Neděle, 19 května, 2024
Pohádky

Mator šavlozubá smrt

V osadě se rozhostilo ticho. Tak hluboké a těžké ticho, jaké může nastat jenom tady, ve vyprahlé pustině Kalahárské pouště. Starý šaman odchází. Spatřil černého Matora, průvodce do říše předků a teď musí odejít s ním. Byl to velmi moudrý muž. Měl magické schopnosti, kterými uměl přivolat déšť, odvrátit pohromu i zahnat zlé duchy nemoci. Co si bez něj Sanové počnou?
„NXOU, šaman si tě žádá ke smrtelnému loži. Pospěš!“
Jaká čest, mluvit s velkým kouzelníkem ve chvíli, kdy se čas jeho života neodvratně krátí.
Jeho vrásčitá tvář vypadá znaveně, ale vyzařuje z ní jakýsi klid. Ten klid, který byl pro Sany vždy jistotou a oporou v těžkých chvílích.
„Posaď se ke mně chlapče. Dříve než smrtonosný Mator překousne svými kusadly nit mého pozemského bytí, musím ti něco svěřit“, děl velký šaman a na chvilku se odmlčel.
Dech se mu krátil, ale jeho mysl byla jasnější než kdy předtím.
„Sanové jsou ve velkém nebezpečí. Černí nepřátelé ze severu mají zbraně, moc a vůli plenit, zabírat naše území a vraždit. Velmi mě trápila myšlenka, že nebudu moci být svému lidu ku pomoci v této těžké době. I proto jsem za včerejší hluboké noci vykonal své poslední veliké kouzlo.
Dobře poslouchej“, šaman upadl na okamžik do spánku, jeho tělo opouštěly síly: „část své kouzelné moci jsem předal spolehlivému poslovi – našemu Matorovi, který odedávna doprovází Sany na jejich pouti do říše předků. Ke komu náš smrtonoš obrátí svá kusadla, ten má osud na této zemi zpečetěn. Každý, kdo na něj pohlédne, do tří dnů zemře.“, řekl s hrdostí v třesoucím se hlase. XHOOXHAM se trochu zalekl, šavlozubý tvor nosící smrt a bude mít takovou moc?
„Vidím ve tvých očích obavy“, pokračoval moudrý stařec:
„Sanům posel smrti nikdy neublíží. Těm bude sloužit dál při jejich poslední pouti jako dosud. A bude jejich ochráncem před černými nepřáteli. Nechť jsou Sanové nadále šťastným mírumilovným národem a ať jejich spokojené žití nikdy nezmaří žádné zlo.“
Po těchto slovech vydechl starý šaman naposledy.
A jak pravil, tak se také stalo.
Šavlozubý Mator od té chvíle ochraňuje lid kmene Sanů a černí Afričané se před ním třesou hrůzou.
Už pochopili, že stačí jediný pohled do temných očí smrtonoše a jejich dny jsou nadobro sečteny…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.