Pondělí, 17 června, 2024
Politika a společnost

Podvod století nebo zlatý důl

Podvodné chování je lidstvu vlastní a lze se s ním setkat prakticky všude. Specialitou podvodníků z Afriky je rozesílání dopisů, tzv. podvod 419. Velkého množství dopisních nabídek je limitován pouze fantazií tvůrce a Tomáš Matoušovic vás seznámí se základními typy a principy podvodů 419.

Objeví-li se vaší emailové schránce dopis s předmětem „CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL (Důvěrná obchodní nabídka)“ nebo „REQUEST TO TRANSFER THE SUM OF US$75,000,000.00 INTO YOUR PRIVATE/COMPANY’S ACCOUNT (Žádost o převedení 75,000,000.00$ na váš osobní/firemní účet)“ a uvnitř se dočtete o důvěrné nabídce od vámi neznámého státního úředníka z Nigerie na převod nemalé částky peněz, obyčejně v amerických dolarech, pak jste právě obdrželi něco, co je ve světě nazýváno AFF (Advance Fee Fraud, Podvod z předběžného placení poplatků, záloh). Často také nazývaném podvodem 419 podle oddílu v nigerijském trestním zákoně zabývajícího se těmito delikty.
Nabídky na kontrakt mají víceméně následující znění:
 
Po konzultaci s mým kolegou a na základě informací získaných z Nigérijské obchodní komory, je mi ctí Vám nabídnout důvěrnou, vzájemně výhodnou obchodní transakci. Já a můj kolega máme v moci nástroj potřebný k převodu $35,500,000.00 na zahraniční firemní účet. Tato částka je získána z předražených faktur a úplatků placených po dobu dvou let zahraničním dodavatelem.
Z těchto důvodů hledáme Vaší asistenci potřebnou pro převod zmíněných peněz na Váš účet, protože tento transfer může být poukázán pouze na zahraniční účet a my jako státní úředníci a občané Nigérie nemáme dovoleno takovéto účty si zřizovat nebo s nimi operovat.
Celková suma po úspěšném provedení transakce bude rozdělena v následujícím poměru.
30% pro vlastníka účtu
60% pro nás
10% na doprovodné náklady
S transakcí peněz započteme jakmile nám pošlete následující dokumenty/informace na shora zmíněný fax nebo emailovou adresu
1. Čtyři kopie orazítkovaného a podepsaného hlavičkového papíru Vaší firmy
2. Jméno Vašeho bankéře, adresu a faxové číslo
3. Číslo bankovního účtu a jméno příjemce
Mějte na paměti, že toto je absolutně privátní a neoficiální obchod, a mělo by s ním být nakládáno s veškerou tajností a důvěrností.
 
Trochu historie
Podvody 419 se od konce osmdesátých let vyvinuly z neprofesionálních, ubohou angličtinou a ručně psaných dopisů posílaných poštou, až po zcela profesionální kontrakty, psané v textových editorech a posílané pomocí elektronické pošty nebo faxem. Ne náhodou je kolébkou právě Nigérie, která je na africké poměry poměrně vyvinutá země, dostatečně prostoupená korupcí, oficiálním jazykem je angličtina a samozřejmě fakt, že Nigérie má v celosvětovém měřítku třinácté největší zásoby ropy a zemního plynu. V současné době jsou do podvodů 419 zapojováni i profesionálové s vysokoškolským vzděláním, státní úředníci, právníci. Kromě Nigerie, která je považována za kolébku tohoto „byznysu“, se v současnosti objevují dopisy i z jiných západoafrických státu jako je Libérie, Sierra Leone, Ghany, Toga apod.. Podařilo se však prokázat, že kontakty většinou vedou zpět do Nigérie.
Zmíněný dopis v úvodu článku je jen příkladem z velkého množství podobných nabídek, jejichž obsah je limitován pouze fantazií tvůrce.
 
Jak to všechno funguje
Obecně lze říci, že scénář dopisu má následující schéma. V úvodu figuruje osoba, která má nebo měla co do činění s viditelně přemrštěnými částkami peněz a to nejčastěji z obchodů s ropou, diamanty nebo ze státních zakázek financovanými zahraničním kapitálem. Případně ona osoba předstírá příbuzenský vztahu s některým ze zesnulých afrických diktátorů, u kterého se po jeho smrti objevily tajné účty nebo fondy, tuny zlata a diamantů. Tvůrce podvodu má nyní snahu onu částku převézt do zahraničí a to právě pomocí vás a vašeho účtu.
Dále následuje sdělení, že občanům Nigérie není povoleno bezúčelně převádět zahraniční měnu do ciziny. Adresát 419 je vyzván k zaslání osobních údajů, kopií orazítkovaných a podepsaných hlavičkových papírů a čísla bankovního účtu, telefonu, popřípadě FAXu. Tyto informace jsou dále používány pro jinou nelegální činnost, jako je např. falešné získávání víz do Evropy nebo USA.
 

Podvod 419 - vydírání

Obrázek 1 z 11

Podvod 419 - vydírání


Kromě zmíněného nejběžnějšího schématu převádění peněz se objevují dopisy s kontrakty.

Podstatou je vzbudit důvěru
Potencionální oběti jsou vyhledávány v oborových časopisech, v obchodních databázích a v neposlední řadě pomocí internetu. Dopisy jsou dnes převážně posílány přes email, což má důsledek v tom, že je možno takřka zadarmo oslovit více lidí a tím zvýšit úspěšnost navázání kontaktu. Po té co je navázán kontakt tím, že oběť pošle požadované dokumenty (hlavičkový papír, číslo účtu atd.), jsou během týdne až 10 dnů oběti zaslány „oficiální“ dokumenty, které ubezpečují o legitimnosti transakce a dále obsahují informace o lidech (většinou vysoce vlivných), které jsou též do obchodu zainteresovány. Oběť je také kontaktována telefonicky, kde je dále přesvědčována o bezproblémovosti a hlavně informována o tom, jak se celý proces transakce pohybuje kupředu. V tomto je oběť ujišťována tak dlouho, než je vyzvána k zaplacení prvního poplatku např. poplatku za převod z účtu na účet, pojištění apod. Ve chvíli, kdy je vše konečně připraveno k převodu peněz se začnou dostavovat další problémy, které je možno řešit pouze zasláním další částky na konto tvůrce 419. Může to být neočekávaný vládní poplatek, nejrůznější taxy, úplatky – v podstatě cokoliv dle fantazie podvodníka. Není výjimkou, že požadovaná suma peněz v této fázi dosáhne tisíců dolarů. Samozřejmě je každý problém podložen „oficiálním“ dokumentem. Tento dokument může být zcela falešný nebo velice často vystaven oficiálně podplaceným státním úředníkem. V tom, ale tkví velké nebezpečí, protože nemálo lidí může propadnout falešnému dojmu, že i přes nějaké ty problémy skutečně narazili na zlatý důl.
Takováto korespondence může trvat i několik měsíců či let, záleží na důvěřivosti oběti. Z oběti se v jisté fázi může stát hráč, který má na začátku vidinu rychlého zbohatnutí, ale posléze už jen čeká na chvíli, kdy zaplatí ten „poslední“ poplatek a získá zpět alespoň něco. Někdy takovýto případ může dopadnout i tak, že oběť již nemá peníze na další neočekávané náklady. V tomto ostatně spočívá podstata celého systému. Očekávaná suma se samozřejmě nikdy nedostaví, protože prostě neexistuje.
 
A hrozí i mnohem větší nebezpečí
V určité fázi může být také oběť pozvána na návštěvu do Nigérie nebo do některé ze sousedících zemí, kde je jí stejně většinou sděleno, že musí cestovat např. do Lagosu. V Nigérii jsou oběti 419 ubytovávány v hotelích, které jsou pod kontrolou kriminálníků. Jsou organizovány schůzky s dalšími osobami, které hrají roli zkorumpovaných úředníků. Schůzky mohou být organizovány dokonce v kancelářích vládních úředníků, kterou jsou na jednání najímány nebo v prostorách, které imitují vládní kanceláře. Ve chvíli, kdy se zdá, že je oběť dostatečně motivována, vrací se domů a podfuk pokračuje. Případně je přímo na místě ještě pod různými záminkami nucena platit další poplatky za vystavení různých listin, úplatky, malé dárky pro státní úředníky apod. Pokud, ovšem, oběť odmítne dále vše financovat, je fyzicky týrána až do chvíle, kdy dojde k zaplacení. Oběť může být v této fázi také zlikvidována.
 
Opravdu existují i lidé, kteří se nechali napálit
Pro zajímavost během posledních 3 let bylo v Nigerii zabito 15 zahraničních byznysmenů, kteří přicestovali z důvodů podvodů 419. Je také důvodné podezření, že v loňském roce byl po schůzce s nigérijskými iniciátory podvodu 419 unesen jeden slovenský občan z luxusního hotelu v Akkře. Do dnešního dne o něm není zmínka. V České republice na tyto podvody doplatila i nejmenovaná firma z Rokycan.
Nigérijci neoperují pouze na území Afriky, ale mají buňky v Holandsku, Španělsku, Spojených Státech, Velké Británii, Kanadě, Hong Kongu, Japonsku. Vše je dokonale organizováno a podporováno méně, či více zdařilými falzifikáty úředních listin.
Od druhé poloviny 80 let byly rozeslány tisíce dopisů občanům vyspělých států Evropy, Ameriky a Asie. Zkušenosti s nimi mají i občané České republiky, kde sice dopisy s náplní podvodu 419 nejsou příliš rozšířené, ale nebylo by chytré tento problém podceňovat. V USA a v rozvinutých státech Evropy tato kriminalita dosáhla takového stupně, že bylo nutné založit instituce, které monitorují tento problém a informují občany jak předcházet případnému zneužití jejich důvěry. Český občan má víceméně jediný způsob jak si ověřit podezřelé nabídky a to přes zastupitelský úřad ČR v Nigérii, která je ve většině případů schopna posoudit jejich hodnověrnost.
Dokonce i sama vláda Nigérie podniká, ač ne s velkým úspěchem, kroky k potlačení této kriminality, protože stín těchto podvodů má nemalé důsledky na ekonomiku celého státu.
Na internetu je také možné najím množství neoficiálních WWW týkající se této problematiky. Česká televize nedávno uveřejnila zajímavý dokument – McIntyre: Reportáž točená inkognito, kde reportér BBC osobně kontaktoval tvůrce a obětí 419.
 
Pokud tedy dopis s podobnou lákavou nabídkou obdržíte, nejlepší je na něj jednoduše neodpovědět. Pokud budete mít pocit nutnosti na dopis nějakým způsobem zareagovat, je nutné alespoň dodržovat následujících 5 bodů:
1. Nikdy neplaťte nic předem a to za žádných důvodů.
2. Nikdy nikomu nenabízejte jakoukoliv půjčku.
3. Nikdy nic nepodnikejte dokud si vše neujasníte
4. Nikdy neočekávejte jakoukoliv pomoc od nigerijské vlády
5. Nikdy nespoléhejte na to, že za vás vaše vláda zaplatí kauci
 
Na závěr jeden dopis, který jsem nedávno obdržel emailem od Lindy a Kima Savimbi. Nutno říci, že dopis nepatří mezi zdařilé, ale o to je humornější. Jonas Savimbi je skutečná postava. Byl hlavou hnutí UNITA v Angole a skutečně byl nedávno brutálně zavražděn. To je ostatně veškerá pravda na celém dopise.
 
Vážený pane,
není pochyb, že tento dopis je pro Vás asi velkým překvapením, protože jsme se nikdy nesetkali osobně. Vaše adresa mi byla předána jedním vysoce postaveným státním úředníkem v Ghaně. (Toto by mohl být první důvod, aby člověk zapochyboval nad obsahem dopisu)
Jsem dcera zesnulého Mr. Jonase Savimbiho z Angoly. Nyní se nacházím se svým bratrem v Lome, Republice Togo a to díky tomu, že můj otec před tím než zemřel vlastnil rezidenci na Pobřeží Slonoviny. (Poněkud komplikované…)
Potřebujeme Vaší naléhavou pomoc z důvodu přesunutí dědictví, které činí 7000 kg zlatého prachu, 8500 kg diamantů a zhruba 30 milionů Amerických dolarů. (Při cenách cca US$ 9000 za kilogram zlata se jedná přibližně 76.5 milionů US$. Převoz takového množství zlata z Ghany je nelegální cestou nemožné. Veškerý obchod je zprostředkováván přes vládou akreditovanou agenturu PMMC)
Během otcova angažmá v UNITA, opoziční vládě Angoly, otec plně kontroloval ropné a zlatonosné oblasti v provincii Moxico v Angole.
Náš otec měl čtyři ženy a mnoho dětí, čehož využil k tomu aby rozložil své bohatství, protože věděl, že život v boji nic neznamená a že jsme architekturou jeho osudu. Uložil tedy jeden trezor obsahující 30 milionů USD u jedné bezpečnostní agentury v Lome, avšak zlato a diamanty u jiné společnosti v Ghaně.
Důvod proč Vás kontaktujeme je proto, aby jste asistoval mě a Kimovi v transferu peněz, zlata a diamantů mimo Afriku a k našemu pozdějšímu vycestování do Vaší země.
Máme v úmyslu investovat naše fondy za pomoci dobrého investora. Dovolíme Vám osobně naložit s financemi, dle vašeho obchodního záměru a to po dobu sedmi let. Zisk z obchodu bude dělen ročně v poměru 60% pro mě a Kima a 40% pro Vás. (Otázkou je proč má rodina Savimbi chuť dále investovat. Pokud by fiktivní suma skutečně existovala, tak je rodina na několik budoucích generací plně zajištěna.)
Pokud máte s námi zájem spolupracovat, prosím, zavolejte co nejdříve mě nebo Kimovi, ale uvědomte si, že tento dopis obsahuje velice důvěrné informace a proto je nutné, aby jste vše uchoval v tajnosti. V budoucnu také obdržíte patřičné dokumenty, aby jste si mohl veškeré informace ověřit.
V současné době jsme ubytováni u jedné dámy v Lome a užíváme adresu kostela, kterého je ona členem. Ona samozřejmě neví o naší privátní záležitosti.
Prosíme Vás také o to, aby jste nám sdělit něco o investičním potenciálu vaší země. Máte dobré bankovní účty? Jaký je lukrativní byznys ve Vaší zemi?
Zavolejte nám jakmile dostanete tento dopis!
Bůh Vám žehnej
Linda a Kima Savimbi

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.