Senegal - Národní parky, rezervace a jiná chráněná území

Zpět na hlavní stranu


 

Mapa

ZDE bude mapka


Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území


 

 

 

Afrika online

 

Mapa Afriky

Info


ZDE budou informace o ochraně přírody v dané zemi a její legislative v ochraně přírody

Kategorie

Mezinárodní parky

 • Reserve des éléphants du Fleuve
 • Senegambien

Národní parky

 • Basse-Casamance
 • Delta du Saloum
 • Djoudj
 • Iles de la Madeleine
 • Langue de Barbarie
 • Niokolo-Koba

Přírodní rezervace / Nature Reserves

 • Dindefello Special Faunal and Floral Reserve
 • Kassel Special Bird

Lovecká rezervace

 • Maka-Diama

Přírodní rezevace / Wildlife Reserves

 • Ferlo-Nord
 • Ferlo-Sud
 • Gueumbeul Special
 • Ndiael
 • Popenguine Special

Chráněný les

 • Samba Dia

Zvláštníá rezervace

 • Kalissaye

Mokřady mající mezinárodní význam (Ramsarská úmluva)

 • Bassin du Ndiaël
 • Delta du Saloum
 • Djoudj
 • Gueumbeul

UNESCO-MAB biosférické rezervace

 • Delta du Saloum
 • Foret classée de Samba Dia
 • Parc national du Niokolo-Koba

Území Úmluvy světového dědictví

 • Djoudj National Bird Sanctuary
 • Island of Gorée
 • Niokolo-Koba National Park
 • The Island of Saint-Louis

Legenda

k jednotlivým kategoriím chráněných území