemi konaly další vojenské puče. Při posledním byl Stevense svržen a jeho spolustraníci popraveni.
V roce 1976 se konaly prezidentské volby bez účasti opozice. Stevense vyhrál a stal se prezidentem. Po protivládních protestech studentů v roce 1977 se voleb do parlamentu opět zúčastnily dvě hlavní strany – Lidová strana Sierra Leone (Sierra Leone People’s Party (SLPP)) a Všelidový kongres. Opozice získala 15 křesel, ale neuznala výsledky voleb. Následně 12.6 1978 v ústavním referendu bylo ustanoveno, že jedinou politickou stranou v Sieře Leone bude Všelidový kongres (All People’s Congress (APC)) a země se stala prezidentskou republikou. Po čtrnácti letech vlády Stevense nastoupil na jeho místo Major General Joseph Saidu Momoh (28.11.1985) – hlavní velitel armády Sierra Leony. Též pochází z národa Limba. V roce 1987 nechal prezident Momoh zatknout na 60 vysokých představitelů vlády a některé i popravil.
V průběhu srpna 1991 se konalo ústavní referendum, jehož výsledkem bylo obnovení pluralitního systému. Bohužel země již byla na pokraji civilní války, která se sem postupně přelévala ze sousední Libérie. Navíc Momohova vláda nebyla po letech vládnutí pro občany zárukou a neměla ani potřebné prostředky, jelikož zemi „vysála“.
Hlavním činitelem v soudobém politickém vývoji země byl vůdce „National Patriotic Front of Liberia“ Charles Taylor ze sousední Libérie, který pomohl v Sierra Leone založit Revolutionary United Front (RUF) pod vedením Foday Sankoha. První vojenská operace RUF byla uskutečněna na východě země dne 23.3.1991. RUF postupně ovládla východ země a do svých řad začlenila nechvalně proslulé „dětské vojáky“.
29.4.1992 odešel Momoh do exilu, resp. tam byl odeslán skupinou šesti mladých vojáků. Vojáci založili National Provisional Ruling Council (NPRC). 4.5. 1992 se vlády ujal Valentine Strasser z NPRC jako Head of State of Sierra Leone. Cílem NPRC bylo odstranit RUF, která v roce 1995 ovládla diamantová pole na východě země. Diamanty (známé jako krvavé) pomáhaly financovat nejen činnost RUF, která ovládala stále více země, ale též zločiny proti lidskosti v Libérii. NPRC si proto najmula žoldáky ze soukromé firmy Executive Outcomes, která během měsíce vyhnala RUF zpět ke hranicím s Libérií.
V roce 1996 se vedení NPRC ujal Maada Bio a vyhlásil prezidentské volby, které vyhrál Ahmad Tejan Kabbah (Lidová strana Sierra Leone). Kabbah se za pomoci Bia pokusil vrátit zemi pod civilní správu a vyhlásil parlamentní volby, které vyhrála Lidová strana Sierra Leone. Přesto v roce 1996 a 1997 došlo k dalším vojenským převratům. Z nich jako vítěz vzešel Johnny Paul Koroma z Armed Forces Revolutionary Council (AFRC). Kabbah byl uvězněn. Koroma zrušil ústavu, omezil občanské svobody, zakázal soukromé rádiové stanice a pozval RUF do vlády. Po deseti měsících, v roce 1998 odstranila jeho vládu vojenská intervence ECOMOG vedená Nigérií a vlády se opět ujal Kabbah. 6.1.1999 se AFRC pokusila o další tentokrát neúspěšný puč. Přesto Kabbah dojednal s RUF (7. července 1999) mírovou dohodu.
V říjnu 1999 Spojené národy vyslaly do země své vojenské jednotky k plnění cílů mírové dohody z Lomé. V roce 2000 je opustili nigerijské vojenské jednotky a RUF porušila mírovou dohodu z Lomé. RUF začala opět kontrolovat část země. Situace se opět uklidnila v roce 2001. V lednu 2002 byla válka oficiálně ukončena. V květnu byl Kabbah opět zvolen prezidentem a v prosinci 2005 vojenské síly Spojených národů opustily Sierru Leone.
V roce 2007 proběhly v zemi zatím poslední volby, které vyhrál Ernest Bai Koroma. Občanská válka si v letech 1991 – 2001 vyžádala více než 50 tisíc obětí a mnohem více lidí (cca 2 milióny) opustilo své domovy do utečeneckých táboru v Libérii a Guinei.

Sierra Leone má kruhovitý tvar a leží v západní části africké Horní Guinei. Rozkládá se mezi 6°50´- 10°s.z.š. a 10°15´-13°20´z.z.d. Na jihozápadě tvoří hranici Atlantský oceán; na severozápadě, severu a severovýchodě sousedí s Guinejskou republikou a na jihovýchodě s Libérií.

Nejvyšší místa leží na severu a severovýchodě, kde se rozkládá Hornoguinejská hornatina s průměrnou nadmořskou výškou 500 m n.m. Nejvyšší horské masívy jsou Loma Mts. (1947m n.m.) a Tingi Hills (1853m n.m.). Podkladem jsou žuly a předpaleozoické horniny. Povrch země se snižuje k jihozápadu, kde přechází v pásmo rovin o výšce 150 – 220 m n.m., které při pobřeží přechází v rozlehlou nížinu. Tento pás úrodných nížin je široký 150 km a průměrná nadmořská výška nepřesahuje 110 m n.m. Při pobřeží leží 10 km pás bažin a lagun. Tyto laguny jsou často zaplavovány přílivem, který zde dosahuje výšky 3 – 5 m. Výjimkou při pobřeží je hornatý poloostrov Sierra Leone, který dosahuje výšky až 900 m n.m., který vytváří na pobřeží útesy. Pobřežní čára je členitá vlivem několika ostrovů (největší je Sherbro) a ústím řek.

Podnebí je tropické rovníkové a pod vlivem monzunů. Jsou zde nejen vysoké teploty, ale i srážky. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 26 – 27°C. Denní amplitudy teplot jsou větší než roční. Nejteplejším měsícem je duben a nejstudenějším srpen. Hlavní období dešťů je mezi květnem a říjnem. Déšť přináší jihozápadní větry a největší úhrny jsou na pobřeží. Naprší zde mezi 3000 – 5000 mm za rok. Ve vnitrozemí spadne více než 2000 mm srážek.

Území Sierry Leone dříve pokrývaly pouze deštné lesy. Dnes se vyskytují pouze na pobřeží. Ostatní plochu dnes zaujímají travnaté savany s ojedinělými savanovými lesy. 10% státu zaujímají mangovové lesy a bažiny. Zvířena náleží do etiopské oblasti a její západoafrické podoblasti.

Obyvatelstvo tvoří černošské skupiny – Západní Bantu (Temnové, Bulomové, Limbové, Kisijové, aj.) a Mandingo (Mandové, Korankové, Mandingové, Susové a Vajové). Významné postavení zastávají osvobození otroci – Krio (kreolové). Oficiální řečí je Angličtina. Dříve žili lidé především na vesnici, ale dnes převládá městské obyvatelstvo, např. 1/6 obyvatel žije ve Freetownu. Obyvatelstvo vyznává animismus (30%), křesťanství (10%) a Islám (60%).

Ekonomiku země velmi poničila občanské válka a v současné době probíhá její obnova. Země má velké nerostné bohatství. Patří mezi deset největších producentů diamantů. Diamanty jsou těženy především rýžováním. Země má též významné zdroje rutilu (TiO2), železné rudy a bauxitu. Zpracovatelský průmysl je nepatrný.

Zemědělství tvoří stále většinu zdrojů země a zajišťuje obživu odhadem 80% obyvatelstva. Většina produkce připadá na drobná hospodářství. Hlavní plodiny jsou rýže, maniok, batáty, jamy, kukuřice, podzemnice, luštěniny a mango. Žádaným vývozním artiklem je piasava (vlákna z palmy Raphia vinifera). Pěstuje se zde také kakao i káva. Z živočišné výroby převládá chov skotu a drůbeže. Významný je též rybolov a těžba dřeva.

Dopravní síť je omezená. Železnice má pouze 597 km. Silniční síť měří 11 700 km, zpevněný povrch má však pouze 963 km silnic. Část řek je splavných po většinu roku (okolo 600 km), během vyšších stavů je možné plout na 800 km toků. Největšími námořními přístavy jsou Freetown, Pepel, Bonthe a Sulima. Letectví je omezené. Země má jedno mezinárodní letiště a šest vnitrozemních. Letadla Sierry Leone nemohou létat do Evropské Unie – nesplňují bezpečnostní kritéria.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.