Neděle, 19 května, 2024
Státy

Zambie

„One Zambia – One Nation“ čili „Jedna Zambie – jeden národ“. Heslo, které pomohlo spojit mnohokulturní zambijskou společnost. Zemi, kde se hovoří více než 70 jazyky. Zambie je turisticky málo navštěvovanou zemí a snad díky tomu si uchovala jedinečný ráz. Zajímavé, na africké poměry, je nulové etnické napětí v zemi, ve které se hovoří více než sedmdesáti jazyky. Zambie má nádherné národní parky plné divoké zvěře – slonů, lvů, hrochů, pakoňů, krokodýlů, buvolů, zeber, žiraf, antilop, … Za nejkrásnější je považován Národní park South Luangwa. Velkou turistickou atrakcí je N.P. Victoria Falls – slavné vodopády na řece Zambezi (pořádá se zde divoký rafting na Zambezi, lze si pronajmout let rogalem či skočit 100 metrový bungee jumping). Dále láká přehrada Kariba. Pro opravdové fandy přírody jsou národní parky v západní Zambii, jedná se o poslední nedotčené kouty divočiny savan.
V Zambii se jezdí vlevo. Všichni cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Pro turistické cestování je země bezpečná.
 
 
 
Základní informace
Hlavní město: Lusaka
Počet obyvatel: 16 445 079 (2018 – odhad)
Rozloha: 752 618 km2
Úřední jazyk: angličtina (v zemi přes 70 jazyků; z afrických jazyků se nejvíce používá Bemba, Nyanja, Tonga, Lozi, Luvale, Lunda a Kaonde)
Měna: 1 ZMK Zambijská kwacha (čti kvača) = 100 ngwee
Čas: Praha +1 h
Administrativní uspořádání: 10 provincií – Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Muchinga, Northern, North-Western, Southern, Western
Délka hranic: 6 043 km
Sousední státy: Angola, Botswana, Demokratická republika Kongo, Malawi, Mosambik, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe.
 
Přírodní a klimatické podmínky
Klima: je tropické, ale jen málokdy nepříjemně horké, vyjma nízko položených údolí řek. Střídají se tři hlavní roční období, období dešťů od listopadu do března, chladné suché období od května do srpna a horké suché období v září a říjnu. Průměrné roční srážky se pohybují od 1300 mm na severu k 700 mm na jihu. Nejméně srážek spadne na jihozápadě při hranicích s Botswanou kolem 400 mm.
Reliéf: Většina území leží na plošině mezi 900-1500 m.n.m., která je na východě prolomena riftovým údolím, kudy protéká řeka Luangwa. Nejvýznamnější řekou je Zambezi, která na západě protéká rozsáhlou planinou s mnoha bažinami a na jihu tvoří přirozenou hranici se státem Zimbabwe. Na severu zasahuje jezero Tanganika a leží zde jezera Mweru a Bangweulu s rozsáhlými bažinami v jejich okolí.
Nejvyšší bod: v oblasti Mafinga Hills 2 301 m n.m.
Nejnižší bod: v údolí řeky Zambezi 329 m n.m.
 
