Přátelé New Renato Community Society a film Bemba: Čekání na Godota

Autor: redakce <(at)>, Téma: Sdružení a organizace, Zdroj: Monika Höferová, Vydáno dne: 07. 02. 2014

Občanské sdružení Přátelé New Renato Community Society vzniklo za účelem podpory zambijské neziskové organizace New Renato Community Society. Rádi bychom pro New Renato Community Society zprostředkovávali kontakty, podíleli se o know-how a v rámci možností přispěli na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční.

Cíle sdružení jsou: Formy činnosti:

V rámci seznámení veřejnosti s činností sdružení vznikl dokumentární film „Bemba: Čekání na Godota“, kde vypráví mladí čeští dobrovolníci a cestovatelé o svém pobytu v Zambii, blízkém Kongu a lidech z New Renato Community.
Dokument představuje nejen současnou situaci v Zambii a práci dobrovolníků, ale obrací pozornost na možné řešení „africké situace“ tak, jak je začali uskutečňovat lidé v New Renato Community.

Dokument je určen především pro žáky a studenty škol (ZŠ, SŠ) a to jako obohacení učiva občanské výchovy s cílem rozšířit obzory a zájem o „třetí svět“. Přínosným materiálem bude také pro fakulty zabývající se rozvojovou pomocí a v neposlední řadě chce být motivací k pomoci /volontariátu/ aktivitě pro mladé lidi.

Dokument si klade za cíl ukázat mladým, že zapojit se, se vyplatí: obohatí je samotné a pomohou ostatním. Chce ukázat na konkrétním případě, že když se do něčeho pustí a budou tomu věnovat své úsilí, tak mohou změnit alespoň kousek světa. Moře by se bez jednotlivých kapek stalo pouští.

Film se natáčel v roce 2010 a 2011

V dokumentu dobrovolníci popisují současnou (sociální) situaci Zambie na základě svých vlastních zážitků a zkušeností. Většina z nich pomáhala rok jako učitelé v různých vzdělávacích zařízeních. Odpovídají na otázky spojené s rozvojovou pomocí, volontariátem a přibližují skutečnou situaci tamních lidí. Manželé Eitlerovi vypráví o svém pobytu ve vesnici Kashitu (Zambie), kde působí New Renato Community – nevládní nezisková organizace založená místními lidmi. New Renato Community se v současnosti stará o více než 2000 lidí ve svém okolí (zejména o sirotky po rodičích, kteří zemřeli na AIDS, o vzdělávání dětí i dospělých, učí zemědělské činnosti).

Dokument představuje prostředí a způsob života Zambijských lidí a také těch, kteří jen nečekají s nataženou rukou, ale sami se rozhodli pracovat pro zlepšení života druhých. Představením dobrovolnické činnosti a možnosti pobytu např. v Africe, může projekt motivovat mladé k mezikulturnímu setkávání, výměně názorů a zkušeností. Taktéž projekt přispívá k „pravdivému“ pohledu na Afriku, čímž pomáhá překonávat předsudky.

Dokument nabízí alternativu pro mladé, kteří „nemají co dělat“ a to v pomoci dalším lidem. Ukazuje, že jejich aktivity budou mít úspěch, pokud se do nich pustí s plným nasazením.

Film vznikl za podpory České národní agentury Mládež (Program Mládež v akci), firmy Canon a Salesiánské asociace Dona Bosca.

Oficiální web filmu:
Film na webu skutečná Afrika - po premiéře v TV
Bemba Waiting for Godot (TRAILER)