Afrika Afrika  
Dnešní datum: 14. 12. 2019  
Ostrovy

* Komory

Vydáno dne 12. 03. 2012 (10492 přečtení)

Ostrovy, které mohly být rájem. Postihla je však pohroma krátkodobých změn vlád, což nakonec vedlo k odtržení ostrova Mayotte. Patří mezi nejchudší země Afriky.Vlajka Komor - staráVlajka Komor - nová

Základní informace

 • Hlavní město: Moroni
 • Počet obyvatel: 737 284 (odhad 2012), 596 200 (odhad 2001)
 • Rozloha: 1 862 km2 (s nárokovaným ostrovem Mayotte 2236 km2)
 • Úřední jazyk: komorština, arabština, francouzština
 • Měna: 1 Komorský frank (KMF) = 100 centimů
 • Čas: Praha + 2 h
 • Administrativní uspořádání: 3 ostrovy a 4 (samosprávy) - Grande Comore (Njazidja), Anjouan (Nzwani), Moheli (Mwali a Moroni); ostrov Mayotte se hlásí k Francii!
 • Délka hranic: 0 km
 • Sousední státy: ostrovní stát

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: tropické, období dešťů od listopadu do května
 • Reliéf: ostrovy sopečného původu lemované korálovými útesy
 • Nejvyšší bod: Le Kartala 2 360 m n.m.
 • Nejnižší bod: hladina Indického oceánu 0 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 750 USD (2010)
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 1 200 USD (2011)
 • Inflace: 3.8%
 • Směnný kurz: 1 USD (americký dolar) = 372.861 KMF (komorský frank)
 • Nezaměstnanost: 20%
 • Nerostné zdroje: -
 • Využití půdy: orná půda 35%, louky a pastviny 7%, trvalé kultury 10%, lesy 18%, ostatní 30%
 • Zemědělství: hlíznaté plodiny, banánovník, palma kokosová, cukrová třtina, ylang-ylang (surovina pro výrobu éterických olejů), vanilka, hřebíček, rybolov, chov ovcí a skotu
 • Průmysl: rybolov, turismus a vonné esence

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Komořané 97%, Makuové 1,6%
 • Náboženství: islám 98%
 • Věková struktura: 0-14: 41,6%, 15-64: 55,3%, 65+: 3,1%
 • Porodnost: 31,49 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 8,19 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 2%
 • Střední délka života při narození: 63 let
 • HIV pozitivní: 0.1

  Historicko politický přehled

 • Prezident: Ikililou Dhoinine (od 26. května 2011)
 • Premiér: Funkce není - hlavou vlády je prezident. Komory mají tři guvernéry (viceprezidenty) - za každý ostrov jednoho - Fouad Mohadji (Mohéli), Mohamed Ali Soilih (Grande Comore) a Nourdine Bourhane (Anjouan).
 • Úřední název: Union des Comores (Francouzky), Udzima wa Komori (Komorsky), al-Ittiḥād al-Qumurī/Qamarī (arabsky)
 • Státní zřízení: federativní republika
 • Státní svátky: Independence Day 6.července (získání nezávislosti na Francii v roce 1975)
 • Politické strany: Convention for the Renewal of the Comoros (CRC), Islands' Fraternity and Unity Party (CHUMA), DJAWABU, Mwangaza - Dialogue Proposition Action (DPA), Espoir 2000 - Hope 2000, Democratic Front (FD), Democratic Front of the Comoros (FDC), National Front for Justice (FNJ - islamisté), Comoran Popular Front (FPC), Maecha Bora, Movement for Democracy and Progress-New Democratic Generation of the Comoros (MDP-NGDC), Movement for the Comoros (MPC), Comoran Party for Democracy and Progress (PCDP-Djamnazi), Rally for Change and Democracy (RACHADE), Rally for a Development Initiative with an Enlightened Youth (RIDJA), Rally for Democracy and Renewal (RDR), National Rally for Development (RND), National Rally for Development-Renewal (RND-R), SHAWIRI, Union for Democracy and Decentralization (UDD), Comoran Union for Progress (UDZIMA), National Union for Democracy in the Comoros (UNDC), Realizing Freedom’s Capability (UWEZO)
 • Prezidentské volby: První kolo proběhlo 10. 11. 2010 pouze na Mohéli, druhé kolo pak celorepublikově 26.12.2010. Ikililou Dhoinine získal v prvním kole 28.19%, ve druhém pak 60.91%. Mohamed Said Fazul získal v prvním kole 22.94% a ve druhém 32.81%. Poslední kandidát, který postoupil do druhého kola byl Abdou Djabir, v prvním kole získal 9.88% hlasů a ve druhém 6.28%.
 • Národní shromáždění (Parlament): Parlament je jednokomorový a má 33 křesel. 15 členů volí regionální zákonodárné sbory a 18 členů je voleno nadpoloviční většinou hlasů v jednomandátových obvodech (jako naši senátoři).
 • Parlamentní volby: Proběhly 6. a 20. prosince 2009. 12 křesel získala koalice guvernérů ostrovů Camp of the Autonomous Islands (Camp des Îles Autonomes). 6 křesel strana bývalého prezidenta Azali Assoumani - Convention for the Renewal of the Comoros. Zbylých 15 křesel mají zástupci regionálních shromážděních.
 • Vládní webové stránky
 • Politické specifikum: Volební termíny jsou pětileté. Volební systém dvoukolový. V předsednictví Unie se střídají jednotlivé ostrovy - Mohéli 2011-2016; Grande Comore 2016-2021; Anjouan 2021-2026. To znamená, že v prvním kole prezidentských voleb vyberou občané předsedajícího ostrova tři kandidáty. O jednom z nich se pak rozhodne v celorepublikových volbách, zda se stane prezidentem. Právní systém je mix islámského a francouzského práva.

