Úterý, 23 dubna, 2024
Chci jet do Afriky

Chci jet do Súdánu

Při vyslovení této myšlenky mnohé zamrazí, protože dlouho trvající ozbrojené konflikty přinesly Súdánu dost špatnou pověst, stejně jako genocidy v oblasti Dárfúru. Navíc co v Súdánu, je to jen poušť. A obyvatelé..?
Súdán je zatím jednou ze zemí s nejpřívětivějšími obyvateli. Disponuje bohatou historií, se kterou může konkurovat Egyptu, Eritrei a Etiopii. Krajina odpovídá poušti, polopoušti a savaně. Súdánci jsou z většiny Arabové různých etnik a stylu života. Lze se zde setkat jak s nomády, kočovníky, zemědělci i tradičními kmeny, z nichž nejznámější jsou Nubové ze stejnojmeného pohoří.

Súdán je zemí v severovýchodní Africe na soutoku Modrého a Bílého Nilu. Většinu území zabírá poušť a polopoušť, jen při hranicích s Čadem, Středoafrickou republikou, Jižním Súdánem a Etiopií se nachází suché savany, kde se střídá období dešťů, kdy jsou zde časté záplavy a období sucha. Proto na většině území není nutno se obávat malárie, břišního tyfu a mimo vlhké oblasti meningokoka. Očkování proti hepatitidě a žluté zimnici je doporučené a měl by je mít každý cestovatel, který plánuje opustit hlavní město. V zemi platí právo šaría, proto je zde několik omezení, které musí každý cestovatel respektovat. Platí zde zákaz konzumace i držení alkoholu, návykových látek, proto každý lék musí být s příbalovým letákem v arabštině! Je zde zakázáno fotografovat strategické objekty, kterými jsou například mosty, vojenské a vládní budovy, nádraží, letiště…atd. Jelikož se u soutoku Nilů nachází parlament, je fotit zde také zakázané. Setkat se v Súdánu s trestním právem, nebo v Africe s vězením není dobrá zkušenost a proto se vyplatí dodržovat pravidla i za cenu toho, že nějaké fotografie obětujeme. Co se týká odívání, cestovatelé by na sobě neměli mít nic s armádní tématikou, ani nic co by mohlo porušovat mravy – vyzývavé oblečení, nevhodné nápisy a obrázky, krátký oděv (krátké kalhoty jsou zde brány jako spodní prádlo), muži nesmí chodit ani v největším horku bez trička či košile, ženy samozřejmě také ne a musí mít přes vlasy šátek. Většina obyvatel Súdánu je vůči turistům a jejich odívání do značné míry tolerantní, ale nevyplatí se to zneužívat.
Etnická rozmanitost obyvatel Súdánu – v Súdánu je 19 hlavních etnických skupin, obsahujících více jak 500 podskupin, hovořících více jak 100 jazyky.

Obrázek: Mapa etnik Súdánu a Jižního Súdánu

Pro vstup do země je nutné vízum, které vydává velvyslanectví ve Vídni. Pro jeho vydání je nezbytné předložit zpáteční letenku, itinerář cesty, rezervaci ubytování (neuznávají všechny). Získání víza doporučuji nechat na cestovní kanceláři, jako je Student Agency, je to rychlejší a řeknou Vám vše, co je nezbytné k jeho získání. Uznávaným i doporučeným ubytováním je hotel Akropole, který vlastní Řekové, komunikace přes email zde funguje omezeně, je nutné do hotelu zavolat. George Vám vyřídí vše nutné pro návštěvu Súdánu – na letišti Vás již při odbavení čeká zaměstnanec hotelu, který Vás odveze do klimatizovaného hotelu, hned po tom, jak za Vás vyřídí vstupní formality, následně zde lze zakoupit SIM kartu pro místní operátory, vyměnit USD, libry, nebo eura za súdánské libry, pronajmout auto a hlavně vyřídit povolení pro cestování, fotografování a vstupy do památek a rezervací. Vše co v hotelu udělají, zaplatíte, ale je to lepší, jelikož můžete v krátkém čase začít cestovat po zemi a nestane se Vám pak, že strávíte celý čes návštěvy v Súdánu v hlavním městě čekáním na povolení. V hotelu mají zároveň cenné informace o dění v zemi a kontakty na lidi a místa, které budete potřebovat.
Všechny záležitosti v Súdánu řešte s klidem a rozvahou a úsměvem, Súdánci jsou vstřícní a pokud se k nich chováte slušně a přátelsky, vždy Vám rádi pomůžou. Cestování po zemi je možné letecky, zejména na delší vzdálenosti, autobusem – od velkých klimatizovaných až po minibusy, a najatým vozem – džíp, taxi, tuktuk…

Obrázek: Luxusní klimatizovaný autobus, i tím lze jezdit v Súdánu.

Ubytování v Súdánu může být komplikované, jelikož individuální cestování, zde není zatím moc rozvinuté, proto se vyplatí nosit si sebou záložní stan.
Je nutné mít sebou i dostatečné zásoby vody a jídla, najít restauraci a obchod není vždy lehké, avšak není to nemožné.
Ze země si odvážejte pouze fotografie a co je vaše. To že se na nalezištích dají najít artefakty staré i několik tisíc let a ze střepů se dají skládat karafy z dob faraónů, neznamená, že jejich odnesení není po zákonu trestáno, stejně jako obchod se slonovinou a trofejemi z ohrožených zvířat, se kterými se zde lze setkat. Suvenýry proto vybírejte pouze tak, aby nebyly v rozporu se zákonem Súdánu i tranzitní a cílové země!
V Súdánu nefungují platební karty Visa a Mastercard, peníze je nutno mít v hotovosti, nebo v arabské bance.

Rychlá tabulka:

Velikost 1 886 068 km²
Hlavní město Chartúm
Mezinárodní letiště Khartoum International Airport (KRT)
Měna Súdánská libra (SDG)
Časové pásmo EAT – východoafrické časové pásmo
UTC +3h
Režim vstupu vízová povinnost
Zastupitelský úřad země Velvyslanectví Súdánské republiky
Střešovická 24/431, 162 00 Praha 6
Zastupitelský český úřad Embassy of the Czech Republic
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Telefonní spojení: 0020 – 2 – 3333 9700
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz
Otevírací doba pro veřejnost:
Neděle – čtvrtek
08:30 – 15:00 hod.Konzulární úsek, podávání vízových žádostí – pouze po předchozí telefonické rezervaci:
Pondělí – čtvrtek
09:00 – 12:00 hod
Zastoupení ČR v Chártúmu Honorary Consulate of the Czech Republic
honorární konzul Farouk Mohamed Ali DIAB
Chemiplast, Krain – Inkaz Street , Khartoum North
(Poštovní adresa: P.O.Box 1095, Khartoum Central)
Republic of Sudan
Tel.: 00249/185/337973, 337974, 337975, fax: 00249/185/338474,
Khartoum@honorary.mzv.cz
Úřední jazyk Arabština
Počasí Suché pouštní klima,
na jihu tropické s obdobím dešťů a sucha
Nejvhodnější prostředí pro návštěvu Období dešťů bývá na jihu od června do listopadu
na severu se mohou v savanách objevit deště od července do září
nejvhodnější měsíce pro návštěvu jsou říjen až březen,
kdy panují nižší teploty.
Dopravní infrastruktura méně rozvinutá
Cestovatelská náročnost Vysoká
Finanční náročnost 15tis. i více
Bezpečnost cestování Mimo rizikové oblasti a při dodržení cest. podmínek – bezpečná
Náboženství Islám
Významná města Omdurman, Karima, Dongola, Kassala, Gedaref, Rabak, Kadugli, Nyala, El-Fasher, Port Sudan
Turistické cíle Nekropole Meroe, El Kurru, Nuri a Jebel Barkal, Chártúm, chrámy u Nilu, Jebel Marra, N.P. Dinder, Nuba Mts, etnika, kmeny a kultura

Přírodní zajímavosti:

Největší přírodní zajímavostí je patrně soutok Nilů, katarakty a kouzlo obrovské řeky. Řeka je atraktivní pro sjíždění na lodi, nebo jako rybářský revír s kapitálními úlovky nilských okounů a tilapií.
Pro milovníky horské turistiky je zde hned několik zajímavých cílů. Prvním je hraniční pohoří mezi Egyptem, Libyí a Súdánem – Jebel Uweinat. Ze Súdánu vede do pohoří jen jedna trasa a pro cestu sem, je třeba zvláštní povolení a terénních vozů. Obdivovat zde můžeme překrásné pouštní pohoří se zbytky vegetace a neolitické skalní kresby.
Dalším pohořím je vyhaslá sopka Jebel Marra se zatopeným kráterem Deriba. V okolí je vidět přechod mezi pouští plnou písečných dun a savany. Tato oblast nese ještě stopy nedávných válečných konfliktů a volný pohyb zde není bezpečný.

