Úterý, 25 června, 2024
Státy

Lesotho

Království na střeše Afriky – Lesotho je vnitrozemský stát v jižní Africe, tvoří enklávu v Jihoafrické republice. Patří mezi nejchudší státy světa. Je však důležitou zásobárnou pitné vody pro Jižní Afriku, která zde vybudovala mnoho velkých přehrad. Z turistického hlediska je Lesotho ideálním místem pro horské túry či vyjíždky na koních. Má též potenciál pro zimní sporty. Většina povrchu země je značně hornatá a bez lesů. Za návštěvu stojí Sani pass úžasná nezpevněná silnice, která zpřístupnila náhorní plošinu Lesotha v roce 1913. Cesta na 22 kilometrech překonává výškový rozdíl 1306m a stoupá do výšky 2874m n.m. Další turistickou atrakcí je vodopád Maletsunyane Falls padající do hloubky 192m. Město Thaba-Bosiu bylo nejdůležitější historické místo v zemi, bývalá horská pevnost, která nebyla nikdy dobyta. V blízkosti Masitise Cave House uvidíte 180 milionů let staré dinosauří šlápoty.
S ohledem k vysoké nadmořské výšce se doporučuje důkladně chránit pokožku před slunečním zářením a samozřejmě též chránit oči slunečními brýlemi. Ačkoliv je země pro turisty bezpečná v hl.m. Maseru občas dochází k politický demonstracím a násilnostem. Důležitá telefonní čísla: policie 123 a záchranná služba 121

Základní informace
Hlavní město: Maseru
Počet obyvatel: 1 962 461 ( 2018 – odhad)
Rozloha: 30 355 km2 
Úřední jazyk: angličtina, sesotho
Měna: 1 Loti (LSL)
Čas: Praha +1 h
Administrativní uspořádání: 10 okresů – Berea, Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohales Hoek, Mokhotlong, Qacha’s Nek, Quthing, Thaba-Tseka
Délka hranic: 1 106 km
Sousední státy: Jižní Afrika
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: horké podnebí je zmírněno nadmořskou výškou, suché, chladné zimy, horká vlhká léta.
Reliéf: většinu území je tvořeno horami s náhorními plošinami, hlavním pohořím jsou Dračí hory, pramení zde řeka Orange.
Nejvyšší bod: Thabana Ntlenyana 3 482 m n.m
Nejnižší bod: soutok řeky Orange a Makhaleng 1 400 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 3 680 USD 
Hrubý domácí produkt/obyv.: 3 300USD
Inflace: 5,3% (2017)
Směnný kurz: 1 USD = 14,48 LSL
Nezaměstnanost: 28,1% (2018 – odhad)
Nerostné zdroje: diamanty a voda 
Využití půdy: orná půda 10,1%, louky a pastviny 65,9%, trvalé kultury 0,1%, lesy 1,5%, ostatní 22,43%.
Zemědělství: zaměstnává 86% populace, hlavní komodity jsou – kukuřice, sorgo, luštěniny, zelenina; chov ovcí, koz, koní a skotu
Průmysl: vývoz elektřiny a vody, textilní, potravinářský a turismus; 35% ekonomicky aktivních můžů má práci v Jihoafrické republice
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Basothové 99,7%
Náboženství: křesťanství 96,2%, animismus 1,4%, ostatní … 
Věková struktura: 0-14: 31.84%; 15-24: 19.34%; 25-54: 38.27%; 55-64: 5.02%; 65 +: 5.53%
Porodnost: 24,2 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 15,1 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 0,24% (2018 – odhad)
Střední délka života při narození: 53 let 
 

Historicko politický přehled
Král: LETSIE III (od 7.února 1996) 
Premiér: Thomas Motsoahae THABANE (od 16. června 2017)
Úřední název: Mmuso wa Lesotho, Kingdom of Lesotho, dříve Basutoland
Státní zřízení: konstituční monarchie
Státní svátky: Den nezávislosti 4.října (od Velké Británie v roce 1966)
Politické strany a jejich představitelé: All Basotho Convention or ABC [Thomas Motsoahae THABANE]; Alliance of Democrats or AD [Monyane MOLELEKI]; Basotho Congress Party or BCP [Thulo MAHLAKENG]; Basotho National Party or BNP [Thesele MASERIBANE]; Democratic Congress or DC [Pakalitha MOSISILI]; Democratic Party of Lesotho or DPL [Limpho TAU]; Lesotho Congress for Democracy or LCD [Mothetjoa METSING]; Movement of Economic Change or MEC [Selibe MOCHOBOROANE]; National Independent Party or NIP [Kimetso MATHABA]; Popular Front for Democracy of PFD [Lekhetho RAKUOANE]; Reformed Congress of Lesotho or RCL [Keketso RANTSO]
Politické specifikum: Konstituční monarchie – jediná v Africe

Cestovatelské minimum
Očkování: Nepožaduje se. Doporučené je však očkování proti tetanu, hepatitidě A a B, žluté zimnici a proti tyfu. Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách kvůli nebezpečí výskytu schistosomózy (bilharziózy).
Vízum: NE – za účelem turistiky; Situace kolem vízového režimu pro české občany cestující do Lesotha není zcela jasná. Ministerstvo zahraničních věcí ČR obdrželo od lesothské strany nótu, podle níž čeští občané cestující do Lesotha s běžným cestovním pasem za účelem turistiky nepotřebují vízum. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe. Nicméně nóta nestanovuje, jak dlouho mohou tito občané v Lesothu pobývat. 
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Lesotho 
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): LS
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +230
Internetová doména: .ls

Obecně
Od 17. století pronikaly na území dnešního Lesotha basutské kmeny. Ty se sem uchylovaly před stále více vojensky dominujícími Zuly v nížině. Basutové zde v 19. století vytvořily státní útvar. Od poloviny 19. století byla země ve válce s Búry. Roku 1868 požádal basutský panovník o „ochranu“ Velkou Británii . Od roku 1884 bylo území britským protektorátem pod názvem Basutsko (Basutoland). V roce 1952 byl založen Národní kongres Basutska, který požadoval zrušení protektorátu a poskytnutí plné nezávislosti. V roce 1959 byla vyhlášena nová ústava, jež zřizovala při úřadě britského komisaře Národní a Výkonnou radu. Od roku 1966 je Lesotho nezávislou konstituční monarchií a posléze byl změněn název země Basutsko na její současný. V roce 1970 ministerský předseda Leabua Jonathan anuloval výsledky parlamentních voleb a provedl státní převrat. U moci se udržel až do vojenského převratu v roce 1986. V únoru 1990 byl král Moshoeshoe II. zbaven všech pravomocí a odešel do exilu. Vlády se ujal jeho syn Letsie III. Vojenská vláda prosadila přechod k pluralitnímu systému v roce 1993. Přeměnu království v konstituční monarchii zakotvila nová ústava v roce 1993, kdy se konaly první svobodné volby od roku 1970 a nastoupila civilní vláda. Moshoeshoe II byl opět ustanoven na trůn v roce 1995 po nepokojích v roce 1994, Letsie III se opět ujal trůnu v roce 1996, kdy jeho otec zemřel při autonehodě.

Stát leží na nejvyšší jihoafrické náhorní plošině Basuto, která dosahuje průměrné výšky 2300 – 3000m n.m.. Na náhorní plošině leží též nejvyšší vrchol jižní Afriky – Thabana Ntlenyana 3482m n.m.. Z geologického hlediska plošinu budují břidlice a pískovce formace Karru, které jsou překryty čedičovými příkrovy. Celá plošina je ukloněna od východu k západu. Na západě ji ukončuje příkrý sráz. Západní část od jihovýchodu k severozápadu hranici tvoří čedičové pohoří Maloti s nejvyšším vrcholem Pelatsoeu 3276m n.m.. Východní a jižní hranici lemují nejvyšší vrcholky Dračích hor (Drakensberge). Plošina je důležitým prameništěm mnoha toků jižní Afriky. Pramení zde řeky Orange a její přítok Caledon, na kterých se v současné době buduje kaskáda přehrad, které dodávají nejen elektrický proud, ale jsou též významným zdrojem pitné vody pro oblast Johanesburgu.

Lesotho leží v pásu subtropů. Projevuje se zde vysoká kontinentalita klimatu s vysokou denní amplitudou dosahující 20°C. Noční mrazíky se zde vyskytují po většinu roku. Průměrná teplota v lednu dosahuje 25°C, červencová 15°C. Srážky zde padají především v létě, zimní měsíce jsou suché. Západní Lesotho leží ve srážkové stínu a většinu povrchu pokrývají travnaté stepi. Půda je ohrožena erozí, jelikož místní obyvatelé drží vysoké stavy skotu a z tradičních plodin přešli na pěstování kukuřice. Východní Lesotho pokrývají alpínské vysokohorské louky a xerofytní křoviny. Půdy jsou zde velmi úrodné.

Z nerostného bohatství se využívají pouze primární naleziště diamantů na severu země (Mokhotlong). Země má významný hydroenergetický potenciál. Skoro 90% obyvatelstva se živí v zemědělství. Sutové stále obývají kamenné stavby kruhového půdorysu, tvořené pouze jednou místností. Koncentrace obyvatelstva do měst je nízká. Dopravní síť není vyvinuta. V zemi je jediná železnice délky 25,7km, spojující Maseru s železniční sítí Jižní Afriky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.