Pondělí, 17 června, 2024
Státy

Eswatini (Svazijsko)

Jediné království v Africe. Země má dobré přírodní podmínky, pracovité obyvatelstvo, nerostné suroviny, investiční pobídky, ale vše ničí epidemie AIDS. Země se zvedá od východu k západu až k vrcholkům pohoří Drakensberg, které je vhodné na treky i rafting. Cenné jsou i chráněná území (lze zde spatřit oba druhy nosorožců), jmenujme Mlilwane Wildlife Sanctuary, Mkhaya Game Reserve, Hlane Royal National Park a Mlawula Nature Reserve. Země však není příliš svobodná k turistům. Povinná je registrace u imigračního úřadu nebo na nejbližší policejní stanici. Je-li turista ubytován v hotelu, zajišťuje ubytovací zařízení. Zdravotnictví ve Svazijsku je na nízké úrovni. V případě zdravotních potíží se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc v Jižní Africe.
 
Základní informace
Hlavní město: Mbabane (administrativní), Lobamba  (královské a zákonodárné)
Počet obyvatel: 1 104 479
Rozloha: 17 364 km2
Úřední jazyk: angličtina, siSwati
Měna: 1 Lilangeni (SZL)
Čas: Praha + 1 h
Administrativní uspořádání: 4 distrikty – Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni
Délka hranic: 546 km
Sousední státy: Mosambik, Jižní Afrika
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické až subtropické
Reliéf: náhorní plošina
Nejvyšší bod: Emlembe 1 862 m n.m.
Nejnižší bod: údolí řeky Usutu 21 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 3 930 USD  
Hrubý domácí produkt/obyv.: 10 100 USD (2017 – odhad)
Inflace: 6,2% (2017 – odhad)
Směnný kurz: Lilangeni vůči americkému dolaru 1U$ = 15 SZL
Nezaměstnanost: 28% (odhad)
Nerostné zdroje: azbest, diamanty, uhlí, zlato, rudy
Využití půdy: orná půda 9,8%, louky a pastviny 57,7%, trvalé kultury 0,8%, lesy 31,7%, ostatní 0%
Zemědělství: cukrová třtina, kukuřice, citrusy, bavlník, hlíznaté plodiny – zaměstnává 70% obyvatelstva
Průmysl: Mála a uzavřená ekonomika, která je závislá na Jižní Africe. Vláda je závislá na clech z Jihoafrické celní unie (SACU), tvořící téměř polovinu všech příjmů země. V brzké době bude muset království provést velké reformy, protože Jižní Afrika prosazuje přerozdělení příjmů z cel v rámci SACU. Průmysl je zaměřen na zpracovávání cukrové třtiny na cukr a celulózu. Těží se zde v podstatě jen uhlí a ve velmi malém meřítku i zlato a diamanty.
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Svazijci 84%, Zulové 10%, Tsongové 2,5% a potomci Evropanů
Náboženství: křesťanství 90%, ostatní 10%
Věková struktura: 0-14: 33,63%; 15-24: 18,71%; 25-54: 39,46%; 55-64: 4,36%; 65 +: 3,83%
Porodnost: 24,5 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 10,1 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 0,7%
Střední délka života při narození: 58,6 let
HIV pozitivní: 27,3% – první místo na světě!
 
