Neděle, 19 května, 2024
Politika a společnost

Historie otroctví v Africe V.

Ještě jednou se vrátíme do minulosti, abychom si připomněli, co jsme díky práci Afričanů získali. V 18. století byly 2/3 otroků zneužívány k práci na plantážích cukrové třtiny, a s tím rostla spotřeba cukru v Evropě. Na rostoucí spotřebě se díky levné pracovní síle podepsala snižující se cena cukru. Např. v Británii za 150 let vzrostla spotřeba cukru o 2500 procent. Druhý rostlinný produkt, který je i jistým symbolem práce otroků, je bavlna.

Návrat osvobozených otroků
První návrat bývalých otroků se uskutečnil v Sieře Leone, kdy na 400 lidí opustilo Londýn. Lidé  odcházeli z Anglie většinou chudí. Po občanské válce v Americe bylo osvobozeno mnoho otroků v Americe. Mnoho lidí bylo též propuštěno z Anglické armády. Tito černí loyalisté osidlovali „Nové Skotsko“. Další skupinou lidí, kteří však do Nového Skotska neodešli dobrovolně, byli Maroonové. Byli to rebelové z Jamajky, bojující proti Britům. Okolo roku 1808 či 1787 vznikla Siera Leone, která byla roku 1896 prohlášena za protektorát. Maroonové sem byli též posíláni. Díky určitému kulturnímu náskoku bývalých otroků se ze Siery Leone stalo v 19. století kulturní a vzdělanostní centrum západní Afriky. Sousední země Libérie začala být kolonizována osvobozenými americkými otroky v roce 1822, hlavní slovo ve znovu navrácení měla American Colonisation Society. Libérie získala samostatnost v roce 1847 pod vedením J.J.Robertse, který byl původem svobodný černý Američan z Virgínie. I tato země slavila velké úspěchy na poli obchodním a kulturním. Mnoho bývalých otroků se navracelo za vidinou nového života v Africe. Tento proces probíhal v oblasti západní Afriky od roku 1800 do roku 1900. Na východě byl asi o 40 let delší. Postupný návrat vyvolával i určité tlaky, protože pro stále nové příchozí nebylo místo. Navíc tito relativně vzdělaní lidé obsazovali důležité posty ve státní správě a to se původním obyvatelům příliš nezamlouvalo, protože jim začali vládnout jejich otroci. Později navíc Libérie přešla pod koloniální zájem Evropy, v roce 1880 byla její část přičleněna k Sieře Leone, v roce 1891 jihovýchodní část země zabrala Francie. Přesto byla Libérie, s Etiopií,  jedinou samostatnou zemí Afriky.
 
Produkty na oplátku
Ještě jednou se vrátíme do minulosti, abychom si připomněli, co jsme díky práci Afričanů získali. V 18. století byly 2/3 otroků zneužívány k práci na plantážích cukrové třtiny, a s tím rostla spotřeba cukru v Evropě. Na rostoucí spotřebě se díky levné pracovní síle podepsala snižující se cena cukru. Např. v Británii za 150 let vzrostla spotřeba cukru o 2500 procent. Druhý rostlinný produkt, který je i jistým symbolem práce otroků, je bavlna. Vše začalo v roce 1793, kdy Eli Whitney objevil postup, jak oddělit vlákno od plodu. Díky tomu se Amerika stala světovou velmocí ovládající obchod s bavlnou, zvláště vynikaly Geogrie a Virgínie. Do roku 1825 tvořili otroci z Afriky 1/3 obyvatel Ameriky.

Důležité časové údaje
1444 – první otroci z Mauretánie byli zavlečeni do Portugalska
1444 až 1445 – Portugalci navázali obchodní styky se subsaharskou Afrikou
1471 – Portugalci dorazili na Zlaté Pobřeží
1482 – Portugalci vybudovali pevnost Elmina Castle na Zlatém pobřeží
1488 – Bartholomeo Diaz obeplul mys Dobré naděje
1490 – první portugalští misionáři přišli do Konga
1500 – byla založena první cukrová plantáž ve Sv. Tomáši
1510 – první otroci byli zavlečeni Španěly do Jižní Ameriky
1516 – Benin zakázal obchod s otroky mužského pohlaví jako zdroj oslabování moci svého království
1532 – první otroci byli převezeni do Severní Ameriky
1680 – vrchol otroctví v Africe
1652 – byla založena holandská kolonie v blízkosti mysu Dobré naděje
1700 – království Asanti zesílilo (díky otrokářství)
1720 – expanduje království Dahomey (díky otrokářství)
1776 – 1783 – Občanská válka za nezávislost v Americe
1787 – založena nadace za znovuosídlení Afriky bývalými otroky Society for the Abolition of Slave Trade
1789 – Francouzská revoluce
1807 – zákon zakázal v Británii prodej a nákup otroků a jejich transport (vlastnictví nebylo trestné)
1808 – zákaz otrokářství ve Spojených státech (mimo území Konfederace)
1814 – Holanďané postavili obchod s otroky mimo zákon
1823 – založena společnost proti otrokářství v Londýně (Anti-slavery Committee)
1834 – úplný zákaz otrokářství v Británii
1848 – zákaz otrokářství ve Francii
1860 -1865 – Americká občanská válka
1865 – zákaz otrokářství v celých Spojených státech
1869 – Portugalsko zakázalo otrokářství
1886 – zákaz otrokářství na Kubě
1888 – zákaz otrokářství v Brazílii
1873 – zavřen zanzibarský trh s otroky
1936 – Nigérie zakázala otrokářství v severních provinciích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.