Kirinyaga - Mount Kenya

Autor: Vladimír Zikán <zikan(at)afrikaonline.cz>, Téma: Prostředí, Vydáno dne: 17. 11. 2017

KirinyagaHora Keňa je druhou nejvyšší horou Afriky, po Kilimandžáru. Je to druhá hora v rovníkové Africe, disponující ledovcem na vrcholu a jedna ze tři hor východní Afriky, mající celoroční sněhovou pokrývku. Nachází se zhruba uprostřed Keni, na rozdíl od Kilimandžára má rozeklaný vrchol, nemá viditelný centrální kráter a není již činnou sopkou.
Na rozdíl od sopek Kráterové vysočiny je počet zdejších návštěvníků značně nižší a je až na pár míst rozložený po celém masivu pohoří. Nestane se Vám proto tak, jak se běžně stává na Kilimandžáru, že stoupáte na horu v zástupu turistů a nosičů. Stejně tak, ale málokdo vystoupí na opravdový vrchol hory a tím i druhý nejvyšší bod Afriky. Turisticky dostupný vrchol Lenana je třetím nejvyšším bodem pohoří a tím se dostává až, co se nadmořské výšky týká, na šesté místo v Africe. I tak je výstup krásným zážitkem a to že se nejedná o nejvyšší mu na majestátnosti neubírá.


Hora Keňa, nebo přesněji pohoří, dala pojmenování zemi, v jejíž středu se nachází. Jedná se o vyhaslý stratovulkán, sopku s typickým střídáním eruptivních výlevů lávy a výbuchů se sršením popele a vystřelováním sopečných pum. Poslední erupce proběhla před 3,5 miliony let. Vznikla v důsledku pohybu litosférických desek, stejných, které rozevírají africké riftové propadliny. Patří k jedné z nejnavštěvovanějších sopek ve východní Africe, více návštěv má Kilimandžáro, protější sopka Mount Meru a sopečná kaldera Ngorongoro.
Původní výška hory je odhadována na 6 000m.n.m, její snížení na současnou výšku proběhlo díky rozkladné činnosti ledovců, které horu metamorfovaly do dnešní podoby.
Oblast okolo hory byla již v roce 1949 vyhlášena národním parkem, od roku 1978 zapsána jako biosférická rezervace, od roku 1997 je na seznamu světového dědictví UNESCO a od roku 2000 je řízena keňskou správou národních parků (KWS). Park je unikátní tím, že se zde nachází krom nádherných výstupů, hlubokých údolí a doposud zachovalých ledovců, které bohužel mizí před očima, afroalpínské mokřady s četnými ledovcovými jezery, pásmo afroalpínské pouště, vřesoviště, horský les, deštný prales a lesnatá savana a savana. Na sever od hory se pak nachází semiaridní oblast Keni, jih je sušší savana. Tím působí hora jako klenot uprostřed Keni.
Nejvhodnější dobou pro návštěvu hory je od prosince do března a pak od června do října, kdy v oblasti hory je období sucha. Nejpůsobivější je návštěva hory v prosinci nebo červnu, kdy je hora zaručeně pod sněhovou čepicí. Naopak koncem února a září je nejméně mlh a sněhu, což jsou příjemnější podmínky pro výstup na nejvyšší vrcholy.

Pojmenování hory

Mezi místními, hlavně kmenem Kikuyů nese hora pojmenování Kirinyaga (blyštící hora = místo kde žije bůh). Kikuyové jsou etnikem provozujícím zemědělství v úrodné půdě na západním úpatí hory. Věří, že bůh Ngai, nebo také Mwena Nyaga, zde sestoupil na zem a že vrchol hory vytváří jeho trůn v mlžném závoji, ve kterém se mnohdy ztrácí.
Lidé etnika Embu, žijícím na východním úpatí označují ve svém jazyce horu Kirenia. Spojením těchto dvou označení vzniklo místní pojmenování Kiri-nyaga => hora boha.
V jazyce Masajů je hora pojmenována Ol Donyo Eibor – bílá hora.
V jazyce kmene Kamba zase Kiinyaa => pštrosí hora, jelikož bílý vrcholek hory připomíná bílé ocasní pera pštrosích samců.
Nejznámější a nejpoužívanější místní označení je však Kirinyaga.

Mount Kenya z dáli

Obrázek: Mount Kenya je vidět i z velké vzdálenosti, avšak málokdy vystoupí z mlžného závoje. (Autor: Flickr, Elin Reitehaug)

Národní park Mount Kenya

V parku se nachází na ploše 2 800km2 více jak 800 zaznamenaných druhů rostlin, přičemž 81 je zde endemických. Nadmořská výška masivu jdoucího od cca 2 200m do 5 199m zahrnuje několik vegetačních pásů. Vlhký opadavý les na úpatí, přechází v galeriový les, ten v horský les, pásmo stromovitých vřesovců a hagenií habešských (Hagenia abyssinica), pásmo mokřadní trsovité vegetace, zejména travin, tzv. Moorland, oblast lobélií a stromových starčeků, pásmo měchů a lišejníků, zóna ledu a skal na vrcholu masivu.

Horský les navazuje na zemědělskou oblast v nadmořské výšce kolem 2 200m. Na hranici lesa se v minulosti vyskytovala zvěř typická pro savanu - lvi, levharti, hyeny, buvoli, sloni, antilopy, žirafy, nosorožci, zebry... Dnes jsou jejich počty značně redukované, ale i přesto setkání s paviány, damany, slony a kočkodany diadémovými nejsou výjimkou. V nižší nadmořské výšce je dominantním stromem obaleň usambarská (Ocotea usambarensis). Její výhodou je rychlý růst (až 2m za rok) a vysoký vzrůst (35-45m). Jsou zde časté i kapradiny, mechy, plavuně, kopřivy, maliny a křoviny. Ze zvířat zde žijí stromoví damani, antilopky, sloni, buvoli, na severních svazích i zebry, kočkodani, guerézy, prasata pralesní, kriticky ohrožený bongo horský, hyeny, frankolíni, papoušci, strdimilové a mnoho dalších.

Bambusový les obepíná horu v nadmořské výšce nad 2 500m, v oblastech s vyšším úhrnem srážek a na severních svazích zcela chybí. Africký bambus druhu Yushania alpina zde dorůstá výšky až kolem 15m. Porosty bambusu zcela potlačují ostatní vegetaci a zvěř se zde vyskytuje zejména na okrajích lesa.

Pásmo stromových vřesů se nachází od nadmořské výšky mezi 3 000m a 3 500m. Krom vřesovců zde rostou kniphofie, obří lobélie, fialky, třezalka, starčeky, protey... Ze zvířat zde žijí myši a některé druhy ptáků.

Afroalpínské pásmo - rostliny jsou zde ovlivněny jevem zvaným solifukce. V dolní hranici pásma se vyskytují lobélie, starčeky a traviny, pak už jen lišejníky. Vyskytují se tu damani skalní i jejich predátoři orli damaní. V potocích byli vysazení pstruzi. Setkání s většími savci v této zóně jsou vzácná. V tomto pásu jsou četná plesa, napájená z výše umístěných ledovců. Počasí je zde již chladné, přes den kolem 10°C a v noci pod bodem mrazu.

Georges Valley

Obrázek: Georges Valley, výhled do údolí z trasy Chogoria. (Autor: Flickr, joxeankoret)

Hora Kenya se nachází přibližně 175km severovýchodně od Nairobi, odkud je za dobrého počasí i vidět (ze severu města). Její nadmořská výška je 5 199m. Na rozdíl od Kilimandžára, nacházející se o 320km jižněji, se vrcholové partie nachází přímo na rovníku! Pohoří má průměr pohybující se mezi 80 až 100km, což je přibližně polovina rozlohy Kilimandžára.
Vrcholy mají povětšinou ostrý tvar a mezi některými se nachází ledovcová pole. Hlavní (centrální) vrcholy jsou tři. Dále se hora rozšiřuje v několik hřebenů s četnými vrcholy, tyčících se nad hlubokými údolími ve tvaru písmene „U“, vytvořených někdejšími mocnými ledovci. Hora je významným prameništěm potoků i dvou největších keňských řek, Tana a Ewaso Ngiro.

Vrcholy hory Kenya

Centrální vrcholy jsou:


Dalšími významnými vrcholy jsou:
Shiptons Camp

Obrázek: Shiptons Camp. (Autor: Flickr, joxeankoret)

Geologická stavba masivu Mt. Kenya

Mount Kenya z geologického hlediska obsahuje znělce, živce, porfýry, trachyty, syenity, gabrové intruze, biotit, nefelin a tuf. Je zde nízký obsah křemene a struktura hornin odpovídá hlubinnému magmatu.
Severní část hory obsahuje několik kráterů, někdejší památku značné vulkanické aktivity pohoří.

Mount Kenya

Obrázek: Rozeklaný vrchol Mount Kenya v plné kráse! (Autor: Flickr, Mountain Partnership at FAO, Photo credit: ©Mount Kenya Trust/Becky Summers)

Ledovce na Mt. Kenya

Hora Kenya svým tvarem a strukturou vypovídá o poměrně dlouhé historii ledovců na hoře. Ledovce vytvarovaly údolí, stěny vrcholů, morény, plesa a daly možnost vzniku bohaté biodiverzity na svazích masivu. Z původních 18-ti ledovců, jejichž fotky z expedice v roce 1899 jsou v Horolezeckém klubu v Nairobi, již zbylo jen 10 a to v poměrně redukovaném stavu. Několik opakovaných průzkumů potvrdilo úbytek hmoty ledovců v intervalu 4 až 6 let o více jak 20%.
Zajímavostí je třeba fakt, že když v roce 1893 britský geolog Dr. John W. Gregory vedl expedici na Mt. Kenya, nebyl se přes někdejší mohutné ledovce dostat k vrcholům. Úbytek ledovců je vidět i na vysychání toků, pramenících v masivu.
Jsou to (ve směru hodinových ručiček od severu) Northey, Krapf, Gregory, Lewis, Diamond, Darwin, Forel, Heim, Tyndall, Cesar, Josef. Nejmohutnějším ledovcovým polem je Lewis Glacier field a ledovcové pole Gregory již pravděpodobně neexistuje, dle záznamu expedice jdoucí trasou, kde se ledovec měl vyskytovat v roce 2017.
Tání ledovců na vrcholu hory není novinkou posledních let. První zaznamenaný zmizelý ledovec byl Krapf v roce 1926. V současné době lze mluvit pouze o šesti větších ledovcových polích, zbylé čeká brzké roztání. I tak se předpokládá, že při současném trendu úbytku ledové hmoty na vrcholu již Mt. Kenya v roce 2050 ledovci disponovat nebude. Za úbytek ledu na vrcholu může jednak globální oteplování a pak rapidní pokles srážek ve vrcholových partiích.
Horský klub vydal varování v důsledku tání ledovcového pole Lewis pro výstupovou trasu na Lenana point, která vede po okraji ledovce. Tání zanechalo strmý přechod mezi ledovcem a kameny, který obzvláště v teplých slunečných dnech působí velice kluzce a nestabilně. Proto tento přechod není vždy otevřen.

Historie výstupů na Mt. Keyna

V roce 1849, rok po zprávě o Kilimandžáru, německý misionář Dr. Johann Ludwig Krapf přinesl do Evropy zprávu o existenci pohoří Mt. Kenya. Když se v roce 1851 vrátil, aby se k hoře dostal blíže, horu nespatřil. Existenci hory potvrdil až v roce 1883 Joseph Thomson a odstartoval tím prozkoumávání hory Evropany.

Lake Michaelson

Obrázek: Výhled na jezero Michaelson z vrcholu Lenana. (Autor: Flickr, joxeankoret)

Výstupové a sestupové trasy

Trasy na Mt. Kenya jsou ve všech možných terénech, které může pohoří nabídnout, včetně výstupu po skalách, ledovci a sněhu. I technická náročnost tras je poměrně variabilní. Všeobecně se dá říci, že každý si zde přijde ne své.

Výstup na nejvyšší horu střední Keni je levnější než výstup na Kilimandžáro, které se nachází částečně také v Keni. Zcela nízkorozpočtová expedice bez nosičů vychází okolo 500USD. Den v parku stojí 50USD, je třeba 4-5 dní. Nejnižší sazba vstupu je 150USD za tři dny v parku, pokud se připočítává další den, je to 55USD. Nosič vychází cca na 1000KSH na den, kuchař a průvodce kolem 1500KSH, i více. Je třeba počítat i s dopravou k a od brány parku. V případě použití cestovní kanceláře se ceny na 5 dní s dopravou pohybují mezi 700USD a 1000USD, dle vybavení a ubytování.

Daman na Mt. Kenya

Obrázek: Daman skalní v afroaplínském pásmu mechu a lišejníku. (Autor: Flickr, joxeankoret)

Pro všechny návštěvníky parku by mělo platit heslo: "Projdi beze stop a odnes si jen fotky a jedinečné vzpomínky!"