Afrika Afrika  
Dnešní datum: 28. 03. 2015  
Cestopisy

* Jaké je mo?e v Tunisku a ostrov D?erba (Djerba)

Vydáno dne 04. 09. 2008 (17700 přečtení)

Seriál krátkých ?lánk? o Tunisku - III.Mo?e

Mo?e v Tunisku je teplé a plá?e nesmírn? dlouhé a taky krásn? upravené. Tou?íte-li po skalnatém nebo skalnato ? píse?ném pob?e?í, které je nejvhodn?j?í pro potáp?ní, tak se vydejte na sever Tuniska. Na jihu vás naopak ?eká jemný písek a slam?né slune?níky. Ráj na zemi.

Pokud si v?ak pod pojmem ráj p?edstavíte romantické plá?e s tichou samotou, tak budete z?ejm? zklamaní. V sezón? jsou plá?e plné turist?. Máte v?ak mo?nost pob?e?í prozkoumat a objevit odlehlou plá?, na které budete tém?? sami. O pomoc m??ete po?ádat také místní obyvatele.

Mo?e bývá v?t?inou sv??í a ?isté. Pokud jsou vlny, zví?í se písek. Pro mnohé bývají nep?íjemné také chaluhy, které tvo?í pás táhnoucí se kolem pob?e?í, kdy? vítr fouká sm?rem od mo?e k pevnin?. Pás chaluh bývá ?iroký jeden a? dva metry. Pokud jej p?ekro?íte, otev?e se p?ed vámi ji? ?isté mo?e.

Zábava na mo?i

Budete-li unaveni z v??ného nic ned?lání a opalování se na plá?i, zkuste windsurfing. Nejideáln?j?í pro tento druh sportu je p?edev?ím jih Tuniska. Zkusit m??ete také jízdu na kanoi, katamarán nebo ?lapadlo. Chcete-li ak?ní zá?itek, tak vám doporu?ujeme jízdu na skútru nebo se m??ete vznést pomocí padáku, který je p?ipevn?ný za ?lunem.

Zábava na pevnin?

Bavit se m??ete i ?na suchu?. Zajímavou podívanou jsou Tuaregové, kte?í p?icválají na koních a p?edvád?jí, co umí. Nebo vás p?ijde pobavit animátor z hotelu, který vás ?asto vyzývá k akci a plá?ovým sport?m.

D?erba (Djerba)

Djerba m??e svým náv?t?vník?m nabídnout luxusní dlouhé plá?e s ?istým mo?em a velmi p?íjemným podnebím. Po?así je p?íznivé po celý rok. V lét? a na podzim je p?íjemná také teplota mo?e. Na ja?e se ale m??e stát, ?e vás ob?as p?ekvapí mírný dé?ť.

Dovolená je zde exotická, ale p?itom není p?íli? drahá. Faktem v?ak z?stává to, ?e mimo p?ekrásné plá?e a mo?nost koupání u? Djerba nic dal?ího nenabízí. Máme na mysli zajímavá místa, která by se dala v okolí nav?tívit. Djerba se hodí pro rodiny s d?tmi nebo pro pohodovou dovolenou. Pokud v?ak prahnete po dobrodru?ství a pat?íte spí?e mezi ak?ní typy, tak si rad?ji vyberte jiné místo v Tunisku.

Mezi nejvýznamn?j?í m?sta na Djerb? pat?í Houmt Souk, Guellala a Midoun. Houmt Souk je hlavním m?stem. M?sto je významné p?edev?ím díky trh?m, které se tady konají ji? od dávných dob. V sou?asnosti jsou sice trhy men?í, ale i p?esto je zde stále mnoho turist?, kte?í sem p?ijeli práv? kv?li nákup?m.

Guellala je hrn?í?ská osada, která nabízí ?adu výrobk?, které na trzích v Houmt Souk nenajdete. Pokud si chcete dovézt suvenýr, tak velice oblíbený je ?ejkr v podob? velblouda.

Do Midounu se jezdí stejn? jako do Houmt Souk p?edev?ím na trhy. Trhy jsou zde skute?n? pestré. Nej?ast?ji nabízeným zbo?ím je keramika a oble?ení.

Na va?e zku?enosti se t??íme v komentá?ích ?i diskuzním fóru
Související články:
Tunisko - Dougga (04.12.2014)
Tunisko ? Aktivní dovolená (21.09.2008)
Jak va?í v Tunisku (10.09.2008)
Tunisko ? výlety (29.08.2008)
Tunisko ? nakupování, doprava, jak se chovat aneb chování a zvyky (26.08.2008)
Tunisko (12.12.2007)

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Známkování jako ve škole

Sdílet na Facebooku | | |

Celý článek | Autor: Linda Kala?ová | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

DOVOLENÁ

- Zájezdy do Afriky

LETENKY

P?evody m?n
O?kování
Pronájem aut pro region ji?ní Afriky od Europcar.co.za

  Galerie
Uganda - p?eprava banán? z plantá?í
p?eprava banán? z plantá?í
zobrazení: 826
známka: 0


Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.afrikaonline.cz/www/plugin/rss/rss_show.php on line 43
  Poslední diskuze
SenPojede n?kdo se mnou?

Organizace - Pomoc v Africe

Autop?j?ovna JAR
  Vyhledávání
Google

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Poslední komentá?e
 • ?ádost o úv?r:
  "Dobrý den, Vy jste ve finan?ních potí?ích? Úv?r je t?eba splatit ú?ty a dluhy? Chcete za?ít nový pod . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Re: TOGO:
  "co to je za podvod?" (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • dalsi podvodny email :
  "Dosel mi email od nekakyho Mr. Khan D a pise neco o loterii a firme a penezich, ktere po nich zbyly, . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • Osobní zku?enost:
  "Zdravím ,té? jsem odpov?d?l a n?kolikrát zkou?el jak v?e bude probíhat. Dvakrát mi sle?ny psali love . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)
 • nabídky p?átelství:
  "dostala jsem jich n?kolik.. jsou to letci v Sýrii daleko od domova, profeso?i na univerzitách ... ?e . . . " (Podvod století nebo zlatý d?l)

 •   Partnerské servery
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Zem?pis stát? sv?ta | Fotografie | ?asopisy a p?edplatné | ?kolní vtípky | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2013.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC