Úterý, 21 května, 2024
Politika a společnost

Nigérie – základní informace a analýza trvalých konfliktů

Jedna cestovní kancelář vypsala k oslavě svých 10. narozenin lákavé slevy na některé lety do zahraničí. Některé z destinací jsou též na černém kontinentu – Káhira, Alžír, Kasablanka, Tunis, Lanzarote, Fuerteventura, Dakar, Lagos a další… Docela by mě zajímalo, jak se na Lagos opět dívají na ministerstvu zahraniční. Minulý rok cestu do Nigérie nedoporučovali a s hrůzou sledovali, kdo se tam vydá. Ani dnes se nedá říci, že se situace v Nigérii zlepšila…

Proto několik informací, které jsou tematicky zaměřeny právě na tuto zemi.
Základní informace najdete v sekci Státy.
 
Při cestování po této zemi dbejte zvýšené opatrnosti. Ve všech hodnoceních bezpečnosti tato země suverénně sbírá jedno mínus za druhým. V zemi je rozsáhlá korupce a koupit se dá vše. Každý, např. policejní kontroly, však tuto korupci bude vyžadovat. Platné bezpečnostní pravidlo neexistuje. Lagos je nejnebezpečnější město v Africe a Johanesburg je proti němu Ženeva. Obecně lze Nigérii charakterizovat jako nejlidnatější zemi Afriky s množstvím lokálních konfliktů. O nich si řekneme něco více.
 
Násilí v Nigérii
Během posledních měsíců bylo v Nigérii několik místních konfliktů. Většina jich připadá na nepřátelství mezi křesťany a muslimy, část se týká i nepřátelství mezi jednotlivými etnickými a jinými kulturními skupinami.
Kolotoč násilí se v Nigérii snad nikdy nezastavil. Nejlidnatější země Afriky je velmi heterogenní a rozsáhlá. Od pouštních oblastí na severu po tropické oblasti na jihu žije okolo 120 miliónů lidí, kteří náleží k 250 rozličným etnickým skupinám. Hranice mezi nimi je zvláště patrná v muslimské oblasti na severu, kterou obývají především lidé národa Hausa. Na jihu hrají vůdčí roli křesťanští Jorubové (jihozápad) a Ibové (jihovýchod). V celé oblasti střední Nigérie žije mnoho rozličných etnik. Pokud jedete po silnici a míjíte vesnice, je velmi pravděpodobné, že v každé z nich se bude mluvit jiným jazykem. Vše vyplývá z historie, kdy Nigérie byla hlavní migrační trasou jednotlivých etnik a národů západní Afriky. Migrace obyvatelstva byla a je značná, proto dnes objevíte i na severu minority křesťanů z jižních oblastí a naopak. Konflikty mají své kořeny v neslučitelnosti svých tradic. V severních oblastech platí islámské právo šaría, které je pro křesťany nepřijatelné. Dalšími záminkami k nepokojům jsou zemědělské usedlosti, zaměstnanost a především politická moc. 
 
Ekonomické rozdíly nejsou v této zemi způsobeny kulturními nebo náboženskými vlivy. Tragédií Nigérie je populační exploze, kterou země není schopna zvládnout. S nárůstem populace je spojené chudnutí celé země, ačkoliv má značné ropné zdroje. Nigérie je rok od roku chudší. Vláda se snaží poskytnout značné většině obyvatelstva vzdělání, ale již nedokáže pro mladé lidi najít odpovídající zaměstnání. Mám zde na mysli především nižší třídu společnosti. Tato vrstva je často pod vlivem populistických a velmi ambiciózních vůdců. Ti jim slibují snadné řešení jejich problémů a příčinu vidí ve svém okolí. Tito politikové se též snaží mít na své straně armádu, s jejíž pomocí je snadnější získat vliv na obyvatele a tak vyhrát volby. Pozorovatelé tvrdí, že příčinou konfliktů je hlavně získání politické moci či sociálních výhod.
Některé konflikty však jakýsi náboženský charakter mají. V Nigérii to funguje tak, že, když si Muslim v novinách přečte nebo mu to sdělí lokální vůdce, že byl zabit muslim, jde a povraždí své křesťanské sousedy a naopak. Vytváří se tak začarovaný kruh, na kterém parazitují a zároveň ho vytváří oni hledači moci.
Dalším faktorem v kolotoči násilí je nigerijská armáda. V politické moci má svoji tradiční úlohu a v současné době se snaží najít a uplatňovat určité demokratické postupy. Někdy však svým přístupem rozpoutá kolotoč násilí. Např. etnikum Jukun se snažilo zabrat Tivům ve stření Nigérii jejich tradiční půdu. Armáda se do tohoto konfliktu vložila a chtěla urovnat jejich nesvár. Tivské para militární skupiny zabily na 19 vojáků, protože se Tivům zdálo, že armáda straní Jukunům a chce je v tivském tradičním místě udržet. Armáda své mrtvé pomstila. Odpověděla tvrdým zásahem na vesnice a města Tivů v okolí a zabila na 200 neozbrojených civilistů.
Podobné konflikty se každý rok v Nigérii opakují. S rostoucí populací se znepřátelená etnika stále blíže setkávají, vzájemný odstup se zmenšuje, a tak ke konfliktům není daleko.
 
Možným řešením vzniklé situace je přerozdělování peněz z ropného bohatství z federální vlády v Abuji do regionů. Tyto regiony by pak snáze mohly vybudovat dopravní infrastrukturu, školy, nemocnice, elektrifikovat města, budovat vodovody, … Zatím však spravedlivé přerozdělování nefunguje. Kdo má větší politický a ekonomický vliv, ten profituje.
Takže pokud se do Nigérie přece jen vydáte, myslete na svou bezpečnost a „nebuďte v pravý čas na nepravém místě“.
 
Aktuální situace v jednotlivých zemích na stránkách MZV ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.