Obrázek: Kráterová jezera na vrcholu pohoří Jebel Marra, Dárfúr (Autor: J Williams = Hammy07 at en.wikipedia)

Při návštěvě města Kasala lze vystoupit na blízké pahorky Taka Mts. Daleko zajímavější je návštěva Nuba Mts., kde krom savany lze pozorovat tradiční život místních obyvatel. V horách se však mohou pohybovat ozbrojené složky, jelikož při úpatí jsou naleziště ropy a hranice z Jižním Súdánem.
Súdán má dva národní parky – Random a Dinder. N.P. Random se nachází u hranice se Středoafrickou republikou a jeho návštěva je prakticky nemožná. Oproti tomu N.P. Dinder je při hranicích z Etiopií a je mnohem lépe dostupný. Svým stylem je v Africe jedinečným, jelikož je zde přechod mezi pouští, savanou a horami. Zátočiny říčky zde vytváří lužní les, kde se zdržuje množství zvěře, především ptactva. Je to jediné místo v Súdánu kam lze vyrazit na safari za divokou zvěří.
Asi nejzajímavější přírodou, kterou Súdán může nabídnout je pobřeží Rudého moře. Vzhledem k nízké návštěvnosti zde není moře znečistěné odpadem z hotelů a již u pobřeží lze obdivovat korálové zálivy, bohatou mořskou faunu a útesy, kterými je Rudé moře proslulé. Jde říci, že lepší potápění není nikde v Africe!

Historické zajímavosti a památky

Bohatá historie Súdánu je zdokumentovaná v několika muzeích:

  • Národní muzeum Chartúmu – obsahuje rozsáhlé sbírky týkající se historie celého Súdánu od paleolitu po islamizaci. Před muzeem se nachází několik chrámů z období Království Meroë. Rozsah sbírek lze srovnávat s Káhirským muzeem.
  • Etnografické muzeum v Chartúmu – dává možnost nahlédnout do kulturního bohatství Súdánu. Jsou zde šperky, tradiční oděvy a výjevy z každodenního života hlavních súdánských etnik.
  • Muzeum u Jebel Barkalu – odhaluje nálezy z této lokality, především z království Kush a Napata.
  • Muzeum kulturního dědictví v Kermě – omračující rozsah expozice mapující nálezy od mesolitu po příchod islámu oblasti Kermy a okolí. Toto muzeum, spolu s Národním muzeem v Chartúmu a Núbijským muzeem v Asuánu, dokonale mapuje historii lidstva od prvotního osidlovaní údolí Nilu.

Meroë – královská nekropole s více jak dvěma sty pyramid. Silnice rozděluje lokalitu na dvě, královskou a královské rodiny. Lokalita je nejznámější súdánskou nekropolí a je jedním z cestovatelských symbolů Súdánu.
Musawwarat es-Sufra a Naqa – chrámové komplexy z období Merojského království.
Wad ben Naga – ruiny královského města z období Merojského království. Na této lokalitě provádí výzkum tým Národního muzea v Praze. Nachází se zde palác královny Amanishacheto. Návštěva této lokality je nepsanou povinností každého českého cestovatele v Súdánu!

Suakin – impozantní trosky starobylého přístavu, někdejší brány do Afriky.
Jebel Barkal – několik chrámu, z čehož jeden je skalní, dvě pyramidová pole a svatá hora Jebel Barkal, kde se nacházela hranice Egyptské říše a pocházel odtud bůh slunce Amon.
El-Kurru – pyramida a několik hrobek. Na dvou zrekonstruovaných lze obdivovat umění výzdoby hrobek.
Nuri – nekropole s několika pyramidami z nepálených cihel.
Kawa – chrám z období říše Kush.
Kerma – starověká vesnice a hradiště Deffufa.
Sesibi – ruiny starověkého města z období 18. dynastie (egyptské).
Sedeinga – chrám postavený podobně jako Soleb Amenhotepem III., avšak se zde vyskytují odkazy ve výzdobě na vítězství nad Núbií.
Ostrov Sai – archeologické naleziště z období paleolitu až po osmanskou invazi.
Soleb – egyptský chrám nad čtvrtým kataraktem.
Památky mapující vliv koptských křesťanů a islámu
Old Dongola – křesťanská obec a trosky chrámu s křížovou kaplí.
Ghazali – trosky koptského chrámu.

Kulturní zajímavosti

Súdán je i velmi atraktivní destinací s ohledem na etnickou rozmanitost. Lze zde obdivovat kočovné berbery, arabské nomády, Bagary, Fuly, Nuby a mnoho dalších. Návštěva Kordofánu, Dárfuru, pobřeží Rudého moře a Nuba Mts. je nezapomenutelným zážitkem, kde leze obdivovat místní tradice, způsob života, stavby běžného života a odívání a zdobení domorodců.

Súdán je nádhernou zemí, plnou tradic a historie. Návštěva této země je vždy nezapomenutelným zážitkem, nicméně člověk musí dbát na zásady bezpečnosti a vhodného chování, aby se z dovolené ve zdraví vrátil.

Obrázky: Palác královny Amanišacheto ve WBN, výstup z pohřební komory v královské nekropoli El-Kurru, královská nekropole Mëroe, Nubský muž s kresbami na těle (Autor: Rita Willaert, Flickr.com – použito i jako titulní obrázek) 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.