Afrika Afrika  
Dnešní datum: 07. 12. 2019  
Státy

* Zambie

Vydáno dne 03. 03. 2008 (25069 přečtení)

"One Zambia - One Nation" čili "Jedna Zambie - jeden národ". Heslo, které pomohlo spojit mnohokulturní zambijskou společnost. Zemi, kde se hovoří více než 70 jazyky.Zambijská vlajka

Základní informace

 • Hlavní město: Lusaka
 • Počet obyvatel: 11 477 447
 • Rozloha: 752 614 km2
 • Úřední jazyk: angličtina (z afrických jazyků se nejvíce používá Bemba, Nyanja, Tonga, Lozi, Luvale, Lunda a Kaonde)
 • Měna: 1 ZMK Zambijská kwacha (čti kvača) = 100 ngwee
 • Čas: Praha +1 h
 • Administrativní uspořádání: 9 provincií: Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern, Western
 • Délka hranic: 5 664 km
 • Sousední státy: Angola, Demokratická republika Kongo, Malawi, Mozambik, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe.

  Přírodní a klimatické podmínky

 • Klima: je tropické, ale jen málokdy nepříjemně horké, vyjma nízko položených údolí řek. Střídají se tři hlavní roční období, období dešťů od listopadu do března, chladné suché období od května do srpna a horké suché období v září a říjnu. Průměrné roční srážky se pohybují od 1300 mm na severu k 700 mm na jihu. Nejméně srážek spadne na jihozápadě při hranicích s Botswanou kolem 400 mm.
 • Reliéf: Většina území leží na plošině mezi 900-1500 m.n.m., která je na východě prolomena riftovým údolím, kudy protéká řeka Luangwa. Nejvýznamnější řekou je Zambezi, která na západě protéká rozsáhlou planinou s mnoha bažinami a na jihu tvoří přirozenou hranici se státem Zimbabwe. Na severu zasahuje jezero Tanganika a leží zde jezera Mweru a Bangweulu s rozsáhlými bažinami v jejich okolí.
 • Nejvyšší bod: v oblasti Mafinga Hills 2 301 m n.m.
 • Nejnižší bod: v údolí řeky Zambezi 329 m n.m.

  Hospodářský přehled

 • Hrubý národní důchod/obyv.: 630 USD (2006)
 • Hrubý domácí produkt/obyv.: 911 UDS (2009), 1400 (2007 - odhad) 911 (2005)
 • Inflace: 10.5% (2007 - odhad)
 • Směnný kurz: 1U$ = 4000 ZMK (2007)
 • Nezaměstnanost: 50% (2000 - odhad)
 • Nerostné zdroje: Největším bohatstvím země jsou nerostné suroviny a to především měď, která se těží v tzv. měďném pásu (Copperbelt) při hranicích s Demokratickou republikou Kongo. V Copperbeltu je soustředěn největší počet obyvatel a měst. Zambie je největším světovým exportérem mědi, dále je významným vývozcem zinku, kobaltu a olova.
 • Využití půdy: orná půda 7 %, louky a pastviny 47 %, lesy 27 % , ostatní plochy 19 %.
 • Zemědělství: Extensivní, velmi zaostalé, z velké části jen samozásobitelské, pouze 20 % orné půdy je obděláváno. Ačkoliv je zde největší počet vodních zdrojů v jihoafrickém regionu, tak nejsou téměř vůbec využívány k zavlažování (320 km2 , odhad v roce 1990). V zemědělské produkci převažuje kukuřice, čirok, proso, maniok, slunečnice, sojové boby, cukrová třtina, rýže pro domácí spotřebu a bavlník, čajovník a tabák na vývoz.
 • Průmysl: je založen na těžbě a zpracování mědi, důležitý je průmysl stavební, potravinářský, chemický, textilní, zahradnictví (pěstování růží) a výroba hnojiv. V devadesátých letech minulého století proběhla privatizace znárodněného průmyslu. Dnes ekonomika Zambie roste vysokým tempem, je stabilní, s malou inflací a úrokovými sazbami a stálou měnou - HDP mezi lety 2005 až 2007 rostlo mezi 5-6% za rok. Zambie přesto nadále patří mezi nejzadluženější země světa.

  Obyvatelstvo

 • Národnostní složení: Ve státním znaku je heslo "One Zambia - One Nation" čili "Jedna Zambie - jeden národ", má tak spojit mnohokulturní zambijskou společnost, neboť se zde hovoří přes 70 jazyky. Nejpočetnější a nejvýznamnější jsou kmeny Bemba (2 mil.), Kaonde (250 tis.), Lala-Bisa (440 tis.), Lozi (500 tis.), Lunda (220 tis.), Luvale (200 tis.), Nsenga (430 tis.), Nyanja (1 mil.), Tonga (1 mil.), Tumbuka (400 tis.). Mezi nejmenší odlišnou jazykovou skupinu patří kmen Mbowe jen s asi 3000 příslušníky. Vytvořil se však i zcela nový jazyk, jímž se dorozumívají lidé ve městech a horníci v měďných dolech tzv. Copperbeltu. Byl přinesen pracovníky zaměstnaných u Evropanů v dolech v Jižní Africe a Rhodesii (Zimbabwe), základem je zulština s angličtinou a místní jazyk Bemba s mnoha dalšími vlivy. Bělošská menšina je velmi malá od vyhlášení nezávislosti v roce 1964 se počet zmenšuje 1969 - 43 390, 1974 - 29 000, 1980 - 17 955.
 • Náboženství: křesťanství (50-70 %), jeho podíl však může být i vyšší či naopak nižší, neboť podíl muslimů (5 % ?) a především animistů (30-40 % ?) není přesně známý. MZV uvádí (2007) - 72,0 % křesťané, z toho protestanti činí 34,2 %, katolíci 26,2 %, příslušníci, afrických křesťanských náboženství 8,3 % a ostatní křesťané 3,3 %, 27,0 % tradiční africká náboženství, 0,3 % islám, 0,7 % ostatní náboženství.
 • Věková struktura: 0-14: 45,7%, 15-64: 51,9%, 65+: 2,4%
 • Porodnost: 40,78 narozených na 1000 obyvatel za rok
 • Úmrtnost: 21,46 zemřelých na 1000 obyvatel za rok
 • Přirozený přírůstek: 1,66% (odhad. 2007)
 • Střední délka života při narození: 38,44 let
 • HIV pozitivní: 16,5% (odhad 2003)

  Historicko politický přehled

 • Prezident: Levy MWANAWASA (od 2.ledna 2002, znovu zvolen 28.9. 2006)
 • Premiér: Funkci zastává prezident
 • Úřední název: Republic of Zambia (Zambijská republika)
 • Státní zřízení: republika
 • Státní svátky: Independence Day, 24. říjen (nezávislost na Velké Británii v roce 1964)
 • Politické strany: ANC - African National Congress, APC - All People's Congress, AZ - Agenda for Zambia, FDD - Forum for Democracy and Development, HP - Heritage Party, MDP - Movement for Democratic Process, MMD - Movement for Multiparty Democracy, NCC - National Citizens' Coalition, NDF - National Democratic Focus, NLD - National Leadership for Development, NP - National Party, NPP - National Progressive Party, PF - Patriotic Front, SDP - Social Democratic Party, UFP - United Federal Party, ULP - United Liberal Party, UNIP - United National Independence Party, UPND - United Party for National Development, ZDC - Zambian Democratic Congress, ZRP - Zambian Republican Party.
  Při volbách v roce 2006 vznikla koalice stran - United Democratic Alliance (UDA) složená z United Party for National Development (UPND), United National Independence Party (UNIP) a Forum for Democracy and Development (FDD).
 • Prezidentské volby: Levy Mwanawasa (MMD) - 42,98%, Michael Sata (PF) - 29,37%, Hakainde Hichilema ((UPND) UDA) - 25,32%, Godfrey Miyanda (HP) - 1,57%, Winright Ngondo (APC) - 0,76% - poslední volby proběhly 28.9.2006 - Prezident je volen na 5 let.
 • Národního shromáždění podle obsazených křesel: Movement for Multiparty Democracy (MMD) - 72, Patriotic Front (PF) - 44, United Democratic Alliance [UDA] 27, United Liberal Party (ULP) - 2, National Democratic Focus (NDF) - 1, Nezávislí - 2, neobsazená křesla - 2; volby proběhly 28.9.2006
 • Do Národního shromáždění (National Assembly ) se volí přímo 150 členů a dalších osm jmenuje Prezident. Neobsazená dvě křesla z voleb vyhrála vítězná strana MMD; Je voleno na 5 let. Národní shromáždění je jednokomorové.
 • Politické specifikum: Zambie má poměrně složitý systém k přidělování hlasovacího práva volitelů. Volitel se musí registrovat v místě bydliště za poměrně složitých byrokratických pravidel. Registrace voličů a případné obstrukce jsou zdrojem častých obviňování z ovlivňování voleb. Při posledních volbách hlasovalo 3 941 229 oprávněných voličů.

  Cestovatelské minimum

 • Očkování: Ano (Zambijské úřady vyžadují potvrzení o očkování proti žluté zimnici, pokud cestovatel pobýval v oblasti výskytu této nemoci v období kratším než jeden týden před příjezdem do Zambie. Vyžadováno je rovněž potvrzení o očkování proti choleře, jestliže dotyčný přijíždí z infikované oblasti. Velmi se doporučuje prevence proti malárii. Zambie je jednou ze zemí nejvíce postižených virem HIV, způsobujícím onemocnění AIDS.)
 • Vízum: Ano (Zambijské vízum je možné získat na kterémkoli zastupitelském úřadě Zambie. Občané ČR mohou zambijské vízum obdržet i na kterémkoli hraničním přechodu do Zambie. V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD, zatímco při vyřizování víza na zambijském ZÚ lze platit v příslušné místní měně. Poplatky za udělení víza jsou 10 USD za tranzitní vízum, 20 za jednorázové, 30 za dva vstupy a 40 USD za tři a více vstupů. Ceny se však na některých zastupitelských úřadech Zambie mohou lišit. Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, pas musí být platný alespoň 90 dnů od data vydání víza. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie.)
  Nejbližší zambijská ambasáda je v Berlíně: Embassy of the Republic of Zambia, Exel-Springer Str. 54 A1, 0117 Berlin, tel.: +49 30 206 2940, fax: +49 30 206 29419
 • Zdravotní ošetření: Czech Health Centre Lusaka, 8238 Nangwenya Rd. Lusaka, tel. +260 1 254819, 253338, mobil +260 97 773012, +260 96 455071, +260 96 740673. Personál i lékaři hovoří česky.
 • Mapa Zambie
 • MZV - základní turistické informace
 • Velvyslanectví České republiky pro Zambii je v Zimbabwe (Harare)
 • On line tisk: Zambia Daily Mail; Times of Zambia; The Post; Sunday Times of Zambia
 • On line TV: Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)
 • On line rádia: ZNBC; Yatsani Radio - katolické
 • Počasí: wunderground.com
 • Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): Z
 • Řízení vozidla: vlevo
 • Mezinárodní telefonní předčíslí: +260
 • Internetová doména: .zm
 • Zambie je turisticky málo navštěvovanou zemí a snad díky tomu si uchovala jedinečný ráz. Zajímavé, na africké poměry, je nulové etnické napětí v zemi, ve které se hovoří více než sedmdesáti jazyky. Zambie má nádherné národní parky plné divoké zvěře - slonů, lvů, hrochů, pakoňů, krokodýlů, buvolů, zeber, žiraf, antilop, ... Za nejkrásnější je považován Národní park South Luangwa. Velkou turistickou atrakcí je N.P. Victoria Falls - slavné vodopády na řece Zambezi (pořádá se zde divoký rafting na Zambezi, lze si pronajmout let rogalem či skočit 100 metrový bungee jumping). Dále láká přehrada Kariba. Pro opravdové fandy přírody jsou národní parky v západní Zambii, jedná se o poslední nedotčené kouty divočiny savan.
  V Zambii se jezdí vlevo. Všichni cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz.
  Pro turistické cestování je země bezpečná.

  Obecně

  Zambie je největším vnitrozemských státem jižní Afriky. Rozkládá se na ploše 752 614 km2 a podobně jako jiné státy Afriky má umělé hranice. Historie Zambie je spojena se státem na horním toku Zambezi, protože ostatní území nebylo podrobně probádáno. V polovině 18. století zde založila vládnoucí královská dynastie bantuských Loziů (Barotsů) království (stát) - Barotseland, který se v letech 1838-1864 dostal pod nadvládu basutských Makololů. V roce 1890 zde Britská jihoafrická společnost získala monopol na nerostné využívání oblasti a podepsala smlouvu, která přivedla království pod britský protektorát. Teprve s postupným objevováním posledních bílých míst regionu jižní Afriky vznikal do roku 1924 na území dnešní Zambie státní útvar - Severní Rhodézie. Od svého počátku v roce 1890 byla Severní Rhodézie (dnešní Zambie) pod správou Britské jihoafrické společnosti, kterou vlastnil anglický kolonizátor sir Cecil Rhodes. V roce 1911 byla tato společnost převedena pod britskou správu a země se stala zprvu britskou kolonií a později protektorátem. Hlavním politickým hybatelem byly naleziště mědi.
  V roce 1951 byl založen Africký národní kongres, který prosazoval politiku rasové rovnoprávnosti v zemi a zánik "barevné přehrady". Velká Británie na to odpověděla spojením Zimbabwe, Zambie a dnešní Malawi (Ňasko) v letech 1953 - 1963 do Federace Rhodézie a Ňaska. Přesto v roce 1964 vznikla samostatná Zambie, která ale zůstala členem Britského společenství. Prvním prezidentem nezávislé Zambijské republiky se stal Kenneth Kaunda, který postupně vytvořil autoritativní levicový režim. V roce 1975 znárodnil soukromou půdu a podniky. Opoziční hnutí a silné demonstrace v roce 1990 přinutily Kaundu, aby legalizoval opoziční strany.
  V první svobodné pluralitní prezidentské a parlamentní volby vyhrál Frederick Chiluba. Který odvolal výjimečný stav až v roce 1998!
  Země má problémy se samozásobitelstvím potravinami a podstatnou část jich dováží. Je to způsobeno především zaostalím zemědělstvím, protože vhodné půdy má země dost. V době sucha občas dochází k hladomorům. Po krizi v Zimbabwe se Zambie snaží nalákat investory a zemědělce, kterým byla v Zimbabwe znárodněna půda a podniky.

  Povrch je tvořen na většině území náhorní plošinou tvořenou prekambrickými krystalickými a metamorfovanými horninami (žuly, ruly, krystalické břidlice). V povodí středního toku Zambezi a jejího levého toku Luangwy jsou tyto horniny horizontálně překryty uloženinami pískovců, písky a aluviálními hlínami.
  Náhorní plošina je mírně zvlněná a jednotvárná a místy se zní vynořují ostrovní hory a pohoří. Větší část plošiny leží v nadmořské výšce 1000 - 1500 m n.m. Jižní část plošiny je tektonicky narušena pohyby Východoafrické příkopové propadliny. Podél západního okraje příkopové propadliny se rozprostírá hrásťovité pohoří Muchinga s nejvyšším vrcholem Mukowonchi (1840 m n.m.).
  Půdy jsou většinou červené laterity tropických lesů a travnatých savan.

  Podnebí je tropické a ovlivňují ho letní zenitální deště. Velká horka jsou v Zambii zmírněna vysokou nadmořskou výškou. Během roku se zde střídají tři roční období: horké a suché (srpen - říjen); teplé a vlhké (listopad - duben) a suché a chladné (květen - červenec). Průměrná teplota nejteplejšího měsíce je 23°C na jihu a až 27°C na severu. Naopak v nejstudenějším měsíci jsou teploty okolo 13 - 20°C. V nejvyšších polohách může být občas teplota i pod bodem mrazu.
  Srážkový úhrn klesá s rostoucí kontinentalitou od severovýchodu po jihozápad. Severovýchodní deště přinášejí okrajovým pohořím na východě Zambie bohaté výstupné deště. Letní srážky (říjen) jsou krátké a silné. Občas nastupují velmi silné srážky též v březnu a dubnu, které jsou často silnější než srážky v říjnu. Srážkový úhrn kolísá od 700mm na jihu po 1500mm na severu. Na západě země prší též v říjnu, ale srážky přicházejí od Atlanského oceánu.

  Řeka Zambezi se svými levostrannými přítoky (Kafue, Luangwa) odvodňuje převážnou část Zambie. Pouze severozápadní část východní Zambie je odvodňována do jezera Mweru (řeka Luapula) a jezera Bangweulu. Na řece Zambezi jsou četné peřeje a vodopády (Ngonya a Victoria). Řeka má většinu roku vysoké stavy vody a během období dešťů v rovinách vyvolává záplavy. V okolí jezera Bangwelu pramení též jedna ze zdrojnic Konga.
  Zambie je bohatá i na velká jezera - Tanganyika a Mweru.

  Vegetační kryt je tvořen na sever od řeky Zambezi řídkými savanovými lesy "miombo", ve kterých na východ od řeky Kafue dominují druhy Brachystegia, Julbernardia a Isoberlinia, na západ od řeky Kafue druh Cryptoselupum. V jižní části země a při řece Zambezi jsou naopak lesy formace "Mopane". V zaplavovaných údolích se vyvinuly travnaté savany bez stromů zvané "dambos".
  V Národních parcích Zambie a na mnoha místech též mimo ně se uchovala typická fauna střední Afriky s mnoha známými druhy velkých býložravců žijících v savanách. řeky jsou bohaté na ryby a žije zde více než 600 druhů ptáků.

  Zambie patří vzhledem ke své rozloze mezi nejméně zalidněné země Afriky. Většina obyvatelstva se živí zemědělstvím (významné je pěstování tabáku) a v některých regionech jsou převážně muži zaměstnáni v těžebním průmyslu (těžba mědi v Měďném pásmu - Copper Belt - Kitwe, Ndola, Luanshya, Mufulira, Chingola, atd.).

  Doprava je orientována v současné době především na automobilovou dopravu, přesto svůj význam si nadále uchovává doprava železniční, resp. jediná železniční trať tzv. Rhodéské dráhy, jejíž celková délka je cca 1055km. Říční doprava má pouze lokální charakter. Letecká doprava má omezený význam, protože Zambie doposud není příliš atraktivní pro turismus.
 • [Akt. známka: 2,35 / Počet hlasů: 23] 1 2 3 4 5

  Známkování jako ve škole

  Sdílet na Facebooku | |

  Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: J. Němec

    Hlavní menu

    Pro cestovatele

  Letenky do Afriky od Letušky


  DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
  Cestovní pojištění
  Převody měn
  Očkování

    Galerie
  Namibie - N.P. Etosha
  vstupní brána do N.P. Etosha
  zobrazení: 2231
  známka: 0

    Vyhledávání
  Custom Search

    Personalizace
  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

    Partnerské servery
  Africké listy
  ZANZIBAR | Ligurie
  active24
  Autoatlas | Fotografie | Dárky

  Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
  Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
  © Afrika online.cz 2001 - 2019.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
  RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

  CC