Afrika Afrika  
Dnešní datum: 06. 12. 2019  
Tvůrčí Afrika

* Tvůrčí Afrika - ohlédnutí

Vydáno dne 09. 02. 2006 (14786 přečtení)

Tvůrčí Afrika – Všichni jsme Afričani; 5.ročník afrických divadelních setkání v Praze, Hradci Králové, Liberci a Brně; 4.-11.března 2006
Festival se koná pod záštitou Václava Havla a je letos věnován kulturám Konga.
..Tvůrčí Afrika - plakátZprávy o Africe, které k nám doléhají, jsou vesměs černobílé. Pro mnohé z nás je africký kontinent buď synonymem bídy, útrap, chaosu, válek, či naopak primitivního ráje, exotiky, přepychové či dobrodružné dovolené. Když se řekne africká kultura (už tím všeobjímajícím názvem zjednodušujeme daleko vrstevnatější skutečnost, měli bychom správně říkat africké kultury), vybaví se nám především masky, sošky, pohádky, voo doo, tamtamy, peří, tanečníci v sukýnkách křepčící kolem ohně. Pod pojmem „africké divadlo“ si pak zpravidla nevybavíme vůbec nic. Přitom právě tato oblast zažívá od 80.let minulého století svůj obrovský rozkvět, a to nejen v rámci afrického kontinentu. „Boom“ afrických autorů zasáhl západní Evropu i Spojené státy a Kanadu, kde jsou afričtí dramatici označovány za „autory třetího tisíciletí“.

Zatímco se v Čechách neznalost Shakespeara neomlouvá, nevzdělanost, přehlíživost, předsudky a klišé vůči africkým dramatikům se staly zpravidla tolerovanou samozřejmostí. Afričané trvale žijící v Čechách a věnující se divadlu, hudbě, tanci, umění, nejsou mnohdy považováni za součást české kultury! Naši zemi neváže k Africe z minulosti žádná koloniální či otrokářská vazba jako např. Francii, Belgii, Velkou Británii, Německo, Portugalsko nebo USA, neznamená to však, že nemáme s tímto kontinentem a jeho kulturou vůbec nic společného, že je nám cizí. Naopak! Současné africké dramaturgie mají kosmopolitní ráz a autoři, žijící často rozkročeni mezi několika kontinenty, řeší obdobné problémy jako my ve střední a východní Evropě. Podtitul festivalu Tvůrčí Afrika zní: Všichni jsme Afričani! Právě tímto názvem chceme vyjádřit, že všichni jsme lidé, že všichni máme stejné kořeny, podobné problémy a že si navzájem můžeme porozumět.

Festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani je zaměřený na současné africké drama a divadlo a jeho vztahy s Evropou. Je jediným festivalem svého druhu nejen v ČR, ale také v celé východní Evropě. Centrem festivalu, který v roce 2002 založila dramaturgyně Lucie Němečková, je Praha. Program se koná částečně také v Hradci Králové, Liberci, Brně.

Festival má několik dramaturgických linií:

1) Africká knihovna – po téměř třech desetiletích od vydání posledního afrického dramatu v češtině chceme od roku 2002 postupně vydávat nové překlady současných afrických her a časem tak vytvořit reprezentativní repertoár moderních her afrických autorů, jakousi moderní africkou knihovnu. Ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha vyšly z iniciativy festivalu Tvůrčí Afrika v edici Současná hry tyto tituly:

 • 2002 - Koffi Kwahulé Nestyda (P´tite souillure)
 • 2003 – Caya Makhélé Bajka o lásce, pekle a márnici (La fable du cloitre des cimetieres)
 • 2004 – José Pliya Maska Siky (Le Masque de Sika)
 • 2005 - Kossi Efoui Převozníkův malý bratr (Le petit frere du rameur) a Procházka s anonymními sousedy (La Balade des voisins anonymes)
 • 2006 – Leandre Alain Baker Dny se táhnou, noci taky (Les jours se trainent, les nuits aussi)-předpokládané vydání

  2) Setkání s africkým dramatikem – vydání současného afrického dramatu každoročně provází návštěva jeho autora a série besed se čtenáři a diváky spojená se scénickým čtením vydané hry. Hosty minulých ročníků byli:

 • Koffi Kwahulé (2002)
 • Caya Makhélé (2003)
 • José Pliya(2004)
 • Kossi Efoui (2005)
 • Léandre- Alain Baker (2006)

  3) Afrika a Afričané na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava – Od roku 2003 je zároveň každá z přeložených afrických her nastudována předními českými režiséry a herci a uvedena v premiéře v Českém rozhlase 3 Vltava. Dosud byly realizovány tyto rozhlasové inscenace:

 • 2003 – Caya Makhélé Bajka o lásce, pekle a márnici (režie Lída Engelová)
 • 2004 – José Pliya Maska Siky (režie Ivan Chrz)
 • 2005 – Kossi Efoui Převozníkův malý bratr (režie Lída Engelová)
 • 2006 – Léandre- Alain Baker Dny se táhnou, noci taky (r.Lída Engelová)

  4) Afrika a Afričané na scéně – každoroční přehlídka divadelních inscenací her afrických dramatiků a inscenací s tématem Afriky a euro-afrických vztahů, rovněž inscenací hraných Afričany.
  Z vydaných textů byly realizovány a v rámci festivalu představeny tyto tituly:

 • 2004 – Koffi Kwahulé Nestyda (DAMU Praha)
 • 2005 – Caya Makhélé Bajka o lásce, pekle a márnici (Divadlo na prádle, Praha)
 • - Kossi Efoui Převozníkův malý bratr (Divadlo Viola)
 • 2006 –José Pliya Syndrom dobrodince (DAMU Praha), Leandre Alain Baker Dny se táhnou, noci taky (Čro3-Vltava).
  Kromě těchto inscenací bylo dosud představeno v dramaturgii festivalu dalších 7 titulů na daná“ africká a euro-africká“ témata.

  5) Přednášky, diskuse, dílny – praktické divadelní počiny provázejí teoretické semináře, dílny, přednášky, diskuse.
  Dosud byly realizovány:

 • 2002 a 2005 - Přednášky o současném divadle frankofonní subsaharské Afriky - Sylvie Chalaye (francouzská teatroložka a divadelní publicistka, mimořádná profesorka na Univerzitě v Rennes 2 a Paris III), Přednáška z roku 2002 byla publikována v časopise Nový Orient (3/2003).
 • 2003 – kulatý stůl na téma Kolonialismus a kultura (záznam přetištěn v časopise Svět a divadlo 3/2003).
 • 2004 – diskuse na téma Tradiční a současné podoby afrických masek (záznam otištěn v Divadelních novinách č. 10/ 2005).
 • 2005 – kulatý stůl na téma Africké perspektivy české kultury
 • 2006 – kulatý stůl o kulturách Konga

  6) Africká noc – kulturní večer, během něhož se divadlem, hudbou, zpěvem, recitací, tancem, ale i řemeslnými a kulinářskými výrobky představují Afričané žijící v Čechách, zejména v Praze, ale i další umělci inspirovaní Afrikou. První a třetí ročník se konal v Divadle na prádle, druhý v Činoherním klubu, kde vystoupili mj. hudební skupina Zouglou, DJ Afrikatu, Adda Keddam, hudebně taneční formace Angobraz, taneční skupina Ba-to-cu, Divadlo na voru, brněnský divadelní spolek Čára, orientální tanečnice Adila, hudební skupina Tshikuna a další. Loni filosofii Africké noci převzal hudebně taneční večer věnovaný Beninu.Letos se uskuteční večer ve znamení konžské kultury, během nějž vystoupí skupina Nsango Malamu (Kongo, Angola, ČR) hrající duchovní africkou hudbu v jazyce lingala.

  7) Afrika ve filmu – cílem této dramaturgické linie je představovat zajímavé stránky africké kinematografie, zejména ve spojení s divadlem. První ročník nabídl svým zájemcům film Beninčana Jeana Odoutana Barbecue pejo,v roce 2003 to byla projekce senegalského filmu Djibrila Diopa Mambétyho Hyeny podle Dürrenmattovy hry Návštěva staré dámy. V roce 2004 film Alžířana Abdelkrima Bahloula Zavražděné slunce.V roce 2005 dva filmy beninského režiséra Richarda de Medeirose, který byl zároveň hostem festivalu. V roce 2006 dva dokumenty Leandra Alaina Bakera věnované dvěma osobnostem konžské kultury a politiky-Sony Labou Tansi, Tchicaya U Tam´Si.

  Smyslem a cílem projektu je:

 • 1/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních afrických divadelních kultur, a to zejména prostřednictvím prezentace her afrických autorů a hostování afrických divadelních skupin
 • 2/ inspirovat české divadelníky a nabídnout nesmírně životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii
 • 3/ obohacovat současné divadelní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity tzv. českých Afričanů – „nových Pražanů, Čechů
 • 4/ proměnit vnímání divadla v Čechách směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

  Během čtyřleté existence festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani se nám mj. podařilo:

 • 1/ mezi diváky z řad odborníků i laiků vzbudit zájem a zvýšit povědomí o současných projevech afrických divadel a dramaturgií
 • 2/ ve spolupráci s Divadelním ústavem Praha vydat v edici Současná hra 4 hry a 1 monodrama současných afrických autorů
 • 3/ ve spolupráci s ČRo 3 – Vltava uvést tři rozhlasové premiéry her afrických autorů
 • 4/ inspirovat české profesionální divadelníky (např. Lída Engelová, Eva Salzmannová, Petr Hruška aj.) k inscenacím her současných afrických autorů – všechny hry vydaných autorů byly s úspěchem realizovány buď v rozhlase nebo v divadle
 • 5/ zmapovat a podchytit kulturní aktivity „českých Afričanů“ a iniciovat vznik nových aktivit, prezentovaných dosud zejména v rámci festivalového programu nazvaného Africká noc
 • 6/ oslovit zejména mladé diváky, počínaje těmi nejmenšími dětmi, jimž nabízíme pravidelně představení afrických pohádek
 • 7/ částečně propojit publikum majoritní společnosti s minoritami, a to nejen Afričany, na festivalové akce chodí také další cizinci či příslušníci menšin
 • 8/ propagovat pražské a české divadlo, kulturu v zahraničí, a to mj. prostřednictvím ohlasů ve francouzském časopise Africultures a rádiu RFI a chorvatském internetovém časopise Teatar.

  Léandre Alain Baker - dramatik, filmový režisér a scénárista, herec. Generační souputník autorů jako Koffi Kwahulé, Caya Makhélé, José Pliya a Kossi Efoui, kteří byli hosty minulých ročníků festivalu. Přestože opět nabízí zcela odlišnou tvář této tzv. generace osmdesátých let současných afrických autorů, přinejmenším jedno má se svými generačními druhy společné: nepíše výhradně pro africké herce a publikum, jeho hry - pojednávající o intimních vztazích mezi mužem a ženou stejně jako o vztazích mezi Afričany a Evropany – jsou srozumitelné všem. Pokud bychom hledali nějaké paralely s českou literaturou, pak můžeme říci, že Bakerovy hry vzdáleně mohou připomínat např. Topolovu Kočku na kolejích, Dvě noci s dívkou či Kunderovy Směšné lásky. Nicméně Baker je originální autor, který umně propojuje své africké kořeny se svými současnými zkušenostmi uprostřed francouzské společnosti a kultury.
  Narodil se v Bangui (Kongo-Brazzaville)v roce 1960. Nejprve působil ve své mateřské zemi jako herec, posléze se vydal do Paříže studovat filmovou režii. Spolupráce s krajanem Cayou Makhélém na revue Equateur ho přivedla ke psaní. V prestižním nakladatelství L´Harmattan vydává svůj první román Il s´acheve le Voyage a zároveň získává 2.cenu 18.ročníku Soutěže rádia RFI za hru Les jours se trainent...les nuits aussi (česky Dny se vlečou, noci taky– černá komedie o tom, co může způsobit jedno takové nečekané setkání s černochem ve vlastní koupelně.). Hra vyšla v Lansmanově nakladatelství v Belgii. Premiéru měla v roce 1991 v divadle Studio des Champs-Elysees v režii Gabriela Garrana. Na námět této hry vznikl též krátký film s názvem Un Pygmée dans la baignoire (Pygmej v koupelně). V Čechách vychází tato hra poprvé v revidované verzi v edici Současná hra Divadelního ústavu (přeložili: Matylda a Michal Lázňovští). Rozhlasovou verzi uvádí v premiéře ČRo Vltava v režii Lídy Engelové. Dramaturgie: Hynek Pekárek. Hudba: Michal Rataj. Obsazení: Muž/ David Novotný, Nathálie (Paní)/ Tereza Bebarová, Erik (Pán)/ Ivan Řezáč.

  Českým zájemcům budou dále promítnuty dva Bakerovy dokumentární snímky o zakladatelích moderního afrického dramatu –Sony Labou Tansi Diogène à Brazzaville a Tchicayovi U Tam´Si Tchicaya, la petite feuille qui chante son pays.

  Hugues Serge Limbvani (1965) - všestranný umělec, původem z Konga-Brazzaville, který se divadlu věnuje od čtrnácti let. Divadelní praxi nabyl především ve známém divadle Ngunga v Brazzaville. Během svého působení v tomto divadle získal několik ocenění nejen jako herec, ale také jako režisér, choreograf, hudebník i tanečník. Založil svou vlastní divadelní skupinu Boyokani Company a zadaptoval pro ni množství textů afrického i evropského repertoáru. Se svou skupinou, tvořenou herci z různých koutů frankofonní subsaharské Afriky, hostuje nejen v Africe, ale také v Evropě a Kanadě. Sám se specializuje na vypravěčské umění, který má v Africe, ale třeba také na Antilách, Brazílii či ve Francii velkou tradici a ohlas. Vede také na toto téma různé dílny a semináře. Spolupracuje s rádiem RFI a Rádiem Afrika n°1.

  José Pliya - Syndrom dobrodince
  Posluchač režie a dramaturgie DAMU, Jan Tošovský, se loni zúčastnil překladatelské dílny, kterou uspořádalo Činoherní studio v Ústí nad Labem. K překladu si vybral text Beninčana Josého Pliyi (v edici Současná hra DÚ vyšla ve spolupráci s festivalem jiná hra, Maska Siky), který je dialogem Matky a její chráněnkyně Vido, kterou ukryje před smrtelným nebezpečím, pod nímž si můžeme představit holocaust, genocidu ve Rwandě, masakr ve Srebrenici… Nebezpečí pomine a dívka chce odejít. Matka jí v tom brání. Očekává nejen vděk a poslušnost, ale zároveň se bojí, že bez Vido už nezvládne žít. Tato hra byla v podobě scénického čtení představena v rámci 4.ročníku festivalu Tvůrčí Afrika v kavárně Divadla Na Prádle v podání Vladimíry Striežencové a Jany Pidrmanové).

  Nsango Malamu znamená v jazyce lingala Dobrá zpráva. Zároveň je to název jedinečného, seskupení muzikantů, které v Čechách nemá obdoby. Členové této skupiny pocházejí z Konga, Angoly a v současné době žijí, pracují a vystupují v České republice, kde našli také své tuzemské spoluhráče. Specializují se na africkou duchovní hudbu, tzn. gospely a duchovní písně inspirované tradiční či folklórní hudbou své mateřské země (Kongo, jak známo, je hudební africkou velmocí, která inspirovala mnohé umělce z celého světa!). Zpěváci jsou zároveň bubeníky. Kromě magie afrických bubnů rozezní také u nás neznámý hudební nástroj esanzo. Nsango Malamu bývá často hostem různých festivalů, plesů, hrají také v kostelích, na svatbách i školních akcích.
  Jako host vystoupí bubeničtí žáci vedoucího skupiny, Jacquese Moliby, Žakovi žáci, a možná zahraje i nejmladší hráčka na africký buben v ČR, Sofie.
 • [Akt. známka: 2,25 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Lucie Němečková | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Mandril rýholící
  Pár mandrila, dole je robustnější samec,
  zobrazení: 5227
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC