Úterý, 21 května, 2024
Státy

Mauritánie

Země, kde jezdí nejdelší vlak světa. Vlak jezdí na trase Nouadhibou – Choum a dosahuje délky až 3 km. Vlak vozí železnou rudu a jeden vagón pro přepravu osob. Délka tratě je 460km a doba jízdy 12hodin. Mauritánie je přímořský stát v západní Africe. Leží na území Saharské pouště a severního okraje Sahelu, proto je zde po celý rok horko a sucho. Teploty od jara do podzimu běžně dosahují 40°C. Od prosince do března jsou teploty nižší a mohou klesnout až k 10°C. Prší zde velmi málo a především mezi červnem a říjnem. Ceny jsou na naše poměry nízké, běžné je smlouvat. Do Mauritánie létá Air France. Autem se lze do země dostat bezpečně z Maroka, resp. Západní Saharu, přesto je nutné se držet silnice, protože v okolí jsou minová pole. Pokud vás láká poušť je Mauritánie to pravé. Za návštěvu stojí města v oázách – Atâr, Chinguetti a Ouadâne a především město Chinguetti a Ouadane, kde leží starobylá mešita, která je považována za sedmé nejsvatější město islámu. Chinguetti a okolní města (Ksour of Ouadane, Tichitt a Oualata) jsou na seznamu UNESCO World Heritage Site. Na seznamu UNESCO je též národní park Banc d’Arguin, který je vyhledáván vodními a zimujícími ptáky. Turisticky není země příliš vyhledávána.

 

Základní informace
Hlavní město: Nouakchott /Nuakčott/
Počet obyvatel: 3 840 429 (2018 – odhad)
Rozloha: 1 030 700 km2
Úřední jazyk: arabština
Měna: 1 Ouguiya /ukkíja/ (MRO) = 5 Khoumů /chúmů/
Čas: Praha -1 h
Administrativní uspořádání: 15 regionů – Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza
Délka hranic: 5 002 km
Sousední státy: Alžírsko, Mali, Senegal, Západní Sahara.
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: Tropické, suché a horké, pouštní
Reliéf: Většinu území pokrývá poušť (Sahara) s vádí a svědeckými horami
Nejvyšší bod: Kédia d´Idjil 910 m n.m.
Nejnižší bod: Sebkha de Ndrhamcha -3 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 4 120 USD
Hrubý domácí produkt/obyv.: 4 500 (2017 – odhad)
Inflace: 2,3% (2017 – odhad)
Směnný kurz: Mauritánská ouguiya vůči americkému dolaru v r. 2017.: 1U$ = 363.6 MRO 
Nezaměstnanost: 10,2% (2017 – odhad)
Nerostné zdroje: rudy železa a mědi, zlato, sádrovec, fosfáty
Využití půdy: orná půda 0,4%, louky a pastviny 38,1%, trvalé kultury 0%, lesy 0,2%, ostatní 61,3%
Zemědělství: rybolov, při pobřeží a v oázách, proso, luštěniny, rýže, palma datlová, chov ovcí, koz a skotu
Průmysl: těžba železné rudy, mědi a zlata, sádrovec (netěžený); lov a zpracování ryb
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Arabové a Berbeři (černí Maurové (tzv. Haratine – arabsky mluvící otroci, bývalí otroci a jejich potomci afrického původu zotročeni bílými Maury) 40%, bílý Mauři (mají arabsko-berberské předky, označují se jako Beydane) 30%, subsaharští Mauritánci 30% (Wolofové, Tukelérové, Mandingové, Fulbové)
Náboženství: Islám 100%
Věková struktura: 0-14: 38,24%; 15-24: 19,78%; 25-54: 33,44%; 55-64: 4,74%; 65 +: 3,81%
Porodnost: 29,9 narozených na 1000 obyvatel za rok (2018 – odhad)
Úmrtnost: 7,8 zemřelých na 1000 obyvatel za rok (2018 – odhad)
Přirozený přírůstek: 2.147% (2018 – odhad)
Střední délka života při narození: 63,8 let
 
Historicko politický přehled
Prezident: Mohamed Cheikh El Ghazouani (od 1. srpna 2019)
Premiér: Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya (od 5. srpna 2019)
Úřední název: al-Džumhúríja al-Islámíja al-Mauritáníja
Státní zřízení: Prezidentská republika
Státní svátky: Independence Day 28. listopadu (nezávislost na Francii v roce 1960)
Politické strany a jejich představitelé: Alliance for Justice and Democracy/Movement for Renewal nebo AJD/MR [Ibrahima Moctar SARR]; Burst of Youth for the Nation [Lalla Mint CHERIF]; Coalition of Majority Parties nebo CPM (včetně UPR, UDP);  El Karama Party [Cheikhna Ould Mohamed Ould HAJBOU]; El Vadila Party [Ethmane Ould Ahmed ABOULMAALY]; National Forum for Democracy and Unity nebo FNDU [Mohamed Ould MAOLOUD]; National Rally for Reform and Development nebo RNRD-TAWASSOUL [Mohamed Mahmoud Ould SEYIDI]; Party of Unity and Development nebo PUD [Mohamed BARO]; Popular Progressive Alliance nebo APP [Messaoud Ould BOULKHEIR]; Rally of Democratic Forces nebo RFD [Ahmed Ould DADDAH]; Ravah Party [ Mohamed Ould VALL]; Republican Party for Democracy and Renewal nebo PRDR [Mintata Mint HEDEID]; Union for Democracy and Progress nebo UDP [Naha Mint MOUKNASS]; Union of Progress Forces [Mohamed Ould MAOULOUD]; Union for the Republic nebo UPR [Seyidna Ali Ould MOHAMED KHOUNA].
Politické specifikum: Premiér je jmenován Prezidentem. Parlament má jednu komoru a všichni jsou voleni na pět let. V roce 2017 byl zrušen referendem Senát. Republika je pojmenovaná pro starověké království Mauretánie (3. století př. n.l. až 1. století n.l.), které leželo více severně (dnešní Maroko).
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Očkování není povinné. Při delším pobytu může být vyžadováno očkování proti žluté zimnici. V případě cestování do odlehlejších oblastí se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu a žloutence typu A a B. 
Vízum: ano (Velvyslanectví Mauritánie v Berlíně). Očekává se spuštění systému biometrických víz, která budou vystavována na letišti. Doporučujeme si výše uvedené informace ověřit přímo u mauritánských úřadů – nejlépe na Velvyslanectví Mauritánské islámské republiky v Berlíně.
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Mauritánie
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RIM
Řízení vozidla: vpravo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +222
Internetová doména: .mr
Zásuvka: 220V/50Hz (evropská zásuvka)
 

Obecně
Ve středověku (7. – 11. století) patřila Mauritánie do Ghanské říše. V průběhu 8. století konvertovala většina Berberů k Islámu. V 11. století zemi dobyli Maročané – Almorávidé, kteří zemi spravovali po další století. Během 13. a 15. století patřila jižní část země pod správu říše Mali. Od 15. století se území dostalo pod správu marockého sultána. V roce 1441 připluli do oblasti Portugalci. Koncem 15. století zřídili Portugalci od pobřeží do vnitrozemí obchodní a otrokářské stezky, ale místní knížectví nadále uznávala svrchovanost marockého sultána. V průběhu 15. – 16. století se na území východní Mauretánie zformovala muslimská říše Songhai, která se rozšířila přes celé území západního Sahelu. V roce 1817 se pobřežní oblasti dostaly do sféry francouzských zájmů. Od roku 1903 byla Mauretánie francouzským protektorátem v rámci Francouzské západní Afriky, od roku 1920 pak kolonií, resp. členem Francouzské západní Afriky. V roce 1946 získala statut zámořského území Francie a od roku 1956 částečnou autonomii s místní samosprávou. V letech 1957-1958 proběhla v zemi četná povstání za nezávislost země, která vyvrcholila v roce 1960 prohlášením nezávislosti. V začátcích státu si Mauretánie nárokovala území Západní (Španělské) Sahary a po odchodu Španělů roku 1976 byla část Západní Sahary okupována mauretánskými vojsky. Teprve v roce 1979 se Mauretánie z území Západní Sahary stáhla a svých nároků vzdala. V zemi bylo v roce 1980 oficiálně zrušeno otroctví, ale praktikuje se stále. To vede ke konfliktu mezi vládnoucími Araby a podřízenými černochy, kteří hledají útočiště v sousedním Senegalu (Největší konflikt vypukl v roce 1989). Státním převratem v roce 1984 se k moci dostal prezident Taja. V roce 1989 měla Mauretánie ozbrojený konflikt se Senegalem. V referendu v roce 1991 schválila naprostá většina voličů novou ústavu, která legalizovala pluralitní systém a zakotvila jako státní zřízení “islámskou republiku”. V roce 1992 se konaly první pluralitní volby prezidenta od vyhlášení nezávislosti a parlamentní volby. Taya se udržel u moci i během voleb v roce 2003. V roce 2007 se ve volbách stal prezidentem Abdallahi. Od tohoto roku je otroctví trestné.

Území Mauritánie bylo v prvohorách zalito mořskými vodami. Na jeho dně se vytvořily mohutné vrstvy písku, které vytvořili rozsáhlé pískovcové vrstvy v Adaru. Na konci karbonu začalo moře ustupovat a tento proces se ukončil v pleistocénu. Povrch je zploštělí a uniformní tvořený laterickými, hlinitými a písčitými vrstvami až 80 metrů silnými. Průměrná nadmořská výška většiny povrchu nedosahuje ani 200 m n.m.. Nejvyšší místa leží na severozápadě země ve vrchovině Zemmur. Pobřeží má délku 750km. Na severu je příkré a k jihu se stává rovinaté, lemované lagunami a slatěmi.

Podnebí je převážně aridní. Na jihu semiaridní až savanovité a sahelské. Na jihu činní srážkový úhrn 250 – 500mm a období dešťů je zde mezi červencem a říjnem. Teploty v lednu dosahují 22°C a během léta 30°C. K severu a východu srážky klesají a na severovýchodě nedosahují ani 100mm. Je zde též velká denní teplotní amplituda. V noci teploty klesají k 10°C a přes den mohou dosáhnout 40°C. Na pobřeží je klima příjemnější, ale vítr brzdí srážky. Hlavní město Nouakchott má pouhých 75 mm srážek za rok.
Říční síť v zemi prakticky neexistuje a země má pouze jedinou opravdovou řeku – pravý břeh řeky Senegal. Z největších přítoků Senegalu na území Mauritánie jsou řeky Karakoro a Gorgol. Ostatní toky jsou na většině území pouze periodické či epizodní. Většina země získává vodu pouze ze studní, které jsou hluboké 6 – 80m! Voda je často slaná či hořká.

Rostlinstvo a živočišstvo patří mezi druhově nejméně rozmanité v celé Africe. Výjimku tvoří pouze oblast v okolí řeky Senegal. V lagunách na pobřeží zimuje velké množství tažných a vodních ptáků.

Mauritánie patří mezi nejřidčeji zalidněné státy Afriky. Země dostala název podle nejpočetnějšího „etika?“ – Maurů (výše pod kolonkou Arabové a Berbeři), kteří mají bronzovou pleť, úzké rty, protáhlou lebku, dlouhé vlasy a malou postavu. Pravděpodobně vznikli smíšením Berberů, Súdanidů a Arabů. Jejich společnost je rozdělena do několika tříd: válečníky a marabuty, poplatníky – chovají dobytek a služebníky.

Zemědělství je díky nedostatku vody redukováno především na pastevectví. Nejvíce se chovají ovce, skot a zebu, velbloudi a osli. Na pobřeží Atlantského oceánu je vyvinut rybolov. Pěstování plodin je soustředěno u zdrojů vody. V oázách se pěstují datlové palmy.
Průmysl je orientován na těžbu. Země má bohaté zdroje železné rudy, soli, sádrovce, mědi, titanu, zirkonu a ropy (zatím nejsou ropná ložiska příliš využívána).

Doprava je orientována především na málo kvalitní silnice. Země má též 675km železničních tratí. Letecká doprava se ve vnitrozemí uskutečňuje na 15 letištích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.