Historicko politický přehled
Král: MSWATI III od 25.dubna 1986
Premiér: Ambrose Mandvulo DLAMINI (od 27. října 2018)
Úřední název: Království Eswatini – Kingdom of Eswatini – Umbuso weSwatini
Státní zřízení: monarchie
Státní svátky: Somhlolo (Independence) Day, 6.září (od Velké Británie v roce 1968)
Politické strany a jejich představitelé: African United Democratic Party nebo AUDP [Sibusiso DLAMINI]; Ngwane National Liberatory Congress nebo NNLC [Dr. Alvit DLAMINI]; People’s United Democratic Movement nebo PUDEMO [Mario MASUKU]; Swazi Democratic Party nebo SWADEPA [Jan SITHOLE]
Politické specifikum: Dědičná monarchie. Podle nové Ústavy z roku 2005 jsou politické strany zakázány, ale dodnes existují, ale jejich postavení je nejasné. Kandidáti ve volbách nereprezentují stranu, kandidují jako nezávislí. Svazijský parlament, Libandla, je dvoukomorový. Skládá se ze senátu (30 křesel; 10 členů jmenovaných sněmovnou a 20 jmenovaných panovníkem; mandát je pětiletý) a sněmovny (73 křesel; 59 členů je volených přímo ve volebních obvodech nadpoloviční většinou – jeli potřeba, koná se druhé kolo; 10 členů je jmenovaných panovníkem, pokud zastoupení žen v parlamentu je menší než 30% jsou jmenovány další 4 ženy parlamentem). Volby se konají každých pět let po zrušení parlamentu králem. V roce 2018 se země oficiálně přejmenoval ze Svazijska na Eswatini.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ne. Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B, žluté zimnici a tyfu.
Vízum: Ne. Občané ČR jsou osvobozeni od vízové povinnosti v délce pobytu do 30 dnů. Pas by měl mít platnost ještě půl roku po ukončení plánovaného pobytu. Přesto se doporučuje vzít si sebou nótu bezvízového styku. Pro řízení vozidla je nutný mezinárodní řidičský průkaz.
Mapa: Eswatini (Svazijsko) 
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): SZ
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +268
Internetová doména: .sz
 
Obecně
Svazijské království, dneska již Eswatini, leží ve vnitrozemí jižní Afriky. Na starých mapách, kdy bylo britským protektorátem, nese označení Swaziland-Ka Ngwane. Samostatnost získala země v roce 1968. Obklopuje jej území Jižní Afriky (JAR). Pouze na východě má krátkou hranici s Mosambikem.
Oblast byla nepřetržitě obydlená od prehistorie. V zemi se našly artefakty z mladší doby kamenné. V průběhu 11. století se zde usadil bantuský národ Sothů. Swaziové (též náleží do bantuské národností rodiny) do oblasti přišli ze střední Afriky v průběhu 15. a 16. století.
Povrch tvoří plošina, která je budována z žuly, ruly a krystalických břidlic. Plošina se na západě přimyká k Dračím horám a stupňovitě klesá k Mozambické nížině ve třech stupních – Vysoký, Střední a Nízký Veld. Mezi jednotlivými stupni je reliéf silně rozčleněn. Strmé srázy tvoří zejména Nízký Veld spadající do Mozambické nížiny. Na východě prochází nížinou od severu k jihu hornatina Lemombo.
Klima je subtropické. V zimním období (červnu) ve vyšších nadmořských výškách se průměrné teploty pohybují kolem 12°C v létě (únor) dosahují 20°C. V nízkých polohách jsou cca o 5°C vyšší. Na Vysoký Veld spadnou občas i sněhové srážky. Srážky na povrch spadnou zejména v létě. Na Vysokém Veldu jsou průměrné úhrny srážek 1400mm a na Nízkém Veldu dosahují 500-700mm.
Řeky ve Svazijsku mají kolísavé průtoky, vytvářejí četné peřeje a v údolích přecházejí v bažiny. Hlavními řekami je na severu země Komati a na jihu Usutu. Obě řeky tečou do Mosambiku.
Ve vyšších nadmořských výškách pokrývá povrch země savana s kapinicemi (akáciemi) a baobaby. Na svazích rostou uměle vysazené borové a eukalyptové lesy. V nižších polohách převládají trnité xerotermní křoviny. Fauna je obdobné jako v jihoafrických savanách.
Svazijsko je slabě rozvinutou agrární zemí. Hlavní ekonomickou činností je pastevectví dobytka a pěstování cukrové třtiny. Uměle vysazené lesy jsou jedny z největších v jižní Africe. Z průmyslu má význam pouze těžba nerostných surovin – azbest (dříve šestý dodavatel na světě), železná ruda, zlato, diamanty a zejména těžba kvalitního černého uhlí. Rozvíjí se též textilní průmysl. Produktivita firem je dobrá.
Doprava je slabě vyvinutá. Železnice má délku 220km. Zajímavostí je 20km dlouhá lanovka, která spojuje azbestový důl Havelock s městem Barberton v Jižní Africe.
Svazijsko je ekonomicky a měnově spojeno s Jižní Afrikou.
Zemi a její existenci velmi vážně ohrožuje pandemie onemocnění AIDS. Naopak si zachovává své kulturní tradice, jako je Incwala nebo známý rákosový tanec – „Umhlanga„.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.