Středa, 17 července, 2024
Politika a společnost

Kedjom-Keku

Představení občanského sdružení Kedjom-Keku, jehož cílem je podpora vzdělání v oblasti Kedjom-Keku v severozápadním Kamerunu, za účelem ochrany tamního tropického horského mlžného lesa.
 
Kedjom-Keku je převážně horská oblast rozkládající se na severozápadě Kamerunu. Na jejím území se nachází poslední zbytky horského tropického mlžného lesa, který je domovem několika tisícům druhů živočichů i rostlin, mnoho z těchto druhů nežije nikde jinde na světě než právě v této oblasti kamerunských hor Bamenda Highlands (endemické druhy). Tento prales je ohrožen především ze strany místních farmářů, kteří neumí efektivněji organizovat hospodářskou činnost. Každoročně zakládají rozsáhlé požáry, které rok, co rok zakusují hlouběji a hlouběji do posledních fragmentů tamního lesa. Přímo v této oblasti žijí poslední čtyři jedinci šimpanze navyklého na horské podmínky.
 
Projekt Kedjom-Keku je zaměřen na podporu vzdělání v této oblasti, počínaje základní úrovní studia, konče odbornými radami v otázce zefektivnění využití hospodářské půdy. Rádi bychom také podpořili re-introdukci horského šimpanze, který bez naší pomoci bude v těchto horách minulostí. Prvním krokem, kterým bychom rádi vstoupili do povědomí občanů České republiky, zejména Libereckého kraje, by měla být benefiční akce s možností přispění – ať už formou daru či vydražením fotografie, šatů z originální africké látky nebo zakoupením trička s logem našeho sdružení.
 
Nejzásadnější ohrožení, které vyplývá ze zmenšování zalesněné plochy, je nedostatek srážkové vody. Tropický les má unikátní vlastnost v sobě zadržovat obrovské množství vláhy, které postupně uvolňuje zpět do atmosféry. Voda zde následně zkondenzuje a v podobě srážek opět padá zpět na zem. Tento koloběh je již několik desítek let narušován postupným kacením a vypalováním lesa. Úplná destrukce posledních zbytků tropického mlžného lesa může mít za následek akutní nedostatek vodních zdrojů a tedy i kritické ohrožení tamních obyvatel. Voda je, jak všichni víme, nejdůležitější zdroj, bez jejíhož dostatku nejsou žádné organismy schopny dlouhodobě přežívat. Zachování a možný návrat tropického mlžného lesa do míst, kde se již dnes nevyskytuje, je důležitý i z hlediska zachování druhové bohatosti na naší planetě. Vysoké stupně biologické rozmanitosti, ale také endemismu (omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území) jsou důležitými specifiky Bamenda Highlands, na jejichž území se rozkládá i oblast Kedjom-Keku. Například na několika desítkách kilometrů čtverečných žije přes 500 druhů ptáků, z nichž téměř 30 je endemických.
 
Biologická rozmanitost podporuje naši kulturní identitu, nabízí duchovní inspiraci a potěšení, hraje nenahraditelnou roli při udržování naši mentální a fyzické pohody. Zachování druhové rozmanitosti má i svou ekonomickou hodnotu. Lidé přímo využívají nespočet produktů, které nám země díky své rozmanitosti nabízí (ryby, dřevo, léčivé rostliny…).
 
Pokud tyto zdroje zaniknou v důsledku degradace přírodních prostředí, přečerpáním zdrojů apod., životní úroveň klesá, někdy až pod únosnou mez přežití. Jiným příkladem nezbytnosti zachování druhové rozmanitosti je několik tisíc druhů léčivých rostlin, na které spoléhá až 80% světové populace lidí. Stejně tak již zmíněný lov, resp. proteiny obsažené ve zvířatech získaných lovem pokývají v některých afrických zemích až 75% z celkového obsahu přijímaných proteinů. Jinými slovy, biodiverzita, jak se odborně biologická rozmanitost nazývá, je něco nesmírně cenného a zároveň nezbytného pro budoucí existenci člověka.
Stránky projektu  Kedjom – Keku.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.