Pondělí, 17 června, 2024
Prostředí

Tropické lesy nadále mizí

Svět každý rok přichází o 0,4 procenta svých přirozených lesů, tropy dokonce každoročně ztratí 0,8 procenta. Nejhorší situace je v Africe a Jižní Americe. Největší ztráty přirozeného lesa mezi lety 1990 a 2000 zaznamenala FAO v Argentině, Barmě, Brazílii, Demokratické republice Kongo (bývalý Zair), Indonésii, Mexiku, Nigérii, Súdánu, Zambii a Zimbabwe… 

Tropické země ztrácejí nadále své přirozené lesy, a to velmi vysokou rychlostí, varuje Potravinářská a zemědělská organizace OSN (FAO). Velmi znepokojující data obsahuje její publikace „Stav světových lesů 2001“ (SOFO), kterou FAO včera v Ženevě zveřejnila. FAO vydává podobnou publikaci každé dva roky. „Ztráty přirozených lesů během devadesátých let dvacátého století dosáhly na světě 16,1 miliónů hektarů. Z toho 15,2 miliónů hektarů zmizelo v tropických zemích a pouhých 900 tisíc v zemích průmyslových,“ říká SOFO. To znamená, že svět každý rok přichází o 0,4 procenta svých přirozených lesů, tropy dokonce každoročně ztratí 0,8 procenta. Nejhorší situace je v Africe a Jižní Americe. Největší ztráty přirozeného lesa mezi lety 1990 a 2000 zaznamenala FAO v Argentině, Barmě, Brazílii, Demokratické republice Kongo (bývalý Zair), Indonésii, Mexiku, Nigérii, Súdánu, Zambii a Zimbabwe. Naopak nejvyšší čistý přírůstek lesních ploch podle FAO za tuto dekádu vykázaly Bělorusko, Čína, Kazachstán, Rusko a USA. Z 15,2 miliónu hektarů přirozených lesů, o něž přišel svět v tropických oblastech, se 14,2 miliónu využívá pro zcela jiné účely, než je lesnictví, a na jednom miliónu hektarů se z přirozeného lesa staly lesní hospodářské plantáže. Z 900 tisíc hektarů ztrát přirozených lesů mimo tropické oblasti bylo na lesní plantáže převedeno půl miliónu hektarů. Na 400 tisících hektarů už není žádný les, ani hospodářský.

FAO na druhé straně upozorňuje i na to, že v uplynulém desetiletí, zejména v průmyslově vyspělých zemích rostly rozlohy lesů zhruba o 3,6 miliónu hektarů ročně. „Nárůst rozlohy lesů se projevuje v mnoha průmyslových zemích už několik desetiletí,“ říká SOFO. „Jde především o země, které jsou na takovém stupni technologického vývoje, že tam zemědělství přestává být ekonomicky životaschopné,“ píše se ve zprávě.
Základními důvody, proč podle FAO k odlesňování dochází, jsou: potřeba nové zemědělské půdy, epidemie a škůdci, plýtvání dřevem (například na otop či průmyslové využití dřeva), špatné těžařské postupy, znečištění ovzduší a prudké větrné bouře (například hurikány).
Řešením podle FAO nemohou být pouze zákazy těžby. Ty podle zprávy sice v řadě případů pomohou, leckdy ale znamenají jen přesunutí problému za hranice země, protože v sousedním státě nemusí být tak přísné předpisy na ochranu lesů. Podle FAO je řešením tzv. trvale udržitelný lesní management. V roce 2000 se do mezinárodních snah o vytvoření kritérií a zásad udržitelného lesního hospodářství zapojovalo 149 zemí. Rozbíhá se označování, tzv. certifikace, lesů, které jsou obhospodařovány pomocí trvale udržitelného managementu – na konci roku 2000 to bylo na celém světě již 80 miliónů hektarů. To jsou přesto pouhá dvě procenta světové rozlohy lesů.

„Snaha o to, aby se odlesňování zastavilo, může být úspěšná jedině tehdy, podaří-li se učinit přítrž ilegální těžbě a dalším protizákonným činnostem, které lesy ohrožují,“ říká se v textu SOFO. Mezi tyto činnosti patří znečišťování ovzduší, půdy a vod či nelegální těžba dřeva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.