Pondělí, 17 června, 2024
Státy

Mauricius

U nás Mauricius proslavila slavná poštovní známka a blboun nejapný. Mauricius má velmi členitou krajinu, na pobřeží jsou čisté pláže obklopené korálovými útesy. Od září do ledna na ostrově kvete vegetace a podle průvodců je právě v tomto období ostrov připomínkou biblického ráje. Ostrov je oblíbenou turistickou destinací, proto zde 60% obyvatelstva pracuje ve službách. Kvalita služeb je vysoká, zároveň však jedna z nejlevnějších v oblasti Indického oceánu. Lidé se sem jezdí opalovat na pláže a provozovat ostatní vodní radovánky. Oblíbené jsou též výlety do přírody. Kus od města Curepipe jsou vodopády Tamarind. Velkým lákadle je oblast Chamarel v pohoří na jihu ostrova nedaleko národního parku Black River. Na ostrově žil kdysi nelétavý asi metr vysoký holub čeledi Raphidae. U nás byl známý pod označením „blboun nejapný“, správný název je dronte mauricijský (Raphus cucullatus) – symbol ostrova. Ostrov má též velké množství církevních staveb a mešit. Na ostrovech nejsou povoleny střelné zbraně.

Základní informace
Hlavní město: Port Louis
Počet obyvatel: 1 364 283(2018 – odhad)
Rozloha: 2 040 km2
Úřední jazyk: angličtina (mluví jí pouze 1% populace – nejrozšířenější je Kreolština – 80%)
Měna: 1 Mauricijská rupie (MUR)
Čas: Praha +3 h
Administrativní uspořádání: 9 oblastí a 3 dependence (závislá území)*; Agalega Islands*, Black River, Cargados Carajos Shoals*, Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du Rempart, Rodrigues*, Savanne
Délka hranic: 0 km
Sousední státy: ostrovní stát
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické vlhké podnebí, malé výkyvy teplot
Reliéf: ostrovy sopečného původu s korálovými útesy
Nejvyšší bod: Mont Piton 828 m n.m.
Nejnižší bod: hladina Indického oceánu 0 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 26 080 USD
Hrubý domácí produkt/obyv.: 22 300 USD (2018)
Inflace: 3,7% (2017 odhad)
Směnný kurz: Mauricijská rupie vůči americkému dolaru v r. 2005.: 1U$ = 35,7 MUR
Nezaměstnanost: 7,1% (2017 odhad)
Nerostné zdroje: žádné
Využití půdy: orná půda 38,4%, louky a pastviny 3,4%, trvalé kultury 2%, lesy 17,3%, ostatní 28,9%
Zemědělství: cukrová třtina, čajovník, banánovník, rýže, zelenina, těžba dřeva, rybolov, chov skotu a koz
Průmysl: zpracování potravin, textilní a chemický průmysl, turismus
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: kreolové 86,5%, Indové 5,3%, Francouzi 4,1% a ostatní …
Náboženství: hinduismus 48,5%, římsko-katolické 26,3%, islám 17,3%, ostatní křesťanské církve 6,4%, jiné
Věková struktura: 0-14: 19.9%; 15-24: 14.52%; 25-54: 43.6%; 55-64: 11.81% a 65 +: 10.17%
Porodnost: 12,8 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 7,1 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 0. 57% 
Střední délka života při narození: 76 let 
 
