Pondělí, 17 června, 2024
Státy

Gambie

Brána do západní Afriky – snadno dostupná země u řeky Gambie. Gambie je především hlavní město Banjul, který je důležitým přístavem západní Afriky a v okolí města je mnoho pláží a rekreačních objektů. Ekonomický význam mají též dva trajekty přes Gambii, které usnadňují cestu mezi jižním a severním Senegalem. Jedná se o turisticky atraktivní zemi. Turistu by mohly zaujmout národní parky, plavba po řece Gambie, archeologická památka u města Kuntaur – Wassu Stone Circles, tradiční kuchyně či pozorování delfínů u Jinack Island.
Bezpečnostní situace závisí obdobně jako u Senegalu na situaci v regionu Casamance. V současné době je též zemí sexuální turismu a sním spojené obchodování s lidmi, které vláda silně potlačuje. Krádeže jsou běžné zejména na trajektu mezi Senegalem a Banjulem. Gambie má velmi přísná pravidla (sankce i vězení) na dovoz a vývoz nepigmentujících krémů a některých léků. Je zakázáno fotografovat vojenské objekty a letiště.
 
Základní informace
Hlavní město: Banjul
Počet obyvatel: 2 092 731 (2018 – odhad)
Rozloha: 11 300 km2
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 D Dalasi (GMD)
Čas: Praha -1 h
Administrativní uspořádání: 5 oblastí, 1 město* a 1 obec**: Banjul*, Central River, Kanifing**, Lower River, North Bank, Upper River, West Coast
Délka hranic: 749 km
Sousední státy: Senegal
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: tropické monzunové podnebí. Horké období dešťů od června do listopadu, chladnější a suché období od listopadu do května
Reliéf: nížina podél dolního toku řeky Gambie.
Nejvyšší bod: bezejmenná vyvýšenina 53 m n.m
Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 710 USD  
Hrubý domácí produkt/obyv.: 2 600 USD
Inflace: 8% (2018 – odhad)
Směnný kurz: 49.74 Dalasi za 1 USD (2017 – odhad)
Nezaměstnanost: ?
Nerostné zdroje: ilmenit
Využití půdy: orná půda 41%, louky a pastviny 14,6 %, trvalé kultury 0,5 %, lesy 43,9 %, ostatní 0 %
Zemědělství: podzemnice olejná, obiloviny, bavlník, chov skotu a koz
Průmysl: především zpracovatelský průmysl (potravinářství), turismus a drobná rukodělná výroba
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Mandingové 34%, Fulbové 22,4%, Wolofové 12,6%, Jolové 10,7%, Serahulové 6,6% a další
Náboženství: islám 95,7%, křesťanství 4,2%, 0,1 ostatní%
Věková struktura: 0-14: 36,97%; 15-24: 20,31%; 25-54: 34,9%; 55-64: 4,26%; 65+: 3,55%
Porodnost: 28,6 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 6,9 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 2% (2018 – odhad)
Střední délka života při narození: 65,4 let
 
Historicko politický přehled
Prezident: Adama BARROW (od 19. ledna 2017)
Úřední název: Republic of The Gambia
Státní zřízení: Prezidentská republika 
Státní svátky: Den nezávislosti 18. února (od Velké Británie v roce 1965)
Politické strany a jejich představitelé: Alliance for Patriotic Reorientation and Construction nebo APRC [Fabakary JATTA]; Coalition 2016 [kolektivní vedení] (koalice uvedených stran: UDP, PDOIS, NRP, GMC, GDC, PPP, a GPDP); Gambia Democratic Congress nebo GDC [Mama KANDEH]; Gambia Moral Congress nebo GMC [Mai FATTY]; Gambia Party for Democracy and Progress nebo GPDP [Sarja JARJOU]; National Convention Party nebo NCP [Yaya  SANYANG a Majanko SAMUSA]; National Democratic Action Movement nebo NDAM [Lamin Yaa JUARA]; National Reconciliation Party nebo NRP [Hamat BAH]; People’s Democratic Organization for Independence and Socialism nebo PDOIS [Sidia JATTA]; People’s Progressive Party nebo PPP [Yaya CEESAY)]; United Democratic Party nebo UDP [Ousainou DARBOE]
Politické specifikum: V roce 1994 byl v zemi státní převrat. V té době byla Gambie nejdéle fungující pluralitní demokracií. Nyní je „omezenou“ demokracií (občas se objevují prvky restrikce). Volební mandát poslanců a prezidenta je 5ti letý. Funkci premiéra zastává premiér. Do parlamentu se přímo volí 58 poslanců přímou většinou a 5 jmenuje prezident.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ne? Doporučená jsou očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, meningitidě a žloutence A a B. 
Vízum: ???; Otázka osvobození od vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Gambie je stále nevyjasněná. O vízum je možné požádat na zastupitelském úřadě Gambie v Bruselu. Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po vycestování.  
Zdravotní rizika: Malárie, cholera.
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Gambie
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): WAG
Řízení vozidla: vpravo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +220
Internetová doména: .gm

