Pondělí, 17 června, 2024
Politika a společnost

Zhodnocení zahraniční politiky ČR vůči subsaharské Africe v roce 2000

Tento článek je převzat z Bulletinu Společnosti přátel Afriky číslo 1/2001. Další informace o této společnosti se dozvíte v sekci „Společnost přátel Afriky“…

Zahraniční politika ČR vůči jednotlivým zemím subsaharské Afriky je vedena zejména úsilím o podporu obchodně ekonomických vztahů při současné podpoře prodemokratických režimů.
V této souvislosti lze hovořit o dvou zemích, které se staly pro ČR prioritními, a to Jihoafrická republika a Nigérie. V loňském roce se uskutečnila oficiální návštěva jihoafrického viceprezidenta Jacoba Zumy v ČR a v polovině února odlétá na návštěvu JAR náš ministr Kavan (návštěva se již uskutečnila). Na srpen či září se předběžně počítá i s realizací návštěvy prezidenta Havla v této zemi. JAR je s velkým náskokem naším nejvýznamnějším partnerem, pokud jde o obrat obchodní výměny (téměř 40 mil. USD, tj. téměř 30 %); po koupi Plzeňských pivovarů a Radegastu Jihoafrickými pivovary se stala i jedním z největších investorů v ČR. V závěru loňského roku se své funkce ujal nový velvyslanec JAR v ČR N. Lehoko, jenž v minulosti v Československu studoval.

K významné návštěvě mělo dojít i ze strany Nigérie v roce 2000 se plánovala návštěva prezidenta Obasanja. Ta se však neuskutečnila, ale doufáme, že k její realizaci dojde. V závěru loňského roku se s prezidentem Obasanjem setkal náměstek Palouš.
K poměrně významným řadíme i vztahy s Konžskou demokratickou republikou (KDR), kde se těšíme dobrému postavení. Ze zájem je oboustranný , dokazuje i otevření velvyslanectví KDR v Praze koncem roku 1999. Rozvoj vztahů v současnosti samozřejmě komplikuje přetrvávající ozbrojený konflikt a nestabilní vnitropolitická situace, zvláště po zavraždění prezidenta Kabily. Je zatím předčasné hodnotit, jaký vliv bude mít tato událost na vývoj konfliktu. Věříme však, že bude urychlen mírový proces, jenž povede ke stabilizaci a následnému rozvoji země.
Významný pozitivní posun nastal ve vztazích s Angolou, které byly po dlouhou dobu prakticky zmrazeny. Po podpisu deklarace o urovnání vzájemných vztahů v prosinci 1999 došlo v roce 2000 ke druhé soukromé návštěvě angolského prezidenta dos Santose v ČR. Urovnání vztahů bylo potvrzeno i úspěšným jednáním naší expertní delegace v Luandě, které vyústilo v potvrzení sukcese do smluv. Na podzim pak prezidentu dos Santosovi předal pověřovací listiny nový český velvyslanec se sídlem v Harare. Na březen tohoto roku se připravuje vyslání české obchodní mise vedené náměstkem ministra zahr. věcí do Luandy, což bude další doklad o uvedení vztahů na standardní úroveň a doufáme, že se Angola znovu stane naším významným partnerem.

Obtížná vnitropolitická situace bránila v roce 2000 úspěšnějšímu rozvoji vztahů s tradičními partnery, jako jsou Etiopie (zaměstnané válkou s Eritreou), Pobřeží slonoviny (kde byl po většinu roku u moci pučista gen. Guéi) či Ghana (odstoupení prezidenta Rawlingse po téměř 20 letech u moci, příprava na volby). Problematickou zemí je nyní Zimbabwe, kde dochází ke stále větším excesům ze strany vládnoucí garnitury kolem prezidenta Mugabeho. Země se nachází ve stavu hluboké politické i ekonomické krize.
Bez významnějších posunů zůstala v roce 2000 úroveň vztahů s Keňou, Ugandou, Zambií, Tanzanií či Senegalem, naopak mírné zvýšení aktivity jsme zaznamenali u vztahů s Libérií (návštěva ministra zahr. věcí Captana v CR) či Guineou (nový honorární konzulát České republiky). ČR se nadále účastní mírových misí v Mrice, v současné době máme vojenské pozorovatele v třech misích v subsaharské části kontinentu -v Sieře Leone, v KDR a na hranicích mezi Etiopií a Eritreou. Ačkoli ČR není zastoupena velkými počty vojáků, přesto je její účast v těchto misích vysoce hodnocena jak ze strany našich evropských spojenců, tak i samotných afrických zemí.
ČR rovněž nadále pokračuje v realizaci projektů rozvojové pomoci. Jedná se o projekty v Senegalu (chov antilop), v Mali (výuková farma), v Zambii (geologický průzkum a zdravotnické středisko), v Etiopii (očkování proti dětské obrně), Namibii (průzkum písků z hlediska jejich vhodnosti k využití v průmyslu), Čad a Kamerun (geologický průzkum). Do rozvojové pomoci patří i tradiční přidělování stipendií ke studiu na vysokých školách. Pro školní rok 2001/2002 bylo zemím subsaharské Afriky přiděleno 39 stipendií, z toho 34 pro doktorandské studium a 5 pro studium postgraduální.

Kromě této plánované rozvojové pomoci ČR poskytla i humanitární pomoc, povětšinou finanční. Jednalo se o pomoc Mosambiku, Zimbabwe a JAR na odstranění následků povodní, Etiopii na odstranění následků sucha a na návrat uprchlíků, Sieře Leone byla ve spolupráci s UNICEF poskytnuta pomoc na provoz táborů pro oběti násilností a pro převýchovu dětských vojáků. V současné době se připravuje humanitární pomoc Angole ve formě dodávky protéz pro zraněné nášlapnými minami.
Na závěr bych se chtěl zmínit o tom, že rok 2000 lze hodnotit poměrně úspěšně z hlediska obchodu ČR se zeměmi subsaharské Afriky. Ve srovnání s rokem 1999 se zvýšil export o 4,5 mil. USD (z 49, 7 na 54,2), zatímco dovoz klesl o téměř 10 mil. USD (z 89,2 na 79,5). Obrat se tedy o cca 5 mil. USD snížil, avšak došlo k částečnému vyrovnání pro ČR tradičně pasivního obchodního salda.

Petr Kopřiva
zástupce ředitele Odboru států subsaharské Afriky MZV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.