Súdán, atraktivní turistická destinace, očima redaktora AFRIKAonline

Autor: Vladimír Zikán <zikan(at)afrikaonline.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 03. 05. 2013

Jednou ze zemí, která mi přirostla k srdci, je Súdán, který jsem měl možnost na podzim roku 2011 navštívit. Je to rozsáhlá země, která má svou turistickou atraktivitu skrytou především v jedinečných archeologických lokalitách, vypovídacích o bohaté historii této země. Za deset dní se mi podařilo navštívit několik významných lokalit, jako je Jebel Barkal, královská nekropole Meroe, Wad ben Naqa, nekropole v Nuri, nekropole El-Kuru, Old Dongola a Kerma.

Proč navštívit Súdán a jaké zajímavé cíle se zde nachází? Tuto otázku si pokládá mnoho cestovatelů, kteří uvažují o návštěvě Súdánu. Já se na ní pokusím v tomto článku odpovědět.
Čím je Súdán lákavý?

Nejvyhledávanějším cílem je královské nekropole Meroe. Nachází se zde více jak 200 pyramid, přičemž na většině se bohužel již podepsal zub času. Pro představu jak pohřebiště kdysi vypadalo, jsou zde dva zrekonstruované modely pyramid. Núbijské pyramidy pochází z merojského období, kdy jižní nekropole pochází z období 720 - 300 př.n.l. a severní nekropole z období 300 př. n.l. až 350 n.l. Zde jsou již patrné náznaky turismu v podobě projížděk na velbloudu a prodeje suvenýrů.

Naqa Královská nekropole Meroë
Musawwarat

Obrázek: Královská nekropole Meroë,
Musawwarat es-Sufra,
Naqa.


O několik kilometrů dále se nachází, ve stále vegetací lehce pokrytém wadi, merojský chrámový komplex Musawwarat es-Sufra. Zajímavostí jsou zachovalé hieroglyfy na sloupech a zde chrámu, zobrazující podobně jako v Egyptě náboženské motivy. Je zde zároveň socha slona ve starověkém chrámovém komplexu, což je v celé Africe možno vidět pouze zde.

O údolí dále se nachází archeologická lokalita Naqa s římským kioskem a chrámem zasvěceném bohu Amonovi. Zachovala se zde kolonáda soch beranů, hypostyl a trůn. Nevýhodou chrámových lokalit je obtížná doprava, jelikož oba chrámové komplexy jsou poměrně vzdálené od hlavní cesty a vůz se najímá zpravidla v Shendi.

Nepsanou povinností každého českého cestovatele Súdánem by měla být návštěva archeologické lokality Wad ben Naqa, kde provádí výzkum tým Národního muzea pod vedením PhDr. Onderky. Lokalita sice není zatím tak známá jako pyramidy královské nekropole, v merojské kultuře však dosahuje důležitého významu. Nachází se zde ruiny několika chrámů, královského paláce královny Amanishacheto a kruhové stavby, o čemž již mluvil pan Dr. Onderka. Má li cestovatel štěstí, může narazit na tým archeologů a díky nim hlouběji proniknout do dějin Merojského království.

Palác královny Amanišacheto ve WBN

Obrázek: Palác královny Amanišacheto ve WBN.


Cestování na další lokalitu je patrně nejsnazší přes Chartúm. Hlavní město se může pochlubit v Národním muzeu ohromující sbírkou, popisující dějiny Súdánu od pravěku po současnost. Jeho návštěvu by rozhodně žádný cestovatel neměl vynechat. Zajímavé je i etnografické muzeum, zabývající se kulturou vybraných etnik. Při návštěvě Univerzity v Chártúmu, na jejímž okraji se nachází zoologická zahrada a přírodovědecké muzeum, jsme byli svědky toho, že jsme skutečně v Africe. Volně zde pobíhali kočkodani obecní. Pro přesuny po městě je příjemné využít zdejší vozítka „tuk-tuky“. V Omdurmanu se každou neděli pořádají setkání Dervišů, která kypí nezaměnitelnou atmosférou.

Přibližně 400km severně se nachází poblíž města Karima archeologická lokalita Jebel Barkal. Dominantou této lokality je hora s plochým vrcholem. Při jejím úpatí jsou dvě nekropole s pyramidami, základy egyptského chrámu z období vlády Thutmose III. a dva núbijské chrámy. Uvnitř hory se nachází skalní chrám, zasvěcený bohu slunce Amonovi. Při východní straně hory se rovněž nachází muzeum věnující se této lokalitě.

Na protějším břehu se nachází královská nekropole Nuri sahající do stejného období jako předchozí lokalita. Zde se nachází hrobka faraóna Taharqa.

O pár kilometrů níže po proudu Nilu se nachází lokalita El-Kurru, která je známá dvěmi zrekonstruovanými hrobkami zdobenými překrásnými malbami.

Nekropole Nuri Pyramidy Jebel Barkal
Nekropole El-Kurru

Obrázek: Pyramidové pole Jebel Barkal,
interiér jedné z hrobek v královské nekropoli el-Kurru,
nekropole Nuri.


Poslední naší navštívenou lokalitou byla Kerma. Zde se nachází ruiny a odkryté základy starobylého města. Z této lokality pochází vykopávky dokládající osídlení z dob neolitu. Historie Kermy je přehledně popsána v přilehlém muzeu, kde jsou rozsáhlé sbírky od pravěku po novověk.

Súdán se může pochlubit bohatou historií, o čemž svědčí množství památek a rozsáhlé sbírky v muzeích. V současnosti zde žije mnoho etnických skupin s širokou škálou zvyků a tradic. To činí ze Súdánu atraktivní cíl pro mnohé cestovatele. Tato země je zatím turisty neobjevená, což jí činí jedinečnou, hlavně povahou obyvatel.

Doporučení k návštěvě

Coffe-Girl

Obrázek: Posezení u Coffee-Girl na velice sladkém čaji či kávě v Karimě.