Afrika Afrika  
Dnešní datum: 15. 11. 2019  
Prostředí

* Podnebí Afriky

Vydáno dne 07. 01. 2004 (53875 přečtení)

Hlavní rysy podnebí jsou určeny zeměpisnou polohou kontinentu. Důležitou roli hraje též různá šířka severní a jižní části kontinentu, nevýrazné orografické členění bez pásemných pohořích, poloha tlakových systémů a studené mořské proudy...Hlavní rysy podnebí jsou určeny zeměpisnou polohou kontinentu. Důležitou roli hraje též různá šířka severní a jižní části kontinentu, nevýrazné orografické členění bez pásemných pohořích, poloha tlakových systémů a studené mořské proudy. Afrika je pokládána za nejteplejší světadíl. Podnebí je charakterizováno intenzivním osluněním. Atypický tvar pevniny vytváří předpoklad pro rozdílné klima mezi jižní a severní částí. Délkově širší severní část Afriky podporuje kontinentalitu klimatu, která je navíc zesílena blízkostí Asie a Evropy. 
Zeměpisné šířky Afriky ovládají nad oceány pasáty, které se nad pevninou vlivem sezónních změn teplotních poměrů mění v systém rovníkových monzunů. Zimní monzun na obou polokoulích odpovídá pasátu a přináší kontinentální vzduch k rovníku, v létě vane opačným směrem vlhký monzun od rovníku. Jen na pobřeží Guinejského zálivu vanou po celý rok od oceánu jihozápadní větry vznikající jako jihozápadní pasáty jižní polokoule a pronikající do oblasti nižšího tlaku nad pevninou. Rovníkový vzdušný proud vstupující na pevninu je v nižších vrstvách ovzduší chladnější než kontinentální tropický vzduch, který je zvedán do výše. Vznikají tak intenzívní konvekční bouřky. Rovníkový vzduch postupuje k severu v červnu a červenci, v srpnu a v září ho kontinentální tropický vzduch zatlačuje k jihu. Délka vlhkého období i roční úhrny srážek se zmenšují směrem k pásmu tropického podnebí. Na návětrných horských svazích se srážky orograficky zvětšují.
V ostatních částech Afriky je vliv oceánu na podnebí určován celkovým rázem atmosférické cirkulace v oceánských tlakových centrech, slabě rozčleněným hornatým pobřežím a blízkostí asijské pevniny. 
Teplotní režim Afriky je charakterizován poměrně nevelkými změnami teploty mezi jednotlivými měsíci a mezi chladným a teplým obdobím. Naproti tomu denní průběh teploty je charakteristický velkými amplitudami. V pouštích může přes noc teplota klesnou pod bod mrazu a naopak přes den se může zemský povrch rozpálit až na 70°C a teplota vzduchu dosáhnout 40°C. 
Rozdělení srážek v podstatě závisí na cirkulačních poměrech. V Africe se nejvýrazněji projevuje základní zákonitost rozložení srážek v tropickém pásmu: množství srážek se symetricky zmenšuje na obě strany od rovníku do obratníkových šířek, kde dosahuje minimálních hodnot. Znovu se poněkud zvětšuje v subtropech. Srážkové poměry Afriky jsou charakteristické velkou nerovnoměrností během roku, nepravidelností a značnými výkyvy v jednotlivých letech (zvláště v savanách, stepích a pouštích). Neperiodické kolísání srážek se odráží na režimu vodních toků. 

Na Africkém kontinentu nalezneme sedm klimatických pásem, které lze dále rozdělit na čtrnáct oblastí, jak ukazuje mapa (zdroj: Zeměpis světa - Afrika, Orbis, 1971)

Podnebí - mapa

Schematická mapka klimatických pásem a oblastí v Africe. 
I - hranice klimatických pásem, II - hranice klimatických oblastí
Rovníkové pásmo se táhne v úzkém pruhu při pobřeží Guinejského zálivu a zasahuje až k velkým africkým jezerům. Rozkládá se mezi 5-7° s.z.š. a 2-3° j.z.š.. Po celý rok je zde vlhké a teplé počasí, průměrná roční teplota 25-26°C, srážky nad 1000 mm: 1 - atlantská oblast, 2 - kontinentální oblast (Oproti atlanské oblasti zde dochází ke změnám podle ročního období.) 
Pásmo rovníkových monzunů zaujímá v Africe značnou rozlohu, tj. asi jednu třetinu kontinentu. Severní hranice dosahuje na západě 17-18° s.z.š. a na Somálském poloostrově 10° s.z.š.. Na jižní polokouli existuje toto pásmo pouze ve východní části pevniny, kde zasahuje k 17-19° j.z.š.. Typické pro toto pásmo je střídání letního vlhkého a zimního suchého období. 
Pásmo rovníkových monzunů severní polokoule: 3 - atlantská oblast (Letní amplituda teploty zde převyšuje 10°C, s maximem teplot na jaře, vysoká je též amplituda vzdušné vlhkosti), 4 - kontinentální oblast (Platí zde stejná charakteristika jako v předchozí), 5 - indická oblast (Podnebí je zde závislé na orogorafické charakteristice. Severní oblasti jsou suché a teplé. Vlhkost vzduchu je zde vysoká, ale padá zde málo srážek. Nejvíce na jihu až 400 mm.)
Pásmo rovníkových monzunů jižní polokoule: 6 - kontinentální oblast, 7 - indická oblast. (V obou oblastech jsou nevýrazné monzunové rysy podnebí. Množství srážek je zde závislé na nadmořské výšce a expozici svahů.) 
Tropické (pasátové) pásmo zasahuje na 30° s. a j.z.š. Na severní polokouli zabírá toto pásmo celou Saharu. 
Tropické (pasátové) pásmo severní polokoule: 8 - atlantská oblast (Suchá oblast, přesto se zde vyskytují pravidelné srážky. V severní polovině v zimě oblast ovlivňuje polární fronta, Na jihu přichází v létě monzuny. Vzdušná vlhkost je zde vysoká. Objevují se zde vpády kontinentálního tropického vzduchu zvané harmattan.), 9 - kontinentální oblast (Tato oblast je výjimečně suchá. Pravidelné srážky přicházejí pouze na východních a západních okrajích. V pouštích někdy neprší i několik let. Je zde vysoká denní amplituda teplot a nízká vlhkost vzduchu.) 
Tropické (pasátové) pásmo jižní polokoule: 10 - atlantská oblast (Má podobné podnebí jako oblast na severní polokouli. Po celý rok je zde vysoká vlhkost vzduchu spojená s tvorbou mlhy. Celou oblast výrazně ovlivňuje Benguelský studený proud.), 11 - kontinentální oblast (Zaujímá menší plochu než na severní polokouli. Extrémní teploty zde nedosahují hodnot jako na Sahaře. Objevují se zde letní srážky.), 12 - indická oblast (Celé pobřeží je pod vlivem oceánského pasátu, který zde, především na východních svazích, zanechává koncem léta a na podzim vydatné srážky. Na Madagaskaru je západní pobřeží suché.)
Subtropické pásmo se rozkládá pouze na nejzašším severu a jihu. V létě se zde uplatňuje tropický vzduch, v zimním období vzduch mírných šířek.
Subtropické pásmo severní polokoule: 13 - středomořská oblast (Srážky ubývají směrem k východu.)
Subtropické pásmo jižní polokoule: 14 - atlantsko - indická oblast (V teplém období zde přinášejí srážky větry od východu a severovýchodu. Málo srážek je zde v zimě. Projevují se zde vpády vzduchu z mírných šířek přinášející sněhové srážky.)


Odkazy k textu:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/africa.html
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/africa/cuvl/climate.html
http://weather.communitycomputing.com/owl/climate/index_africa.asp
Savany (klimatické mapy)

[Akt. známka: 2,88 / Počet hlasů: 58] 1 2 3 4 5

Známkování jako ve škole

Sdílet na Facebooku | |

Celý článek | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: Jaromír Němec

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

Letenky do Afriky od Letušky


DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
Cestovní pojištění
Převody měn
Očkování

  Galerie
Děti
Děti jso velice vděčným objektem fotografovaní, poviností je ukázat jim jak na snímku vypadají.
zobrazení: 4022
známka: 0

  Vyhledávání
Custom Search

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Partnerské servery
Africké listy
ZANZIBAR | Ligurie
active24
Autoatlas | Fotografie | Dárky

Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
© Afrika online.cz 2001 - 2019.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

CC