Konference OSN proti rasismu zatím neprobíhá příliš šťastně
Připravil Jaromír Němec

Konference, která by měla řešit problém rasismu ve všech jeho podobách, se ocitla v rukou zájmových skupin, které se snaží odvést pozornost pouze na jeden z problémů současného světa, konflikt mezi Palestinci a Izraelem. Vše se zvrhlo v bohapusté osočování, politikaření a snahu odvést pozornost od vlastních problémů. Tento problém zde však nehodlám komentovat. Jedno si však neodpustím - Jižní Afrika, která pořádá konferenci, měla těmto tahanicím zabránit, protože se o tomto zneužití konference vědělo dopředu.
Každopádně to odsoudilo konferenci k totálnímu nezdaru již v době, kdy ani oficiálně nezačala. Potvrdilo to však jediné – totální neakceschopnost, neschopnost a nemožnost se dohodnout na konkrétních řešeních uvnitř samotné OSN.


Stručná rekapitulace událostí z konference proti rasismu,  xenofobii a intoleranci – zdroje: Reuters, BBC, ČTK

31.8.2001
Tento den se uskutečnila manifestace zaměřená na problematiku Blízkého Východu, respektive na odsouzení Izraele jako „rasistického“ agresora.

1.9.2001
Asi 10.000 lidí se zúčastnilo pochodu, k němuž vyzval jihoafrický vládní Africký národní kongres (ANC). Cílem bylo podpořit oběti rasismu. Demonstranti předali zástupci OSN memorandum, jehož text před davem přečetl generální tajemník ANC Kgalema Mothlanthe. Přesto zazněly slogany na podporu boje Palestinců a další z kontroverzních požadavků - odškodnění za otroctví Afričanů.

2.9.2001
Nevládní organizace se sešly, aby odsoudily v závěrečné deklaraci Izrael jako "rasistický apartheidní stát". Fórum nevládních organizací obvinilo židovský stát ze "systematického páchání rasistických zločinů, včetně válečných zločinů, genocidy a etnických čistek". Deklarace, kterou schválilo hlasováním 3000 nevládních organizací ve 44 výborech, šokovala židovské skupiny. Západní diplomaté uvádějí, že to ještě více vyhrotilo nálady na Světové konferenci proti rasismu, které se účastní 153 vládních delegací.
 
Vysoká komisařka OSN pro lidská práva, Mary Robinsonová, pokárala Austrálii za způsob, jakým zachází se stovkami uprchlíků na palubě norské lodi Tampa a vyzvala k rychlému skoncování s jejich utrpením. "Zabýváme se zde lidskými právy a je nepřijatelné, aby tito lidé nadále strádali na lodi."

Česká republika považuje rasismus, xenofobii a intoleranci za jevy, proti nimž je třeba bojovat a vytvářet podmínky pro jejich eliminaci. Prostředkem k tomu je výchova k ochraně lidských práv, k toleranci a proti rasismu. Proti šíření rasismu a xenofobie je ČR připravena v případě potřeby použít donucovací moci státu. Kavan v projevu zdůraznil, že součástí vládní politiky je nově vypracovaný přístup k početné romské komunitě v ČR, který směřuje k vyrovnání sociálních podmínek této menšiny s většinou společnosti. Kavan též předal prezidentu JAR Thabo Mbekimu a Vysoké komisařce OSN pro lidská práva Mary Robinsonové poselství prezidenta Václava Havla. 

Norsko na konferenci OSN proti rasismu připravilo kompromisní znění závěrečného dokumentu týkající se Blízkého Východu. Návrh závěrečného prohlášení připravený arabskými zeměmi vinil Izrael z praktikování apartheidu a ze zločinů proti lidskosti. Na protest proti této rétorice nevyslaly USA, Izrael a Kanada na konferenci delegace vyšší úrovně. Text byl již totiž znám před konferencí, ačkoli je to mnohými považováno za chybu. Nikdo totiž nečelil vlně nesmyslů zde vyřčených. 
Otroctví - africké a karibské státy žádají, aby se bývalé koloniální mocnosti za otrokářství omluvily a za obchodování s lidmi zaplatily odškodné. Mnoho států včetně USA a Británie považuje reparace za nepřijatelné. Evropské státy požadují, aby se rozvinuté země zavázaly zvýšit pomoc Africe. Za otrokářství se na konferenci otevřeně omluvilo pouze Německo. Španělsko vyjádřilo hluboké politování. 


3.9.2001
Odchodem z konference OSN proti rasismu pohrozila izraelská delegace. Jak oznámili její členové, pokud účastníci schůzky přijmou závěrečnou rezoluci s protiizraelskými či protisionistickými zmínkami, delegace židovského státu opustí jednací stůl. 
USA i evropské státy jakékoli zmínky o odškodnění za 400 let otroctví odmítají. Někteří afričtí vůdcové, příkladem může být nigerijský prezident O. Obasanjo, proto usilují o kompromis a tvrdí, že dodatečná finanční pomoc a rozvojové projekty by mohly být východiskem ze situace kolem odškodnění. Colin Powell se k této problematice nechal slyšet, zda bude mezi odškodněnými nebo ten, který bude platit.
Ministerstvo zahraničí USA potvrdilo stažení delegace Spojených států z konference OSN proti rasismu. Stalo se tak poté, co pokusy dosáhnout kompromisního znění závěrečné deklarace ztroskotaly. Arabské státy prosazují odstavce přirovnávající Izrael ke státům apartheidu. 

Izraelská a americká delegace konferenci opouštějí. Colin Powell, ministr zahraničí USA, vyzval zástupce na konferenci, aby se vrátili domů. Izraelští představitelé argumentují, že konflikt s Palestinci na západním břehu Jordánu není rasový, ale územní. Palestinci nicméně tvrdí, že jsou jako národ diskriminováni. 
Jihoafrická vláda označila rozhodnutí Spojených států a Izraele za "nešťastný a ne zcela nutný krok".
Generální tajemník OSN Kofi Annan vyjádřil politování nad rozhodnutím Spojených států odvolat svoji delegaci ze světové konference proti rasismu
Některé radikální nevládní organizace vyjádřili podporu R. Mugabemu, za jeho „znárodňování“ a „osvobozování“ své země.

4.9.2001
Ministr zahraničí ČR se v pondělí sešel s delegáty romských nevládních organizací ze 49 zemí. Tématem schůzky bylo postavení Romů v České republice,  otázka zvláštních škol, britské kontroly na letišti v Ruzyni, rasové útoky na Romy a postoje vlády k aktivitám skinheadů v ČR.

Komisařka OSN pro lidská práva Mary Robinsonová oznámila, že Spojené státy přes dřívější oznámení svoji delegaci z Durbanu neodvolávají. Američtí představitelé vzápětí její tvrzení dementovali. 

Členské země Evropské unie daly najevo, že očekávají kompromisní znění závěrečného dokumentu k situaci na Blízkém Východě, jehož návrh má dnes předložit delegace z Jihoafrické republiky. Do 24 hodin pak hodlají delegace EU "vyhodnotit", zda lze v blízkovýchodní otázce dosáhnout dohody či znění bude natolik nepřátelské, že ho odmítnou. Zda by opustily konferenci, se mluvčí delegace EU Olivier Alsteens odmítl vyjádřit.Zpět