Afrika Afrika  
Dnešní datum: 07. 12. 2019  
Státy

* Ghana (Zlaté pobřeží)

Vydáno dne 13. 05. 2011 (18801 přečtení)

Ghana je považována za vstupní bránu do tropické Afriky. Je demokratická, bezpečná a mluví se všude anglicky. Láká svou historií, památkami UNESCO, přírodními krásami, zlatem, nově pak ropou a daňovým rájem.Vlajka Ghany

Základní informace

 • Hlavní město: Accra
 • Počet obyvatel: 23 887 812
 • Rozloha: 238 540 km2
 • Úřední jazyk: angličtina
 • Měna: 1 cedi (GHC)
 • Čas: Praha -1 h
 • Administrativní uspořádání: 10 regionů - Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West, Volta, Western
 • Délka hranic: 2 093 km
 • Sousední státy: Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Togo

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: tropické, horké a vlhké na jihozápadě, teplé a méně vlhké na jihovýchodě, suché a horké na severu
 • Reliéf: převážně nížinný povrch, vyšší polohy na jihu a jihovýchodě
 • Nejvyšší bod: Mount Afadjato 880 m n.m.
 • Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 700 USD (2009)
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 1 500 USD (odhad 2009)
 • Inflace: 19.3% (odhad 2009)
 • Směnný kurz: cedi (GHC) vůči americkému dolaru 1U$ = 1.4 GHC (2009)
 • Nezaměstnanost: 11% (odhad 2000)
 • Nerostné zdroje: zlato, diamanty, bauxit, manganová ruda
 • Využití půdy: orná půda 12%, louky a pastviny 22%, trvalé kultury 7%, lesy 35%, ostatní 24%
 • Zemědělství: kakaovník, palma olejná, podzemnice olejná, kávovník, banánovník, cukrová třtina, kasáva, jamy, taro, obiloviny, chov ovcí a koz, rybolov, významná je těžba dřeva; Domácí ekonomika je závislá na zemědělství (1/3 HDP) a zaměstnává více než 1/2 práce schopného obyvatelstva.
 • Průmysl: Ghana je silně závislá na mezinárodní finanční a technické pomoci. Zlato a kakao jsou hlavními zdroji deviz, vysoké ceny zlata a kakaa pomohl udržet růst HDP v letech 2008 a 2009. V blízké budoucnosti se očekávájí zvýšené příjmy z těžby ropy.

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Akanové 44%, Mosijové 16%, Eveové 13%, Gaové 8%
 • Náboženství: animismus 38%, islám 30%, křesťanství 24%, ostatní 8%
 • Věková struktura: 0-14: 37.2%, 15-64: 59.2%, 65+: 3.5%
 • Porodnost: 28.74 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 9,13 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 1,9%
 • Střední délka života při narození: 60 let
 • HIV pozitivní: 1,9% (odhad 2007)

  Historicko politický přehled

 • Prezident: John Dramani Mahama (od 25.7. 2012) John Atta Mills (od 3 .ledna 2009 - zemřel 25.7.2012)
 • Více-prezident: -?-
 • Úřední název: Republic of Ghana
 • Státní zřízení: republika
 • Státní svátky: Den nezávislosti 6.března (od Velké Británie v roce 1957)
 • Politické strany: National Democratic Congress, New Patriotic Party, Convention People's Party, Democratic Freedom, Independent, Democratic People's, Reformed Patriotic Democrats, Grand Coalition ((Velká koalice) People's National Convention, Great Consolidated Popular Party, Every Ghanaian Living Everywhere)
 • Prezidentské volby: Prezident je volen na čtyřleté období. Poslední volby proběhly 7. prosince a 28. prosince 2008. John Atta Mills (National Democratic Congress) vyhrál volby až ve druhém kole. V prvním získal 47.92% hlasů a ve druhém 50.23% hlasů. Porazil Nana Akufo-Addo z New Patriotic, který vyhrál první kolo voleb.
 • Národní lidové shromáždění má 230 členů, kteří jsou přímo voleni v jednokolových volbách se čtyřletým mandátem.
 • Národního shromáždění podle obsazených křesel: Poslední volby proběhly 7. prosince 2008.
  National Democratic Congress - 114, New Patriotic Party (NPP) -107, Nezávislí (Independent) - 4, People's National Convention - 2, Convention people's Party - 1
 • Politické specifikum: Demokracie evropského typu

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Ano, je vyžadován očkovací průkaz s vakcinací proti žluté zimnici. V zemi je rozšířená malárie.
 • Vízum: Ano, o vízum lze požádat na Velvyslanectví Ghany v Praze, V Tišině 4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.
 • Mapa Ghany
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky v Ghaně
 • On line rádia
 • On line tisk: The Ghanaian Chronicle, Daily Graphic, Daily Guide, The Mail
 • On line TV: Ghana Broadcasting Corporation (GBC), Metro TV, TV3, MultiChoice
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): GH
 • Řízení vozidla: vpravo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +233
 • Internetová doména: .gh

  Ghana byla součástí Britského impéria a jako první země v Africe 6.3.1957 získala nezávislost. Po vojenském režimu panuje v zemi demokracie evropského typu a úroveň bezpečí je dobrá. Za návštěvu stojí město Cape Coast (UNESCO), Kumasi (Ašantské království a trhy), Kakum National Park, Mole National Park a další... Turista je v zemi vítán, ale měl by si dát pozor na dovoz drog, cigaret bez zdravotního varování a jakékoliv erotické a pornografické materiály. Nákup valut je regulován státem a výměna je možná v bankách nebo státem autorizovaných směnárnách Forex a na základě průkazu totožnosti. Ze země se naopak nesmí vyvážet přírodniny, drogy, historické předměty, tradiční tkaniny kente a zbraně.

  Obecně

  Ghana leží při severním okraji Guinejského zálivu.
  Území státu bylo osídleno od starší doby kamenné. Země nese označení po staré říši Ghana, která vznikla ve čtvrtém století n. l. Říše Ghana či Wagadou se rozprostírala v širokém oblouku řeky Niger na území dnešních států Mali a Mauretánie. Slovo Ghana v jazyce sarakolé označuje „vládce či krále“. Říše Ghana dosáhla největšího rozmachu v průběhu 9. - 11. stolení. Ve 13. století se rozpadla. Vládu převzali panovníci národa Sosso, kteří byli poraženi koalicí menších států v bitvě u Kirina (1240) pod vedením prince Mandinka Sundiata Keita a tak vznikla následně říše Mali. Část původních obyvatel říše Ghany, sousedními kmeny označovaných jako Akanové, proniklo do oblasti Guinejského zálivu v průběhu 12. - 14. století. Akanové od 15. do 19. století na území dnešní Ghany založili několik desítek Akanských království – např. Akwamu, Ashanti, Ga, Ewe, Fanti,...

  Jako první Evropané dorazili na území dnešní Ghany v roce 1471 Portugalci, kteří zde založili o deset později pevnost Elminu. Portugalci nazvali území jako Zlaté pobřeží (byl užíván až do roku 1957), jelikož Akanové těžili bohaté zásoby zlata. Zlato bylo součástí obchodu země a hlavní vývozní komoditou (v 16. století zajišťovalo 1/3 světové produkce zlata).

  V roce 1553 přilákalo zlato první Anglické kupce, které v roce 1642 následovali Holanďané, později Dánové a Němci. Při pobřeží vznikala síť pevností. V roce 1863 založili Angličané na pobřeží Ghany kolonii Zlaté pobřeží (Gold Coast). Angličané postupně pronikali na sever, ale setkávali se s tuhým odporem Ašantů, který zlomili až v roce 1901, kdy připojili sever ke své kolonii. Angličané zde pokračovali v těžbě zlata, dále pak mangan, bauxit a diamanty. Monokulturní plodinou se stalo kakao.
  Národně osvobozenecký „boj“ začal v roce 1920, kdy byl založen Západoafrický národní kongres, který v roce 1925 dosáhl vzniku ústavy Zlatého pobřeží. V průběhu druhé světové války země bohatla a prošla změnou rozvrstvení společnosti. V roce 1946 byla přijata nová ústava, která zaručovala v zákonodárné radě vyšší počet rodilých Afričanů. V roce 1949 založil Dr. Kwame Nkruham Ústavní lidovou stranu, která si brzy získala všelidovou podporu, a jejím cílem bylo dosažení úplné nezávislosti. Británie byla postupně nucena přijmout některé reformy, například uspořádat v roce 1954 volby do Zákonodárného shromáždění. Volby vyhrála Ústavní lidová strana a totéž se opakovalo v roce 1956. Británie 6.3.1957 poskytla zemi statut dominia, v jejímž čele stál guvernér jmenovaný britskou Královnou. V roce 1960 byla prohlášena republikou a Dr. Kwame Nkruham její prvním prezidentem. Demokratické principy nové republiky nevydržely dlouho. V roce 1964 byly zrušeny opoziční strany. V roce 1966 se moci ujala Národně osvobozenecká rada v čele s generálem Ankrahem. Ústavní lidová strana byla zakázána. Národně osvobozenecká rada v roce 1969 povolila činnost politických stran a 29. 8. 1969 byly uspořádány pluralitní volby. Většinu získala Progress Party a její předseda Dr. Busia vytvořil civilní vládu a prezidentem se stal Edward Akufo-Addo. Od roku 1972 do roku 1981 proběhlo v zemi několik státních převratů. V roce 1981 se ujal moci diktátor a kapitán válečného letectva Jerry Rawlings a opět byly zakázány politické strany. V roce 1992 byla přijata nová ústava a uspořádány svobodné volby. Rawlings byl ve svobodných volbách zvolen prezidentem. Demokratické principy jsou v zemi dosud důsledně drženy.

  Ghana má relativně plochý povrch. Tvoří ho mírně zvlněná rovina o průměrné výšce 150 až 300m n.m. Geologicky leží na Africkém štítu. Podloží tvoří krystalické horniny, které jsou překryty sedimenty staršího paleozoika – břidlice a pískovce. Horniny podléhají rychlému tropickému zvětrávání. Na jihu dochází ke kaolinizaci a na severu laterizaci půd.

  Pobřeží je málo členité, ploché a písčité. V ústí řek se vytvořily četné laguny, zejména při ústí řeky Volty. Nejjižnějším bodem je mys Three Points. Směrem k severu přechází v pobřežní nížinu s mladými mořskými a říčními usazeninami. Dále k severu nalézáme plošiny o nadmořské výšce od 100-200m n. m. s osamělými horami o výšce až pět set metrů. Na severovýchodě leží Akwapinské hory, v centrální oblasti vulkanický masiv Mlabo a u hranic s Togem leží Tožské pohoří (Djebobo 876m n. m.). Na severozápadě se táhne náhorní rovina – Aframská nížina k níž ze severu přiléhají Gonjská a Dagomská parovina. Úplný sever země tvoří plošiny Wa a Mamprusi.

  Podnebí je na jihu země tropické rovníkové s malými teplotními rozdíly během roku a s velkým množstvím srážek. Sever je pod vlivem tropického monzunového podnebí kontinentálního charakteru. Srážkové úhrny jsou zde menší. Průměrné teploty leží mezi 24 – 27°C. Srážky na pobřeží dosahují 2000mm na severu pak méně než 800mm. V zimním období a na jaře vane od severovýchodu suchý a horký vítr harmattan, který střídá období dešťů – květen až září.
  Říční síť je hustá. Řeky mají malý spád. Plavbu ale ztěžují říční sedimenty a četné peřeje. Hlavní řekou je Volta s přítoky. Volta (vzniká soutokem Bílé a Černé Volty) odvodňuje 67% rozlohy státu a má celkovou délku 1819 km. Vodní režim je závazný na srážkách a kolísá až tisícinásobně. V soutěsce u Ajeny byla postavena přehrada, která vytvořila jezero Volta, která svou plochou 8 502 km² patří mezi největší na světě a je hlavním zdrojem elektřiny pro potřeby země. Významnou řekou je déle přítok Volty Oti. Další řeky jsou Tano, Ankobra a Pra, které odvodňují jihozápad země a tečou přímo do Guinejského zálivu. Z jezer jmenujme jezero Bosuntvi ležící v kráteru sopky a největší lagunu Keta v ústí Volty.
  Dvě třetiny povrchu Ghany pokrývají savany a ¼ pralesy. V místech s dostatkem srážek (nad 1800mm) je prales typu deštného pralesa. Charakteristické jsou liány a epifyty. V místech se srážkovými úhrny mezi 1300 – 1800mm je prales poloopadavý. Živočišnou říší náleží Ghana do etiopské oblasti.

  Obyvatelstvo tvoří černošské kmeny mnoha jazykových a etnických skupin. Nejpočetnější jsou příslušníci akanských kmenů, které tvoří až 44% obyvatelstva Ghany. Mezi Akanty řadíme Ašanty, Fanty a Twi.

  Hospodářství země je dodnes založeno na těžbě nerostných surovin – zlato, diamanty, bauxit, manganová ruda a dnes i nově objevená ložiska ropy. Ghana vyváží též elektrickou energii do okolních států. Nejdůležitějším produktem zemědělství je kakao rostoucí na plantážích kakaovníku pravého. Turistický průmysl se rychle rozvíjí díky politické stabilitě, angličtině a nízké kriminalitě.
  Roste i bankovnictví, jelikož Ghana nově patří mezi daňové ráje.
  Doprava je založena na silniční dopravě. Železniční síť je řídká a má celkovou délku pouhých 1272km. Pro mezistátní obchod je důležitá námořní doprava. Významnými přístavy jsou Takoradi, Tama a Akkra.
 • Související články:
  Burkina Faso (21.01.2014)
  Togo (15.06.2008)
  Benin (16.05.2006)

  [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Kanic tauvina
  Kanic tauvina
  zobrazení: 5692
  známka: 2.00

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC