Sobota, 18 května, 2024
Státy

Botswana

Kdo chce zažít příjemné cestování po Africe a opravdové safari, vidět kouzelné Okavango, prohlídnout si skalní kresby staré jako lidstvo samo, měl by Botswanu navštívit. Země žije poklidným tempem, který nekoresponduje s jejím prudkým ekonomickým rozvojem. Čeho si však určitě všimnete jsou kvalitní cesty a dobré služby.
Botswana stojí za návštěvu. Okavango, Kalahárí, Chobe a Makarikárí (Makgadikgadi) jsou přírodní divy, které nemá cenu představovat. Ale i mimo chráněná území naleznete mnoho jedinečných míst. Lze doporučit Khama Rhino Sactuary (nosorožci), Tsodilo Hills (skalní kresby nebývalého rozsahu s historií osídlení až 20 tisíc let zpět) a Tswapong Hills (ptačí ráj). V severozápadní části Botswany lze koupit v obcích okolo Okavanga od místních žen proslulé košíky a jiné výrobky z vláken palmy Mokola (Hyphaene petersiana).
Lidé jsou přátelští. Přesto se doporučuje mít se na pozoru (tj. nenosit cennosti a fotoaparáty viditelně na krku) v městských oblastech Gaborone a Francistownu, kde přibývá případů přepadení. Nefotografujte policejní a vojenské objekty. Botswana je obrovská země s mnoha odlehlými kouty, mějte sebou vždy dostatek vody a v autě zásoby pohonných hmot. Voda z kohoutku nemusí být vždy pitná. Koupání v přírodě se nedoporučuje. Hrozí napadení krokodýly a hrochy, ve stojatých vodách je pak reálné nebezpečí bilhariózy. Vzhledem k výskytu divokých zvířat i mimo parky dejte si pozor na krotká divoká zvířata, v zemi je rozšířené onemocnění vztekliny. Dále pozor na bodalky tse-tse! Štípnutí citelně bolí a hrozí spavá nemoc.
 
 

Základní informace
Hlavní město: Gaborone
Počet obyvatel: 2 317 233 (2020 – odhad)
Rozloha: 581 730km2
Úřední jazyk: angličtina
Měna: 1 P Pula (BWP) = 100 thebe
Čas: Praha + 1 h
Administrativní uspořádání: 10 okresů a 6 měst* – Central, Chobe, Francistown*, Gaborone*, Ghanzi, Jwaneng*, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse*, North East, North West, Selebi-Phikwe*, South East, Southern, Sowa Town*
Délka hranic: 4 347 km
Sousední státy: Namibie, Jižní Afrika, Zambie, Zimbabwe
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: subtropické, semiaridní až aridní se srážkami do 250 mm za rok. Zima je teplá, léto horké a suché
Reliéf: na severu bezodtoká pánev delty řeky Okavango, na jihu poušť Kalahari
Nejvyšší bod: Tsodilo Hills 1 489 m n.m.
Nejnižší bod: soutok řeky Limpopo a Šaši 513 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 7 750 USD
Hrubý domácí produkt/obyv.: 17 000 USD
Inflace: 3,3% (2011)
Směnný kurz: 1 USD = 11,16Pula
Nezaměstnanost: víc než 20% (odhad)
Nerostné zdroje: diamanty, rudy mědi a niklu, bezvodá soda, černé uhlí
Využití půdy: orná půda 0,6 %, louky a pastviny 45,2 %, trvalé kultury 0 %, lesy 19,8 %, ostatní 34,4 %
Zemědělství: obiloviny, podzemnice olejná, chov ovcí, koz a zejména skotu (vývoz masa je hlavní obchodní položkou mimo diamanty)
Průmysl: V zemi převládá těžební průmysl – zejména těžba diamantů, dále pak turistický průmysl a bankovnictví
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Tswanové 77,3%, Šonové (Kalanga) 11%, Sanové 3%, ostatní 7%
Náboženství: křesťanství (79,1%), animismus (Badimo) 64,1% a ostatní
Věková struktura: 0-14: 30.54%; 15-24: 18.31%; 25-54: 39.67%; 55-64: 5.92%; 65 +: 5.56%
Porodnost: 20,9 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 9,2 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 1,48% 
Střední délka života při narození: 64,8 let
 
Historicko politický přehled
Prezident: Mokgweetse Eric MASISI (od 1. dubna 2018)
Premiér: funkci zastává prezident
Úřední název: Republic of Botswana
Státní zřízení: Parlamentní demokracie
Státní svátky: Den nezávislosti 30. září (od Velké Británie v roce 1966)
Politické strany a jejich představitelé: Alliance of Progressives nebo AP [Ndaba GAOLATHE]; Botswana Congress Party nebo BCP [Dumelang SALESHANDO]; Botswana Democratic Party nebo BDP [Mokgweetsi MASISI]; Botswana Movement for Democracy nebo BMD [Sidney PILANE]; Botswana National Front nebo BNF [Duma BOKO]; Botswana Patriotic Front nebo BPF [Biggie BUTALE]; Botswana Peoples Party nebo BPP [Motlatsi MOLAPISI]; Real Alternative Party nebo RAP [Gaontebale MOKGOSI]; Umbrella for Democratic Change nebo UDC [Duma BOKO] (velká koalice stran BMD, BPP, BCP a BNF)
Politické specifikum: Od roku 1966 je zemí s demokratickým vývojem. Prezident je volen parlamentem na pětileté funkční období. Národní shromáždění má 65 křesel a mandát je také pětiletý. Poradním orgánem parlamentu je Dům náčelníků (Ntlo ya Dikgosi) – obhajují zvyková práva. Od své samostatnosti je bývalý britský protektorát Bečuánsko pod civilní správou – na africké poměry jedinečné. Vedení země pozvedlo zemědělskou zemi v jednu z nejbohatších a nejrychleji rozvíjejících zemí Afriky. Bohužel v zemi je epidemie onemocnění AIDS, která ohrožuje stabilitu země.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ne – Doporučuje se očkování proti žluté zimnici , tetanu, hepatitidě A a B. Malárie se v některých částech země vyskytuje.
Vízum: Ne – pobyt nesmí přesáhnout 90 dní, platí pro turistické, oficiální a obchodní účely.
Mapa: Botswana
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RB
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +267
Internetová doména: .bw 
 
Obecně
Botswana byla dříve britským protektorátem Bečuánsko, který byl vyhlášen v roce 1885. Existence země je spojena s kolonizací regionu jižní Afriky. Velký vliv na kolonizaci měli Búrové. Jižní část, tzv. Britské Bečuánsko, bylo součástí Kapské provincie a později součástí Jihoafrické unie. Severní část se vyvíjela samostatně pod správou Velké Británie. Britové přišli na žádost vládce největšího botswanského kmene Tswana Khamy III. po mezikmenových válkách a postupném pronikání Burů z Transvaalu.
V roce 1961 byla umožněna účast místních obyvatel a kolonistů ve správě země. V roce 1966 se stala nezávislou republikou. Zůstala však členem Britského společenství. Od svého založení byla pluralitní demokracií s všeobecným hlasovacím právem. Jedná se o svobodnou zemi bez větších politických otřesů s fungující opozicí. Dominantní politickou roli hraje Demokratická strana. Neštěstím je však epidemie AIDS, která má vliv na populační strukturu i ekonomiku země, odhaduje se, že AIDS trpí až 1/5 dospělé populace. Vláda rozvíjí vzdělanost (i žen) a využívání antikoncepce. Díky tomu se v zemi snížila porodnost, a to nejvíc ze zemí subsaharské Afriky.
 
Botswana patří mezi vnitrozemský stát Afriky, rozkládající se mezi 18°až 27° j.z.š. a mezi 20°až 29° v.z.d.. Převážnou část povrchu tvoří náhorní plošina o průměrných nadmořských výškách 800 – 1000m n.m.. Na západě až 1200m n.m., leží zde nejvyšší bod země Tsodilo Hills 1 489m n.m.. Celá země je v podstatě rozsáhlou rovinou, ze které vystupují osamělé hory z krystalických hornin předkambrického stáří, překrytou neogenními písky o mocnosti 5 – 200 metrů, s výjimkou východní části země, kde jsou na povrchu žuly. Rovina se na severu prohýbá do mělkých pánví Okavango a Makarikárí (Makgadikgadi), které jsou spojeny občasným řečištěm Boteti. Říční síť je nevýrazně modelována.
Povrch Botswany byl vytvořen v dávné geologické minulosti, kdy celé území Kalahárí pokrývalo jezero. Na modelaci terénu se před 60 milióny let podílela nejen voda, ale i led. Při rozpadu Gondwany (cca před 50 miliony lety) následně došlo k extrémní sopečné činnosti. Pozůstatky mohutné lávové činnosti vidíme v existenci Dračích hor (Lesotho), ale doprovodné výrony magmatu pronikly až do Botswany. Právě tyto intruze přinesly zemi její bohatství = diamanty v hornině kimberlit (těží se města Jwapeng, Orapa a Letlhakane).
Pak před 30 milióny let se aktivovaly geologické procesy, které vytvořily Velké příkopové propadliny a podílely se na vzniku delty Okavanga. Zlomy v deltě jsou považovány za nejjižnější část série zlomů náležejících k těmto geologickým procesům. Před 5 miliony let došlo k zalednění Antarktidy a jižní Afrika byla pouští.
V současné době má podnebí tropický a kontinentální charakter. V jižní části země je subtropické podnebí. Denní amplitudy teplot přesahují 20°C. V noci mohou klesat až pod bod mrazu. Průměrná teplota v lednu je 21°- 27°C v červenci 16°C.
Roční úhrny srážek v Kalahárí dosahují 250mm, na severu a východě 500-700mm. Většina srážek spadne od prosince do dubna.
Přes suché klima má Botswana několik stálých řek. Na jihu teče řeka Limpopo, která zde pramení. Na severu pak řeky Kwango (Linyanty-Chobe) a Okavango, pramenící na vysočinách Angoly. Obě řeky vytváří vnitrozemskou deltu Okavango o rozloze 15 000km2. Na hranicích se Zambií teče řeka Zambezi, ale pouze u úzkého pásu země u města Kasane. Významnými vysýchavými řekami je Molopo a Nossob na jihozápadě země.
Naopak jsou četná jezera, která jsou většinou slaná a vysýchavá. Největším „jezerem“ je solná pánev Makarikárí (12 000km2), jezero Dow (Xau) a Ngami.
Většinu povrchu (téměř 80%) zaujímá polopouštní vegetace (Kalahárí). Na západě se nacházejí písčité duny, které navozují pouštní vzhled Kalahárí. Směrem k východu země se krajina mění v savanu a na nejzazším východě a jihovýchodě v savanové lesy. Vodní toky jsou obklopeny lesními lemy. V Okavangu dominují porosty rákosu a papyru. Fauna náleží k etiopské oblasti. I mimo národní parky se lze setkat s velkými savci.
 
V regionu jižní Afriky je Botswana národnostně skoro homogenním státem. Osmdesát procent obyvatel tvoří Tswanové (Bečuánci).
Svou pouť Botswana začala jako zaostalá a zemědělská země. Hlavním vývozním produktem země bylo hovězí maso, které si dodnes zachovalo důležitou roli v ekonomice. Dobytkářství tvoří základ příjmů venkovského obyvatelstva. Od svého vzniku v roce 1966 si země drží nejvyšší tempo hospodářského růstu na světě. Podnikatelské prostředí je dobré. Ústava zakazuje znárodnění soukromého vlastnictví a garantuje nezávislé soudnictví. Korupce je nízká.
Ekonomika dnes závisí na těžbě diamantů – 1/4 HDP a 85% příjmů z vývozu. Během světové krize v roce 2009 se tempo růstu zastavilo, resp. bylo v poklesu, jelikož byla nižší poptávka po diamantech, což však v následujících letech již neplatilo a hospodářský růst znovu překročil 6% HDP. Dnes Botswana patří mezi bohaté sáty světa a je nezávislá na zahraniční pomoci. Dalšími klíčovými sektory ekonomiky jsou finanční služby (Botswanský bankovní systém je nejpokročilejší v Africe s nejnižší mírou úvěrového rizika.) a cestovní ruch. Ekonomické vyhlídky do budoucna ohrožuje onemocnění AIDS a odhad současných zásob diamantů na dvě desetiletí dopředu. Byly však objeveny naleziště uranu. V roce 2003 vláda zahájila komplexní program zahrnující bezplatné nebo levné generické antiretrovirální léky a rozsáhlou informační kampaň, jejímž cílem zastavit šíření viru HIV – patří mezi nejvíc postižené země světa. 
Veškerá produkce elektřiny pochází z dovozu a z fosilních paliv. Botswana má jednu tepelnou elektrárnu, která spaluje botswanské uhlí.
Vláda hodně investuje do vzdělávacího systému a budování dopravní infrastruktury.
V zemi je 76 letišť, z nichž má 10 zpevněnou dráhou. Železnice má délku 888km. Dominantní je však silniční doprava. Silnice mají celkovou délku 17 916km (asfaltové silnice mají délku 8 916km, 6 116km silnic má betonový povrch a cca 2 800km je nezpevněných).
Armáda byla založena až v roce 1977. Zaměřuje se na boj s pytláky a prevenci katastrof. Botswana souhlasila s možností výstavby vojenské základny Afrika Command (Africom), což kritizuje jihoafrická ANC.
Botswana není jenom příkladem ochranářských aktivit původní divočiny v národních parcích. Dokonce zastaví v roce 2014 komerční lov divoké zvěře i soukromých farmách. Bohužel má i své kontroverzní projekty.
V rámci podpory chovu dobytka buduje od šedesátých let minulého století kontroverzní sanitární ploty, které mají zabránit šíření slintavky a kulhavky z buvolů kaferských na domácí skot. Maso se vyváží i na trh Evropské unie, která vyžaduje, aby s zemi původu se slintavka a kulhavka se v zemi původu vůbec nevyskytovala.
První oplocení bylo vybudováno v roce 1958. Systém plotů navazuje na obdobné v sousedních zemích Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe. Nikde však parcelace země nedosáhla takového rozsahu jako zde. Dobytkářství je po těžbě diamantů páteří ekonomiky. Největší výstavba probíhala v letech 1970 až 1980. Poslední velká stavba plotů proběhla v roce 2003 (oplocení The Makgadikgadi National Park, hranice se Zimbabwe a Ngamilandu).
Bohužel vedlejším efektem sanitárních plotů jsou dopady na divokou faunu. Ploty narušují migraci býložravců a omezují jim přístup k vodním zdrojům. Vystavěná oplocení mají vliv dokonce i na populaci slonů. Největší dopad však měla výstavba plotů na populaci pakoňů, kterých se po pláních Kalahárí až k Okavangu pohybovalo na půl miliónů jedinců. Jednalo se po Serengeti o druhou největší migraci divokých zvířat v Africe. Dnes populace pakoňů dosahuje jen 10% původní početnosti. Kvůli výstavbě sanitárních plotů Greenpeace hrozila bojkotem botswanských diamantů. Nakonec se k akci neodhodlala. Oplocení však nevadí antilopě kudu, která přeskočí i pět metrů vysoké ploty.
V roce 2003 vláda Botswany oznámila záměr vybudovat mezi Botswanou a Zimbabwe dokonce elektrické oplocení. Oplocení je dva metry vysoký ostnatý plot v délce 500 km. Tento plot má chránit dobytkářství země před slintavkou a kulhavkou ze Zimbabwe. Většina pozorovatelů se v době vzniku domnívala, že se jedná spíše o formu „železné opony“, která spíš než zvířata měla chránit zemi před uprchlíky ze Zimbabwe, kterých je v zemi odhadem na 60 tisíc a jsou spojovány s drobnou kriminalitou a násilnými přepadeními ve městech. Plot dosud nebyl zapnutý a navíc jsou v něm mezery v podobě vodních toků a samozřejmě několika hraničních přechodů.
 

Dokument EIA o problematických oploceních z roku 2003.

 

 
Botswana se potýká i s dalšími enviromentálními problémy. První z nich je problém zásobování vodou, 75% země je odkázáno na čerpání podzemní vody. Devadesát pět procent vodních zdrojů se však využívá jako zdroj pitné vody pro dobytek. Dnes žije v zemi přes 5 milionů kusů dobytka! S rozmachem dobytkářství je spojen druhý problém. V důsledku přepásání dochází k degradace půdy, která je na písčitém podloží náchylná k rychlé erozi.
Na závěr je nutné ještě upozornit na postup vlády k Sanům, které se snaží usadit v trvalých vesnicích. Dětem je poskytováno zdarma vzdělání, zdravotní péče a učí se životu většinové společnosti. Problém je podobného schématu, jako všude na světě a týká se zejména dospělých členů komunit. Původní obyvatelstvo, které bylo vykořeněno ze svého tradičního kočovného života, má sklon k alkoholismu a s ním spojenými problémy. Je legitimní otázkou, jak se mladým a vzdělaným sanům podaří začlenit do botswanské společnosti.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.