Konference OSN proti rasismu, xenofobii a intoleranci skončila

Připravil Jaromír Němec

Tuto sobotu skončila konference OSN proti rasismu. Na základě výsledků nelze tuto konferenci hodnotit jako úspěšnou, přesto se podařilo přijmout závěrečnou deklaraci. Některé skupiny uvnitř OSN využily konference k osobním cílům a na pořadu dne se stala hlavním tématem situace Blízkého Východu. Účastníci "uznali" těžké postavení Palestinců usilujících o nezávislý stát.
Účastníci se též shodli na globálním rámcovém plánu pro boj s diskriminací a odsoudili otroctví a kolonializmus. Delegace tak schválily pouze dva dokumenty: Deklaraci principů a akční plán pro boj s diskriminací. Pokud se na stránkách www.unicprague.cz tyto dva dokumenty objeví v českém jazyce, blíže Vás s nimi seznámíme. Jinak je naleznete na http://www.un.org/WCAR/ (Ang.+Fran.+Rusky). Dokument byl přijat poté, co se podařilo otevřít prostor po zamítnutí návrhu odsuzujícího Izrael z rasismu.
Durbanská konference mohla být největším diskuzním fórem o rasismu v historii OSN. V důsledku sporů a zneužití konference k jiným cílům se tak nestalo, důvody jsem zde již zmínil a věnovali jsme jim prostor v článku "Konference OSN proti rasismu zatím neprobíhá příliš šťastně".Zpět