Afrika Afrika  
Dnešní datum: 19. 11. 2019  
Státy

* Mauritánie

Vydáno dne 05. 05. 2007 (19749 přečtení)

Země, kde jezdí nejdelší vlak světa. Vlak jezdí na trase Nouadhibou - Choum a dosahuje délky až 3 km. Vlak vozí železnou rudu a jeden vagón pro přepravu osob. Délka tratě je 460km a doba jízdy 12hodin.Vlajka Mauritánie

Základní informace

 • Hlavní město: Nouakchott /Nuakčott/
 • Počet obyvatel: 3 437 610 (odhad 2013)
 • Rozloha: 1 030 700 km2
 • Úřední jazyk: arabština, francouzština
 • Měna: 1 Ouguiya /ukkíja/ (MRO) = 5 Khoumů /chúmů/
 • Čas: Praha -1 h
 • Administrativní uspořádání: 12 regionů + 1*; Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh Ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott*, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza
 • Délka hranic: 5 074 km
 • Sousední státy: Alžírsko, Mali, Senegal, Západní Sahara.

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: Tropické, suché a horké, pouštní
 • Reliéf: Většinu území pokrývá poušť (Sahara) s vádí a svědeckými horami
 • Nejvyšší bod: Kédia d´Idjil 910 m n.m.
 • Nejnižší bod: Sebkha de Ndrhamcha -3 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 560 USD
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 2 150 (2005) 2 600 USD (odhad 2006)
 • Inflace: 7% (odhad 2003)
 • Směnný kurz: 271,3 ouguiya za 1 USD
 • Nezaměstnanost: 20% (odhad 2004)
 • Nerostné zdroje: rudy železa a mědi, sádrovec, fosfáty
 • Využití půdy: orná půda 0,2%, louky a pastviny 38%, trvalé kultury 0%, lesy 4%, ostatní 58%
 • Zemědělství: při pobřeží a v oázách, proso, luštěniny, rýže, palma datlová, chov ovcí, koz a skotu, rybolov
 • Průmysl: zpracování ryb a těžba železné rudy, mědi a sádrovce

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Arabové a Berbeři 82%, Wolofové 7%, Tukelérové, Mandingové, Fulbové
 • Náboženství: Islám 100%
 • Věková struktura: 0-14: 45,5%; 15-64: 52,4%; 65+: 2,2%
 • Porodnost: 40, 56 narozených na 1000 obyvatel za rok (odhad 2007)
 • Úmrtnost: 11,89 zemřelých na 1000 obyvatel za rok (odhad 2007)
 • Přirozený přírůstek: 2.867% (odhad 2007)
 • Střední délka života při narození: 53,51 let
 • HIV pozitivní: 0.6%

  Historicko politický přehled

 • Po státním převratu 6.8.2008 vládne v zemi generál Mohamed Ould Abdelaziz!!!
 • Prezident: Sidi Ould Cheikh Abdallahi (od 19. dubna 2007)
 • Premiér: Zeine Ould Zeidane (od 20. dubna 2007)
 • Úřední název: al-Džumhúríja al-Islámíja al-Mauritáníja
 • Státní zřízení: Republika
 • Státní svátky: Independence Day 28.listopadu (nezávislost na Francii v roce 1960)
 • Politické strany: AC - Action for Change, Alternative, APP - Popular Progressive Alliance, FP - Popular Front, HATEM - Mauritanian Party for Union and Change, PCD - Democratic Cooperation Party, PLEJ - Party for Liberty, Equality, and Justice, PMR - Mauritanian Renewal Party, PMRC - Mauritanian Party of Renewal and Concord, PPM - Mauritanian People’s Party, PRDR - Republican Party for Democracy and Renewal, PRDS - Democratic and Social Republican Party, PRM - Mauritanian Regroupment Party, PUDS - Social Democratic Unionist Party, RD - Democratic Renewal, RDU - Rally for Democracy and Unity, RFD - Rally of Democratic Forces, RNDLE - National Rally for Democracy, Liberty, and Equality, UCD - Union of the Democratic Center, UDP - Union for Democracy and Progress, UFD - Union of Democratic Forces, UFP - Union of the Forces of Progress, UNM - Mauritanian National Union, UPSD - Popular Social and Democratic Union.
 • Prezidentské volby: Sidi Ould Cheikh Abdallahi v prvním kole získal 24,80% a ve druhém 52,85% hlasů. Do druhého kola s ním postoupil kandidát Ahmed Ould Daddah za RFD. Prezident je volen dvoukolově na 5 let.
 • Národního shromáždění podle obsazených křesel: Rally of Democratic Forces (RFD) 15; Union of the Forces for Progress (UFP) 8; Republican Party for Democracy and Renewal (PRDR) 7; Popular Progressive Alliance (APP) 5; Rally for Democracy and Unity (RDU) 3; Union for Democracy and Progress (UDP) 3; Mauritanian Party for Union and Change (HATEM) 2; Democratic Renewal (RD) 2; Rally of Democratic Forces-Union of the Forces for Progress (RFD-UFP) 2; Mauritanian Party for Union and Change-Popular Progressive Alliance (HATEM-APP) 2; Popular Front (FP) 1; Social Democratic Unionist Party (PUDS) 1; Alternative 1; National Rally for Democracy, Liberty, and Equality (RNDLE) 1; Union of the Democratic Center (UCD) 1; Nezávislí 41
 • Parlament má dvě komory - Národní shromáždění (95 křesel - zástupci jsou voleni na 5 let) a Senát (56 křesel na šest let).
 • Politické specifikum: Premiér je jmenován Prezidentem

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Očkování není povinné. Pokud však pobyt v Mauretánii přesahuje dva týdny, může být požadováno očkování proti žluté zimnici.
 • Vízum: ano (Česká republika spadá pod velvyslanectví Mauretánie v Moskvě. Praktičtější je však cestovat do Mauretánie přes Maroko a vyřídit si vízum na Generálním konzulátu Mauretánie v Casablance. K udělení víza je nutno předložit pas s platností minimálně 6 měsíců, 2 fotografie formátu 4,0 x 3,5 cm, fotokopii té stránky pasu, na které jsou uvedeny údaje o žadateli a vyplnit formulář ”Žádost o vydání víza”. Na formuláři žádosti musí být povinně vyplněno místo ubytování v Mauretánii. U státních zaměstnanců může být požadováno potvrzení o dovolené. Žádosti jsou přijímány denně od 8.00 do 11.00 (v pátek do 10.30 hod.). Vízum je vydáno následující pracovní den. Poplatek za vystavení víz pro krátkodobý pobyt činí 200,- MAD (cca 20,- euro) za 1 vstup. Dle sdělení mauretánského generálního konzulátu v Casablance je možno získat vízum na hranicích Mauretánie (i na letišti), tento postup je však doprovázen vyšším poplatkem - cca 50,- euro.)
 • Mapa Mauritánie
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky v Maroku (spravuje též Mauritánii)
 • On line rádia
 • On line tisk: Mauritanian News Agency (AMI)
 • On line TV: Žádné
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RIM
 • Řízení vozidla: vpravo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +222
 • Internetová doména: .mr
 • 220V/50Hz (evropská zásuvka)
 • Mauritánie je přímořský stát v západní Africe. Leží na území Saharské pouště a severního okraje Sahelu, proto je zde po celý rok horko a sucho. Teploty od jara do podzimu běžně dosahují 40°C. Od prosince do března jsou teploty nižší a mohou klesnout až k 10°C. Prší zde velmi málo a především mezi červnem a říjnem. Ceny jsou na naše poměry nízké, běžné je smlouvat. Do Mauritánie létá Air France. Autem se lze do země dostat bezpečně z Maroka, resp. Západní Saharu, přesto je nutné se držet silnice, protože v okolí jsou minová pole. Pokud vás láká poušť je Mauritánie to pravé. Za návštěvu stojí města v oázách - Atâr, Chinguetti a Ouadâne a především město Chinguetti a Ouadane, kde leží starobylá mešita, která je považována za sedmé nejsvatější město islámu. Chinguetti a okolní města (Ksour of Ouadane, Tichitt a Oualata) jsou na seznamu UNESCO World Heritage Site. Na seznamu UNESCO je též národní park Banc d'Arguin, který je vyhledáván vodními a zimujícími ptáky. Turisticky není země příliš vyhledávána.

  Obecně

  Ve středověku (7. - 11. století) patřila Maritánie do Ghanské říše. V průběhu 8. století konvertovala většina Berberů k Islámu. V 11. století zemi dobyli Maročané - Almorávidi, kteří zemi spravovali po další století. Během 13. a 15. století patřila jižní část země pod správu říše Mali. Od 15. století se území dostalo pod správu marockého sultána. V roce 1441 připluli do oblasti Portugalci. Koncem 15. století zřídili Portugalci od pobřeží do vnitrozemí obchodní a otrokářské stezky, ale místní knížectví nadále uznávala svrchovanost marockého sultána. V průběhu 15. - 16. století se na území východní Maretánie zformovala muslimská říše Songhai, která se rozšířila přes celé území západního Sahelu. V roce 1817 se pobřežní oblasti dostaly do sféry francouzských zájmů. Od roku 1903 byla Mauretánie francouzským protektorátem v rámci Francouzské západní Afriky, od roku 1920 pak kolonií, resp. členem Francouzské západní Afriky. V roce 1946 získala statut zámořského území Francie a od roku 1956 částečnou autonomii s místní samosprávou. V letech 1957-1958 proběhla v zemi četná povstání za nezávislost země, která vyvrcholila v roce 1960 prohlášením nezávislosti. V začátcích státu si Mauretánie nárokovala území Západní (Španělské) Sahary a po odchodu Španělů roku 1976 byla část Západní Sahary okupována mauretánskými vojsky. Teprve v roce 1979 se Mauretánie z území Západní Sahary stáhla a svých nároků vzdala. V zemi bylo v roce 1980 oficiálně zrušeno otroctví, ale praktikuje se stále. To vede ke konfliktu mezi vládnoucími Araby a podřízenými černochy, kteří hledají útočiště v sousedním Senegalu (Největší konflikt vypukl v roce 1989). Státním převratem v roce 1984 se k moci dostal prezident Taja. V roce 1989 měla Mauretánie ozborojený konflikt se Senegalem. V referendu v roce 1991 schválila naprostá většina voličů novou ústavu, která legalizovala pluralitní systém a zakotvila jako státní zřízení “islámskou republiku”. V roce 1992 se konaly první pluralitní volby prezidenta od vyhlášení nezávislosti a parlamentní volby. Taya se udržel u moci i během voleb v roce 2003. V roce 2007 se ve volbách stal prezidentem Abdallahi. Od tohoto roku je otroctví trestné.

  Území Mauritánie bylo v prvohorách zalito mořskými vodami. Na jeho dně se vytvořily mohutné vrstvy písku, které vytvořili rozsáhlé pískovcové vrstvy v Adaru. Na konci karbonu začalo moře ustupovat a tento proces se ukončil v pleistocénu. Povrch je zploštělí a uniformní tvořený laterickými, hlinitými a písčitými vrstvami až 80 metrů silnými. Průměrná nadmořská výška většiny povrchu nedosahuje ani 200 m n.m.. Nejvyšší místa leží na severozápadě země ve vrchovině Zemmur. Pobřeží má délku 750km. Na severu je příkré a k jihu se stávavá rovinaté, lemované lagunami a slatěmi.

  Podnebí je převážně aridní. Na jihu semiaridní až savanovité a sahelské. Na jihu činní srážkový úhrn 250 - 500mm a období dešťů je zde mezi červencem a říjnem. Teploty v lednu dosahují 22°C a během léta 30°C. K severu a východu srážky klesají a na severovýchodě nedosahují ani 100mm. Je zde též velká denní teplotní amplituda. V noci teploty klesají k 10°C a přes den mohou dosáhnout 40°C. Na pobřeží je klima příjemnější, ale vítr brzdí srážky. Hlavní město Nouakchott má pouhých 75 mm srážek za rok.
  Říční síť v zemi prakticky neexistuje a země má pouze jedinou opravdovou řeku - pravý břeh řeky Senegal. Z největších přítoků Senegalu na území Mauritánie jsou řeky Karakoro a Gorgol. Ostatní toky jsou na většině území pouze periodické či epizodní. Většina země získává vodu pouze ze studní, které jsou hluboké 6 - 80m! Voda je často slaná či hořká.
  Rostlinstvo a živočišstvo patří mezi druhově nejméně rozmanité v celé Africe. Výjimku tvoří pouze oblast v okolí řeky Senegal. V lagunách na pobřeží zimuje velké množství tažných a vodních ptáků.

  Mauritánie patří mezi nejřidčeji zalidněné státy Afriky. Země dostala název podle nejpočetnějšího "etika?" - Maurů (výše pod kolonkou Arabové a Berbeři), kteří mají bronzovou pleť, úzké rty, protáhlou lebku, dlouhé vlasy a malou postavu. Pravděpodobně vznikli smíšením Berberů, Sudanidů a Arabů. Jejich společnost je rozdělena do několika tříd: válečníky a marabuty, poplatníky - chovají dobytek a služebníky.

  Zemědělství je díky nedostatku vody redukováno především na pastevectví. Nejvíce se chovají ovce, skot a zebu, velbloudi a osli. Na pobřeží Atlanského oceánu je vyvinut rybolov. Pěstování plodin je soustředěno u zdrojů vody. V oázách se pěstují datlové palmy.

  Průmysl je orientován na těžbu. Země má bohaté zdroje železné rudy, soli, sádrovce, mědi, titanu, zirkonu a ropy (zatím nejsou ropná ložiska příliš využívána).

  Doprava je orientována především na málo kvalitní silnice. Země má též 675km železničních tratí. Letecká doprava se ve vnitrozemí uskutečňuje na 15 letištích.
 • [Akt. známka: 1,89 / Počet hlasů: 19] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Tanzanie - Bagamoyo
  Dhau
  zobrazení: 2007
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC