Afrika Afrika  
Dnešní datum: 13. 12. 2019  
Státy

* Togo

Vydáno dne 15. 06. 2008 (16246 přečtení)

Země voodoo, vojenských převratů a českých pověstí - po První světové válce se prý Togo mohlo stát součástí Československa.Togo - vlajka

Základní informace

 • Hlavní město: Lomé
 • Počet obyvatel: 5 858 673
 • Rozloha: 56 785 km2
 • Úřední jazyk: francouzština
 • Měna: Communaute Financiere Africaine francs (CFA frank (XOF)) 1 CFA = 100 centimů
 • Čas: Praha -1 h
 • Administrativní uspořádání: 5 regionů - De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre, Maritime
 • Délka hranic: 1 647 km
 • Sousední státy: Benin, Burkina Faso, Ghana

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: tropické, horké, vlhké na jihu, polopouštní na severu
 • Reliéf: lagunové pobřeží s bažinami, plošiny ve vnitrozemí, masív Atakora, na severu savany
 • Nejvyšší bod: Mont Agou 986 m n.m
 • Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 350 USD
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 1 600 USD
 • Inflace: 1%
 • Směnný kurz: 482 CFA franků za 1 USD
 • Nezaměstnanost: ?
 • Nerostné zdroje: bauxit, rudy železa, fosfáty, vápenec
 • Využití půdy: orná půda 38%, louky a pastviny 4%, trvalé kultury 7%, lesy 17%, ostatní 34%
 • Zemědělství: kasava, jamy, kukuřice, rýže, kakaovník, kávovník
 • Průmysl: těžba fosfátů, zemědělství, cementářství, pivovarnictví, textilní a drobná výroba.

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Eweové a Adžové 43%, Temové a Kabrové 27%, Gurmové 16%
 • Náboženství: animismus 51%, křesťanství 29%, islám 20%
 • Věková struktura: 0-14: 41,7%, 15-64: 55,6%, 65+: 2,7%
 • Porodnost: 36,6 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 9,4 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 2,7% (odhad. 2008)
 • Střední délka života při narození: 58,8 let
 • HIV pozitivní: 4,1% (odhad 2003)

  Historicko politický přehled

 • Prezident: Faure GNASSINGBE (od 4. května 2005)
 • Premiér: Komlan MALLY (od 3 prosince 2007)
 • Úřední název: Republique Togolaise
 • Státní zřízení: republika
 • Státní svátky: Independence Day, 27.dubna (od OSN pod správou Francie v roce 1960).
 • Politické strany: Alliance of Democrats for Integral Development (ADDI), Togolese Alliance for Democracy (ATD), Action Committee for Renewal (CAR), Democratic Convention of African Peoples (CDPA), Democratic Convention of African Peoples-Togolese Branch (CDPA-BT), Coordination of New Forces (CFN), Pan-African Patriotic Convergence (CPP), Committee of Togolese Unity (CUT), Togolese Youth Movement (JUVENTO), Believers' Movement for Equality and Peace (MOCEP), Togolese People’s Movement (MPT), Party for Democracy and Renewal (PDR), Party for Renewal and Redemption (PRR), Togolese Progress Party (PTP), Party of Togolese Unity (PUT), Socialist Party for Renewal (PSR), Rally of the Togolese People (RPT), Rally for the Support of Democracy and Development (RSDD), Union of Chiefs and Populations of the North (UCPN), Union for Democracy and Social Progress (UDPS), Union of Socialist Democrats of Togo (UDS-Togo), Union of Forces for Change (UFC), Union of Justice and Democracy (UJD), Union of Independent Liberals (ULI), Togolese Union for Democracy (UTD).
  Strany vytváří mezi sebou velké koalice.
 • Prezidentské volby: Poslední proběhly 24. dubna 2005 a zúčastnilo se jich cca 63,4% voličů. Volili se čtyři kandidáti - Faure Gnassingbé (RPT) obdržel 60,15%%, Emmanuel Bob-Akitani (UFC) 38,25%, Nicolas Lawson (PRR) 1,04% (odstoupil z voleb den před volbami) a Harry Olympio (RSDD) 0,55%.
 • Národního shromáždění podle obsazených křesel: Poslední volby proběhly dne 14.10.2007, ve volebním boji se strany uchází o 81 křesel; výsledky: Rally of the Togolese People (RPT) - 50; Union of Forces for Change (UFC) - 27; Action Committee for Renewal (CAR) - 4.
 • Politické specifikum: Prezident je volen na pětileté funkční období. Volba probíhá dvoukolově. Premiéra jmenuje Prezident. Národní shromáždění má 81 křesel, členové jsou voleni na 5 let. Od roku 1991 je stát demokratický. V letech 1967 - 1979 zemi vládl vojenský režim - puče často vedou proti sobě rodinné klany.

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Ano - očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici. Doporučuje se očkování proti tyfu, meningitidě a žloutence typu A i B.
 • Vízum: Ano. O vízum je možno požádat na zastupitelském úřadě Toga v Berlíně nebo ve Vídni, příp. jinde. Existuje i možnost udělení víza na některých hraničních přechodech (cena cca - 30 tis. CFAFr), trvající platnost této možnosti je však žádoucí předem ověřit na zastupitelském úřadě Toga. Informace by mělo poskytnout i Velvyslanectví Francie v Praze.
 • Zdravotní rizika: Togo je silně malarická oblast.
 • Mapa Toga
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky pro Togo je v Ghaně (Accra) a Honorární konzulát Lomé
 • On line tisk: Tisková agentura - etogolais.com
 • On line TV: Television Togolaise (TVT)
 • On line rádia: Radio Lome; Radio Zephyr
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): TG
 • Řízení vozidla: vpravo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +228
 • Internetová doména: .tg
 • Togo se v současné době učí demokracii. Díky dřívější politické nestabilitě a častému střídání vojenských režimů, nepatří zrovna mezi lákadla turistického ruchu. Přesto má pěknou přírodu, místa vhodná k expedicím a bohatou historii a kulturu - spolu s Beninem je Togo pokládáno za kolébku kultu voodoo (vůdů). Za návštěvu stojí hlavní město Lomé a starobylé Abomey, jezero Togo, třicet pět metrů vysoké vodopády Akloa Falls, National Park Penjari, Kéran National Park a historické vesnice v údolí Tamberma Valley.
  Jak se dá cestovat po Togu si lze přečíst v článku Západní Afrika 2005 (Ghana-Togo-Benin)
  Při cestování je ale nutné dbát určité opatrnosti. Zejména v hlavním městě Lomé se množí případy okradení i oloupení zahraničních turistů. Nedoporučuje se pohybovat po nocích osamoceně. Na úřadech i jinde je třeba počítat s relativně dlouhými čekacími dobami a značnou mírou byrokracie. V zemi se mluví francouzsky. Znalost anglického jazyka je velmi nízká.

  Obecně

  Togo patří mezi nejmenší a nejchudší státy Afriky. V podstatě se jedná o úzký pruh, který v šířce 100km, prochází od Guinejského zálivu k severu v délce 600km.
  Togo má bohatou minulost. Na území dnešního severního Toga se nacházeli království Dagomba a Gondža. Většina území byla od 14. století osídlena kmeny národa Ewe. Eweové na jihu na počátku 18. století vytvořili své centrum Nuatja. První Evropané v Togu byli Portugalci, kteří zde přistáli v roce 1471 a postupně ovládli obchod s otroky. Postupně času sem pronikaly jiné evropské národnosti a vyostřoval se obchod s otroky.
  V 2.polovině 19. století sem začali pronikat Němci, kteří v roce 1852 v Togu založili misii. V roce 1884 uzavřeli smlouvu s Eweským králem Mlapou a pradávné Togo se stalo německým protektorátem. Hranice ve vnitrozemí byla stanovena dohodami Německa s Francií (1897) a Velkou Británií (1899). V letech 1897-1902 v německém Togu vznikl silný odboj domorodého obyvatelstva a na počátku První sv. války německé posádky kapitulovaly a zemi opět obsadili Francouzi a Britové. V roce 1919 bylo toto rozdělení potvrzeno a v roce 1922 byla většina země svěřena mandátem OSN pod správu Francie. Zbytek země připadl Anglii, anglicky mluvící část se v roce 1956 přičlenila plebiscitem ke Ghaně. Francouzská část v téže roce získala autonomii. V roce 1956 se stala samostatnou republikou a nezávislost obdržela v roce 1960.
  V zemi byl zaveden demokratický režim či omezeně demokratický a trval pouhé tři roky. Pak se vlády ujala „jedna strana“ - Committee of Togolese Unity (CUT), následně byla vytvořena přechodná vláda a od roku 1963 – 1967 byl další pokus o demokratické zřízení. Od roku 1967 – 1979 následovalo několik vojenských převratů a režimů. V roce 1979 se ujala vlády jiná „jediná“ strana - Rally of the Togolese People (RPT). Od roku 1991 mají Tožané možnost opět volit více stran.

  Geologicky je území Toga velmi staré. V současné době geomorfologicky nevýrazné a zarovnané. Na pobřeží leží písky a mokřady a největší jezero Togo. K severu se území z nížin postupně zvedá až do výšek 400m n.m.. Nejvyšší vrcholky dosahují skoro 1000m n.m. Ještě dále k severu leží opět nížina řeky Oti.
  Podnebí je na jihu rovníkové s malými teplotními výkyvy (20 – 30°C) a průměrnými srážkami 750 – 1500mm (od pobřeží k nížinám na jihu) se dvěma obdobími sucha (červenec – srpen a prosinec – únor). Na severu je srážek méně (okolo 1000mm) a jsou rozloženy výrazněji do období dešťů. Teploty jsou obdobné jako na jihu, ale s výrazným rozdílem teplot mezi zimou a létem – sever je navíc pod vlivem harmattanu (suchý a silný vítr ze Sahary).
  Řeky Toga mají nevyrovnané průtoky, jelikož pramení většinou na severu země a v době sucha se tak jejich průtok výrazně snižuje. Naopak v období dešťů se silně rozvodňují. Své vody odvádí do Guinejského zálivu. Hlavními toky jsou Oti a Mono – ani jedna není v podstatě splavná.
  Rostlinstvo a živočišstvo je súdánského savanového typu (sever), na jihu leží deštné lesy a vlhké savany. Vzhledem k vysokému zalidnění je zde málo velkých savců.

  Obyvatelstvo tvoří pestrá mozaika cca 27 národů s vlastními jazyky či dialekty. Země je osídlena dvěma skupinami obyvatel - voltskou (Kabréové a Lossové) a beninskou (Ewové a Ouatchiové). Úřední řečí je francouzština, nejrozšířenějším jazykem je pak Ewština, hausština a kabština. Většina obyvatel jsou animisté, takže dřívější přízvisko „katolická tvrz Afriky“ se spíše odvíjí od vlivu zdejších katolíků na správu země.

  Zemědělství je významné v celé zemi – od plantáží olejových palem a kakaa na jihu, přes kávu, bavlnu a maniok v centru až k pěstování obilnin na severu. Díky výskytu mouchy tse-tse není chov dobytka významný.
  Togo má značné nerostné bohatství, které je však většinou nevyužité. Těží významně fosfáty. Rozvoji průmyslu překáží nedostatek elektrické energie a nerozvinutá infrastruktura.
  Doprava je vázána na silniční dopravu. V zemi je též 490km železnic. Jediný významný přístav je v Lomé.
 • Související články:
  Burkina Faso (21.01.2014)
  Ghana (Zlaté pobřeží) (13.05.2011)
  Benin (16.05.2006)

  [Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Uganda - východ slunce
  východ slunce
  zobrazení: 2737
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC