Úterý, 21 května, 2024
Prostředí

Jezero Tanganika (Tanganyika)

Jezero Tanganika (Tanganyika) se pyšní mnoha NEJ, patří mezi nejhlubší jezera, zadržuje ohromné množství sladké vody a v jejích vodách žije velké množství endemických druhů ryb, zejména čeledi vrubozubcovití – Cichlidae (Cichlidy) a vytváří tak svůj vlastní ekoregion.
 
Jezero Tanganika (Tanganyika) leží v západní větvi příkopové propadliny na hranicích Demokratické republiky Kongo, Tanzanie, Zambie a Burundi. Většina plochy jezera náleží k Demokratické republice Kongo (45 %) a Tanzanii (41%). Jezero vzniklo před více než 9 – 12 miliony lety.

Tanganika je druhé nejhlubší jezero světa.
Maximální hloubka jezera není zcela jasná, udávaná hloubka se pohybuje od 1 435m, 1 436m do 1 470 m, záleží na zdroji, stáří a státě. Co se týče množstvím zadržované vody (19 000 km3) je na třetím místě.
Maximální délka jezera je 673km a šířka 22 až 72km (průměrně 50km). Pobřežní linie má délku 1 828 km. Plocha jezera činí 32 600 km2. Průměrná hloubka je 570 m. Hladina jezera leží v nadmořské výšce 773 m n. m.
Voda je sladká s vyšším obsahem solí hořčíku a lehce zásaditá pH vody je 8,4. Teplota vody na povrchu v průběh roku kolísá od 23,5°C do 26,5°C na povrchu. Od hloubky 400m je ustálená teplota vody okolo 23°C. Stabilní teplota brání promíchávání vodní masy (meromiktické jezero) a pouze horní vrstva vody jezera (100 až 200 m) je nasycena kyslíkem. Pod touto vrstvou je v hloubce pod 250m uložena anoxická fosilní voda. Díky tomu je mnoho živin zadrženo v horních vrstvách jezera a pro organizmy jsou tak lépe přístupné. Díky stratifikaci vod je voda chemicky odlišná v jižní (pánev Kalemie) a severní (pánev Kigoma) části jezera.
Hlavním zdrojem vody jsou vodní srážky 40,9 km³ (63 %), v okolí jezera spadne 800 – 1 200 mm srážek. Voda do jezera je přiváděna několika vodními toky (23,9 km³ (37 %)), mezi hlavní patří řeky Malagarasi, Kalambo a Ruzizi. Z jezera odtéká řeka Lukuga, která ústí do Lualaby – zdrojnice Konga. Průměrný roční příbytek vody činí 64,8 km³. Většina vody se z jezera vypaří 61,2 km³ (94,4 %) a Lualaba odvede 3,6 km³ (5,6 %). Hladina kolísá v průběhu roku o 0,7m. V delším časovém období kolísá hladina až o 4m.
Na jezeře se vytvářejí vlny hnané jihovýchodním pasátem. Podle místních tradic, deště přichází z hory Kungwe v Mahale Mountains National Park, kde sídlí bůh deště.
 

Zajímavost
V 1. polovině 19. století bylo jezero bezodtoké. V dolině Lukugi byla hráz v důsledku sesuvu půdy. Hladina se postupně zvyšovala, ale v roce 1878 se hráz protrhla.
Jezero pro Evropu objevili britští průzkumníci Richard Burton a John Speke v roce 1858, když hledali prameny Nilu.
 
Ekonomický význam
Jezero je významnou dopravní tepnou celého regionu. Největším plavidlem pro pasažéry je MV Liemba, původně německá válečná loď Graf von Götzen. Osud lodi je popsán v knize Foden Giles: Válka na jezeře Tanganika, Praha, 2005.
Rybolov na jezeře má velký význam pro stravování lidí v okolí jezera. Předpokládá se, že až 40% bílkovin ve stravě milionu lidí u jezera pochází z lovu ryb. Rybolov živí až 100 tisíc lidí. V roce 1995 se vylovilo 178 700 tun ryb o celkové hodnotě 26 miliónů USD (hlavní průmyslový význam má sleďovitá ryba dagaa). V současné době výlov kolísá. Proto byly zavedeny určitá pravidla rybolovu na jezeře, například se nesmí používat sítě s menšími oky než 8mm a musíte mít licenci k lovu.
 
 
Ekoregion Tanganyika
Jezero Tanganika má bohatou rybí faunu. Co se týče druhové pestrosti ryb patří mezi nejbohatší jezera světa. Ryby zde žijí po miliony let a jezero díky své hloubce nikdy nevyschlo. Žije zde 470 druhů ryb, z toho 300 druhů náleží do čeledi vrubozubcovití – Cichlidae (Cichlidy). Zbylé druhy náleží k jiným čeledím. Některé druhy ryb mají „příbuzné“ v Konžské pánvi, kam svým povodím i patří. 23 druhů ryb žije též v řece Kongo.
Sedmdesát devět procent rybích druhů je endemických, z toho je endemických 95% cichlid (49 endemických rodů). Velký význam mají endemické sleďovité ryby živící se planktonem Limnothrissa miodon a Stolothrissa tanganicae. Ty jsou potravou čtyř druhů ryb z čeledi robalovití – Lates angustifrons, L. mariae, L. microlepis a L. stappersii, které jsou základním zdrojem lovných ryb při pobřeží.
Jezero však není zajímavé jen rybí faunou. Žije zde více než 1 400 druhů rostlin, mikroorganismů a jiných živočichů. A opět platí, že drtivá většina je typická právě pro jezero Tanganika. Například 74 z 85 druhů lasturnatek (87%) a 33 ze 68 druhů buchanek (49%) jsou endemické. Z předožábrých plžů je sedmnáct rodů typických je pro Tanganiku.
Výčet všech druhů není konečný, jelikož výzkum stále probíhá. Hostí však více druhů, než jezero Malawi nebo Ukerewe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.