Afrika Afrika  
Dnešní datum: 11. 12. 2019  
Státy

* Botswana

Vydáno dne 10. 01. 2013 (19025 přečtení)

Kdo chce zažít příjemné cestování po Africe a opravdové safari, vidět kouzelné Okavango, prohlídnout si skalní kresby staré jako lidstvo samo, měl by Botswanu navštívit. Země žije poklidným tempem, který nekoresponduje s jejím prudkým ekonomickým rozvojem. Čeho si však určitě všimnete jsou kvalitní cesty a dobré služby.Vlajka Botswany

Základní informace

 • Hlavní město: Gaborone
 • Počet obyvatel: 2 098 018 (odhad 2012)
 • Rozloha: 581 730km2
 • Úřední jazyk: angličtina
 • Měna: 1 P Pula (BWP) = 100 thebe
 • Čas: Praha + 1 h
 • Administrativní uspořádání: 9 okresů a 5 měst*; Central, Francistown*, Gaborone*, Ghanzi, Jwaneng*, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse*, North East, North West, Selebi-Pikwe*, South East, Southern
 • Délka hranic: 4 013 km
 • Sousední státy: Namibie, Jižní Afrika, Zimbabwe

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: subtropické, semiaridní až aridní se srážkami do 250 mm za rok. Zima je teplá, léto horké a suché
 • Reliéf: na severu bezodtoká pánev delty řeky Okavango, na jihu poušť Kalahari
 • Nejvyšší bod: Tsodilo Hills 1 489 m n.m.
 • Nejnižší bod: soutok řeky Limpopo a Šaši 513 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: $13 910 (2010)
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: $16 300 (2011)
 • Inflace: 8,5% (2011)
 • Směnný kurz: 1 USD = 6,8 Pula
 • Nezaměstnanost: 7,5% (2007)
 • Nerostné zdroje: diamanty, rudy mědi a niklu, bezvodá soda, černé uhlí
 • Využití půdy: orná půda 2,5 %, louky a pastviny 46,5 %, trvalé kultury 0 %, lesy 19 %, ostatní 32 %
 • Zemědělství: obiloviny, podzemnice olejná, chov ovcí, koz a zejména skotu (vývoz masa je hlavní obchodní položkou)
 • Průmysl: V zemi převládá těžební průmysl - zejména těžba diamantů, dále pak turistický průmysl a bankovnictví

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Tswanové 79%, Šonové (Kalanga) 11%, Sanové 3%, ostatní 7%
 • Náboženství: křesťanství (71,6%), animismus (Badimo) 6%
 • Věková struktura: 0-14: 33,5%, 15-64: 62,5%, 65+: 3,9%
 • Porodnost: 22 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 12 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 1,47% (2012)
 • Střední délka života při narození: 55,7 let - v důsledku AIDS se očekává propad až na 35 let !!!
 • HIV pozitivní: 24,8% (2009) - podle OSN až 36% !!!

  Historicko politický přehled

 • Prezident: Seretse Khama Ian KHAMA (od 1. 4. 2008) - (kandidát strany BDP)
 • Premiér: funkci zastává prezident
 • Úřední název: Republic of Botswana
 • Státní zřízení: parlamentní demokracie
 • Státní svátky: Den nezávislosti 30. září (od Velké Británie v roce 1966)
 • Politické strany: Botswana Alliance Movement (BAM), Botswana Congress Party (BCP), Botswana Democratic Party/Bechuanaland Democratic Party (BDP), Botswana Independence Party (BIP), Botswana Liberal Party (BLP), Botswana National Front (BNF), Botswana People’s Party/Bechuanaland People’s Party (BPP), Botswana Progressive Union (BPU), Botswana Tlhoko Tiro Organisation (BTTO), Independence Freedom Party (IFP), Movement of Botswana (MELS [Marx, Engels, Lenin, Stalin]), New Democratic Front (NDF).
 • Parlament: je dvoukomorový. House of Chiefs má 15 křesel. Je to do značné míry poradní orgán, kde jsou zastoupeni náčelníci 8 hlavních národů (doživotně) a volenými členy s pětiletým mandátem. Národní shromáždění má 63 křesel. 57 členů je voleno a zbylí poslanci jsou jmenováni s výjimkou dvou členů z moci úřední (prezident a generální prokurátor). Poslanci mají pětiletý mandát.
 • Parlamentní volby: naposledy proběhly 16.října 2009. Výsledky: Botswana Democratic Party (BDP) - 53,26% hlasů - 45 křesel, Botswana National Front (BNP) - 21,94% hlasů - 6 křesel, Botswana Congress Party (BCP) - 19,15% hlasů - 4 křesla, Botswana Alliance Movement (BAM) - 2,27% hlasů - jedno křeslo, Nezávislý - 1,92% hlasů - jedno křeslo.
 • Politické specifikum: Od roku 1966 je zemí s demokratickým vývojem. Prezident je volen parlamentem na pětileté funkční období. Od své samostatnosti je bývalý britský protektorát Bečuánsko pod civilní správou - na africké poměry jedinečné. Vedení země pozvedlo zemědělskou zemi v jednu z nejbohatších a nejrychleji rozvíjejících zemí Afriky. Bohužel v zemi je epidemie onemocnění AIDS, která ohrožuje stabilitu země.

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: NE - Doporučuje se očkování proti žluté zimnici , tetanu, hepatitidě A a B. Malárie se v některých částech země vyskytuje.
 • Vízum: NE - pobyt nesmí přesáhnout 90 dní, platí pro turistické, oficiální a obchodní účely.
 • Mapa Botswany
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Jižní Afrika) - Honorární konzulát České republiky v Botswaně
 • WWW Botswanské vlády
 • On line rádia: Radio Botswana, Yarona FM, Gabz FM
 • On line tisk: Daily News, Botswana Guardian, Botswana Gazette, Mmegi/The Reporter, Sunday Standard, The Midweek Sun, The Voice
 • On line TV: Botswana TV, eBotswana
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RB
 • Řízení vozidla: vlevo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +267
 • Internetová doména: .bw

  Botswana stojí za návštěvu. Okavango, Kalahárí, Chobe a Makarikárí (Makgadikgadi) jsou přírodní divy, které nemá cenu představovat. Ale i mimo chráněná území naleznete mnoho jedinečných míst - viz. můj baobab s letopočtem 1859 ve své kůře. Dále lze doporučit Khama Rhino Sactuary (nosorožci), Tsodilo Hills (skalní kresby nebývalého rozsahu až 20 tisíc let staré) a Tswapong Hills (ptačí ráj).
  V severnozápadní části Botswany lze koupit v obcích okolo Okavanga od místních žen proslulé košíky a jiné výrobky z vláken palmy Mokola (Hyphaene petersiana).
  Národní parky Botswany
  Lidé jsou přátelští. Přesto se doporučuje mít se na pozoru (tj. nenosit cennosti a fotoaparáty viditelně na krku) v městských oblastech Gaborone a Francistownu, kde přibývá případů přepadení. Nefotografujte policejní a vojenské objekty.
  Botswana je obrovská země s mnoha odlehlými kouty, mějte sebou vždy dostatek vody a v autě zásoby pohonných hmot.
  Voda z kohoutku nemusí být vždy pitná. Koupání v přírodě se nedoporučuje. Hrozí napadení krokodýly a hrochy, ve stojatých vodách je pak reálné nebezpečí bilharzie.
  Vzhledem k výskytu divokých zvířat i mimo parky dejte si pozor na krotká divoká zvířata, v zemi je rozšířené onemocnění vztekliny. Dále pozor na bodalky tse-tse! Štípnutí citelně bolí a hrozí spavá nemoc.

  Obecně

  Botswana byla dříve britským protektorátem Bečuánsko, který byl vyhlášen v roce 1885. Existence země je spojena s kolonizací regionu jižní Afriky. Velký vliv na kolonizaci měli Búrové. Jižní část, tzv. Britské Bečuánsko, bylo součástí Kapské provincie a později součástí Jihoafrické unie. Severní část se vyvíjela samostatně pod správou Velké Británie. Britové přišli na žádost vládce největšího botswanského kmene Tswana Khamy III. po mezikmenových válkách a postupném pronikání Burů z Transvaalu.
  V roce 1961 byla umožněna účast místních obyvatel a kolonistů ve správě země. V roce 1966 se stala nezávislou republikou. Zůstala však členem Britského společenství. Od svého založení byla pluralitní demokracií s všeobecným hlasovacím právem. Jedná se o svobodnou zemi bez větších politických otřesů s fungující opozicí. Dominantní politickou roli hraje Demokratická strana.
  Neštěstím je však epidemie AIDS, která má vliv na populační strukturu i ekonomiku země.

  Botswana patří mezi vnitrozemský stát Afriky, rozkládající se mezi 18°až 27° j.z.š. a mezi 20°až 29° v.z.d.
  Převážnou část povrchu tvoří náhorní plošina o průměrných nadmořských výškách 800 – 1000m n.m.. Na západě až 1200m n.m., leží zde nejvyšší bod země Tsodilo Hills 1 489m n.m.. Celá země je v podstatě rozsáhlou rovinou, ze které vystupují osamělé hory z krystalických hornin předkambrického stáří, překrytou neogenními písky o mocnosti 5 - 200 metrů, s výjimkou východní části země, kde jsou na povrchu žuly. Rovina se na severu prohýbá do mělkých pánví Okavango a Makarikárí (Makgadikgadi), které jsou spojeny občasným řečištěm Boteti. Říční síť je nevýrazně modelována.
  Povrch Botswany byl vytvořen v dávné geologické minulosti, kdy celé území Kalahárí pokrývalo jezero. Na modelaci terénu se před 60 milióny let podílela nejen voda, ale i led.
  Při rozpadu Gondwany (cca před 50 miliony lety) následně došlo k extrémní sopečné činnosti. Pozůstatky mohutné lávové činnosti vidíme v existenci Dračích hor (Lesotho), ale doprovodné výrony magmatu pronikly až do Botswany. Právě tyto intruze přinesly zemi její bohatství = diamanty v hornině kimberlit (těží se města Jwapeng, Orapa a Letlhakane).
  Pak před 30 milióny let se aktivovaly geologické procesy, které vytvořily Velké příkopové propadliny a podílely se na vzniku delty Okavanga. Zlomy v deltě jsou považovány za nejjižnější část série zlomů náležejících k těmto geologickým procesům. Před 5 miliony let došlo k zalednění Antarktidy a jižní Afrika byla pouští.

  V současné době má podnebí tropický a kontinentální charakter. V jižní části země je subtropické podnebí. Denní amplitudy teplot přesahují 20°C. V noci mohou klesat až pod bod mrazu. Průměrná teplota v lednu je 21°- 27°C v červenci 16°C.
  Roční úhrny srážek v Kalahárí dosahují 250mm, na severu a východě 500-700mm. Většina srážek spadne od prosince do dubna.
  Přes suché klima má Botswana několik stálých řek. Na jihu teče řeka Limpopo, která zde pramení. Na severu pak řeky Kwango (Linyanty-Chobe) a Okavango, pramenící na vysočinách Angoly. Obě řeky vytváří vnitrozemskou deltu Okavango o rozloze 15 000km2. Na hranicích se Zambií teče řeka Zambezi, ale pouze u úzkého pásu země u města Kasane. Významnými vysýchavými řekami je Molopo a Nossob na jihozápadě země.
  Naopak jsou četná jezera, která jsou většinou slaná a vysýchavá. Největším „jezerem“ je solná pánev Makarikárí (12 000km2), jezero Dow (Xau) a Ngami.

  Většinu povrchu (téměř 80%) zaujímá polopouštní vegetace (Kalahárí). Na západě se nacházejí písčité duny, které navozují pouštní vzhled Kalahárí. Směrem k východu země se krajina mění v savanu a na nejzazším východě a jihovýchodě v savanové lesy. Vodní toky jsou obklopeny lesními lemy. V Okavangu dominují porosty rákosu a papyru.
  Fauna náleží k etiopské oblasti. I mimo národní parky se lze setkat s velkými savci.

  V regionu jižní Afriky je Botswana národnostně skoro homogenním státem. Osmdesát procent obyvatel tvoří Tswanové (Bečuánci).

  Svou pouť Botswana začala jako zaostalá a zemědělská země. Hlavním vývozním produktem země bylo hovězí maso, které si dodnes zachovalo důležitou roli v ekonomice. Dobytkářství tvoří základ příjmů venkovského obyvatelstva. Od svého vzniku v roce 1966 si země drží nejvyšší tempo hospodářského růstu na světě. Podnikatelské prostředí je dobré. Ústava zakazuje znárodnění soukromého vlastnictví a garantuje nezávislé soudnictví.
  Ekonomika dnes závisí na těžbě diamantů - 1/3 HDP a 80% příjmů z vývozu. Během světové krize v roce 2009 se tempo růstu zastavilo, resp. bylo v poklesu, jelikož byla nižší poptávka po diamantech, což však v následujících letech již neplatilo a hospodářský růst znovu překročil 6% HDP. Dnes Botswana patří mezi bohaté sáty světa a je nezávislá na zahraniční pomoci. Dalšími klíčovými sektory ekonomiky jsou finanční služby (Botswanský bankovní systém je nejpokročilejší v Africe s nejnižší mírou úvěrového rizika.) a cestovní ruch. Ekonomické vyhlídky do budoucna ohrožuje onemocnění AIDS a odhad současných zásob diamantů na dvě desetiletí dopředu. Byly však objeveny naleziště uranu. V roce 2003 vláda zahájila komplexní program zahrnující bezplatné nebo levné generické antiretrovirální léky a rozsáhlou informační kampaň, jejímž cílem zastavit šíření viru HIV.
  Veškerá produkce elektřiny pochází z dovozu a z fosilních paliv. Botswana má jednu tepelnou elektrárnu, která spaluje botswanské uhlí.
  Vláda hodně investuje do vzdělávacího systému a budování dopravní infrastruktury.
  V zemi je 76 letišť, z nichž má 10 zpevněnou dráhou. Železnice má délku 888 km. Dominantní je však silniční doprava. Silnice mají celkovou délku 17 916 km (asfaltové silnice mají délku 8 916 km, 6 116 km silnic má betonový povrch a cca 2 800 km je nezpevněných).

  Armáda byla založena až v roce 1977. Zaměřuje se na boj s pytláky a prevenci katastrof. Botswana souhlasila s možností výstavby vojenské základny Afrika Command (Africom), což kritizuje jihoafrická ANC.

  Botswana není jenom příkladem ochranářských aktivit původní divočiny v národních parcích. Dokonce zastaví v roce 2014 komerční lov divoké zvěře i soukromých farmách. Bohužel má i své kontroverzní projekty.
  V rámci podpory chovu dobytka buduje od šedesátých let minulého století kontroverzní sanitární ploty, které mají zabránit šíření slintavky a kulhavky z buvolů kaferských na domácí skot. Maso se vyváží i na trh Evropské unie, která vyžaduje, aby s zemi původu se slintavka a kulhavka se v zemi původu vůbec nevyskytovala.
  První oplocení bylo vybudováno v roce 1958. Systém plotů navazuje na obdobné v sousedních zemích Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe. Nikde však parcelace země nedosáhla takového rozsahu jako zde. Dobytkářství je po těžbě diamantů páteří ekonomiky. Největší výstavba probíhala v letech 1970 až 1980. Poslední velká stavba plotů proběhla v roce 2003 (oplocení The Makgadikgadi National Park, hranice se Zimbabwe a Ngamilandu).
  Bohužel vedlejším efektem sanitárních plotů jsou dopady na divokou faunu. Ploty narušují migraci býložravců a omezují jim přístup k vodním zdrojům. Vystavěná oplocení mají vliv dokonce i na populaci slonů. Největší dopad však měla výstavba plotů na populaci pakoňů, kterých se po pláních Kalahárí až k Okavangu pohybovalo na půl miliónů jedinců. Jednalo se po Serengeti o druhou největší migraci divokých zvířat v Africe. Dnes populace pakoňů dosahuje jen 10% původní početnosti. Kvůli výstavbě sanitárních plotů Greenpeace hrozila bojkotem botswanských diamantů. Nakonec se k akci neodhodlala. Oplocení však nevadí antilopě kudu, která přeskočí i pět metrů vysoké ploty.
  V roce 2003 vláda Botswany oznámila záměr vybudovat mezi Botswanou a Zimbabwe dokonce elektrické oplocení. Oplocení je dva metry vysoký ostnatý plot v délce 500 km. Tento plot má chránit dobytkářství země před slintavkou a kulhavkou ze Zimbabwe. Většina pozorovatelů se v době vzniku domnívala, že se jedná spíše o formu "železné opony", která spíš než zvířata měla chránit zemi před uprchlíky ze Zimbabwe, kterých je v zemi odhadem na 60 tisíc a jsou spojovány s drobnou kriminalitou a násilnými přepadeními ve městech. Plot dosud nebyl zapnutý a navíc jsou v něm mezery v podobě vodních toků a samozřejmě několika hraničních přechodů.

  Dokument EIA o problematických oploceních z roku 2003.

  Botswana se potýká i s dalšími enviromentálními problémy. První z nich je problém zásobování vodou, 75% země je odkázáno na čerpání podzemní vody. Devadesát pět procent vodních zdrojů se však využívá jako zdroj pitné vody pro dobytek. Dnes žije v zemi přes 5 milionů kusů dobytka! S rozmachem dobytkářství je spojen druhý problém. V důsledku přepásání dochází k degradace půdy, která je na písčitém podloží náchylná k rychlé erozi.

  Na závěr je nutné ještě upozornit na postup vlády k Sanům, které se snaží usadit v trvalých vesnicích. Dětem je poskytováno zdarma vzdělání, zdravotní péče a učí se životu většinové společnosti. Problém je podobného schématu, jako všude na světě a týká se zejména dospělých členů komunit. Původní obyvatelstvo, které bylo vykořeněno ze svého tradičního kočovného života, má sklon k alkoholismu a s ním spojenými problémy. Je legitimní otázkou, jak se mladým a vzdělaným sanům podaří začlenit do botswanské společnosti.

  Dokument - Příběh lidu Kalahárí.
 • [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Právě se na nás dívá náš pilot
  Let´s go!!! Závod začal...
  zobrazení: 3925
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC