Guinea Bissau - Národní parky, rezervace a jiná chráněná území

Zpět na hlavní stranu


 

Mapa

ZDE bude mapka


Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území


 

 

 

Afrika online

 

Mapa Afriky

Info


ZDE budou informace o ochraně přírody v dané zemi a její legislative v ochraně přírody

Kategorie

Národní parky

 • Dulombi
 • Ilhas de Orango

Mořské národní parky

 • Joao Vieira - Poilao

Přírodní parky

 • Lagoas de Cufada
 • Parc Naturel des Mangroves de Cacheu

Chráněné území

 • Rio Grande de Buba

Lovecké rezervace

 • Boé
 • Cantanhez Forest
 • Ilha de Cofara
 • Rio Geba/Rio Mansoa

Mokřady mající mezinárodní význam (Ramsarská úmluva)

 • Lagoa de Cufada

UNESCO-MAB biosférické rezervace

 • Archipel de Bolama - Bilagós

Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území