Čtyři největší řeky Sahary

Autor: Vladimír Zikán <zikan(at)afrikaonline.cz>, Téma: Prostředí, Vydáno dne: 15. 09. 2017

HoggarDnešní Sahara představuje dosti nehostinné prostředí, kde voda je velikou vzácností. To že v minulosti Sahara disponovala větším množstvím srážek, že zde byla bohatá fauna a flóra a ideální podmínky pro lidské osídlení dokazují nejen prehistorické skalní malby, ale i archeologický průzkum různých kdysi osídlených lokalit i obývaných oáz.
V nyní dosti suchých pohoří centrální Sahary pramenilo několik velkých řek, jejichž stopy jsou dodnes viditelné a to nejen jako vymleté kaňony v horských masivech a široká wádí v poušti, ale i v podobě mnoha jezer na severu Afriky, která kdysi plnily vodou.
Tyto řeky hrály svou významnou roli v překonávání Sahary jako zelený koridor v době kdy lidé migrovali mimo Afriku, aby osídlili svět.


Z jeskyních maleb lze usoudit, že mnohá místa v Sahaře, byla doslova rájem na zemi, kde se nacházela stáda zvěře, řeky a jezera s rybami a byl zde dostatek vláhy pro místní zemědělství. Současné mapování mořského pobřeží, spojeného s geologickým průzkumem Sahary, pomáhají představit si říční systém, zavátý pískem.
Fyzicko-geografická mapa Afriky Vodstvo Afriky

Hlavní povodí Afriky

Kdysi jsem viděl dokument o slonech v Kalahari, jak si předávají po generace, kde je kdy v jakém období voda a potrava a i když desítky let se na lateritových pánvích voda nevyskytuje, vědí, že když zaprší, najdou ji tam dostatek.
Film trochu jiné tématiky byl o nomádech putujících s velbloudími karavanami Saharou, mezi dunami, skrze soutěsky, krajinou s obtížnou, pro laika nemožnou orientací. Říkali jak je důležitá znalost cest, která se předává po generace. Důraz byl kladen zejména na studně a zdroje vody v krajině nikoho. Zajímavostí je, že cesty karavan vedou mnohdy říčními koryty a studně jsou v místech někdejších pramenů jenž napájeli řeky. Tak nějak si říkám, sloní paměť je pověstná, ale ta lidská dokáže sahat evidentně i dále, až k paleolitu!