Středa, 17 července, 2024
Kultura

Hrobka královny Nefertari

Nefertari byla pohřbena v hrobce QV66 v Údolí královen. Malby na stěnách její hrobky jsou považovány za nejkrásnější v celém údolí. Přestože byla její hrobka vyloupena už v antickém období, některé součásti pohřební výbavy byly později objeveny Ernestem Schiaparellim, který hrobku v roce 1904 našel a postupně odkryl. Vzhledem k jejímu stavu byla v 50. letech uzavřena a mezi lety 1988 – 1995 byla konzervována. V roce 1995 byla znovu otevřena, avšak přístupná byla jen omezenému počtu turistů. Po osmi letech byla znovu uzavřena a dnes je přístupná jen za nemalé spropitné.

Hrobka byla vytesána ve spodní části Údolí královen. Vzhledem k nerovnostem povrchu byli řemeslníci nuceni pokrýt stěny hrobky silnou vrstvou štuku, aby docílili požadované rovnosti pro malby. Zvyšování a snižování vlhkosti v hrobce přítomností turistů způsobovalo odlupování a praskání štuku, které se konzervačním procesem podařilo zpomalit, ne však zastavit docela.

Když projdete bránou do hrobky a po schodišti do předsíně otevře se vám pohled na první překrásné malby. Na jasně bílém pozadí vystupují pestré postavy a pečlivě vymalované složité hieroglyfy. Jasnost a čistota barvy nekoresponduje s faktem, že je stará více jak tři tisíce let.

Klenbu dveří předsíně zdobí žlutý kotouč vycházející mezi dvěma červenými horami na východě a po stranách je pozorují dva sokoli s hlavou Eset a Nebthet – bohyně horního Egypta. Na levé zárubni je poznat Nebthet, napravo Vadžet – bohyně dolního Egypta v podobě kobry.

Vpravo vepředu na stěně hrobky sedí pod altánem z rákosu Nefertari ve složitém, plizovaném, téměř průhledném plášti se supí čelenkou, drží v ruce žezlo a hraje hru zvanou senet. Protivník je neviditelný, ale malba implikuje, že Nefertari musí svého protivníka porazit, aby mohla vstoupit do podsvětí. Pod ní je nádherně opsaná 17. kapitola z Knihy mrtvých. Vlevo zase Nefertari leží na márách, které mají lví hlavu pod konstrukcí a opět po stranách már stojí dva sokoli. Podle pokrývky hlavy se opět soudí, že je to Eset a Nebthet.

Na zadní stěně opět nad textem stojí mumie s podobou bohů Šu a Re. Vpravo od nich sedí na trůně Nefertari doprovázená bohem Horem. Dále je zde zobrazen Usire, ale poněkud netradičně. Jeho pozadí a boky velmi připomínají ženskou postavu. Podobnost není náhodná. Nefertari měla být po smrti ztotožněna s Usirem a dle této výmalby se tak stalo.

Vestibul je zdoben malbami bohyně Selket se štírem na hlavě a bohyně Neit se štítem a šípy. Obě mají stejný oděv a liší se pouze pokrývky hlav. Vlevo je opět znázorněna Nefertari, kterou bohyně Eset vede před trůn Cheprera, který je znázorněn na zadní stěně. Trůn je zdoben šupinami a symbolem sjednocení Horního a Dolního Egypta. Vpravo od trůnu jsou znázorněny bůh Reharachtej a Hathor.

Ve vedlejší místnosti vestibulu je znázorněna Nefertari obětující znak značící látku bohu Ptahovi a potraviny sedícímu Usirovi a Horovým synům a další obrovské množství potravin bohu Atumovi. Průchody potom zdobí hadi s korunami Horního a Dolního Egypta, kartuše Nefertari a Nefertari obětující víno bohyním Eset, Nebthet, Hathor, Selket a Maat.

Samotná pohřební komora měří 10,4 x 8,2 metru. Všechny stěny lemuje římsa určená pravděpodobně pro pohřební výbavu. Samotné malby jsou rozloženy do dvou částí – levé a pravé. Pravá zobrazuje 146. kapitolu Knihy mrtvých a levá zase 144. kapitolu.

V levé části čelí Nefertiti třem démonům střežícím vchod do podsvětí. První démon – „Ten, jehož tvář je odvrácena“ – drží olistěnou větev. Druhý démon je jmenovaný jako „Ta s ohnivýma očima“ a třetí jako „Křičící“. Na levé straně opět tři démoni střeží tentokrát druhou bránu. Jmenováni jsou jako „Ten, kdo otevírá jejich čela“, „Ctnostná tvář“ a „Spalovač“. Třetí bránu hlídají démoni, jejichž jména znějí „Ten, jenž pojídá výkaly své zadní části“, „Ostražitý“ a „Ten, jenž kleje“.

V pravé části jsou zobrazeni démoni střežící brány na polích laru v říši Usira. Na zadní stěně komory je zobrazena opět Nefertari vzdávající hold Usirovi, Hathor a Anupovi. Nejkrásnější malby v celé hrobce jsou na čtyřech pilířích nesoucích tíhu stropu pohřební komory. Ve všech komorách je strop tmavomodrý znázorňující noční nebe a pokrytý žlutými pěticípými hvězdami.

Ostatní tři místnosti hrobky o výzdobu již z velké části přišly a jsou pro veřejnost uzavřeny.

Obrázek: Hrobka Nefertari (Autor: omdaa, flickr.com)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.