Středa, 17 července, 2024
Prostředí

Victoriino jezero

Victoriino jezero je plošně největším v celé Africe. U nás je známo pod tímto názvem, ale nese též označení jezero Nyanza či Ukerewe. Svou rozlohou je druhým největším jezerem světa po Hořejším jezeře v Severní Americe…

Toto jezero je plošně největším v celé Africe. U nás je známo pod tímto názvem, ale nese též označení jezero Nyanza či Ukerewe. Viktoriino jezero se rozkládá mezi Tanzanií a Ugandou, malá část náleží i Keni. Přibližná plocha jezera je 69 480 km2 (jiný zdroj uvádí 68 890 km2) a svou rozlohou je druhým největším jezerem světa. Délka jezera od severu k jihu činí 337 km a od východu k západu je jezero dlouhé 240 km, pobřežní čára je dlouhá 3460 km (dle některých zdrojů 7000 km?). Díky velmi členitému pobřeží a pobřežní vegetaci je určení tohoto údaje velmi nejisté. Plocha povodí jezera je 184 000 km2 (jiné zdroje uvádí 181 000 km2 až 193 000 km2). Zadržovaný objem vody je 2 760 km3.
Z geomorfologického hlediska leží jezero mezi Východním a Západním riftovým údolím. Je reliktem rozsáhlého jezera vzniklého v prohybu krystalického podloží zahrazeného na severu lávovým proudem. Tento lávový „špunt“ byl později proražen Victoriiným Nilem. Hladina jezera leží v nadmořské výšce 1134 m n.m.. Maximální hloubka jezera se v našich atlasech udává 125 metrů, v některých informačních zdrojích naleznete však údaj 82 m, 84 m, či zcela jiný. Průměrná hloubka jezera je 40 m. Pobřeží jezera je velmi členité, má mnoho zálivů, obklopují ho rozsáhlé bažiny a v blízkosti břehů je množství mělčin a ostrovů, které zabírají plochu asi 6000 km2. Rozložení a plocha ostrovů se však rok od roku mění. Zajímavou skupinou ostrovů je v severovýchodní části jezera souostroví Sese. Je to řetězec 62 ostrovů. Největší ostrov Ukerewe, který vystupuje o 200 m na hladinu jezera, leží na jihovýchodě a je hustě osídlen.


Většina vody v jezeře pochází z dešťových srážek, asi 15% vody přivádějí řeky. Výpar je nepatrně nižší než srážky. Hladina, respektive její výška, je proměnlivá. Roční výkyvy hladiny jsou okolo 30 cm, maximálně však 1,74 m. U ugandského města Busungwe se v západní části Viktoriina jezera vlévá řeka Kagera, která je považována za pramen řeky Nilu a je též nejvodnatější řekou oblasti. Další významnou zdrojnicí je řeka Katonga přitékající od severozápadu. Známá je i řeka Mara, která odvádí vody od východu.

Na severovýchodě jezera se vlévá řeka Nzoja. Jedinou řekou vytékající z jezera je Victoriin Nil vznikající v severní části jezera. Jezero vyniká svým rybím bohatstvím. Žije zde na 200 druhů ryb, které se intenzivně loví a rybářství tvoří základ zdejších ekonomik. Mnoho druhů ryb je endemických. Lidé žijící na březích jezera náleží k jazykové skupině Bantu. Okolí jezera patří mezi nejhustěji osídlené oblasti Afriky. Mnoho velkých měst vzniklo přímo u břehu jezera, např. Kampala – hlavní město Ugandy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.