Obecně
Jedná se o malý africký stát, který je hluboce vklíněn do státu Senegal. Táhne se jako úzký pás území podél břehů řeky Gambie v délce 330km a šířce mezi dvaceti až pětadvaceti kilometry.
Raná historie je svázána s dějinami okolního Senegalu. Teprve s příchodem Evropanů (v roce 1455 byli první Portugalci) se vydala vlastní cestou. Gambie byla odedávna vstupní branou do západní Afriky. Ústí řeky Gambie je ideálním přirozeným přístavem, proto se u něj vystřídali všichni kolonisté, otrokáři a obchodníci. Nakonec ho ovládli Angličané. Historie je tak spojená s otrokářstvím. Současné hranice Gambie vznikly v roce 1889 po dohodě Britů s Francouzi. V roce 1901 byla vláda předávána do místních rukou a v roce 1906 bylo zrušeno otrokářství.
18. února 1965 Gambie vyhlásila nezávislost na Velké Británii. Při hlasování po získání nezávislosti nebylo dosaženo potřebné většiny hlasů k vytvoření republiky, stala se Gambie nezávislou konstituční monarchií, jejíž hlavou byla britská královna.
V dubnu 1970 se Gambie stala republikou, kdy byla v referendu schválena nová ústava. Gambie však nadále byla součástí Britského společenství národů. Od svého založení (1959) byla největší stranou Gambie People’s Progressive Party (PPP) – Lidová pokroková strana, která prosazovala těsnější spojenectví se Senegalem (od roku 1965 – byla stranou vládnoucí, než byla v roce 1994 svržena převratem).
Prezidentem byl Dawda K. Jawara (PPP), po pokusu o státní převrat v roce 1981 se následující rok (1982) Gambie spojila se Senegalem, čímž opět vznikla Senegambie, ale v roce 1989 se opět rozpadla.
V roce 1994 – 1996 byl v zemi vojenský převrat, který vedl Armed Forces Provisional Ruling Council (AFPRC) – hlavním cílem bylo svrhnout prezidenta Dawda K. Jawara a Lidovou pokrokovou stranu (PPP). Z vojenské junty (1994 – 1996) vznikla politická strana Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC). Vlády se ujmula po volbách v roce 1996 a nadporučík Yahya A.J.J. Jammeh se stal prezidentem.

Přírodní poměry ovlivňuje řeka Gambie. Řeka se vlévá do Atlantského oceánu estuárovým ústím. Jedná se širokou nížinu, která se mírně sklání k řece. Nadmořská výška nepřesahuje 100m. Povrch tvoří třetihorní pískovce a písčité aluviální nánosy.
Podnebí je tropické, monzunové s letním obdobím dešťů. Na pobřeží naprší až 1500mm srážek. Ve vnitrozemí jen 700mm. Průměrné teploty se pohybují mezi 25 – 26°C.
Vegetace je savanou s akáciemi a baobaby. Pouze podél řeky Gambie rostou deštné lesy, hojně obývané ptáky.
 
Obyvatelstvo tvoří Mandingové, dále pak Fulové, Wolofové, Jolové a Serahulové. Většina lidí vyznává islám. Úředním jazykem je angličtina.
Hlavním městem je Banjul (dříve Bathurst), který leží na ostrově St. Mary v ústí Gambie.

Hlavním zdrojem obživy obyvatelstva je zemědělství a rybolov. Zaměstnává 70% obyvatelstva a tvoří 30% HDP. Zemědělství je spojené s pěstování podzemnice olejné, které tvořilo dříve až 95% tvorby DPH. Vzhledem k málo úrodné půdě se dále pěstuje proso a sorgo. Na zavlažovaných plochách rýže. Důležitý je též chov skotu.
V zemi jsou naleziště železné rudy a ilmenitu.
V současné době jsou hlavním odvětvím ekonomiky služby – turismus (20% tvorby HDP). Turisty sem lákají krásné pláže, čisté hotely, relativní bezpečí a dobré „anglické“ služby. Gambie je v tomto odvětví nejlépe rozvitou zemí západní Afriky. Reexport Gambie představuje téměř 80% vývozu zboží a největším obchodním partnerem je Čína.
Ačkoliv je hrubý domácí produkt na obyvatele na africké poměry vysoký, jedna třetina lidí žije na hranici chudoby (s příjmem 1,25 dolarů na den).

Řeka je v celém délce státu splavná pro malé lodě a tvoří hlavní dopravní tepnu v zemi.

3 komentáře: „Gambie

 • V Gambii je potřeba dát si pozor na obsah léků, které máte u sebe. Antibiotika jsou zde považovány za drogy, musíte u sebe mít kopii receptu od lékaře. Policie a státní úředníci, jsou úplatní. V každé vesnici stojí 1-2hlídky, kteří požadují úplatek cca 50dalasi (GMD). Zkoušeli jsme se dostat na Jinack Lodge s perfektní recenzí?, ale místo hotelu tam byly políčka s marihuanou a přístupová cesta k údajnému hotelu od vesnice Barra končila cca 2km před.

  Reagovat
  • Děkujeme za užitečné doplnění – měl byste i tip, co v Gambii navštívit?

   Reagovat
  • Ono v celé západní Africe, ale i jinde, je třeba mít u sebe příbalový leták a kopii receptu od doktora. Při návštěvě Akry jsem měl možnost mluvit s lidmi s naší ambasády a právě při mé návštěvě se vrátili z Gambie, kde se snažili vysvobodit našince z vězení, kde skončil právě kvůli absenci příbalového letáku k lékům, které měl. Nakonec se podařilo získat příbalový leták a tím dojit i k propuštění z vězení.
   Další věcí je to, že ten kdo má ve většině západní Afriky uniformu, snaží se z toho mít výhody. Nejmenovaný kamarád vozil kvůli kontrolám povinnou výbavu hned 2x, když jej zastavil příslušník a nic nenašel, řekl mu, že ho tak rozesmál, že mu stejně něco zaplatit musí… A když tak vzpomínám, tak prakticky všude chtějí úplatky.
   Děkuji za příspěvek a budete li mít jakýkoli tip a zkušenost z Afriky, budeme rádi, když se u nás o ní podělíte! Hezký den. VZ

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.