Historicko politický přehled
Prezident: Pritivirajsing ROOPUN (od 2. prosince 2019)
Premiér: Pravind JUGNAUTH (od 23. ledna 2017)
Úřední název: Republic of Mauritius
Státní zřízení: parlamentní republika
Státní svátky: Independence Day, 12. březen (od roku 1968)
Politické strany a jejich představitelé: Alliance Lepep (Alliance of the People) [Pravind JUGNAUTH] (coalition includes MSM and ML); Labor Party (Parti Travailliste) nebo PTR nebo MLP [Navinchandra RAMGOOLAM]; Mauritian Militant Movement (Mouvement Militant Mauricien) nebo MMM [Paul BERENGER]; Mauritian Social Democratic Party (Parti Mauricien Social Democrate) nebo PMSD [Xavier Luc DUVAL]; Mauritian Solidarity Front (Front Solidarite Mauricienne) nebo FSM [Cehl FAKEERMEEAH, aka Cehl MEEAH]; Militant Socialist Movement (Mouvement Socialist Mauricien) nebo MSM [Pravind JUGNAUTH]; Muvman Liberater nebo ML [Ivan COLLENDAVELLOO]; Patriotic Movement (Mouvement Patriotic) [Alan GANOO]; Rodrigues Peoples Organization (Organisation du Peuple Rodriguais) nebo OPR [Serge CLAIR]
Politické specifikum: Od své nezávislosti v roce 1968 má demokratické uspořádání. Volí se často široké koalice politických stran. Prezident je volen Národním shromážděním (parlamentem) do pětiletého funkčního období
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Nepožaduje se. Doporučené je však očkování proti tetanu, hepatitidě A a B a proti tyfu.
Vízum: S platností od 2009 mohou občané ČR pobývat na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 3 měsíců během šestiměsíčního období, které se počítá od prvního data vstupu na Mauricius. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných typů pobytu za splnění následujících podmínek: předložení platného zpátečního cestovního lístku; prokázání dostatku finančních prostředků na úhradu nákladů pobytu (100 USD na den); prokázání platné rezervace hotelu nebo zájezdu; rezervace hotelu může být nahražena zvacím dopisem; cestovatel nesmí figurovat na seznamu osob, které jsou pro Mauricius nežádoucí.
Mapa: Mauricius
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): MS
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +230
Internetová doména: .mu
Zájezdy na Mauricius
 

Obecně
Ostrov Mauritius (stát Mauricius) spolu s Réunionem a Rodriguezem tvoří souostroví Maskarény. Ostrov leží 880 km od východního pobřeží Madagaskaru a 150 km severovýchodně od Réunionu. Jeho zeměpisná poloha je 57°18´až 57°49´v.z.d. a 19°58´až 20°32´j.z.š.. Ostrov byl známý již arabským kupcům, ale pro Evropu ho okolo roku 1510 objevili Portugalci a pojmenovali Nizozemci, kteří jej drželi v letech 1598 až 1710. Poté ostrov drželi Francouzi a přejmenovali ho na Isle de France. V roce 1810 ostrov obsadila Velká Británie a učinila z něj svou kolonii. 12. března 1968 došlo k vyhlášení nezávislosti ostrova a vznikl stát Mauritius (česky Mauricius). Podle ústavy zůstal členem Britského společenství národů. Stát má s Velkou Británií podepsánu smlouvu o vojenském paktu.
Ostrov je sopečného původu. Narozdíl od podobných ostrovů je poměrně nízký. Centrální část ostrova zabírá vrchovina s nejvyšším bodem Piton de la Riviére Noire (Piton Noire) 824 m n.m.. Pobřeží ostrova je lemováno úzkou nížinou, která je přerušována lávovými proudy. Zbytky těchto příkrovů v podobě útesů vystupují i na ostatních písečných plážích. Celý ostrov je obklopen korálovými útesy.


Fotografie: Pohled z ostrova na moře (výše) a vodopády Chamarel, autor: Petra Fousová

Podnebí je tropické. Východní pobřeží je od prosince do dubna pod silným vlivem pasátu, který sem přináší velké množství vláhy. roční úhrn srážek je až 5000 mm. Západní část ostrova je sušší, průměrné roční srážky dosahují 750 mm. Ostrov je též v pásu chodu velkých tropických cyklón. Jejich sezóna přichází v únoru a březnu.

Z hlediska flóry a fauny ostrov postihl velmi negativně příchod člověka, který sem zavlekl mnoho nepůvodních druhů živočichů a rostlin a poškodil původní biotopy, resp. původní lesy byly na konci 19.století skoro vykáceny. Ze zachráněných zbytků některých druhů stromů a australských eukalyptů byly opět lesy vysazeny. Lesy v současné době pokrývají okolo 22% ostrova.

Hlavní plodinou ostrova je cukrová třtina, dále se zde pěstuje čaj, vanilka, tabák, sisal, kukuřice, rýže, batáty a maniok. Na pobřeží rostou kokosové palmy. Obyvatelstvo chová skot, kozy, ovce a vepře. Důležitý je též rybolov. Průmysl je orientován na zpracování zemědělské produkce. Silniční síť je kvalitní a intenzivní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.