Pondělí, 17 června, 2024
KulturaPolitika a společnost

Teje

Tato vlivná královna matka nejspíše udala směr budoucímu faraonovi Achnatonovi, když v něm probudila lásku k astrologii a nenávist ke kněžím. Byla mnohem vlivnější než hlavní královská manželka Nefertiti a až do své smrti si udržela výsadní postavení na královském dvoře. Pro svou rodinu byla tak významná, že byl dokonce nalezen pramen jejích vlasů v hrobce jejího vnuka Tutanchamona. Hýčkal si ho pravděpodobně jako vzpomínku na milovanou babičku.

Dětství

Už v raném dětství přicházela Teje do kontaktu se dvorem, ačkoliv pozice jejích rodičů byla značně nejasná. Někteří vědci tvrdí, že Tejin otec Juja byl kněz z Akminu a její matka Tjuja byla služkou královny matky Mutemveje. Avšak jiné zdroje tvrdí, že Juja byl královým vrchním štolbou a Tjuja kněžkou. Ať je pravda jakákoliv, nic to nemění na faktu, že viděla vyrůstat svého budoucího manžela Amenhotepa III. a že s ním pravděpodobně přicházela do každodenního kontaktu.

Jako téměř každé dítě v té době, měla i Teje sourozence. Minimálně Amena, který se později stal nejvyšším knězem v Akminu, ale je možné, že jejím bratrem byl i budoucí Achnatonův vezír a tchán Aj. Soudí se tak díky typologii jmen jak Tejiných rodičů, tak i jí a jejího bratra, která ukazuje na původ spíše núbijský než egyptský.

Zdá se tedy, že její rodina byla velmi vlivná. Díky tomu se již ve svých 11 či 12 letech provdala za, tehdy ještě prince, Amenhotepa III. a po jeho nástupu na trůn již měla takový vliv, že se stala rovnou hlavní manželkou a královnou. Jestli to byla svatba z lásky nebo zda se jednalo o jedno z domluvených manželství je stále předmětem dohadů. Mezi oběma manželi musel být vztah velmi pevný a jistě zde bylo i porozumění ať už z lásky nebo přátelství či pouhých vzájemných sympatií a podobností názorů.

Teje královnou

Již na počátku vlády vystupovala Teje v pozici spoluvladaře, ačkoliv jím nebyla jmenována. Její jméno figuruje na listinách spolu se jménem jejího manžela a signovala dokonce i dokumenty týkající se dohodnutých manželství faraona s cizími princeznami.

Celá Amenhotepova vláda byla poznamenána expanzí a rozkvětem Egypta. Sám faraon nechal postavit pro svou milovanou manželku palác v Malkatě naproti Thébám. Do tohoto paláce se celá rodina přestěhovala a narodilo se zde šest dětí. Synové Thutmose a Amenhotep IV., dcery Sitamen, Henuttaneb, Nebetah a Baketaten. Thutmose zemřel dřív než jeho otec a následníkem se stal Amenhotep IV., kterého jeho matka milovala, protěžovala a hýčkala. I na reliéfech a malbách z této doby je Teje zobrazena v kruhu rodiny a věnující se běžnému domácímu provozu. Neznamená to však, že by se stáhla z politického života.

Během vlády vystupoval královský pár ve shodě a Teje vždy podporovala manželovu politiku. Nakolik ho ovlivňovala není jasné, ale pravděpodobně s ní probíral každý důležitý krok. Její vliv je patrný i na jinak přísně dodržovaném pravidle sochařství, že královna je vždy menší než král. Teje je stejně vysoká a i na reliéfech je zobrazována ve stejné velikosti jako její manžel. Společně vládli 38 let a během té doby vybudovali nespočet soch, paláců, parků a dalších budov po celém Egyptě. Když Amenhotep III. zemřel, bylo mu 54 let a Teje 48.

Za zmínku stojí chrám v Sedeinga v Núbii, který byl postaven v pozdních letech vlády Amenhotepa III. Teje zde reprezentuje „Oko Re“ a chrám je zasvěcen přímo jí. Stojí samozřejmě poblíž chrámu, který je věnován Amenhotepovi III., nicméně se předpokládá, že tato dualita je předchůdcem a zároveň jakýmsi precedensem pro vytvoření komplexu chrámů Ramese II. a jeho manželky Nefertari v Abú Simbelu.

Obrázek: Teje v Egyptském muzeu v Berlíně.

Teje jako královna matka

Když nastoupil na trůn její syn Amenhotep IV., Tejin vliv byl stále stejný. Nový faraon vládl zpočátku z Théb a Teje zůstala v Malkatě. Zde pokračovala ve své diplomatické korespondenci i s panovníky okolních států a plně podporovala vládu svého syna. Ačkoliv ona sama vyznávala polyteismus, plně podporovala reformu svého syna pravděpodobně i proto, že v ní viděla možnost posílit pozici faraona a omezit moc a bohatství kněžích.

Na reliéfech z doby vlády Achnatona je Teje zobrazena v kruhu rodiny se svou snachou Nefertiti a dětmi, ale opět to neznamená její omezení politického života. Právě k ní směřují prosby krále Mittanů o pomoc, když jeho dopisy Achnatonovi zůstávaly nevyslyšeny a bez odpovědi. Bohužel se zdá, že Teje byla opravdovou hnací silou Achnatonovy politiky, protože po její smrti se faraon uzavřel ve svém městě a téměř žádnou zahraniční politiku již nevedl. To ve svém důsledku znamenalo, že Egypt ztratil několik území, jako například Byblos. Také zahraniční vliv státu upadal, takže Chetité mohli posilovat vliv svůj a upevňovat svá postavení.

Smrt

Teje zemřela v na tu dobu požehnaném věku okolo šedesáti let a byla pohřbena v Údolí králů. Nejprve byla její mumie známa pod jménem Starší dáma, ale díky pramenu vlasů, nalezených v Tutanchamonově hrobce, se podařilo potvrdit, že právě tato mumie patří této významné dámě egyptských dějin.

Datum její smrti není přesně známo, ale podle posledních záznamů se její jméno objevuje okolo roku 1338 př.n.l. Také se přibližně do tohoto data klade Achnatonův nezájem o zahraniční politiku. Tento náhlý zvrat je připisován jeho zármutku nad ztrátou matky, která v této oblasti Achnatonovy politiky byla velmi platným rádcem a možná i tvůrcem jeho záměrů. Spekuluje se také o příčině smrti. Nejvíce badatelů se přiklání k myšlence, že podlehla jakési blíže neurčené epidemii nebo nemoci.

Původní místo jejího pohřbu je stále předmětem diskuzí. Původně se vědci domnívali, že byla pohřbena se svým synem, o čemž svědčily nápisy a malby na stěnách, které ale mohou mít více významů a jsou často nekompletní, později měla být přestěhována do hrobky svého manžela (pravděpodobně v období vlády Horemheba, kdy docházelo k ničení všeho spojeného s vládou Achnatona). Pro tuto variantu svědčí však pouze několik sošek, což samo o sobě není průkazné. Každopádně byla její mumie nalezena v hrobce Amenhotepa II.

Mumie

Psal se rok 1898 a archeolog Victor Loretin objevil v hrobce Amenhotepa II. (KV35) skrytou komnatu a v ní několik mumií. Nejvíce ho zaujala mumie, která měla krásné dlouhé výborně zachovalé vlasy a krásnou tvář. Nazval tuto mumii Starší dáma a mumii mladší ženy, kterou nazval Mladší dáma. Až porovnání DNA s mumií Tutanchamona a pramenem vlasů, které byly u něho nalezeny, se zjistilo, že Starší dáma byla babičkou tohoto faraona a rovněž matkou Mladší dámy. To umožnilo Starší dámu identifikovat jako královnu Teje. I ve smrti zůstala výraznou osobností.

Bohužel, ani její mumie nezůstala uchráněna před nájezdem vykradačů hrobek. Byla nalezena zcela holá, nezabalená, poničená. Výzkumník G.E. Smith ji popsal jako ženu středního věku s dlaní pravé ruky položené na stehně a s levou rukou položenou přes hrudník. Je pravděpodobné, že v ní něco držela a byla s tímto předmětem i pohřbena. Zuby a vlasy byly překvapivě zachovány, ale její nový pohřeb (po vykradení původní hrobky) byl již proveden bez jakékoliv výbavy a dokonce se nikdo ani nepokusil mumii znovu zamotat.

Tyto skutečnosti vedly odborníky k domněnce, že její mumie byla ukryta nerozpoznána a hlavně ve spěchu ze strachu před lovci ostatků a mumií. Pravděpodobně měla být, stejně jako ostatní mumie z tohoto hrobu, později znovu nabalzamována a pohřbena buď zpět do své původní hrobky, nebo do hromadného hrobu. Proč se to již nestalo, nikdo nezjistí, jisté ale je, že královna Teje byla jednou z politicky nejvýznamnějších královských manželek, neboť nikdy samostatně nevládla, na rozdíl od např. Hatšepsovet nebo Kleopatry VII.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.