Afrika Afrika  
Dnešní datum: 28. 03. 2015  
Sdru?ení a organizace

* O?arovaná - upoutávka na knihu

Vydáno dne 05. 02. 2015 (302 přečtení)

V polovin? února vyjde Hance Hindrákové nový román O?arovaná. Jedná se o román, jeho? hlavními tématy jsou problematika závislosti na alkoholu a potom ?arod?jnictví v Keni.

Celý článek... | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Fauna

* Kobra kapská (Naja nivea)

Vydáno dne 25. 01. 2015 (469 přečtení)

Je pom?rn? hodn? jedovatou kobrou, ?ijící na jihu afrického kontinentu, mající na sv?domí n?kolik lidských ?ivot? ro?n?.

Celý článek... | Autor: Vladimír Zikán | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Kultura

* Památky m?sta Veset

Vydáno dne 09. 01. 2015 (529 přečtení)

Nejv?t?ím lákadlem je mezi památkami m?sta Veset bezesporu královská nekropole, zejména pak Údolí král?, kde lze obdivovat n?kdej?í slávu starého Egypta. Staroegyptské kulty n?kdej?í víry pom??e poznat náv?t?va chrámu v Luxoru, Karnaku a nebo Hat?epsut.

Celý článek... | Autor: Bára Zikánová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Fauna

* Osel africký (Equus asinus)

Vydáno dne 28. 12. 2014 (653 přečtení)

Osel je jedním z mála domestifikovaných zví?at s p?vodem v Africe. Je dokonale p?izpusoben pro ?ivot v drsných podmínkách Sahary. I p?es své jedine?né smysly, kterými je velmi dobrý sluch, ?ich a zrak, jsou jeho stavy ve volné p?írod? kriticky nízké. D?vodem je jeho lov v severní Africe a citelné zm?ny krajiného rázu. Pokud se nepovede sou?asn? zde ?ijící populace nevelkého po?tu, nebo populace z chovného programu zoologických zahrad dostate?n? chránit, je vysoce pravd?podobné, ?e se z oslem somálským p?jde setkat pouze v zoologických zahradách.

Celý článek... | Autor: Vladimír Zikán | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Prost?edí

* Zambezi - nejdel?í ?eka ji?ní Afriky

Vydáno dne 07. 12. 2014 (1017 přečtení)

Na sv?t? z?stalo jen n?kolik málo veletok?, které si uchovávají svá tajemství, vyvolávají vzru?ení, jsou neprobádané ?i ekonomicky málo vyu?ívané. Jednou z nich je práv? ?eka Zambezi - nejdel?í ?eka ji?ní Afriky.

Celý článek... | Autor: Jaromír N?mec | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Kultura

* Tunisko - Dougga

Vydáno dne 04. 12. 2014 (701 přečtení)

Mauzoleum Atebana
Dougga je starobylé ?ímské m?sto na severu Tuniska v regionu Beja, p?esn? 100km jihozápadn? od Tunisu. Nachází se v nadmo?ské vý?ce 525-600m p?ed poho?ím Téboursouku. Na rozdíl od jiných archeologických lokalit se tato nachází ve vnitrozemí, co? zp?sobilo, ?e zde nedocházelo k ?etnému rabování a rozebírání staveb. Ve m?st? se na?lo mnoho krásných mozaik, jako je Jupiter s Kyklopy, Neptun a piráti, Odysseus a Sirény a n?kolik podlahových mozaik.

Celý článek... | Autor: Vladimír Zikán | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Kultura

* Veset - Théby

Vydáno dne 05. 11. 2014 (866 přečtení)

Oblast m?sta Veset ?i Vaset je znám?j?í pod ?eckým názvem Théby. Toto pojmenování bylo pravd?podobn? odvozeno od staroegyptského názvu pro Luxor ? Ta-ope. Dal?í jména, pod kterými bylo známo, jsou Nivet ( ?M?sto Amonovo?), nebo prost? jen ?M?sto?, ozna?ující hlavní m?sto celé provincie.

Celý článek... | Autor: Bára Zikánová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Obudu Cattle Ranch Resort - fotoreportá?

Vydáno dne 03. 10. 2014 (1496 přečtení)

Slíbil jsem panu N?mcovi, ?e po?lu n?jakou obrazovou reportá? z Afriky. Jednak jsou obrázky líbiv?j?í a jednak mi to usnadní práci. To p?eci nem??e být ?ádný problém, nafotit pár afrických míst! To jsem si ale na sebe upletl p?kný bi?. Fotografická reportá? v období de?ť?, a je?t? k tomu z horského prost?edí. Osv?tlení je ?patn?, hory jsou v mracích, a já jsem nem?l ani plá?t?nku, nato? de?tník. Ostatn?, výsledek posu?te sami.

Celý článek... | Autor: Karel Kore? | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* T?icet let v Africe

Vydáno dne 01. 09. 2014 (1364 přečtení)

Sliby se mají plnit, kniha je hotová. T?icetiletá zku?enost ?ivota Evropana na ?erném kontinentu je nyní v prodeji. V knize mám povídky, které byly uve?ejn?ny na stránkách afrikaonline.cz plus n?co navíc. Dále zde naleznete odpov?di na otázky, které jsem ob?as uvád?l na konci povídek.

Celý článek... | Autor: Karel Kore? | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Fauna

* Bahník africký (Protopterus)

Vydáno dne 26. 07. 2014 (1713 přečtení)

Od Sahary po jih Afriky obývají vodní sv?t zvlá?tní tvorové, kte?í jsou typickým p?íkladem, jak jsou n?kte?í ?ivo?ichové schopni, vypo?ádat se s rozmary p?írody, konkrétn? s vysychajícími ?ekami, záto?inami a jezírky. Období sucha p?e?ívají v zavrtáni v bahn? a díky plicním vak?m mohou dýchat i mimo vodní ?ivel.

Celý článek... | Autor: Vladimír Zikán | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

index | 1-10 | následující | Celkem 567 článků

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

DOVOLENÁ

- Zájezdy do Afriky

LETENKY

P?evody m?n
O?kování
Pronájem aut pro region ji?ní Afriky od Europcar.co.za

  Galerie
Orlík kejklí?
Orlík kejklí? - Terathopius ecaudatus, jeden z nejobratn?j?ích akrobat? na africkém nebi.
zobrazení: 3343
známka: 0


Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.afrikaonline.cz/www/plugin/rss/rss_show.php on line 43
  Poslední diskuze
SenPojede n?kdo se mnou?

Organizace - Pomoc v Africe

Autop?j?ovna JAR
  Nav?tívené zem?
Nav?tívené zem?

  Vyhledávání
Google

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Poslední komentá?e
 • ?ádost o úv?r:
  "Dobrý den, Vy jste ve finan?ních potí?ích? Úv?r je t?eba splatit ú?ty a dluhy? Chcete za?ít nový pod . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Re: TOGO:
  "co to je za podvod?" (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • dalsi podvodny email :
  "Dosel mi email od nekakyho Mr. Khan D a pise neco o loterii a firme a penezich, ktere po nich zbyly, . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Osobní zku?enost:
  "Zdravím ,té? jsem odpov?d?l a n?kolikrát zkou?el jak v?e bude probíhat. Dvakrát mi sle?ny psali love . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • nabídky p?átelství:
  "dostala jsem jich n?kolik.. jsou to letci v Sýrii daleko od domova, profeso?i na univerzitách ... ?e . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)

 •   Partnerské servery
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Zem?pis stát? sv?ta | Fotografie | ?asopisy a p?edplatné | ?kolní vtípky | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2013.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC
  mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher