Pondělí, 17 června, 2024
KulturaPolitika a společnost

Tutanchamon

Největší slávu tomuto mladému faraonovi, jehož vláda nebyla dlouhá ani ničím výjimečná, přinesl objev jeho téměř neporušené hrobky včetně celé pohřební výbavy. Hrobku objevil archeolog a egyptolog Howard Carter pod patronací lorda Carnarvona v roce 1922.
Tutanchamon se narodil jako Tutanchaton, syn faraona Achnatona, uctívajícího pouze jednoho boha, a sice boha slunce Atona.
Jelikož Tutanchamon převzal vládu v nízkém věku, nemohl odporovat kněžím Horního Egypta, jako jeho otec, a byl nucen přijmout původní světské hodnoty svých předků. Proto se z Tutanchatona přejmenoval na Tutanchamona.

Tutanchamonova rodina

Tutanchamon se narodil někdy kolem roku 1341. Jeho původní jméno znělo Tutanchaton, což znamenalo „živoucí obraz Atona“. Pojmenován byl také podle jediného boha, kterého uctíval jeho otec, revoluční faraon Achnaton. Jeho matkou mohla být králova hlavní manželka Nefertiti nebo některá z jeho vedlejších manželek. Historici se dnes spíše kloní ke druhé variantě. Jediné, co prozradily testy DNA, kterým byla mumie faraona podrobena, je, že jeho rodiče byli bratr a sestra. Od narození se však o něho starala jeho starší sestra Meritaten, ke které ho pojilo silné pouto.

Tutanchamonova vláda

Když jeho otec zemřel v roce 1332, bylo Tutanchatonovi pouhých 9 let. Nastoupil jako dvanáctý král osmnácté dynastie. Velmi záhy podlehl radám svých rádců, kteří si přáli navrátit staré pořádky a ukončit Achnatonovu revoluci. V čele rádců mladého krále stál pravděpodobně i velmož Aj, který získal hodnost vezíra a vojevůdce Horemheb. Oba se později stali faraony. V mladém faraonovi poznali snadno ovlivnitelnou osobnost a na jejich radu si změnil jméno na Tutanchamon, zakázal boha Atona a obnovil původní náboženství. Na stéle, objevené v Karnaku, dokonce odsoudil revoluci svého otce a vyjádřil přesvědčení, že díky Atonovi bohové Egypt ignorovali po celou dobu Achnatonovy vlády.

Jako další popření revoluce přesunul vládní sídlo zpět do Théb, odkud se jeho otec odstěhoval. Snažil se také obnovit vztahy se sousedy Egypta, které jeho otec narušil. Některé se podařilo obnovit diplomatickou cestou, přesto se Egypt vojensky střetl s Núbijci a Asiatiky a ovládl obchodní cesty. Přestože Tutanchamon byl dobrý lukostřelec, pravděpodobně se osobně těchto střetů nezúčastnil a vše probíhalo pod velením Horemheba a za diplomatické podpory vezíra Aje.

Krátce před nebo ihned po nastoupení vlády se Tutanchamon oženil se svou nevlastní sestrou Anchesenaton, která si také změnila jméno na Anchesenamon. Přibližně po sedmi letech (tedy když Tutanchamon dosáhl šestnácti let) se jim narodila dvojčata –dívky, které ale zemřely buď krátce po narození, nebo se již mrtvé narodily. Více dětí spolu pár zplodit nestihl. Jeden z důvodů mohlo být přílišné mládí Anchesenamon (v době prvního porodu jí bylo mezi dvanácti a čtrnácti lety).

Tutanchamonova smrt

Již od narození bojoval Tutanchamon s častými nemocemi včetně malárie a Kohlerovy choroby a podle holí, nalezených v jeho hrobce, měl potíže při chůzi. Pravděpodobně i díky tomu zemřel po pouhých devíti letech vlády v roce 1323 ve věku osmnácti let.

Příčina smrti není přesně známá a nejspíš se ji už nikdy nedozvíme. Někteří badatelé se přiklánějí k názoru, že zemřel na infekci, kterou způsobilo zranění nebo zlomenina nohy způsobené nehodou válečného vozu. Jiní podporují verzi, že trpěl Marfanovým syndromem. Soudí se tak podle maleb, na kterých jsou členové rodiny zobrazeni s dlouhými prsty, mají i výrazně dlouhé ruce a nohy. Tuto verzi částečně vyvrátila studie a genetické testy provedené v roce 2010, které nenašly žádné stopy po této nemoci. Nedokázaly však přesvědčivě potvrdit, že tuto chorobu neměl.

Každopádně jeho smrt byla velmi nečekaná a to se projevilo na dokončovacích pracích v jeho hrobce. Podle jistých maleb a hrubě otesaných stěn se soudí, že byla dokončována ve velkém spěchu. Dalším důkazem jsou mikrobi, které archeologové nalezli na stěnách. Svědčí o tom, že malby před uzavřením hrobky nestihly zaschnout.

Jeho snahu popřít revoluci svého otce a zdůraznit návrat k tradicím dokládá i způsob jeho mumifikace. Jeho tělo bylo napuštěno černým olejem, bylo odstraněno srdce a jeho penis byl mumifikován v devadesátistupňovém úhlu, mělo to zdůraznit jeho ztotožnění se s Usirem. Tento bůh má černou pleť, silnou reprodukční schopnost a srdce, které jeho bratr Seth rozsekal na kousíčky. Černý olej byl však velmi hořlavý, což způsobilo, že Tutanchamonovo tělo vzplanulo krátce po pohřbu.

Jeho smrt a fakt, že nezanechal žádné dědice, vedly k nástupnickým zmatkům. Některé prameny tvrdí, že ovdovělá královna požádala krále Chetitů, aby jí poslal některého za svých synů. Za toho se chtěla provdat a přivést tak Egyptu nového krále. Tento chetitský princ ale zemřel ještě na cestě ke královskému dvoru, pravděpodobně byl zavražděn na pokyn vezíra Aje a vojevůdce Horemheba. Královna se nakonec provdala za vezíra Aje a dále se o ní historie nezmiňuje, zatímco vezír Aj se stal prvním faraonem devatenácté dynastie.

Obrázky: tutanchamonův odpočinkový trůn (s motivy odpovídajícími spíše době Achnatonovy vlády, z čehož lze usoudit, že výbava faraóna Tutanchamona byla dovybavena předměty určenými jeho matce Nefertiti); vzpomínkové předměty připomínající zesnulé potomky, socha faraona Tutanchamona.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.