AFRIKA - Národní parky, rezervace a jiná chráněná území

Mapa


Infobox


Tato stránka představí chráněná území jednotlivých států Afriky, která jsou chráněna místní legislativou a mezinárodními úmluvami. Legislativní zřízení je věcí jednotlivých zemí. Většina z nich je přesto vyhlášena podle kritérií Mezinárodní unie ochrany přírody - International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Bohužel do dnešní doby neexistuje přesný překlad a výklad šesti různých správních kategorií chráněných území do českého jazyka a jejich zařazení v souladu s našimi zákony na ochranu přírody. Navíc se některé překlady mohou plést s českou klasifikací zvláště chráněných území. Jednotlivé kategorie IUCN (označované římsky I. VI.) jsou:

  • Přísně chráněné přírodní rezervace a nedotčená území
  • Národní parky
  • Národní památky a krajinné prvky
  • Řízené přírodní rezervace
  • Chráněné krajinné oblasti a chráněná pobřeží
  • Chráněná území řízené péče o zdroje

Dovětek:

V Současné době se zde jedná o pouhý výčet s vysvětlením některých pojmů, který bude postupně doplňován o další podrobnosti a zařazován do odpovídajích kategorií IUNC.