Afrika Afrika  
Dnešní datum: 16. 06. 2019  

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 123 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-123|

Cestopisy

* Cestopisy od jinud

Vydáno dne 17. 01. 2005 (5197 přečtení)

Cestopisy ze serveru Asmat - Cestování..

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Jezero, kde se zmýlil Livingstone

Vydáno dne 05. 04. 2004 (17205 přečtení)

David Livingstone, slavný cestovatel, byl prvním Evropanem, který došel 16. září 1859 po proudu řeky Shire k velkému jezeru. Chtěl se zeptat černochů z kmene Čeva, jak se modravá vodní plocha jmenuje, ale neznal jejich jazyk. Ukazoval proto rukou tak dlouho na jezero, až se domorodci dovtípili a začali vykřikovat: „Ňaža! Ňaža!“..

Celý článek... | Autor: Tomáš Beránek | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* V deltě Okavanga

Vydáno dne 02. 02. 2004 (16289 přečtení)

Vydatné srážky, které uprostřed léta spadnou na vysočinách západní Angoly, naplní řeku nazývanou na horním toku Kubango, která meandruje jihozápadním směrem v délce 1600 km, proteče suchým namibijským výběžkem Caprivi a vstoupí do Botswany. Na jejím území pokračuje úzkým korytem ještě kolem stovky kilometrů, než se její ramena rozdělí do jedné z mála velkých vnitrozemských delt světa...

Celý článek... | Autor: Tomáš Beránek | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* H. M. Stanley – objevitel Livingstona

Vydáno dne 09. 12. 2003 (17496 přečtení)

The New York Herald poslal Stanleye do Afriky s příkazem najít skotského cestovatele Davida Livingstona, který se vydal do nitra Afriky hledat prameny Nilu a již delší čas o něm nebyly žádné zprávy. 6. ledna 1871 připlul Stanley na ostrov Zanzibar a o sedmdesát pět dní později se vydal v čele bohatě zásobené expedice čítající 2000 mužů splnit svůj úkol. 10. listopadu se setkal s Livingstonem v Udžidži na břehu jezera Tanganika a společně se vydali na plavbu do severní části nejdelšího afrického jezera. Tím zahájil svůj průzkum jezer a řek střední Afriky...

Celý článek... | Autor: Tomáš Beránek | Počet komentářů: 32 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* CESTOVATEL David Livingstone (1813-1873)

Vydáno dne 03. 11. 2003 (27771 přečtení)

Odloučen od rodiny podnikl Livingstone v letech 1853-56 expedici, při níž podruhé dosáhl řeky Zambezi. Nejprve se vydal na západní pobřeží Afriky, odkud se vrátil a prozkoumal tok Zambezi až k ústí do Indického oceánu. Přitom objevil velkolepé vodopády, které nazval na počest britské královny Viktoriinými. Stal se tak prvním člověkem, který přešel Afriku v její jižní části. V roce 1856 se poprvé vrátil do rodné Británie, kde byl přijat jako slavný cestovatel...

Celý článek... | Autor: Tomáš Beránek | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Do oblačných výšin

Vydáno dne 29. 07. 2003 (7412 přečtení)

Prince Albert, malé městečko tvořené dvěma rovnoběžnými ulicemi, leží na jižním okraji sníženiny Velkého Karoo. Bílé, pěkně upravené fasády domků v převážně viktoriánském slohu se ještě v polovině dubna, kdy v Republice Jižní Afrika již dávno začal podzim, utápějí v záplavě pestrobarevných květů. Ospalému klidu městečka dominuje štíhlá věž anglikánského kostela...

Celý článek... | Autor: Tomáš Beránek | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Emil Holub

Vydáno dne 25. 02. 2002 (27065 přečtení)

V těchto dnech si připomínáme 110 let od úmrtí jednoho z největších Čechů. Emil Holub patří mezi první Čechy, kterým učarovala krása Afriky a zasloužil se více než jiní o její poznání, demýtizaci a popularizaci. Emil Holub byl člověk vzdělaný a pracovitý. Nedosáhl však svých snů - nestal se objevitelem nezmapovaných území Afriky a nebylo v jeho moci založit samostatné muzeum pro africké sbírky. Přesto jako lékař, zanícený a odborně fundovaný zoolog a botanik, náruživý lovec, pečlivý kartograf, diplomat, amatérský umělec, bystrý pozorovatel a jako člověk zajímající se o věci v hlubších souvislostech a systematicky, dokázal předčit všechny, ve své době známé, předchůdce a současníky...

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* V nejtemnější Africe I. kapitola

Vydáno dne 21. 02. 2002 (9199 přečtení)

Sudán jest dějištěm strašně krvavých potyček mezi špatně vedeným vojskem egyptské vlády a vítěznými kmeny shluklými pod posvátnou korouhví Mahdiho; a nepostaví-li se brzo mocný odpor v cestu prorokovu, mnohým v Anglii stává se jasným, že tato rozsáhlá oblasť a úrodná pánev Hořejšího Nílu bude pro Egypt ztracena, leč by bylo vojska a peněz, aby se tomu zabránilo. Zdravý rozum vidí patrně, že, ježto Anglie vzala na se správu vlády a řízení egyptských záležitostí, nemůže vyhnouti se prohlášení, jakou má politiku ve příčině Sudánu.

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* V nejtemnější Africe - úvod

Vydáno dne 12. 02. 2002 (8979 přečtení)

Henry M. Stecker je vedle D. Livingstona a E. Holuba nejproslulejším cestovatelem a objevitelem Afriky. Proto si ho zde představíme dlouhou sérií článků jeho stejně proslulého díla V nejtemnější Africe. Toto dílo bylo česky publikováno roku 1890 panem J.R. Vilímkem. Dnešní díl je nazván "Místo předmluvy"...Těší mě velice, že Vám mohu připsati tuto knihu. Je určena, Vám i komitétu pro Eminovo vyprostění podati úřadní zprávu o všem, co jsme zažili a zkusili na své vyprosťovací výpravě, již okolnosti změnily ve výpravu záchrannou. Račte ji přijmouti za pravdivé vypsání pochodů výpravy, která Vámi a komitétem vedení mému svěřena byla. ..

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Zatmění slunce 2001 a Viktoriiny vodopády

Vydáno dne 13. 01. 2002 (8227 přečtení)

U příležitosti zatmění byl v Zambii vyhlášen národní svátek. Na mnoha místech se občanům vydávaly ochranné brýle a v tisku se objevovaly články popisující tento úkaz. Mohli jsme zatmění pozorovat buď na nějakém osamělém místě, nebo dát přednost možnosti sledovat účinky zatmění mezi lidmi. Nutno říci, že dnešní Afrika už neodpovídá představám, které v nás někdy přežívají z "verneovek" nebo cestopisů Hanzelky a Zikmunda. V žádném případě obyvatelé nepociťovali žádné atavistické strachy, naopak se těšili na nějakou tu oslavu a hezkou podívanou...

Celý článek... | Autor: Tomáš Dragoun | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Francouzi na horním Nigru III.

Vydáno dne 20. 11. 2001 (7501 přečtení)

Zatím nastaly letní deště, vedouce ve svém průvodě nejen bujnou zeleň, nýbrž i střídavou zimnici, která zavítala také do baráku cestovatelů francouzských. Tito trávili dlouhé deštivé dni téměř v úplné nečinnosti, povalujíce se na tarasse, čtyrhranném to lůžku spleteném z prutů bambusových, při čemž na ně kapala špinavá voda, prosakující prstí, kterou kryta byla střecha. Za příznivější pohody pracovali poněkud o svých cestovních zápiskách a mapách, užívajíce za stůl hrubých dveří vysazených z veřejí. Tento jednotvárný život byl přerušován pouze záchvaty zimnice a občasnými hrozbami od fanatických moslemů Segujských, kterýchžto konečně přestali se lekati. Pohříchu nedala se zimnice odbyti pouhým pohrdáním a činila postavení Francouzů trapnějším a trapnějším.

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 20 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Habeš a Habešané II.

Vydáno dne 04. 11. 2001 (14647 přečtení)

..

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Habeš a Habešané I

Vydáno dne 04. 11. 2001 (15141 přečtení)


Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Lesotho - království na střeše Afriky

Vydáno dne 04. 11. 2001 (12112 přečtení)

Tento čánek vznikl na základě zkušeností nabitých během expedice Africká Mozaika, která proběhla od dubna do července 1997 a navštívila šest jihoafrických států: Jižní Afriku, Lesotho, Botswanu, Zambii, Malawi a Zimbabwe...

Celý článek... | Autor: Zdeněk Kliment | Počet komentářů: 42 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

Cestopisy

* Francouzi na horním Nigru II.

Vydáno dne 04. 11. 2001 (6477 přečtení)

Vlastní podnět k oživení někdejších záměrů Faidherbových sluší arci hledati ve šťastném výsledku první plavby Stanleyovy po Kongu, kterou zraky celé vzdělané Evropy rázem byly obráceny na pevninu africkou. Hned v prvním rozruchu odtud vzniklém rozpomněli se rozhodující kruhové francouzští především také na důležitost řeky Nigru i jali se hned usilovati o to, aby jej potáhli v obor moci Francie.

Celý článek... | Autor: Jaromír Němec | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-123|

  Hlavní menu

  Pro cestovatele

Letenky do Afriky od Letušky


DOVOLENÁ - Zájezdy do Afriky
Cestovní pojištění
Převody měn
Očkování

  Galerie
Keńa - pelikán
jak může tak mohutný pták spočívat na tenkých větvích je mi stále záhadou
zobrazení: 2324
známka: 0

  Vyhledávání
Custom Search

  Personalizace
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Partnerské servery
Africké listy
ZANZIBAR | Ligurie
active24
Autoatlas | Fotografie | Dárky

Přidejte si naši stránku k oblíbeným (CTRL+D)
Upozornění! Zde zveřejněné články a fotografie jsou vlastnictvím autorů. Pro studijní účely jsou však při uvedení autora volně využitelné.
© Afrika online.cz 2001 - 2019.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
RSS - článků Atom 0.3 - články RSS - diskuzní fórum

CC