Středa, 17 července, 2024
Politika a společnost

Světová konference proti rasismu, xenofobii a intoleranci 31. srpna – 7. září 2000, Durban, Jihoafrická republika

„Úzkoprsost, nenávist a předsudky – to jsou ošklivé příznaky nemoci, kterou lidstvo trpělo vždy a všude. Rasismus může být poražen, bude poražen a musí být poražen“. Kofi Annan, generální tajemník OSN

V roce 1998 rozhodlo Valné shromáždění o vyhlášení roku 2001 Mezinárodním rokem mobilizace proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci. Toto vyhlášení by mělo přispět k soustředění světové pozornosti k cílům konference a k odstartování politické angažovanosti v otázce odstranění rasismu a rasové diskriminace. Právě proto se uskuteční světová konference proti rasismu, xenofobii a intoleranci v termínu 31. srpna – 7. září 2000 v Durbanu v Jihoafrické republice.
Ve spolupráci s informačním centrem OSN v Praze, které zde působí již od roku 1947, budeme pro Vás připravovat aktuální zpravodajství z této konference. Níže naleznete okruh témat , které již k „Mezinárodnímu roku mobilizace proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci 2001“ byly publikovány na stránkách pražského informačního centra OSN.
1. Ve špatný okamžik na špatném místě? (kampaň OSN proti rasismu v pražském metru)
2. Rovnost, spravedlnost, důstojnost
3. Ne fanatismu, nenávisti, předsudkům
4. Proč Světová konference proti rasismu právě teď?
5. OSN a boj proti rasismu: ohlédnutí zpět
6. Tolerance a různorodost: Vize pro 21. století
7. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
8. Rasové aspekty ilegálního obchodu s lidmi – především s ženami a dětmi
9. Systematické sexuální násilí, ponižování a zotročování dívek a žen během konfliktů nesmí být nadále beztrestné (Mary Robinsonová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva)
„Jak můžeme vidět všude kolem sebe, rasismus a rasová diskriminace i nadále sužují svět v nezmenšené míře. Přestože hovoříme o globální vesnici, náš svět tragicky postrádá právě onu vzájemnou blízkost a úzké sousedské vztahy evokované slovem vesnice. V každém regionu a ve všech zemích existují problémy vyvolávané nerespektováním či neuznáváním vrozené důstojnosti a rovnosti všech lidí. Náš svět je svědkem závažných etnických konfliktů, diskriminace menšin, domorodých obyvatel a migrujících dělníků, obviňování z institucionalizovaného zločinu ze strany policie, uplatňování nelítostné imigrační a azylové politiky, publikování nenávistných stránek na internetu a existence skupin mladých lidí podporujících netoleranci a xenofobii.“
Mary Robinsonová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva, 24. března 1999

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.