Alžírsko - Národní parky, rezervace a jiná chráněná území

Zpět na hlavní stranu


 

Mapa

ZDE bude mapka


Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území


 

 

 

Afrika online

 

Mapa Afriky

Info


ZDE budou informace o ochraně přírody v dané zemi a její legislative v ochraně přírody

Kategorie

Národní parky

 • Parc National d'El Kala (Wilaya d’El Tarf)
 • Parc National de Gouraya (Wilaya de Bejaia)
 • Parc National de Taza (Wilaya de Jijel)
 • Parc National de Théniet El Had (Wilaya de Tissemsilt)
 • Parc National du Djurdjura (Wilaya de Tizi Ouzou et Bouira)
 • Parc National de Chréa (Wilaya de Blida)
 • Parc National de Belezma (Wilaya de Batna)
 • Parc National de Tlemcen (Wilaya de Tlemcen)
 • Parc National de Djebel Aissa (Wilaya de Naama)
 • Parc National du Tassili (Wilaya d’Illizi)
 • Parc National de l'Ahaggar (Wilaya de Tamanrasset)

Přírodní rezervace / Nature Reserves

 • Réserve naturelle de la Macta (Wilaya de Mostaganem, Oran et Mascara)
 • Réserve naturelle de Mergueb (Wilaya de M’sila)
 • Réserve naturelle des Beni-salah (Wilaya de Guelma)
 • Réserve naturelle des Babors (Wilaya de Sétif)
 • Réserve naturelle marine des Iles Habibas (Wilaya d’Oran)

Mokřady mající mezinárodní význam (Ramsarská úmluva)

 • Lac Tonga (Wilaya d’El Tarf)
 • Lac Oubeira (Wilaya d’El Tarf)
 • Lac des Oiseaux (Wilaya d’El Tarf)
 • Chott Ech Chergui (Wilaya de Saida, Naama et El Bayadh)
 • Guerbes (Wilaya de Skikda)
 • Chott El Hodna (Wilaya de M’sila et Batna)
 • Vallée d’Iherir (Wilaya d’Illizi)
 • Gueltates d’Issikarassene (Wilaya de Tamanrasset)
 • Chott Merouarne et Oued Khrouf (Wilaya d’El Oued et Biskra)
 • Marais de la Macta (Wilaya de Mostaganem, Oran et Mascara)
 • Oasis de Ouled Said (Wilaya d’Adrar)
 • Sebkha d’Oran (Wilaya d’Oran)
 • Oasis de Tamentit et Sid Ahmed Timmi (Wilaya d’Adrar)
 • Oasis de Moghrar et Tiout (Wilaya de Naama)
 • Zehrez Chergui (Wilaya de Djelfa)
 • Zehrez Gharbi (Wilaya de Djelfa)
 • Gueltates d’Affilal (Wilaya de Tamanrasset)
 • Grotte de Ghar Boumâaza (Wilaya de Tlemcen)
 • Marais de la Mekhada (Wilaya d’El Tarf)
 • Chott Melghir (Wilaya d’El Oued et Biskra)
 • Lac de Réghaia (Wilaya d’Alger)
 • Lac Noir (Wilaya d’El Kala)
 • Aulnaies de Ain Khiar (Wilaya d’El Kala)
 • Lac de Béni Bélaid (Wilaya de Jijel)
 • Cirque de Ain Ouarka (Wilaya de Naama)
 • Lac de Fetzara (Wilaya de Annaba)
 • Sebkhet El Hamiet (Wilaya de Sétif)
 • Sebkhet Bazer (Wilaya de Sétif)
 • Chott El Beidha-Hammam Essoukhna (Wilaya de Sétif)
 • Garaet Annk Djemel-El Merhssel (Wilaya d’Oum El Bouaghi)
 • Garaet Guellif (Wilaya d’Oum El Bouaghi)
 • Chott Tinsilt (Wilaya d’Oum El Bouaghi)
 • Garaet el Taref (Wilaya d’Oum El Bouaghi)
 • Dayet El Ferd (Wilaya de Tlemcen)
 • Oglat Edaira (Wilaya de Naama)
 • Salines d’Arzew (Wilaya d’Oran)
 • Lac de Tellamine (Wilaya d’Oran)
 • Lac Mellah (Wilaya d’El Tarf)
 • Sebkhet El Meleh (Lac d’El Goléa) (Wilaya de Ghardaia)
 • Chott Oum Raneb (Wilaya de Ouargla)
 • Chott Sidi Slimane (Wilaya de Ouargla)
 • Chott Ain El Beida (Wilaya de Ouargla)

UNESCO - MAB biosférické rezervace

 • Parc National de Chréa (Wilaya de Blida)
 • Parc National d’El Kala (Wilaya d’El Tarf)
 • Parc National de Djurdjura (Wilaya de Tizi Ouzou et Bouira)
 • Parc National du Tassili (Wilaya d’Illizi)
 • Parc National de Gouraya (Wilaya de Béjaia)
 • Parc National de Taza (Wilaya de Jijel)

Území Barcelonské úmluvy

 • Réserve marine du Banc des Kabyles (Wilaya de Jijel)
 • Réserve Marine des Iles Habibas (Wilaya d’Oran)

Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území