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Ne. Zdravotní riziko představují cholera, hepatitida typu A a malárie!
 • Vízum: Platné vstupní vízum a zpáteční letenka. Vízum je možno získat na Velvyslanectví Komorského svazu v Paříži na adrese: 20, rue Marbeau, 75016 Paris, tel. 0033 1 40679054, fax: 0033 1 48451365. Při pobytu na tři týdny lze získat vízum i na letišti (nutné předem ověřit!!!).
 • Mapa Komor
 • MZV - základní turistické informace
 • Komory - Velvyslanectví Addis Abeba (Etiopie)
 • On line rádia: RFO Mayotte - vysílá z francouzského ostrova Mayotte
 • On line tisk: : Al-Watwan
 • On line TV: : -
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): KM
 • Řízení vozidla: vpravo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +269
 • Internetová doména: .km

  Komory, které leží v Mozambickém průlivu mezi Tanzanií, Mozambikem a Madagaskarem, mohly být turistickým rájem jako Seychely, ale 20 převratů od získání nezávislosti udělalo z Komor jednu z nejchudších zemí. Země vyváží pouze zemědělské produkty, které trpí značnými výkyvy cen. Komory dále několikrát čelily rozpadu a proběhlo několik válek mezi ostrovy. V roce 2009 se po referendu odtrhl k Francii ostrov Mayotte.
  Turistické atrakce: pláže; aktivní sopka Karthala; o. Grande Comore, město Mitsamiouli - lidové slavnosti s šavlovým tancem; o. Mohéle, město Fomboni - hrobky starých vládců.
  Současný prezident je z ostrova Mohéli, který je v opozici vůči ostatním dvěma ostrovům. Proto na ostrovech přetrvává riziko občanských politických demonstrací a civilních nepokojů, včetně násilných střetů mezi policií a demonstranty. Pro turistu platí, že je lépe se veřejným shromážděním vyhnout. Vývoz, průvoz i dovoz jakýchkoliv živočichů, rostlin a předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře je trestný. Povolen je vývoz uměleckých předmětů.
  Pro případ úrazu je nezbytné mít kvalitní pojištění, kreditní kartu i hotovost. Z vodovodních kohoutků neteče pitná voda.
  Na ostrovech je zachovalá síť silnic, nedoporučuje se však cestovat v noci a spíše využívat místní taxíky. Telekomunikační spojení je nespolehlivé, výpadky vody a elektřiny jsou běžné.
  Jachting, podobně jako u celého východního pobřeží Afriky, ohrožuje pirátství.

  Obecně

  Komorské souostroví leží na strategickém místě při severním vstupu do Mozambického průlivu mezi Afrikou a Madagaskarem. Skládá se ze čtyř hlavních ostrovů sopečného původu a mnoha malých korálových ostrůvku, které leží mezi 11°30´až 13°j. z. š. a 43°20´až 45°27´v. z. d..

  Souostroví Komory bylo pravděpodobně osídleno mezi pátým a desátým stoletím a to nejen Afričany, ale též lidmi z jihovýchodní Asie. Souostroví bylo známé arabským cestovatelům od 10. století, kteří se na celém východním pobřeží Afriky usazovali kvůli obchodu společně s Peršany. Evropa je objevila díky Portugalcům počátkem 16. století. Ti se zde v letech 1500 - 1505 usadili na ostrově Grande Comore. V té době vládli ostrovům Ománští sultáni, jižní část ostrova Mayotte obsadili Malgašové. Ostrovy se často stávali terčem pirátů a místem lovu otroků. I na samotných ostrovech se populace až z poloviny skládala z otroků. Ostrov Mayotte od roku 1841 patřil Francouzům, ostatní ostrovy byly jejich protektorátem od roku 1886. V roce 1912 se staly francouzskou kolonií, která byla spravována z Madagaskaru. Po druhé světové válce (1947) získaly ostrovy autonomii se zastoupeními ve francouzském parlamentu a od roku 1958 se staly francouzským teritoriem. Komory získaly plnou autonomii v roce 1961. V roce 1974 Komory hlasují poprvé o nezávislosti, všechny ostrovy s výjimkou Mayotte hlasují pro nezávislost. 6. 7. 1975 Komory jednostranně vyhlásí samostatnost.
  Prvním prezidentem se stal Ahmed Abdallah. Následující rok je sesazen a roztáčí se spirála státních převratů trvající až do roku 2001, kdy se Komory vrací k civilní vládě. První pokus o rozdělení Komor nastal v roce 1977, ostrovy Anjouan a Mohéli vyhlásily nezávislost na Komorách. V roce 2007 se pokusí od Komor znovu odtrhnout ostrov Anjouan pod vedením Mohameda Bacara. Ostrov vojensky obsadí/osvobodí vláda za pomoci vojsk Africké unie v následujícím roce. Obyvatelé ostrova Anjouan tento krok uvítali. V březnu 2009 se na ostrově Mayotte uskuteční referendum, kde většina absolutní většina obyvatel hlasuje pro plnou integraci s Francií. Vláda Komory podmínky referenda neuznává a stále si Mayotte nárokuje jako území státu Komory. Mayotte je dnes ve správě Francie.

  Ostrovy mají společný sopečný původ, ale rozdílné stáří a tím se zásadně liší. Pouze půda je tvořena převážně sopečným tufem. Nejstarší a tím nejplošší je Mayotte (vysočiny dosahují maximálně 650 m n. m.), který leží nejblíže Madagaskaru. Mayotte je obklopeno korálovými útesy. U ostatních ostrovů je jich méně. Ostrov Mohéli a Anjouan jsou mladší. Anjouan má nejvyšší vrchol M´Tingui o výšce 1 575 m n.m. Největší, nejmladší a nejvyšší je ostrov Grande Comore. Eroze zde téměř nevytvořila údolí. Nejvyšší vrchol Mount Karthala je stále aktivní sopkou s kráterem a fumarolami. Naposledy chrlila popel v roce 2005 a tisíce obyvatel muselo opustit své domovy.

  Komory jsou pod vlivem vlhkých jihozápadních a severovýchodních větrů. Více srážek přináší jihozápadní vítr. Průměrné roční srážky jsou závislé na nadmořské výšce. Od 1000 - 2500 mm na pobřeží po 5000mm na svazích Karthaly. Podnebí je tropické s teplotami 25 - 30°C. Často se zde projevují tropické cyklony. Ostrovy mají dva chody počasí - teplé a vlhké od listopadu do dubna, kdy monzun ze severu přináší maximum srážek. Od května do října vane jihovýchodní pasát, který přináší suché počasí.

  Říční síť je řídká. Pouze ostrovy Anjouan a Mohéli mají stálé řeky a podzemní vodu. Naopak lidé na ostrově Grande Comore jsou odkázáni pouze na dešťovou vodu.

  Vegetace odpovídá chodu srážek. Na závětrné straně rostou rostliny snášející sucho (vegetace africké savany včetně baobabů), na návětrné straně rostou vlhké lesy, které jsou podobné floře Madagaskaru s dvěma endemickými rody Cremocarpon a Ranevea. Na pobřeží rostou mangrovy, kokosové palmy i ovocné stromy. Původní vegetaci na mnoha místech nahrazují plantáže. Půda však trpí erozí, díky neefektivnímu zemědělství. V nejvyšších nadmořských výškách rostou vřesovce a kručinky.

  Obyvatelstvo je soustředěno převážně ve vnitrozemských vesnicích s výjimkou hlavního města Moroni. Obyvatelstvo se živí zemědělstvím. Na Komorech se stále praktikuje obchod s lidmi, včetně dětí a "otrocká práce" na plantážích.
  Rádio je hlavní komunikační prostředek.

  Ekonomie země je závislá na zahraniční pomoci. 80% lidí zaměstnává zemědělství. Země vyváží zemědělské produkty - vanilky, vonných esencí z rostlin ylang-ylang, bazalky a "citronové trávy", hřebíčku a kopry. Což vytváří 40% HDP. Hlavní obchodní partneři jsou Turecko, Francie, Singapur a Saudská Arábie. Zbylou část HDP "vytváří" pomoc od komorské diaspory v zahraničí.

  Silniční síť je zachovalá a dosahuje délky 880km, z nichž je 673 kilometrů betonových. Komory mají 4 letiště. Hlavní dopravu zajišťuje kabotáž ve 177 přístavech, námořní terminály jsou dva Mayotte a Mutsamudu.
 • [Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Homolice síťkovaná
  Homolice síťkovaná
  zobrazení: 8841
  známka: 1.50

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC