Afrika Afrika  
Dnešní datum: 14. 12. 2019  
Státy

* Namibie

Vydáno dne 23. 11. 2010 (13812 přečtení)

Název zemi dala poušť, která je považována za nejstarší na světě. Namibie nabízí nejen přírodní scenérie, ale i bohatou kulturu původních obyvatel. Slogan země plně vyjadřuje vůli a odhodlání: "Namibie, země statečných".Vlajka Namibie

Základní informace

 • Hlavní město: Windhoek
 • Počet obyvatel: 2 108 665 (2010)
 • Rozloha: 825 418 km2
 • Úřední jazyk: angličtina
 • Měna: 1 Namibijský dolar (NAD)
 • Čas: Praha + 1 h
 • Administrativní uspořádání: 13 regionů - Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa
 • Délka hranic: 3 824 km
 • Sousední státy: Angola, Botswana, Jižní Afrika, Zambie

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: tropické, horké, extrémně suché, pouštní
 • Reliéf: náhorní plošina, pobřežní nížina s pouští Namib, na východě poušť Kalahari
 • Nejvyšší bod: Konigstein 2 606 m n.m.
 • Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 4 290 USD (2009)
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 6 600 USD (odhad 2009)
 • Inflace: 8,8% (odhad 2009)
 • Směnný kurz: namibijský (NAD) vůči americkému dolaru 1U$ = 8,54 NAD (2009)
 • Nezaměstnanost: 51,2% (odhad 2008)
 • Nerostné zdroje: diamanty, uranové rudy, rudy olova, zinku, cínu, stříbra, wolframu, mědi, zlata
 • Využití půdy: orná půda 1%, louky a pastviny 46%, trvalé kultury 0%, lesy 22%, ostatní 31%
 • Zemědělství: chov ovcí, koz a skotu, hlíznaté plodiny, obiloviny, rybolov
 • Průmysl: Hospodářství je silně závislé na těžbě a zpracování nerostných surovin pro vývoz. Těžba představuje 8% HDP, ale poskytuje více než 50% devizových příjmů. Bohaté jsou aluviální ložiska diamantů, Namibie je pátým největší světový producent uranu. Důlní sektor zaměstnává asi 3% populace, zatímco asi 35-40% populace je závislé na zemědělství pro svou obživu. Namibie běžně dováží zhruba 50% svých obilovin. Namibijský dolar je svázaný s jihoafrickým randem jedna k jedné.

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Ovambové 50%, Kavangové 9%, Hererové 7%, Damarové 7%, Namové 7%, Sanové 3%
 • Náboženství: křesťanství 80-90%, animismus 10-20%
 • Věková struktura: 0-14: 35,9%, 15-64: 60,2%, 65+: 3,9%
 • Porodnost: 22,51 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 13,3 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 0,95% (odhad 2010)
 • Střední délka života při narození: 51,24 let
 • HIV pozitivní: více než 15% (odhad 2007)

  Historicko politický přehled

 • Prezident: Hifikepunye POHAMBA (od 21. března 2005)
 • Premiér: Nahas ANGULA (od 21. března 2005)
 • Úřední název: Namibijská republika - Republic of Namibia
 • Státní zřízení: republika
 • Státní svátky: Independence Day, 21.března (do roku 1990, mandátní území pod správou Jihoafrické republiky)
 • Politické strany: South West Africa People's Organization, Rally for Democracy and Progress, Democratic Turnhalle Alliance, National Unity Democratic Organization, United Democratic Front, All People’s Party, Republican Party, Congress of Democrats, South West Africa National Union, Monitor Action Group, Democratic Party of Namibia, Namibian Democratic Movement for Change, National Democratic Party, Communist Party of Namibia
 • Prezidentské volby: Prezident je volen na 5 let. Poslední volby 27 - 28 listopadu 2009 obhájil Hifikepunye POHAMBA (SWAPO) s výsledkem 75,25% hlasů.
 • Národní lidové shromáždění má 78 křesel, 72 poslanců je voleno přímo a 6 poslanců může být jmenováno prezidentem. Poslanci jsou voleni na 5 let.
 • Národní Rada má 26 členů; z každého regionu jsou zvoleni dva členové z regionální rady - mandát je šestiletý.
 • Národního shromáždění podle obsazených křesel: Poslední volby proběhly 27 - 28 listopadu 2009.
  South West Africa People's Organization (SWAPO) získalo 54 křesel, Rally for Democracy and Progress (RDP) - 8, Democratic Turnhalle Alliance - 2, National Unity Democratic Organization - 2, United Democratic Front - 2, All People’s Party - 1 , Republican Party - 1, Congress of Democrats - 1, South West Africa National Union - 1.
 • Politické specifikum: Prezident je volen přímo, má pětileté funkční období. Parlament je dvoukomorový. Volby jsou dvoukolové. V zemi je demokracie.

