Afrika Afrika  
Dnešní datum: 13. 12. 2019  
Fauna

* Afričtí turovití

Vydáno dne 05. 05. 2013 (18581 přečtení)

Tento článek si klade za cíl vysvětlit klasifikaci turovitých, kam náleží většina afrických kopytníků, popsat jejich základní charakteristiku a uvést jejich výčet. V současné době žije v Africe osmdesát tři druhů turovitých ve volné přírodě a jsou zařazeny do desíti podčeledí.Turovití patří mezi sudokopytníky, kteří jsou nejúspěšnější skupinou velkých býložravců na Zemi. Dvě stě čtyřicet druhů tohoto řádu vykazuje neuvěřitelnou rozmanitost, co se velikosti, vzhledu, stravy i klimatických nároků týče. Mezi sudokopytníky patří i důležitá hospodářská zvířata - skot, kozy, ovce, prasata, velbloudi a soby. Bez jejich existence by nebylo lidské civilizace.

Nedávná molekulární výzkumy však výrazným způsobem změnily klasifikaci tohoto řádu, jelikož se prokázalo, že velryby a delfíni (řád Kytovci) nejsou vlastním řádem, ale patří pravděpodobně mezi sudokopytníky a jsou blízkými příbuznými hrochů, respektive měli společného předka. Což velmi překvapí, u velkých savců by člověk nehledal nějaká tajemství v domnění, že musí být vše známo. Opak je pravdou. Nová klasifikace není ještě ustálena a pro potřeby článku se budeme držet klasifikace "tradiční".
Přesto je nutné uvést, že pro sudokopytníky + kytovce se zavedlo označovaní Cetartiodactyla, pro které je charakteristický esovitě prohnutý penis se zvláštním zatahovacím svalem, přítomnost tří primárních bronchů v plicích a stavba blastocysty - rané embryonální stadium savců.

Příliš není jasná ani evoluční historie sudokopytníků, ačkoliv jejich fosílie jsou hojné. První známý sudokopytníci dosahovali velikosti králíka a na zemi se objevili před 54 milióny lety (Eocén). Obývali Asii, Evropu a Severní Ameriku. Měli 44 zubů, čtyři prsty na každé noze a žádné lebeční hřebeny. Za jejich prapředka je považován Condylarthra.

Kladogram evolučních vztahů mezi sudokopytníky a kytovci

Charakteristika

Jedinečným znakem všech sudokopytníků od trpasličích antilop po žirafu je paraxonická končetina, tj. že osa přední a zadní končetiny prochází mezi 3 a 4 prstem. Na koncových článcích prstů se nachází paznechty (kopyta mají správně jen lichokopytníci). Druhý a pátý prst může být zachován a nese také paznechty, které se mohou či nemusí dotýkat země. Prstů je vždy sudý počet s výjimkou pekaryovitých (jihoamerická "prasata"), kteří mají na zadních končetinách prsty jen tři. Vždy však chybí první prst (pollex na přední a hallux na zadní končetině). Končetina je uzpůsobena běhu. Chodidla jsou silná, záprstní a zánártní kůstky většiny druhů srůstají v jedinou kost os canon (výjimkou jsou prasata, hroši a přední končetiny pekariovitých). S výjimkou prasat je žaludek složen z několika oddílů, umožňujících lepší trávení rostlinné potravy za účasti mikroorganismů. Část mikroorganismů je strávena společně s rostlinnou potravou, a tak poskytují i nezbytné proteiny a vitamíny. Sudokopytníkům zpravidla chybí i klíční kosti.

Klasifikace

 • Řád Artiodactyla (sudokopytníci)
  • Podřád: Suimorpha či Nonruminantia - nepřežvýkaví
   • čeleď: Suidae (prasatovití) - věnován seriál článků o afrických prasatech
   • čeleď: Tayassuidae (pekariovití)
   • čeleď: Hippopotamidae (hrochovití) - dva druhy: hroch obojživelný a hrošík liberijský
  • Podřád: Tylopoda - mozolnatci
   • čeleď: Camelidae (velbloudovití) - lami a velbloudi
  • Podřád: Ruminantia - přežvýkavci
   • 1) skupina Tragulina
    • čeleď: Tragulidae (kančilovití) - v Africe žije jeden druh - kančil vodní (Hyemoschus aquaticus)
   • 2) skupina Pecora
    • čeleď: Giraffidae (žirafovití) - dva rody: žirafa a okapi
    • čeleď: Cervidae (jelenovití) - v Africe žijí dva druhy jelenů - jelen berberský (Cervus elaphus barbarus) a introdukovaný daněk evropský (Dama dama)
    • čeleď: Antilocapridae (vidlorohovití)
    • čeleď: Moschidae (kabarovití)
    • čeleď: Bovidae (turovití)
      Podčeledi:
     • Aepycerotinae - impaly
     • Alcelaphinae - buvolci
     • Antilopinae - pravé antilopy
     • Bovinae - tuři
     • Caprinae - kozy a ovce
     • Cephalophinae - chocholatky
     • Hippotraginae - přímorožci
     • Peleinae - srnčí antilopky
     • Reduncinae - bahnivci
     • Tragelapinae - lesoni

V čeledi Bovidae je známo více než 130 druhů turovitých (IUCN uvádí 140 včetně 5 vyhynulých druhů v nedávné době; Biolib.cz uvádí 132 žijících druhů, Wikipedia 140, resp. 145, ultimateungulate.com pak 143 druhů). Turovití osídlili všechny kontinenty s výjimkou Jižní Ameriky, Austrálie a Antarktidy. Do Jižní Ameriky a Austrálie byli introdukováni člověkem. K životu si zpravidla vybírají travnaté stepi, lesní a křovinaté prostředí, ale i polopouště s travnatým pokryvem. Předpokládá se, že svůj vývoj zahájili v Africe před 19 milióny lety a velmi rychle osídlovali ostatní části světa. Všechny současné podčeledi Bovidae i nadále žijí v Africe. Složité cesty vývoje a řada konvergencí (viz. konvergentní evoluce) ztěžují taxonomické určení v rámci čeledi, zejména v dělení na podčeledi a nejasnosti předků domácích zvířat.

Charakteristickým znakem jsou rohy, které se vyskytují u obou pohlaví nebo jen u samců. Rohy jsou většinou dva s výjimkou rodu Tetracerus, kde jsou rohy čtyři. Roh je tvořen rohovinou (keratinem) a vyrůstá na na výběžku lebky (processus cornualis). Uvnitř rohu je kostní jádro. Roh přirůstá od báze po celý život a "spička" rohu je jeho nejstarší částí. Podle stavby a uspořádání roku lze určit stáří jedince.

Dalším typickým znakem všech turovitých je stavba chrupu. Zuby ve spodní čelisti jsou úplné. Horní čelist je v přední části bezzubá. Místo řezáků je tam je zrohovatělá čelistní destička.
Zubní vzorec: I 0/3, C 0/1, P 2-3/2-3, M 3/3 x 2 = 28-32 zubů
Ke spásání trávy využívají turovití hrubý jazyk a zuby. Trávu neukusují, ale trhají ji pohybem hlavy.
Dalším ne příliš nápadným společným znakem je jediný slzný kanálek.

Tabulka mléka

Tabulka základního složení mléka některých kopytnatců.


afričtí turovití

Druhy turovitých žijící v Africe

Domestifikované

 • Bos indicus - zebu indický
 • Bos taurus - domácí tur
 • Capra aegagrus hircus - koza
 • Ovis aries - ovce

83 druhů v přírodě

 • Podčeleď: Aepycerotinae - impaly
  • Aepyceros melampus (impala / Impala), Foto, Foto

 • Podčeleď: Alcelaphinae - buvolci
  • Alcelaphus buselaphus (buvolec stepní / Hartebeest), Foto
  • Alcelaphus lichtensteinii (buvolec Lichtensteinův / Lichtenstein's hartebeest)
  • Beatragus/Damaliscus hunteri (hirola / Hirola)
  • Connochaetes gnou (pakůň běloocasý / Black Wildebeest)
  • Connochaetes taurinus (pakůň žíhaný / Common Wildebeest), Foto, Foto, Foto
  • Damaliscus lunatus (buvolec modrý / Topi)
  • Damaliscus pygargus/dorcas (buvolec pestrý / Blesbok/bontebok) Foto

 • Podčeleď: Antilopinae - pravé antilopy
  • Ammodorcas clarkei (dibatag / Dibatag)
  • Antidorcas marsupialis (antilopa skákavá / Springbok), Foto
  • Antilope cervicapra (antilopa jelení / Blackbuck)
  • Dorcatragus megalotis (beira / Beira)
  • Gazella cuvieri (gazela atlaská / Cuvier's Gazelle)
  • Gazella dorcas (gazela dorkas / Dorcas Gazelle)
  • Gazella leptoceros (gazela písková / Slender-horned Gazelle)
  • Gazella spekei (gazela Spekeova / Speke's Gazelle)
  • Gazella/Eudorcas albonotata (Mongalla Gazelle) - uváděna jako poddruh gazely rezavočelé či Thomsonovy
  • Gazella/Eudorcas rufina (gazela červená / Red Gazelle) - vyhubena po r.1940
  • Gazella/Eudorcas thomsonii (gazela Thomsonova / Thomson's Gazelle); Foto
  • Gazella/Eudorcas rufifrons (gazela rezavočelá / Red-fronted Gazelle)
  • Gazella/Nanger dama (gazela dama / Dama Gazelle), Foto; Foto
  • Gazella/Nanger granti (gazela Grantova / Grant's Gazelle); Foto
  • Gazella/Nanger soemmerringii (gazela Soemmerringova / Soemmerring's Gazelle)
  • Litocranius walleri (antilopa žirafí / Gerenuk); Foto, Foto
  • Madoqua guentheri (dikdik Günterův / Guenther's Dik-dik)
  • Madoqua kirkii (dikdik Kirkův / Kirk's Dik-dik), Foto, Foto
  • Madoqua piacentinii (dikdik somálský / Silver Dik-dik)
  • Madoqua saltiana (dikdik severní / Salt's Dik-dik)
  • Neotragus batesi (antilopka zakrslá / Bates' Pygmy Antelope)
  • Neotragus/Nesotragus moschatus (antilopka pižmová / Suni)
  • Neotragus pygmaeus (antilopka trpasličí / Royal Antelope)
  • Oreotragus oreotragus (skálolez / Klipspringer)
  • Ourebia ourebi (oribi / Oribi), Foto
  • Raphicerus campestris (antilopa trávní / Steenbok)
  • Raphicerus melanotis (antilopa černouchá / Cape Grysbok)
  • Raphicerus sharpei (antilopa Sharpeova / Sharpe's Grysbok)

 • Podčeleď: Bovinae - tuři

 • Podčeleď: Caprinae - kozy a ovce
  • Ammotragus lervia (paovce hřívnatá / Aoudad)
  • Capra nubiana (kozorožec núbijský / Nubian Ibex)
  • Capra walie (kozorožec walia/habešský / Walia Ibex)

 • Podčeleď: Cephalophinae - chocholatky
  • Cephalophus adersi (chocholatka zanzibarská / Aders' Duiker)
  • Cephalophus callipygus (chocholatka západní / Peters' Duiker)
  • Cephalophus dorsalis (chocholatka černohřbetá / Bay Duiker)
  • Cephalophus harveyi (chocholatka Harveyova / Harvey's Duiker)
  • Cephalophus jentinki (chocholatka čabraková / Jentink's Duiker)
  • Cephalophus leucogaster (chocholatka bělobřichá / White-bellied Duiker), Foto
  • Cephalophus natalensis (chocholatka červená / Natal Red Duiker)
  • Cephalophus niger (chocholatka černá / Black Duiker), Foto
  • Cephalophus nigrifrons (chocholatka černočelá / Black-fronted Duiker)
  • Cephalophus ogilbyi (chocholatka Ogilbyova / Ogilby's Duiker)
  • Cephalophus rubidus (chocholatka ruwenzorská / Ruwenzori red Duiker)
  • Cephalophus rufilatus (chocholatka modrohřbetá / Red-flanked Duiker)
  • Cephalophus silvicultor (chocholatka žlutohřbetá / Yellow-backed Duiker)
  • Cephalophus spadix (chocholatka Abbottova / Abbott's Duiker)
  • Cephalophus weynsi (chocholatka Weynsova / Weyns' Duiker)
  • Cephalophus zebra (chocholatka páskovaná / Zebra Duiker)
  • Philantomba maxwellii (chocholatka Maxwellova / Maxwell's Duiker)
  • Philantomba monticola (chocholatka modrá / Blue Duiker)
  • Philantomba walteri (chocholatka Verheyenova / Walter's Duiker)
  • Sylvicapra grimmia (chocholatka schovávaná / Common Duiker)

 • Podčeleď: Hippotraginae - přímorožci
  • Addax nasomaculatus (adax núbijský / Addax), Foto
  • Hippotragus equinus (antilopa koňská / Roan Antelope)
  • Hippotragus leucophaeus (antilopa modrá / Bluebuck) - vyhubena v roce 1800
  • Hippotragus niger (antilopa vraná / Sable Antelope), Foto, Foto
  • Oryx beisa (beisa / Beisa)
   • Oryx beisa beisa (oryx beisa / Common beisa oryx), Foto
   • Oryx beisa callotis (oryx štětkatý / Fringe-eared oryx)
  • Oryx dammah (přímorožec šavlorohý / Scimitar-horned Oryx) - v přírodě již pravděpodobně vyhynul, Foto
  • Oryx gazella (oryx / Gemsbok), Foto
  • Oryx leucoryx (přímorožec arabský / Arabian oryx) - v Africe vyhuben na počátku 19. století, Foto

 • Podčeleď: Peleinae - srnčí antilopky
  • Pelea capreolus (antilopa srnčí / Grey Rhebok)

 • Podčeleď: Reduncinae - bahnivci
  • Kobus ellipsiprymnus (voduška velká / Waterbuck), Foto, Foto, Foto
  • Kobus kob (voduška kob / Kob), Foto, Foto
  • Kobus leche (voduška červená / Southern Lechwe)
  • Kobus megaceros (voduška abok / Nile Lechwe)
  • Kobus vardonii (voduška puku / Puku)
  • Redunca arundinum (bahnivec jižní / Southern Reedbuck)
  • Redunca fulvorufula (bahnivec horský / Mountain Reedbuck)
  • Redunca redunca (bahnivec severní / Bohor Reedbuck)

 • Podčeleď: Tragelapinae - lesoni
  • Tragelaphus angasii (nyala nížinná / Nyala)
  • Tragelaphus buxtoni (nyala horská / Mountain Nyala), Foto
  • Tragelaphus/Taurotragus derbianus (antilopa Derbyho / Giant Eland)
  • Tragelaphus eurycerus (bongo / Bongo)
  • Tragelaphus imberbis (kudu malý / Lesser Kudu)
  • Tragelaphus/Taurotragus oryx (antilopa losí / Common Eland)
  • Tragelaphus scriptus (lesoň / Bushbuck), Foto, Foto, Foto, Foto
  • Tragelaphus spekii (sitatunga / Sitatunga)
  • Tragelaphus strepsiceros (kudu velký / Greater Kudu)
Poznámka: - označuje druhy vyhynulý v nedávné době a není započítán v počtu.

Fotografie budou postupně doplňoványSouvisející články:
Zebra Grévyho (Equus grevyi) (15.02.2018)
Zebra (Equus) (18.12.2017)
Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) (21.12.2016)
Osel africký (Equus asinus) (28.12.2014)
Afričtí koňovití (Equidae) (18.10.2013)

[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Známkování jako ve škole

Sdílet na Facebooku | |

Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

Letenky do Afriky od Letušky


DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
Cestovní pojištění
Převody měn
Očkování

  Galerie
Egypt - oáza Farafra
centrum oázy
zobrazení: 3744
známka: 0

  Vyhledávání
Custom Search

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Partnerské servery
Africké listy
ZANZIBAR | Ligurie
active24
Autoatlas | Fotografie | Dárky

Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
© Afrika online.cz 2001 - 2019.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

CC