Středa, 17 července, 2024
Kultura

Achnaton, faraon rebel

Vládl v letech 1353/50 – 1336/34 př.n.l. Vláda tohoto faraona 18. dynastie je poznamenána náboženskou revolucí a zapuzením starých a zaběhlých zvyků, svátků a kněží. Ačkoliv provedl reformu z polyteismu na monoteismus, tento krok nepřežil jeho vládu a téměř okamžitě po smrti faraona bylo vše navráceno k původním pořádkům a jméno rebela bylo vymazáno ze všech chrámů i nápisů. I přes tuto očividnou snahu kněží o naprostém zatracení a zapomenutí této „epizody“ je dnes Achnaton jedním z nejznámějších faraonů v dějinách Egypta vůbec.

Dětství

Narodil je jako pravděpodobně druhý syn faraona Amenhotepa III. a jeho manželky královny Teje, po kterém byl také pojmenován. Jméno znamená „Amun je přítomen“. Jeho otec byl vynikajícím státníkem a dovedl Egypt k rozkvětu a zasloužil se o mírové vztahy s ostatními státy.
Přesto byl dle záznamů otcův vztah k synovi velmi problematický. Je však známo že o to víc ho milovala a protěžovala jeho matka, královna Teje. Vedla ho k pozorování hvězd a noční oblohy a vzhledem k jeho epilepsii žila v neustálém strachu o jeho život.

Rodina

Achnaton se oženil s dcerou vezíra Aje, krásnou Nefertiti. Ta je dodnes považována za nejkrásnější ženu starověkého světa. Měli spolu několik dětí, část jich zemřela již v dětském věku, minimálně dvě dcery se však dožily dospělosti. Jejich nejstarší dcera Meritaton je často zobrazována s rodiči, jak přináší oběti Atonovi a jejich druhorozená dcera Anchesenpaaton byla provdána za svého nevlastního bratra Tutanchamona.
Kromě Nefertiti známe ještě jednu vedlejší Achnatonovu manželku Kiju, která nese titul „milovaná manželka“. Její osud je však nejasný, protože její nové jméno po revoluci – Maru-Aton – splývá se jménem nejstarší dcery Meritaton.


Obrázek: Achnaton a Nefertiti s dcerami.

Vláda

Faraonem (respektive spoluvládcem) se stal ve svých asi 16 či 17 letech po smrti svého staršího bratra Thutmose.

Již velmi záhy po své korunovaci, kdy byl jeho otec ještě pravděpodobně spoluvládcem, nechal vystavět poblíž Amunova chrám chrám Atonův. Zároveň uspořádal slavnosti Sed již ve třetím roce své vlády, přičemž obyčejně se tato slavnost konala až po 13. roce vlády. I během této slavnosti trval na prezentaci Atona jako jednoho ztvárnění Amun-Raa. V obou případech se jednalo o bezprecedentní kroky, které znamenaly narušení zažitých pořádků. Stavbou chrámu porušil posvátné území zasvěcené Amunovi a uspořádáním slavnosti porušil tradice.

Asi v pátém nebo šestém roce vlády si oficiálně změnil jméno na Achnaton, což znamená „Atonův služebník“ a nechal vystavět nové hlavní město Achetaton, dnes známé jako Amarna, kam později z tehdejšího hlavního města Théby (Vaset) přesídlil. K tomuto kroku se uchýlil proto, že nechtěl, aby jeho hlavní město bylo poznamenáno dřívějším zasvěcením jinému bohovi. Tehdy se také zapřísáhl, že již nikdy neopustí hranice svého města.


Obrázek: Achnaton nebo Tutanchamon.

Okolo devátého roku vlády dovedl svou reformu náboženství k definitivnímu monoteismu. Prohlásil Atona za jediného boha, přikázal vymazat Amunovo jméno ze všech chrámů v Egyptě a dokonce nechal změnit jméno svého otce, aby v ničem nepřipomínalo Amona. Stejně se zachoval i u ostatních božstev, ale tam netrval tolik na jejich úplném vymazání z paměti a písma. Ovšem v praxi to znamenalo, že prostý lid stále tajně uctíval stará božstva a navenek se inklinací k Atonovi chlubila jen šlechta. Jejím motivem mohla být i snaha zůstat v panovníkově přízni.

Během období osídlení Achetatonu se v Egyptě rozšířil hladomor a nemoci. Pravděpodobně se jednalo o mor, který zabil tisíce lidí. Během epidemie pravděpodobně zahynul i chetitský král Šupiluliumaš a pravděpodobně i několik Achnatonových dětí a možná i královna matka Teje. Průkazné je to u jeho nejmladších tří dcer. Ačkoliv několik badatelů tvrdí, že se jednalo o biblický mor, který přecházel exodus, nedá se to přesvědčivě potvrdit. Tehdejší Egypťané vnímali nemoc jako pomstu bohů za to, že se od nich odklonili a vyčítali tuto pohromu přímo faraonovi.


Obrázek: Busta Achnatona.

Achnaton zemřel v sedmnáctém roce vlády a na velmi krátkou dobu nastoupil jeho spoluvladař Smenchkaure, což byl buď jeho syn nebo bratr, ale i ten po třech letech samostatné vlády zemřel. Moc a vláda přešly do rukou mladého Tutanchamona, tehdy ještě Tutanchatona. Ten pod nátlakem svých rádců a bývalých Amunových kněží opustil Achetaton a zcela zrušil otcovu reformu.

Achnatonova mumie byla nalezena v hrobě označeném KV55 a podle výzkumů mu v době smrti bylo něco přes padesát let. I na této mumii byly patrné známky snahy o ztížení posmrtného života. Maska na obličeji byla rozlomená a jeho jméno vymazáno, ale všechny ostatní předměty, včetně šperků a jiných drahých darů, byly ponechány na místě. To značí, že se nejednalo o práci vykradačů hrobek, ale že toto znehodnocení mumie mělo politické či náboženské pozadí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.