Úterý, 21 května, 2024
LidéPolitika a společnost

Nefertiti

Krásná královna byla manželkou Achnatona v letech 1353 – 1336 př.n.l. Ačkoliv je tato královna již několik tisíciletí po smrti, nepřestává dodnes fascinovat jak odbornou veřejnost, tak lidi, kteří se o Egypt zajímají jen povšechně. Nejen proto, že její busta je pro našince snadno dostupná, neboť je stálou expozicí Neues Muzeum Berlin, ale také proto, že je to jedna z nejkrásnějších žen dějin vůbec.

Původ

O původu této královny se dosud vedou spory, ale největší část egyptologů se přiklání k teorii, že byla dcerou mocného úředníka krále Amenhotepa III. a později vezíra Achnatona, Aje. Teorie zastávaná menšinou podporuje tvrzení, že byla dcerou krále Mettinů a byla za Achnatona provdána kvůli mocenské smlouvě. Pozdější postoj Achnatona k Mittanům, kdy je v podstatě nechal na pospas Chetitům, však tuto teorii značně popírá.

Její jméno znamená „krásná přišla k nám“ a dodnes každého, kdo spatří její bustu fascinuje svou krásou a souměrností. Její tvář byla velmi jemná a téměř protikladem úzké přísné tváře manžela.

Obrázek: Achnaton a Nefertiti pod slunečním kotoučem v muzeu v Berlíně

Nefertiti královnou

Ačkoliv byla jen jednou z několika Achnatonových manželek, byla právě ona ta hlavní, ačkoliv titul „milovaná manželka“ patřil její sokyni Kije. Na reliéfech je nicméně zobrazována ihned za manželem a před jejich společnou nejstarší dcerou Meritaton. Dále víme, že dala život ještě minimálně pěti až šesti dětem. Jedná se o dcery Meketaton a Anchesenpaaton (obě se narodily ještě v Thébách (Vaset) ), Neferneferuaton-tašerit, Neferneferure a Maketaton. Některé z dcer však zemřely v dětském věku. Zda je matkou i přímého následníka Achnatona Smenchkaurea se přesně neví, ale není to příliš pravděpodobné. Nejspíše byl manželem nejstarší Meritaton. Pro následníka Tutanchamona byla nejspíše adoptivní matkou a faraon ho počal s jednou ze svých vedlejších manželek a oženil jej se svou dcerou Anchesenpaaton.

Vedle svého manžela je však zobrazována nezvykle často. Ostatním egyptským královnám nebyl dán takový prostor, jako právě jí. Někdy je dokonce zobrazena v pozici značně autoritativní, například jako vojevůdce Atonových lodí, kterak vede loďstvo nebo pobíjí nepřátele.

Po přijetí jediného boha si, stejně jako její manžel, změnila jméno na Neferneferuaten („krásná je krása Atonova“). Není jasné, do jaké míry ovlivnila Achnatonovu reformu, je však jisté, že jej v ní podporovala a od mládí oba uctívali jediného boha – Atona.

V politice se Nefertiti pravděpodobně příliš neangažovala. V dokumentech diplomatické povahy jsou zmiňovány akorát její tchýně Teje a dcera Meritaton se častěji objevuje i na reliéfech, než její matka. Nesporným faktem je však to, že celá královská rodina je naposledy zobrazena pohromadě ve dvanáctém roce vlády Achnatona. Tehdy došlo k epidemii moru a pravděpodobně na něj zemřela dcera Meketaton a později i tchýně Teje a všechny tři nejmladší princezny. I tato vysoká úmrtnost v rodině faraona mohla přispět k úpadku kultu Atona po Achnatonově smrti.

Obrázek: Busta Nefertiti v museu v Berlíně

Zajímavá je však teorie, že se změnou jména přijala i novou funkci spoluvladaře Achnatona a že dokonce po jeho smrti změnila jméno ještě jednou a jako Smenchkaure se stává vladařem. Nakolik je tato teorie pravděpodobná není jisté, ale takovéto změny jmen u přijetí nové funkce byly v Egyptě velmi časté. Zatím však není podložena žádnými nezvratitelnými důkazy, proto zůstává pouze teorií.

Pokud se nestala spoluvladařem případně následníkem, stáhla se z veřejného života do ústraní a dle jistých indicií v reliéfech a drobných zmínkách v písemnostech se věnovala hlavně vnoučatům a to až do své smrti.

O její smrti se mnoho neví. Jednou z příčin je i to, že dosud nebyla nalezena její hrobka ani její mumie. Některé teorie tvrdí, že Nefertitina hrobka je dosud neobjevenou součástí Tutanchamonovy hrobky. Naznačovalo by to, že zemřela krátce před Tutanchamonem, jsou to však opravdu jen teorie, neboť nevedla téměř žádnou korespondenci a z veřejného života se stahovala s dospělostí své nejstarší dcery, která ji nahrazuje na reliéfech a při slavnostech.

V roce 2015 britský archeolog Nicolas Reeves přišel se zajímavým objevem. Podrobně studoval naskenované obrázky Tutanchamonovy hrobky a všiml si jistých náznaků, že by některé stěny opravdu mohly mít skryté dveře. Sám věří, že za těmito dveřmi by mohla být hrobka Nefertiti. Pokud by tomu tak opravdu bylo, jednalo by se o objev srovnatelný s objevením Tutanchamonovy hrobky v roce 1922. zatím však nebyly provedeny žádné další vykopávky, protože archeologové narážejí na odpor egyptské vlády, která se bojí poškození turisticky velmi oblíbené a nedocenitelné Tutanchamonovy hrobky. Prozatím tedy zůstává Nefertitina hrobka ukryta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.