Hospodářský přehled
Hrubý národní důchod/obyv.: 1 430 USD 
Hrubý domácí produkt/obyv.: 4 000 USD 
Inflace: 6,6% (2017 – odhad)
Směnný kurz: za 1U$ = 9,2 ZMK (2017)
Nezaměstnanost: 15% (2008 – odhad)
Nerostné zdroje: Největším bohatstvím země jsou nerostné suroviny a to především měď, která se těží v tzv. měďném pásu (Copperbelt) při hranicích s Demokratickou republikou Kongo. V Copperbeltu je soustředěn největší počet obyvatel a měst. Zambie je největším světovým exportérem mědi, dále je významným vývozcem zlata, zinku, kobaltu a olova. 
Využití půdy: orná půda 4,8 %, louky a pastviny 26,9 %, lesy 66,3% , ostatní plochy 2 %.
Zemědělství:
Zemědělství hraje velmi důležitou roli v zambijské ekonomice a poskytuje mnohem více pracovních míst než těžební průmysl. Často je extensivní, velmi zaostalé, z velké části jen samozásobitelské. Přesto se rozvíjí a Zambie již nedováží kukuřici. Jistou vzpruhou bylo přijetí bílých zimbabwských farmářů po jejich vyhoštění Robertem Mugabem v roce 2004, kteří přinesli dovednosti a znalosti zejména v pěstování tabáku, pšenice a chilli papriček. V zemědělské produkci převažuje kukuřice, cukrová třtina, čirok, proso, maniok, slunečnice, sójové boby, rýže pro domácí spotřebu a bavlník, čajovník a tabák na vývoz.
Průmysl: je založen na těžbě a zpracování mědi, důležitý je průmysl stavební, potravinářský, chemický, textilní, zahradnictví (pěstování růží) a výroba hnojiv. V devadesátých letech minulého století proběhla privatizace znárodněného průmyslu. Dnes ekonomika Zambie roste vysokým tempem, je stabilní, s malou inflací a úrokovými sazbami a stálou měnou. Zambie měla mezi roky 2004 – 2014 jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě (HDP rostlo o 6,7% ročně). V období 2015 až 2017 se růst zpomalil v důsledku klesajících cen mědi a snížené výroby energie. 
Zambie přesto nadále patří mezi nejzadluženější země světa.
 
Obyvatelstvo
Národnostní složení: Ve státním znaku je heslo „One Zambia – One Nation“ čili „Jedna Zambie – jeden národ“, má tak spojit mnohokulturní zambijskou společnost, neboť se zde hovoří přes 70 jazyky. Nejpočetnější a nejvýznamnější jsou kmeny Bemba, Kaonde, Lala-Bisa, Lozi, Lunda, Luvale, Nsenga, Nyanja, Tonga, Tumbuka. Mezi nejmenší odlišnou jazykovou skupinu patří kmen Mbowe (cca 3000 příslušníků). Vytvořil se však i zcela nový jazyk, jímž se dorozumívají lidé ve městech a horníci v měďných dolech tzv. Copperbeltu. Byl přinesen pracovníky zaměstnaných u Evropanů v dolech v Jižní Africe a Rhodesii (Zimbabwe), základem je zulština s angličtinou a místní jazyk Bemba s mnoha dalšími vlivy. Bělošská menšina je velmi malá od vyhlášení nezávislosti v roce 1964 se počet zmenšuje. Zambie hostila vždy okolo 90 000 uprchlíků z okolních zemí. Počínaje květnem 2008 se jejich počet prudce zvýšil. Nejvíce bylo Zimbabwanů, kteří utíkali z Jihoafrické republiky před xenofobním násilím. V táborech v Zambii žije téměř 60 000 uprchlíků! Minimálně 50 000 je asymilováno s místními obyvateli. Uprchlíci, kteří chtějí pracovat v Zambii, musí požádat o povolení, které může stát až 500 $ ročně.
Náboženství: křesťanství (75,3% protestantů a 20,2% katolíků), ostatní 2,7% a 1,8% bez víry .
Věková struktura: 0-14: 45.95%; 15-24: 20%; 25-54: 28.79%; 55-64: 2.95% a 65 +: 2.31%
Porodnost: 41,1 narozených na 1000 obyvatel za rok
Úmrtnost: 12 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
Přirozený přírůstek: 2,91% (odhad. 2007)
Střední délka života při narození: 53 let
Zajímavost: Nejvíce urbanizovanou zemí v Africe a zároveň nejvíce postiženou HIV/AIDS až 1,2 nakažených osob a vysokou nezaměstnaností mladých lidí 24%.
 
Historicko politický přehled
Prezident: Edgar LUNGU (od 25. ledna 2015) 
Premiér: Funkci zastává prezident
Úřední název: Republic of Zambia (Zambijská republika)
Státní zřízení: Prezidentská republika 
Státní svátky: Independence Day, 24. říjen (nezávislost na Velké Británii v roce 1964)
Politické strany a jejich představitelé: Alliance for Democracy and Development nebo ADD [Charles MILUPI]; Forum for Democracy and Development nebo FDD [Edith NAWAKWI]; Movement for Multiparty Democracy nebo MMD [Felix MUTATI]; National Democratic Congress nebo NDC [Chishimba KAMBWILI]; Patriotic Front nebo PF [Edgar LUNGU]; United Party for National Development nebo UPND [Hakainde HICHILEMA]
Politické specifikum: Zambie má poměrně složitý systém k přidělování hlasovacího práva volitelů. Volitel se musí registrovat v místě bydliště za poměrně složitých byrokratických pravidel. Registrace voličů a případné obstrukce jsou zdrojem častých obviňování z ovlivňování voleb. Prezident je volen na 5 let ve dvou kolech. Národní shromáždění je jednokomorové. Do Národního shromáždění (National Assembly) se volí přímo 156 členů jednoduchou většinou ve dvou kolech a dalších osm jmenuje Prezident, je-li potřeba. Mandát poslance je pětiletý.
 
Cestovatelské minimum
Očkování: Ano (Zambijské úřady vyžadují potvrzení o očkování proti žluté zimnici, pokud cestovatel pobýval v oblasti výskytu této nemoci v období kratším než jeden týden před příjezdem do Zambie. Vyžadováno je rovněž potvrzení o očkování proti choleře, jestliže dotyčný přijíždí z infikované oblasti. Velmi se doporučuje prevence proti malárii. Zambie je jednou ze zemí nejvíce postižených virem HIV, způsobujícím onemocnění AIDS.)
Vízum: Ano (Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie v Berlíně. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti. Platba za vízum se požaduje v USD. Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Další podmínkou je platný cestovní pas, a to alespoň 90 dnů od data vydání víza).  
MZV: Základní turistické informace
Mapa: Zambie
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): Z
Řízení vozidla: vlevo
Mezinárodní telefonní předčíslí: +260
Internetová doména: .zm
 
 
Obecně
Zambie je největším vnitrozemských státem jižní Afriky. Rozkládá se na ploše 752 614 km2 a podobně jako jiné státy Afriky má umělé hranice. Historie Zambie je spojena se státem na horním toku Zambezi, protože ostatní území nebylo podrobně probádáno. V polovině 18. století zde založila vládnoucí královská dynastie bantuských Loziů (Barotsů) království (stát) – Barotseland, který se v letech 1838-1864 dostal pod nadvládu basutských Makololů. V roce 1890 zde Britská jihoafrická společnost získala monopol na nerostné využívání oblasti a podepsala smlouvu, která přivedla království pod britský protektorát. Teprve s postupným objevováním posledních bílých míst regionu jižní Afriky vznikal do roku 1924 na území dnešní Zambie státní útvar – Severní Rhodesie. Od svého počátku v roce 1890 byla Severní Rhodesie (dnešní Zambie) pod správou Britské jihoafrické společnosti, kterou vlastnil anglický kolonizátor sir Cecil Rhodes. V roce 1911 byla tato společnost převedena pod britskou správu a země se stala zprvu britskou kolonií a později protektorátem. Hlavním politickým hybatelem byly naleziště mědi.
V roce 1951 byl založen Africký národní kongres, který prosazoval politiku rasové rovnoprávnosti v zemi a zánik „barevné přehrady“. Velká Británie na to odpověděla spojením Zimbabwe, Zambie a dnešní Malawi (Ňasko) v letech 1953 – 1963 do Federace Rhodesie a Ňaska. Přesto v roce 1964 vznikla samostatná Zambie, která ale zůstala členem Britského společenství. Prvním prezidentem nezávislé Zambijské republiky se stal Kenneth Kaunda, který postupně vytvořil autoritativní levicový režim. V roce 1975 znárodnil soukromou půdu a podniky. Opoziční hnutí a silné demonstrace v roce 1990 přinutily Kaundu, aby legalizoval opoziční strany.
V první svobodné pluralitní prezidentské a parlamentní volby vyhrál Frederick Chiluba. Který odvolal výjimečný stav až v roce 1998!
Země má problémy se samozásobitelstvím potravinami a podstatnou část jich dováží. Je to způsobeno především zaostalým zemědělstvím, protože vhodné půdy má země dost. V době sucha občas dochází k hladomorům. Po krizi v Zimbabwe se Zambie snaží nalákat investory a zemědělce, kterým byla v Zimbabwe znárodněna půda a podniky.Povrch je tvořen na většině území náhorní plošinou tvořenou prekambrickými krystalickými a metamorfovanými horninami (žuly, ruly, krystalické břidlice). V povodí středního toku Zambezi a jejího levého toku Luangwy jsou tyto horniny horizontálně překryty uloženinami pískovců, písky a aluviálními hlínami.
Náhorní plošina je mírně zvlněná a jednotvárná a místy se zní vynořují ostrovní hory a pohoří. Větší část plošiny leží v nadmořské výšce 1000 – 1500 m n.m. Jižní část plošiny je tektonicky narušena pohyby Východoafrické příkopové propadliny. Podél západního okraje příkopové propadliny se rozprostírá hrásťovité pohoří Muchinga s nejvyšším vrcholem Mukowonchi (1840 m n.m.).
Půdy jsou většinou červené laterity tropických lesů a travnatých savan.
Podnebí je tropické a ovlivňují ho letní zenitální deště. Velká horka jsou v Zambii zmírněna vysokou nadmořskou výškou. Během roku se zde střídají tři roční období: horké a suché (srpen – říjen); teplé a vlhké (listopad – duben) a suché a chladné (květen – červenec). Průměrná teplota nejteplejšího měsíce je 23°C na jihu a až 27°C na severu. Naopak v nejstudenějším měsíci jsou teploty okolo 13 – 20°C. V nejvyšších polohách může být občas teplota i pod bodem mrazu.
Srážkový úhrn klesá s rostoucí kontinentalitou od severovýchodu po jihozápad. Severovýchodní deště přinášejí okrajovým pohořím na východě Zambie bohaté výstupné deště. Letní srážky (říjen) jsou krátké a silné. Občas nastupují velmi silné srážky též v březnu a dubnu, které jsou často silnější než srážky v říjnu. Srážkový úhrn kolísá od 700mm na jihu po 1500mm na severu. Na západě země prší též v říjnu, ale srážky přicházejí od Atlanského oceánu.
Řeka Zambezi se svými levostrannými přítoky (Kafue, Luangwa) odvodňuje převážnou část Zambie. Pouze severozápadní část východní Zambie je odvodňována do jezera Mweru (řeka Luapula) a jezera Bangweulu. Na řece Zambezi jsou četné peřeje a vodopády (Ngonya a Victoria). Řeka má většinu roku vysoké stavy vody a během období dešťů v rovinách vyvolává záplavy. V okolí jezera Bangwelu pramení též jedna ze zdrojnic Konga.
Zambie je bohatá i na velká jezera – Tanganyika a Mweru.

Vegetační kryt je tvořen na sever od řeky Zambezi řídkými savanovými lesy „miombo“, ve kterých na východ od řeky Kafue dominují druhy Brachystegia, Julbernardia a Isoberlinia, na západ od řeky Kafue druh Cryptoselupum. V jižní části země a při řece Zambezi jsou naopak lesy formace „Mopane„. V zaplavovaných údolích se vyvinuly travnaté savany bez stromů zvané „dambos„.
V Národních parcích Zambie a na mnoha místech též mimo ně se uchovala typická fauna střední Afriky s mnoha známými druhy velkých býložravců žijících v savanách. řeky jsou bohaté na ryby a žije zde více než 600 druhů ptáků.

Zambie patří vzhledem ke své rozloze mezi nejméně zalidněné země Afriky. Většina obyvatelstva se živí zemědělstvím (významné je pěstování tabáku) a v některých regionech jsou převážně muži zaměstnáni v těžebním průmyslu (těžba mědi v Měďném pásmu – Copper Belt – Kitwe, Ndola, Luanshya, Mufulira, Chingola, atd.).

Doprava je orientována v současné době především na automobilovou dopravu, přesto svůj význam si nadále uchovává doprava železniční, resp. jediná železniční trať tzv. Rhodéské dráhy, jejíž celková délka je cca 1055km. Říční doprava má pouze lokální charakter. Letecká doprava má omezený význam, protože Zambie doposud není příliš atraktivní pro turismus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.