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Ne
 • Vízum: ANO, nelze ho koupit na hraničních přechodech. Víza lze pořídit na Embassy of The Republic of Namibia ve Vídni.
 • Mapa Namibie
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republice - "spravuje" Namibii
 • On line rádia
 • On line tisk:
 • The Namibian, Namibia Economist, Die Republikein, New Era
 • On line TV: Namibian Broadcasting Corporation (NBC)
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): NA
 • Řízení vozidla: vlevo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +264
 • Internetová doména: .na

  Namibie byla německou kolonií a na mnoha místech je tato historie stále živá. S ohledem k rozloze země, je vhodné ji procestovat autem. Jezdí se vlevo, max. povolená rychlost je omezena na 120km/hod. Je nutno s sebou vozit zásobu pohonných hmot, neboť čerpací stanice jsou pouze u hlavních silnic. Dále je potřeba mít i velkou zásobu pitné vody. Kriminalita je nízká. Za návštěvu stojí zejména národní parky Etosha, Namib-Naukluft, Skeleton Coast a další. Kromě pouští Kalahari a Namib s nádhernými písečnými dunami, lze uvažovat i s prohlídkou kaňonu Fish River, poobřeží Skeleton Coast, návštěvu "domovin" Namů, Herero, Himbů či hor Burnt Mountains. Část území Namibie je veřejnosti nepřístupná - naleziště diamantů.
  Na jihu Namibie působí společnost Člověk v tísni, kde se za finanční podpory vlády České republiky zaměřila na zmírnění sociálních a ekonomických následků pandemie HIV/AIDS v regionu Karas na jihu Namibie. Výrobky z chráněné dílny lze zakoupit v ČR na Tembo.cz
  Homosexualita je trestná. V Namibii se vyskytuje dětská práce. Rodiny jsou většinou rozvrácené a v populaci je vysoké procento nakažených virem HIV a tuberkulózou.
  Galerie fotografií z Namibie

  Obecně

  Namibie byla osídlena od ranné historie člověka. Dlouho byla osídlena Sany a Hotentoty, kteří se ve 14. století dostali pod tlak nově příchozích skupin Bantuů ze střední Afriky. Prvními Evropany, kteří vystoupili na břeh Namibie byly Portugalci Diogo Cão v roce 1485 a Bartolomeu Dias v roce 1486. Teprve v průběhu 19. století sem začali pronikat Evropané. V roce 1884 se Namibie stala německou kolonií (Deutsch-Südwestafrika) s výjimkou přístavu Walvis Bay, který byl pod Britskou kontrolou. Od 1904 do 1907 se německá koloniální správa dostávala pod ozbrojený tlak Hererů a Namů. Vše vyústilo v tvrdém potlačení povstání ze strany Německa a lze ho označit za genocidu. Byla zabita polovina Namů (10 000 lidí) a 85% populace Hererů (65 000 lidí). Kdo z uvedených národů přežil byl podroben rasové segregaci po vzoru apartheidu - vyvlastnění, deportace, nucené práce a diskriminací v systému.
  V roce 1915 zemi obsadila Jižní Afrika, která zde založila pro původní obyvatele "domoviny" (Bantustany). Od roku 1946 byla země poručenským územím OSN (South-West Africa - Jihozápadní Afrika), ačkoliv vládu nadále prováděla Jižní Afrika. V roce 1971 Mezinárodní soudní dvůr vydal rozsudek, že anexe Namibie Jižní Afrikou je nezákonná.
  Národně osvobozenecký boj v Namibii začal v roce 1966 pod vedením South-West Africa People's Organisation (SWAPO), ale do ukončení apartheidu v Jižní Africe v roce 1989 a tím okupace země, neměl žádných úspěchů.
  Teprve 21. března 1990 se země stala nezávislou ale demokratickou!

  Namibie leží na jihozápadním okraji afrického kontinentu. Jeho západní hranici tvoří Atlanský oceán. Rozkládá se mezi dolním tokem řeky Kunene na severu a dolním tokem řeky Orange na jihu (17°- 28°35´j.z.š.) a od Atlanského oceánu k okraji Kalahárí (11°45´-21°v.z.d.) s výjimkou výběžku Caprivi Strip, který leží dále na východě 25°v.z.d.. Výběžek je široký v nejužším místě 40km a dlouhý je přes 500km a končí soutokem řek Okawango a Zambezi. Výběžek byl uměle vytvořen koloniálními mocnostmi jako nárazníkové pásmo.

  Větší část území zaujímá náhorní plošina, budovaná předkambrijskými krystalickými horninami, které jsou zejména na východě překryty křemenci, pískovci, vápenci a dolomity. Plošina se sklání směrem do kontinentu a směrem k oceánu prudce klesá. Jedná se o pokračování Velkého srázu (Rogersova stupně). Podél srázu se táhnou pahorkatiny a vrchoviny, které porývá poušť Namib, která se rozkládá podél celého pobřeží v délce 1100km a šířce 100km, resp. mezi řekami Swakop a Lüderizem. Nad stupňovitým svahem se zdvihá parovina s četnými ostrovními horami (monadnoky) s nejvyšší horou Namibie - Brandberg 2606m n.m.. Průměrná nadmořská výška leží na 1000m n.m.. Celá plošina je rozdělena několika tektonickými zlomy. Na severu leží Ovamboland s pobřežní plošinou Kaoko Veld a solnou pánví Etosha (Etoša) ve vnitrozemí. Pod ní leží plošina Damaraland, dále Khomasoland a dále k jihu leží plošiny Namaqualand a Huib. Nad těmito vysoko položenými plošinami se tyčí ostrovní hory ze žul a rul a další hory z vrstevné formace Karroo, například hory Omatako (2289m) a Waterberg (1857m). Při polopoušti Kalahárí leží vysočina Omatako.

  Namibie leží v tropickém kontinentálním podnebí, které se vyznačuje nízkými úhrny srážek (ariditou). Na pobřeží spadne během roku 10-50mm srážek. Ve vnitrozemí 500-700mm. Srážkové úhrny jsou vyšší na severu země. Pouze některé části nesou znaky subtropického klimatu, například povodí řeky Orange. Průměrná teplota nejteplejšího měsíce (leden) dosahuje na pobřeží hodnot okolo 20°C a ve vnitrozemí 26°C. Průměrné teploty během (červenec) zimy klesají od severu (16°C) k jihu (12°C). V nejvyšších nadmořských výškách klesají teploty i pod bod mrazu. Na podnebí Namibie má značný vliv Benguelský studený proud, který nejen ochlazuje vzduch, ale též při kontaktu se suchým a teplým vzduchem z vnitrozemí vytváří při pobřeží specifické mlžné klima.

  Namibie má vytrvalé vodní toky, které tvoří jeho hranici. Jsou to řeky Oranje, Kunene a Okavango. Jinak říční síť tvoří řeky občasné a epizodické. Koryta jsou hluboká a dlouhá a připomínají saharské vádí. Občas tekoucí řekou je například Great Fish, Nossob, Omuramba a Omatako. Namibie má též velké solné jezero Etoša, které během léta vysychá. Velká část vodního bohatství je v podobě podzemní vody, která v místě vodonosných vrstev vystupuje zejména na pobřeží k povrchu (Walvis Bay a Swakopmund).

  Půdy jsou ve střední a severní polovině země charakteru horských červenohnědých půd pokryté savanou, které na severu přechází v opadavé lesy mopane. Na jihu a podél pobřeží nacházíme pouštní tropické půdy. V Kalahárí převládají váté písky, které jsou pokryty vegetací savan a polopouští. Pobřeží je téměř bez vegetace, která roste pouze v údolích občasných řek. Vegetace je tvořena keřovými porosty akácií, pryšcovité rostliny, jihoafrické vodní melouny (Cucumis caffer) a sukulenty. Některá údolí jsou osázena australskými eukalypty, palmami a tamaryšky. Tropické deštné lesy rostou pouze u řeky Kunene a podél toku Okavanga.

  Zoogeograficky patří Namibie ke kapské podoblasti, které náleží k etiopské oblasti. To znamená, že zde nalezneme typické představitele afrických savan. Na pobřeží žije velké množství ptáků - husy kapské, racci, kormoráni, plameňáci růžový, pelikáni i tučňáci.

  Původními obyvateli země byli Sanové, kteří byli postupně vytlačováni Hotentoty (Namy) ze severu do okrajových a méně pohostinných oblastí země. Horské oblasti obývali Damarové, kteří patří též mezi původní obyvatele. Postupně se i Hotentoti (Namové) dostávali pod tlak nově příchozích bantuských skupin - Ovambů a Hererů. Po příchodu Evropanů (Němců) se Hererové a Namové často dostávali do střetů s novými příchozími a málem na to doplatili. Během okupace země Jihoafrickou republikou byly v zemi aplikovány zákony apartheidu. V zemi žije 7% bílých obyvatel, kteří měli své předky v Portugalsku, Holandsku, Německu, Anglii a Francii.

  Zemědělství je málo vyvinuté a jedná se především o extenzivní chov dobytka - skot, ovce, koně a prasata. Zemědělské plodiny nelze pěstovat bez zavlažování. Využity nejsou ani možnosti srážkově bohatšího severu země. Velký význam má naopak rybolov. Mořské vody jsou díky Benguelskému proudu bohaté na plankton, což přitahuje velké množství ryb - sardinek a sleďů. Celkový úlovek ryb řadí Namibii do popředí v rámci celého kontinentu.

  Průmysl je orientován zejména na těžbu diamantů, mědi, olova a vanadia. Namibie je hlavní producent diamantů na světě. První diamanty byly objeveny roku 1897 při stavbě železnice z Lüderitzu. Naleziště jsou vázány na aluviální ložiska. Druhým významným odvětvím je potravinářství - zpracování dobytka a ryb.

  Doprava je nevýznamná, jelikož slouží pouze pro místní dopravu. Země má špatné napojení na sousední státy, aby mohla naplno využít svých kvalitních námořních přístavů. Namibie má též 2400 km železničních tratí.
 • [Akt. známka: 1,60 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Mládě čápa marabu
  Ptáče čápa marabu - Leptoptilos crumeniferus.
  zobrazení: 6666
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC