Úterý, 25 června, 2024
Lidé

Jazykové skupiny Afriky

Afrika je pravlastí černošských společenství a rodným domovem nergoidní rasy. Jak dokládají četné archeologické nálezy z východní Afriky, je však zároveň i kolébkou celého lidského společenství. Kontinent je v podstatě osídlen lidmi od jeho vzniku ve starším paleolitu, po dobu více jak jeden milión let…

Afrika je pravlastí černošských společenství a rodným domovem nergoidní rasy. Jak dokládají četné archeologické nálezy z východní Afriky, je však zároveň i kolébkou celého lidského společenství. Kontinent je v podstatě osídlen lidmi od jeho vzniku ve starším paleolitu, po dobu více jak jeden milión let.
 
Obyvatelstvo Afriky odlišuje od okolního světa mnoho zvláštností. Složení obyvatelstva a  lidnatost se v průběhu historie měnily, dokonce zde proběhla i výměna antropologického typu člověka. Pro Afriku jsou charakteristické četné migrace v rámci celého kontinentu, stěhování a přesuny obyvatelstva, míšení rasových typů, vymírání a zánik jednotlivých rasových typů a etnik, formování a zánik národů. V současné době je dalším charakteristickým rysem rychlý nárůst obyvatel Afriky.
Etnické jádro, a tím převážnou většinu obyvatelstva Afriky, tvoří vlastní etnické skupiny černochů, především v hustě zalidněných subsaharských oblastech.
Vědci se již v minulosti pokoušeli poznat složitou etnickou strukturu afrického obyvatelstva. Sledováním, hodnocením a měřením jednotlivých somatických charakteristik lidského těla určili jednotlivá etnika a pokusili se sestavovat určitou vývojovou klasifikaci jednotlivých etnik. Afrika však díky stěhování jednotlivých lidských „rodin“ vytvořila ohromný „vřící kotel“, kde se jednotlivé příbuzenské rysy postupně ztrácely či chyběly jejich souvislosti. Proto přišlo na řadu sledování mluveného slova, které má významný vliv na formování lidské kultury a soudržnosti jednotlivých etnických skupin a celých národů. Vědci si začali všímat podobností rozličných jazyků a slov, užití samohlásek a jiných frekvenčních a tónových charakteristik a podle nich rozčlenili lidskou populaci do určitých kategorií. Tím vznikla klasifikace etnických jazykových a etnických skupin ve vertikálním a horizontálním směru.
Nebudeme si zde však uvádět jejich jednotlivý výčet, protože tuto práci již udělali jiní. Představím zde dvě práce, které nám dovolí svým rozsahem udělat si určitý obraz o jednotlivých jazykových a etnických skupinách, vzájemné příbuznosti a jejich lokaci na africké kontinentě. K pochopení obsahu a práci s danými Internetovými prezentacemi je vhodné ovládat základy anglického jazyka. Zároveň si však myslím, že s trochou intuice se to dá zvládnout i bez ní.
 
1) Etnologue.com – tento server je velmi přehledně členěn po „kontinentech“ a jednotlivých zemích. Jsou zde zachyceny všechny země.
2) The Rosetta Project – language archive je druhým a neméně zajímavým serverem. Předmětem zájmu je zde jazyk jednotlivých etnik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.